Hyppää pääsisältöön

Tekonivelet hiertävät edelleen

Lonkan metallinen tekonivel
Metalliset lonkan tekonivelet aiheuttavat yhä ongelmia Lonkan metallinen tekonivel Kuva: Yle, Tero Kyllönen. tekonivel

Lonkkiin vaihdettujen metallisten tekonivelten aiheuttamat ongelmat alkoivat tulla esiin samanaikaisesti Englannissa ja Suomessa viitisen vuotta sitten. Metallisen tekonivelen saaneet potilaat kärsivät veren kohonneista raskasmetalliarvoista ja epämääräisistä kivuista. Myös korvauskäytännöt ovat olleet kirjavia. Yhden tekonivelen (ASR) valmistaja DePuy on maksanut korvauksia, muut eivät. Tekonivelpotilaat taistelevat edelleen oikeuksiensa puolesta.

Pohjoismaiden suurimmassa tekonivelsairaalassa, tamperelaisessa Coxasssa, on liki 3000 haittoja aiheuttaneen metallipintaisen tekonivelen saanutta potilasta erityisseurannassa. Kunnat ovat maksaneet korjausleikkaukset, mutta muut kulut ovat jääneet pääasiassa potilaiden harteille. Vuosi sitten Akuutissa haastateltiin uuden lonkkatekonivelen saaneita Raini Kiukasta ja Päivi Keskistä. Edellisen tapaamisen jälkeen Rainin kunto on mennyt alaspäin, mutta Päivin parantunut.

– Jälleen taas alkaa lonkka vaivata, uni on kaikonnut ja särky on palannut. Semmoisia pikku oireita, kertoo yrittäjä Raini Kiukas Kangasalta.

– Minulla olivat veren raskasmetallipitoisuuden tosi korkeat. Nyt ne alkavat olla normaalirajoissa. Hyvänä on kai pidettävä sitä, etten ole ollut yhtään työpäivää poissa lonkan vuoksi, sanoo puolestaan lähihoitaja Päivi Keskinen Nokialta.

Mistä korvauksia?

Vaikka Päivin kunto on pysynyt melko hyvänä, harmittaa kulujen korvaamattomuus edelleen.

– Kyllä minä sitten ihan rahallistakin korvausta haluaisin niistä menetetyistä euroista, mitä itseltä meni. Pitäisi olla semmoinen selkeä korvauskäytäntö. Minä en edes enää tiedä, mistä nyt lähtisin hakemaankaan korvauksia.

Tekonivelaktivisti, Pirkan tekonivelyhdistyksen vetäjä Raini Kiukas, on ollut yhteydessä niin eduskunnan oikeusasiamieheen, kansanedustajiaan kuin europarlamentaarikoihin.

– Me on käyty läpi kaikki tahot, mitä on keksitty. On ollut suoria neuvotteluja, että saataisiin tiedottamista paremmaksi Coxan kanssa. Sitten on otettu yhteyttä poliitikkoihin, käytiin eduskunnassa puhumassa. On tehty kanteluita ja valituksia. Kaikista on yksi ja sama tulos, että näitä raskasmetallisten lonkkien käyttöä ei kielletä eikä korvauksia makseta, Kiukas ihmettelee.

Rauni Kiukas.
Rauni Kiukas on hakenut oikeutta tekonivelpotilaille. Rauni Kiukas. Kuva: Yle, Akuutti tekonivel

Ongelmana on se, ettei kehon sisälle laitettujen viallisten laitteiden aiheuttamia vaivoja suostuta korvaamaan.

– Ministeri Richardson silloin aikoinaan antoi eduskunnalle vastineen tähän kirjalliseen kyselyyn, että lainsäädäntöä muutetaan. Mutta se ei nyt sitten tarkoittanut käytännössä yhtään mitään, koska seuraava lausunto sosiaali- ja terveysministeriöstä kumosi tämän Richardsonin antaman palautteen, sanoo Raini Kiukas.

Yliopistosairaalat neuvottelevat korvauksista

Asiasta on kanneltu myös eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka Periaatteessa siunaa edelleen metallisten liukuparien tekonivelet vastauksessaan Raini Kiukkaan kanteluun. Oikeusasiamies perustelee päätöstään sillä, ettei Valvira ole löytänyt vaaraa metallisten liukuparien tekonivelistä. Coxassa on kuitenkin lopetettu niiden asentaminen jo vuonna 2010, kun ongelmia alkoi ilmetä.

– Nykyisin käytetään perinteisiä tekoniveliä, joita on käytetty jo 50-luvulta lähtien. Mutta olennaista verrattuna metalliliukupintoihin on se, että niitä ei käytetä ja niiden tilalla on metalli-muovi, keraami-muovi tai keraami-keraami, sanoo Coxasssa pitkään työskennellyt ortopedian erikoislääkäri Hannu Syrjä.

Maalaisjärjellä ajatellen kannattaisi potilaalle asentaa kaikkein kestävintä materiaalia sisältävä tekonivel, joka on keraami-keraamipintainen. Mutta tässäkin tulee raha vastaan.

Lonkan tekonivel
Tampereella asennetaan perinteisiä lonkan tekoniveliä. Lonkan tekonivel Kuva: Yle, Akuutti tekonivel

– Nykyisin muovi on varsin hyvä ja kestävä, se on parantunut paljon vuosikymmenien saatossa ja hintakysymys se on tietysti myös. Keraami on toki paljon kalliimpaa, Syrjä toteaa.

Syyskuussa 2014 Turun yliopistossa tarkastetun väitöskirjan mukaan tekonivelien vaikutuksia kehossa pitäisi seurata entistä tarkemmin, jotta niiden pitkäaikaisvaikutukset saataisiin selville.

– Minä ortopedinä ajattelen, että tavallaan olen tehnyt väärää, mutta en tietoisesti, se on tullut jälkikäteen esiin, korostaa Syrjä.

Ortopedi Hannu Syrjä.
Ortopedian erikoislääkäri Hannu Syrjä. Ortopedi Hannu Syrjä. tekonivel

Syrjä antaa myös pientä toivoa tekonivelpotilaille.

– Yliopistosairaaloiden johto, ylilääkäritaso ilmeisesti, käy asiasta jotain neuvotteluja, että tästä saataisiin ainakin yhtenäinen käytäntö. Saataisiin jonkinlainen korvauskäytäntö myös muitten valmistajien ongelmien sekä potilaille koituvien ongelmien vuoksi. Mutta tämä on hyvin kesken, minulla ei ole arvaustakaan, mitä se voisi sisältää, sanoo Syrjä.

Asiantuntija: HANNU SYRJÄ, ortopedian erikoislääkäri, Coxa Oy

Toimittaja: LASSE TUORILA

Akuutissa aiemmin:

Lonkan tekonivel voi aiheuttaa ikävän yllätyksen 23.01.2013

Tekonivelten omituiset korvauskäytännöt 25.09.2013

Lisää ohjelmasta

Akuutin omalääkäri Risto Laitila luovuttaa verta.
Akuutin omalääkäri Risto Laitila luovuttaa verta. Kuva: Yle, Paulus Markkula akuutin omalääkäri risto laitila
UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kävelee portaissa.
UKK-instituutin johtaja Tommi Vasankari kävelee portaissa. Kuva: Yle, Akuutti tommi vasankari
Tommi Sundqvist
Tommi Sundqvist Kuva: Yle, Akuutti tommi sundqvist
Lähikuva Azra Tayyebin kasvoista.
Lähikuva Azra Tayyebin kasvoista. Kuva: Tero Kyllönen / Yle Akuutti,sokeus,Azra Tayyebi