Hyppää pääsisältöön

Kysymys & vastaus: mitä tehdä kun ei luota talon hallitukseen?

värittömämmäksi käsitelty kuva putkista rappukäytävässä
Kysyjä on joutunut paitsioon taloyhtiössään. värittömämmäksi käsitelty kuva putkista rappukäytävässä Kuva: Yle putkiremontti

Nimimerkki Nurkkaan ajettu kokee, että taloyhtiön hallitus tekee pienessä piirissä oman päänsä mukaan. Mitä yksinäinen osakas voi tehdä?

"Taidatte hermostua minuun kuten isännöitsijämmekin, mutta: miten yhtiökokouksessa voidaan päättää ennen minkäänlaista katselmusta se, että remontti kestää kolme kuukautta. Onko remonttiaika kaikissa vakio, vaikka talot ovat erikokoisia ja remontit laajuudeltaan erilaisia?

Isännöitsijä vastasi viimeiseen kysymykseeni että 'kuten olen monta kertaa sanonut, mitään päätöstä ei ole tehty'. No mikä se sitten on kun kokouksessa 'päätettiin' että ensi vuonna tehdään remontista suunnitelma ja vuonna 2016 remontti. Ja kolme kuukautta kestää.

On olemassa putkien pinnoitus, joka kuulemma on toiminut, niin miksi meilläkin ennen putkien tarkastusta päätetään että täytyy muuttaa pois ja kolme kuukautta kestää?

Ainakin kolmessa osakkeessa on keittiö ja kylpyhuone remontoitu aiemmin. Minä en halua luopua kaapeistani enkä kaakeleista, onko meidän pakko maksaa muiden osakkaiden kaappiremontit?

Tiedän, että hallitus päättää vaan kun hallitus on mitä on ja heidän osakkeensa ei ole remontoitu. Yksi osakkeista on alakerrassani oleva kahvila, siellä on kaksi vuotta tehty remonttia ja elannosta kyse. Päätökset ovat sitä luokkaa, että olemattomaan nurmikon korjaukseen tuhlataan 400 euroa vaan rikkinäisiä varaston rappuja ei korjata.

Kaiken lisäksi yhdestä kaksiosta on remontin yhteydessä hajotettu keittokomeron seinät. Tiedustelin itsekin tuota mahdollisuutta isännöitsijältä noin seitsemän vuotta sitten - että ovatko kantavia vai voiko purkaa. Eikä hän tähän mennessä ole saanut asiaa selville, vastasi silloin ettei tiedä.

Väliseinät niin ohuet, että kuulee mitä naapuri puhuu. Tiedä sitten onko halkeamia.

Kaikkein hankalinta tässä on se, ettei luota enää isännöitsijään eikä hallitukseen. Joten jos hallitus (jäseniä 3) tekee mielestäni huonon päätöksen, niin mistä minä saan oikeutta? Mikä on hallituksen vastuu taloyhtiön asioista? Entä velvollisuudet osakasta kohtaan?"

Lakiasiantuntija Marina Furuhjelm Isännöintiliitosta vastaa:

lakiasiantuntija Marina Furuhjelm Isännöintiliitosta
Lakiasiantuntija Marina Furuhjelm, Isännöintiliitto lakiasiantuntija Marina Furuhjelm Isännöintiliitosta Kuva: Copyright: Mainoskuva HKL Oy marina furuhjelm

On korostettava, että taloyhtiön hallituksen ja isännöitsijän tehtävänä on ajaa taloyhtiön eli kaikkien osakkaiden eikä yksittäisten osakkaiden etua. Osakkaiden mielipiteitä tulee toki kuunnella.

Hallituksen ja isännöitsijän on huolellisesti toimien edistettävä yhtiön etua. Huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että yhtiön johdon toimien on oltava sellaisia, mitä tuossa asemassa olevalta henkilöltä normaalisti voidaan edellyttää. Riittävänä huolellisuutena voidaan yleensä pitää sitä, että yhtiön johdon tekemän ratkaisun taustaksi on hankittu tilanteen edellyttämää asianmukaista tietoa. Sen perusteella on tehty johdonmukainen päätös eivätkä johdon jäsenten eturistiriidat ole vaikuttaneet päätöksen tekoon.

On muistettava, että asunto-osakeyhtiössä hallituksen jäsenet ovat usein maallikoita. Näin ollen heidän tietotasonsa yhtiön asioista ja asunto-osakeyhtiölain sisällöstä vaihtelee. Hallituksen maallikkojäsenellä ja isännöitsijällä voi siten olla erilainen vastuu asunto-osakeyhtiön asioista.

Hallituksen jäsenen ja isännöitsijän on asunto-osakeyhtiölain mukaan korvattava vahinko, jonka hän on tehtävässään tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttanut yhtiölle. Jos vahinko on aiheutettu muutoin kuin tuota tehtävää hoidettaessa, noudatetaan yleisiä vahingonkorvausoikeudellisia periaatteita.

Vastuukysymykset liittyvät varsinkin taloyhtiössä suoritettaviin korjausrakennushankkeisiin. Yhtiön johdon on toimittava huolellisesti organisoidessaan kunnossapito- ja muutostöitä koskevia hankkeita. Erityisen tärkeää on, ettei hallitus tai isännöitsijä tee toimivaltaansa ylittäviä päätöksiä, sillä tämä voi johtaa vahingonkorvausvastuuseen.

Hallituksen tulee organisoida työt asianmukaisesti niiden edellyttämällä tavalla. Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa asiantuntija-avun hankkimista sellaisiin töihin, joiden suorittaminen vaatii erityisammattitaitoa. Hallitus tai isännöitsijä ei tällöin ole vahingonkorvausvastuussa, mikäli hallitus tai isännöitsijä on huolellisesti toimien organisoinut hankkeen toteuttamisen.

ja remonttiasiantuntija Heimo Levamo kommentoi:

Putkiremontti-sarjan asiantuntija Heimo Levamo
Heimo Levamo Putkiremontti-sarjan asiantuntija Heimo Levamo Kuva: Yle putkiremontti

Osakkaan tulisi aina ensiksi keskustella hallituksen ja isännöitsijän kanssa luottamuksen palauttamiseksi. Korjaava palaute tai avoin keskustelu usein riittävät terävöittämään hallituksen ja isännöitsijän toimintaa tai oikaisemaan väärinkäsitykset molemmin puolin.

Osakkaat valitsevat yhtiön hallituksen hoitamaan yhtiön asioita tilikaudeksi kerrallaan. Hallituksen tehtäviin kuuluu huolehtiminen yhtiön omaisuudesta ja hallinnon järjestäminen mm. isännöitsijän valinta ja ohjaus.

Jos yhtiön osakkaiden luottamus yhtiön hallitukseen katoaa tilikauden aikana, niin osakkaat voivat kirjallisesti vaatia hallitukselta ylimääräisen yhtiökokouksen koollekutsumista luottamuspulan takia.

Ylimääräisen yhtiökokouksen koolle kutsumista voivat vaatia osakkeenomistajat, joilla on yhteensä kymmenesosa kaikista osakkeista – tai yhtiöjärjestyksessä mahdollisesti määrätty pienempi osuus. Ylimääräistä yhtiökokousta on vaadittava nimenomaan tietyn asian käsittelemistä varten eli esimerkiksi juuri hallituksen erottamiseksi ja uuden hallituksen valitsemiseksi.

Tällöin osakkaiden on syytä varautua siihen, että heillä on ehdottaa tilalle uudet hallituksen jäsenet, jos nykyinen hallitus eroaa luottamuspulakeskustelun yhteydessä. Luontevasti luottamuspula saadaan korjattua varsinaisessa yhtiökokouksessa, jossa osakkaat valitsevat hallituksen seuraavaksi tilikaudeksi.

Jos osakkaan luottamuspula kohdistuu isännöitsijään eikä keskustelu isännöitsijän kanssa palauta luottamusta, niin osakkaan tulee olla yhteydessä hallitukseen, mielellään kirjallisesti, ja kertoa mistä luottamuspula johtuu ja pyytää hallitukselta kirjallista vastausta.

OSALLISTU Radio Suomen Putkiremontti-iltaan tiistaina 21. lokakuuta klo 19 alkaen.LUE myös:
- vastaus kysymykseen miten selvittää putkiremontin oikea ajankohta?
- vastaus kysymykseen miten keittiökaappien hyvitys menee oikein?
- vastaus kysymykseen mitkä ovat vuokralaisen oikeudet putkiremontin aikana?
- vastaus kysymykseen kun tavarantarkastuskaan ei auttanut - milloin asia vanhenee ja mitään ei ole tehtävissä?

Lähetä oma kysymyksesi Putkiremontti-sarjan asiantuntijoille sähköpostilla osoitteeseen putkiremontti@yle.fi.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua