Hyppää pääsisältöön

Vänrikki Koskelakin valjastettiin väestönsuojelutyöhön

Sotien jälkeisillä vuosikymmenillä suomalaisia valistettiin ja varoiteltiin olemaan valmiina ja varuillaan. Sodan ja pommitusten lisäksi myös ydin- ja kaasuiskujen uhka tiedostettiin. Suomen Filmiteollisuuden valistusfilmin keulakasvoksi kiinnitettiin näyttelijä Kosti Klemelä, eli Tuntemattoman sotilaan Vilho Koskela.

Ohessa nähtävät filmikatsaukset vuosilta 1956 ja 1964 esittelevät sodanjälkeisen ja kylmän sodan varjostaman Suomen ilmapiirejä väestön ja omaisuuden turvaamistyössä.

Vuonna 1956 valmistunut filmi antaa voimakkaasti dramatisoidun kuvan väestönsuojelusta ja sotamuistoista. Filmin pääosassa nähdään näyttelijä Kosti Klemelä, joka oli tähdittänyt vuotta aiemmin Edvin Laineen Tuntematonta sotilasta vänrikki Koskelana. Klemelä esitellään filmin käsikirjoitetuissa, jatkosodan asemasotavaihetta kuvaavissa kohtauksissa erittäin samankaltaisessa roolissa kuin mistä hänet Tuntemattomassa sotilaassa muistetaan.

Filmissä myös kerrotaan Suomen sen hetkisestä väestönsuojeluvalmiudesta, jonka ei koettu olevan parhaalla mahdollisella tasolla. Valistusfilmin tilanneen ylioppilaiden väestönsuojelu- ja maanpuolustustoimikunnan edustaja esittää filmissä toiveen siitä, että toimintaa ylläpidettäisiin myös jatkossa vapaaehtoisvoimin. Ainakin niin kauan, että sille saataisiin yhteiskunnan tuki.

Suomen ensimmäinen väestönsuojelulaki tuli voimaan ennen talvisotaa vuonna 1939. Laki oli voimassa aina vuoteen 1958 asti, jolloin se kumottiin uudella väestönsuojelulailla. Väestönsuojelun tarkoituksena on väestön ja omaisuuden turvaaminen sodan ja siihen verrattavien olosuhteiden aiheuttamilta tuhoilta. Väestönsuojelutoiminta pitää sisällään myös ennakointia, jotta edellä mainituissa tilanteissa pystyttäisiin lieventämään ja rajoittamaan vahinkojen määrää mahdollisimman tehokkaasti.

Myöhäisempi filmeistä (1964) keskittyy esittelemään sodanaikaisia toimia pääkaupungin asukkaiden suojelemiseksi. Filmissä muistetaan kuitenkin peräänkuuluttaa ihmisten valppautta sotaan verrattavien tilanteiden varalta. Kylmän sodan ilmapiirissä tuli osata pelätä ja varautua etenkin ydin- ja kaasuhyökkäyksiin.

Ajan suhtautumisessa väestönsuojelukysymyksiin oli jo nähtävissä myönteistä kehitystä, filmissä todetaan. Väestönsuojia rakennettiin 1960-luvun alussa runsaasti ja filmissä nähdään malliesimerkkejä tällaisista peruskallioon louhittavista suojatiloista. Filmikatsausten lisäksi väestönsuojelujärjestö valisti kansaa erityisillä väestönsuojelunäyttelyillä.

Kommentit