Hyppää pääsisältöön

EU:n ja USA:n välinen vapaakauppasopimus ja kansalaisliikkeen ääni

kasvokuva
Toni Ruuska kasvokuva Kuva: Yle/Maija Elonheimo brysselin kone toni ruuska

TTIP:ä vastustava aktivisti, väitöskirjatutkija Toni Ruuska on huolestunut EU:n ja USA:n valmisteilla oleva vapaakauppa- ja investointisuojasopimuksesta eli TTIP:stä.
Ongelmia on hänen mukaansa monia.

Suurinta huomiota on herättänyt investointisuojan perusteella eri maiden ja niissä toimivien vierasmaalaisten yritysten välisiä riitoja ratkaisemaan suunniteltu välimiesmenettely. Välimiesmenettelyä on kritisoitu siitä, että koska kyseessä ei ole vakiintunut tuomioistuinmenettely, vaan aina tapauskohtaisesti kootut lakimiehet, sen tuomioita on vaikea arvioida ennalta eivätkä ne välttämättä ole kovin läpinäkyviä ja saattavat estää kansallisten parlamenttien itsenäistä päätöksentekoa.

Lisäksi huolena on ollut se, kun kaupan esteitä puretaan, niin voiko kuitenkin käytännössä käydä niin, että samalla joudutaan luopumaan ympäristöä tai työntekijöiden oikeuksia puolustavia säädöksiä tai päästetään jotain kautta markkinoille geenimanipuloituja tuotteita. Juuri näinhän ei pitäisi virallisten papereiden mukaan käydä, mutta kaikki eivät ole varmoja, että loppupeleissä näistä periaatteista voidaan pitää täysin kiinni.

On myös keskusteltu siitä, lisäisikö TTIP yhteiskunnallista eriarvoisuutta ja työelämän epävakautta ja onko koko vapaakauppaideologia yleisimmässä muodossaan siinä mielessä ongelmallinen, että se suosii kehittyneitä maita, mutta ei kehittyviä maita ja lisätessään taloudellista toimeliaisuutta, myös aiheuttaa haittaa ympäristölle.

Paljon virallista informaatiota TTIP:stä löytyy esimerkiksi tämän linkin takaa: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=48660&contentlan=1&culture=fi-FI
TTIP-kriittistä materiaalia löytyy esim. tästä linkistä: http://ttipinfo.wordpress.com/ttip-info/
Ohjelmassa mainittu TTIP:n vastustusadressi löytyy tämän linkin takaa: https://stop-ttip.org/allekirjoita/

Lue myös - yle.fi:stä poimittua

Uusimmat sisällöt - Yhteiskunta