Hyppää pääsisältöön

Öljy-yhtiöt muokkaavat Kanadan ympäristöpolitiikan

Eurooppalaiset ihmettelevät usein Kanadan erittäin kielteistä suhtautumista kasvihuonepäästöjä rajoittavaan politiikkaan yleensä ja erityisesti Kioton pöytäkirjan velvoitteisiin. Kanadan energiateollisuuden pääkaupungin, Calgaryn yliopiston ympäristötiedekunnan apulaisprofessorin Noel Keoughin mielestä syy on erittäin selvä: öljy- ja kaasuteollisuus määrää Kanadan ilmastopolitiikasta. Energiateollisuuden edustaja, pääministeri Stephen Harper johtaa Kanadan hallitusta.

Apulaisprofessori Noel Keough:

"Niin kauan kun Kanadalla on nykyinen hallitus, meillä ei ole paljon toivoa muutoksesta. Tosin hallitusta tukevilla voimilla ei ole paljon tukea yhteiskunnassa, ja siksi toivomme, että vuoden päästä edessä olevissa vaaleissa tapahtuu muutos. Se on kuitenkin vaikeaa meidän vaalijärjestelmämme vuoksi. Koska voittaja voi saada enemmistön parlamentissa vain 35 prosentin äänimäärällä, sen ei tarvitse kuunnella ketään. Kanadan poliittisen järjestelmän vuoksi meillä on nyt oikeistolainen, vähemmistön äänillä maan kohtaloista päättävä hallitus. Ja voittajat hyötyvät etevästi tästä järjestelmästä eivätkä halua muutosta."

Stephen Harper on ollut Kanadan pääministeri vuodesta 2006. Hänen konservatiivinen puolueensa sai vuonna 2011 parlamenttivaaleissa 167 paikkaa 308:sta. Pääministeri Harper on elänyt valtaosan elämästään Albertan läänissä ja sen tärkeimmässä kaupungissa Calgaryssa. Hänen isänsä oli töissä öljyalalla, mutta Kanadan pääministerin ja sen hallituksen ajatteluun on vaikuttanut ennen kaikkea ns. Calgaryn koulu. Calgaryn yliopistossa syntynyt akateeminen, valtio-opillinen suuntaus on opastanut Harperia ja hänen hallitustaan vuosien ajan.

"Pääministeri Harper seuraa tiukasti tämän akateemisen koulun ajattelua. Sen filosofia tulee osittain Yhdysvalloista, sillä monet Calgaryn koulukunnan jäsenet ovat kotoisin sieltä. Akateemisen viiteryhmän haaste ja pääministerin tiiviit suhteet energiateollisuuden edustajiin ovat muokanneet hallituksen ilmastopolitiikan. Calgary on Kanadan öljy- ja kaasualan keskus, koska kaikkien energiayhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat juuri täällä. Taloutemme on niin vahvasti sidoksissa energia-alaan, että taloutemme menee ylös ja alas öljytynnyrin hinnan vaihtelujen mukaan."

Calgaryn yliopistossa on tutkittu Calgaryn kaupungin ja Albertan läänin riippuvuutta öljy- ja kaasuteollisuudesta. Tämä teollisuuden ala työllistää suoraan vain 8 prosenttia. Kuitenkin koska tämän alan palkat ovat 40_60 prosenttia korkeammat kuin muiden teollisuussektoreiden, Calgaryssa öljytalouden osuus alueen kansantuotteesta on 28_35 prosenttia. Viennistä peräti 76-80 prosenttia tulee tältä alalta.

"Meidän riippuvaisuutemme öljy- ja kaasualasta onkin näiden kolmen luvun yhteistulos ja se on keskimäärin 35-38 prosenttia eli erittäin korkea. Koska meidän oman taloutemme terveys riippuu öljytynnyrin hinnasta, olemme huolestuneita, koska öljyn arvo on laskenut 25 prosenttia. Edessä on keskustelu taloudellisista menetyksistä ja talouden ja kiinteistömarkkinoiden alamäestä, koska öljyn hinnan lasku painaa alas koko taloutemme."

Juuri Albertan läänissä sijaitsevat Kanadan tärkeimmät, öljyhiekka esiintymät. Aikaisemmin Kanadan öljyä kutsuttiin bitumiöljyksi, mutta nyt nimeksi on otettu paremmalta kuulostava hiekkaöljy. Tämä öljyn jalostus saastuttaa luontoa paljon enemmän kuin perinteinen öljyn jalostus.

Bitumiöljyä voidaan saada maasta ulos eri tavoin. Avolouhoksien valtavilla kaivosalueilla jylläävät maailman suurimmat kaivurit ja kuorma-autot. Avolouhokseen perustuva kaivostoiminta on usein mahdotonta, koska bitumiesiintymät ovat liian syvällä, ja siksi öljyhiekan hyödyntämiseksi on kehitetty erilaisia menetelmiä.

Öljy saadaan esille esimerkiksi pumppaamalla höyryä ja kuumaa ilmaa hyvin syvälle maan sisään viikkojen, jopa kuukausien ajan. Kun öljy muuttuu juoksevaksi, se pumpataan ylös. Maan päälle saatua öljyä pitää tietenkin jalostaa, ja tämä prosessi tunnetaan erittäin saastuttavana. Albertan läänin pohjoisosan kaloja ravinnokseen kalastavat alkuperäiskansat sairastuvat usein syöpiin vesistöihin vuotavien myrkkyjen vuoksi. Lisäksi bitumihiekan jalostus päästää ilmaan valtavan määrän kasvihuonekaasuja. Kaikista näistä syistä Galgaryn ja Albertan tulevaisuudesta kiinnostuneet toivovat, että nykyisen hallituksen takana olevan ryhmittyvän valta päättyy pian. Apulaisprofessori Keough selittää, että juuri Länsi-Kanadassa syntyneeseen puolueeseen ja sen kannattajiin kuuluu myös paljon fundamentalistikristittyjä, joiden ajatusmaailma on hyvin samanlainen kuin Yhdysvaltain fundamentalistien.

"Taloudellisesti he ovat hyvin konservatiivisia ja vahvasti sidoksissa energiateollisuuteen. Ottawassa sijaitsevassa parlamentissa tapahtuvaa lobbausta koskevista tutkimuksista käy selville, että juuri energia-
alan lobbaajat tapaavat eniten ministereitä kun taas ympäristöaktivistien tapaaminen ei ministereitä kiinnosta."

Apulaisprofessori Keughin mielestä kanadalaisten enemmistö uskoo, että ilmastonmuutos on olemassa. Koska vallassa oleva yhteiskuntaryhmä onnistuu hyötymään Kanadan poliittisesta, kehnosti yleistä näkemystä edustavasta järjestelmästä, tämä enemmistö ei saa ääntään kuuluviin.

"Vallassa olevien pitää vain onnistua motivoiman omat kannattajansa, jotta nämä menevät äänestämään. Ja koska fundamentalistit sekä Kanadassa että Yhdysvalloissa ovat innostuneita äänestäjiä, hallituksen on pidettävä vain huolta siitä, että se vie läpi jatkuvasti pieniä, suppeita ihmisryhmiä suosivia lakeja. Omien kannattajien tyydyttäminen ohjaakin hallituksen toimintaa. Tästä syystä hallitus ei välitä 60 prosentista, joka ei äänestä heitä. He huolehtivat vain hallitusta tukevasta 40 prosentista."

Kielteisintä hallituksen toiminnassa on se, että se esiintyy vaatimattoman kanadalaisen puolustajana, vaikka se on sidoksissa öljyteollisuuteen ja suosii politiikallaan suuryhtiöitä ja rikkaita. Sen politiikkaan kuuluvat veroalennukset ja yrityksiä kannustavat lait, mutta se jarruttaa ympäristöä suojelevia ja ay-liikkeen toimintamahdollisuuksia lisääviä lakialoitteita. Kaikki tällaiset säännökset auttavat suuryhtiöitä ja rikkaita mutta hallitus esiintyy pienen, hallitusvallan vahvistamiseen epäluuloisesti suhtautuvan kanadalaisen suojelijana. Hallitus ilmoittaa vastustavansa julkishallinnon painon lisääntymistä, mutta käytännössä se sulkee silmänsä raskaan sarjan teollisuuden aiheuttamien ongelmien edessä."

Kesäkuussa 2013 Calgary koki erittäin pahan tulvan. Siitä tunnin ajomatkan päässä sijaitsevien Kalliovuorten yhdestä korkeiden vuorten ympäröimästä laaksosta lähti liikkeelle valtava vesimäärä, joka tuhosi lukuisia Bow-joen reitillä sijaitsevia asutuskeskuksia. Osa Calgarysta joutuin veden alle ja noin 100 000, Calgaryn ja muiden joen varrella sijaitsevien asutuskeskusten asukasta joutui lähtemään asunnoistaan varttitunnin varoituksella. Poliisit saapuivat kaupungin halki kulkevan Bow-joen varrella sijaitseviin kaupunginosiin ja
kehottivat asukkaita ottamaan mukaansa vain lääkkeet ja vaatteet ja lähtemään heti kodeistaan ja koko alueelta.

Monien joen varrella sijaitsevien kaupunginosien omakotitalojen pohjakerroksiin – ne sijaitsevat yleensä osittain maan alla - tuli kaksi metriä vettä. Tulvaa selitettiin sillä, että eräässä jyrkkien vuorien ympäröimässä vuoristolaaksossa oli satanut valtavasti keskeytyksettä neljä päivää samaan aikaan kun lumi oli sulamassa. Jotta tulvan reitillä olevat padot eivät olisi murtuneet, viranomaiset joutuivat aukaisemaan niitä, ja myös siksi vettä tuli alavirtaan niin valtavat määrät.

Kysyn apulaisprofessori Keougilta, osasivatko kaupungin asukkaat yhdistää tämän valtavan tulvan ilmastonmuutokseen. Hänen oma, lähellä Bow-joen uomaa sijaitseva kotinsa oli niitä, joiden pohjakerros täyttyi vedestä.

"Tulvaa koskevat mielipiteet vaihtelevat sen mukaan, kenestä on kysymys. Konservatiivit eivät liitä koskaan tulvaa ilmastonmuutokseen. He saattavat myöntää ilmastonmuutoksen olemassaolon, mutta heistä se ei riipu ihmisistä. He puhuvat ilmastoa koskevista erilaisista vaiheista, sykleistä, joihin ihminen ei voi vaikuttaa. Siksi ei pidä huolestua eikä sallia mitään, mikä asettaisi vaaran oman öljyteollisuutemme alhaiset kustannukset."

Tässä pitää muistaa, että öljyhiekan jalostusta ei pidetty kannattavana pitkään eli niin kauan kun öljyn hinta oli alhainen. Öljyn hinnan noustua tämä sektori paisui valtaviin mittasuhteisiin, mutta nyt sitä voi uhata uusi öljyn hinnan lasku.

"Calgaryn yliopistossa on kuitenkin tehty tutkimuksia, jotka liittyvät ilmastoon ja hydrologiaan. Niiden perusteella emme voi sanoa, että Calgaryn tulva oli esimerkki ilmastonmuutoksesta. Nämä tutkimukset ovat näyttäneet, että tällaisten tapahtumien toistuminen on todennäköistä ja niitä voi olla aikaisempaa useammin. Monet ihmiset tunnustivat tämän ja heti tulvan jälkeen täällä keskusteltiin paljon. Se ei ole kuitenkaan muuttanut käyttäytymistä. Tulvan jälkeen täällä on vain pyritty korjaamaan vauriot ja keksimään keinoja, joilla mahdollisen uuden tulvan seurauksia voitaisiin lieventää. Nyt rakennetaan Bow-joen pääuomasta vettä pois ohjaajia uusia sivujokia ja myös tunneleita, joiden avulla Bow-joen sivujokien vesiä voidaan ohjata mutkan kautta Bow-joen alajuoksuun. On rakenteilla myös isoja patoja eräille alueille. Myös rakennuslupia on määrä myöntää tulevaisuudessa järkevämmin perustein eli ei enää tulvarajojen alapuolella sijaitseville alueille. Minkäänlaista järjestelmällistä ongelman tarkastelua ei ole olemassa. Kukaan ei ole sanonut: mietitäänpä hetken, mitä osuus meidän öljyteollisuudellamme on tähän tapahtumaan. Tällaisista asioista ei yksinkertaisesta keskustella hallituspiireissä."

2013 kesäkuun tulva laski tulva-alueen asuntojen hintoja. Entä Calgaryn asukkaat? Apulaisprofessori Keouh’n mielestä he ovat nyt tietoisempia uusista vaaroista, koska on vaikea olla näkemättä, mitä tapahtui, mutta tietoisuus muotoutuu poliittisten linjojen mukaan. Myös Yhdysvalloissa republikaanien ja demokraattien välillä on valtavia näkemyseroja ilmastokysymyksissä niin kuin Kanadassa konservatiivien ja eräiden oppositiopuolueiden välillä. Järjen käyttöä uhmaavat, ideologiset näkemykset estävät muutokset. Calgaryssa on ihmisiä, joiden näkemyksiä ilmiselvät tosiasiatkaan eivät voi muuttaa, koska ideologiset näkemykset asetetaan faktojen edelle.

"Tällaisen suhtautumisen järjestelmällisyys näkyy siinä, että hallitukselle tutkimuksia tekevät tiedemiehet eivät saa puhua. Kun he tutkivat näitä asioita ja löytävät todisteita ilmastonmuutoksesta, heidän ei sallita puhua niistä."

Onko teillä tietoa öljy-yhtiöiden maksamista tiedemiehistä?

"Meillä ei ole selvää todistetta siitä, mutta öljy-yhtiöt rahoittavat suuren määrän tapahtumia täällä, erityisesti Exxon, joka rahoittaa ilmastonmuutoksen kieltäjiä. Joskus öljyteollisuuden rahoittamien tutkimusten tulokset saavat rahoittajat pettymään, koske ne eivät ota kantaa ilmastonmuutoksen kieltämisen puolesta. Hyvä esimerkki siitä, miten ilmastomuutoksen vastaista propagandaa hoidetaan, on vähän aikaa sitten Calgaryn lentokentälle ilmestynyt ilmoitustaulu. Tällä Calgaryn yliopiston piirissä toimivan Tieteiden ystävät –seuran ilmoitustaululla sanottiin, että ihmiset eivät aiheuta ilmastonmuutoksia. Tieteiden ystävät –seura on hyvin lähellä Calgaryn akateemista koulua.

Calgaryn yliopiston opettajana Noel Keouhg näkee, miten tämän yliopiston tutkimuspolitiikka on energiasektorin vaikutuspiirissä. Toisenlaisia tutkimuksia toki tehdään, mutta vaihtoehtoista energiaa koskevia tutkimuksia on vaikea rahoittaa kun taas öljysektoreita kiinnostaviin tutkimusohjelmiin löytää paljon rahaa. Ja juuri tämä on hallitseva tutkimussektori Calgaryn ylipistossa. Näin öljyteollisuus soluttaa instituutiot.

Vuonna 2010 Calgaryyn valittiin kuitenkin pormestari, joka edustaa aivan erilaisia näkemyksiä. Naheed Nenshi on 42-vuotias Kanadassa syntynyt mutta Afrikassa asuneiden aasialaisten muslimien jälkeläinen. Myös hän on myös Calgaryn yliopiston apulaisprofessori, mutta pormestari on opiskellut myös Harwardissa. Tämä ympäristömyönteinen, uuden polven poliitikko on myös tunnustanut olevansa homo. Hän eroaa siis suuresti Albertan fundamentalistikristittyjä edustavasta pääministeristä.

Apulaisprofessori Keouhg’n mielestä Kanadan kaupunkien hallinnoista löytyykin näkemyksiä, jotka tunnustavat ympäristö muutoksen. Calgaryn kaupungin hallinnon sisällä eräät osastot ottavat huomioon esimerkiksi Kioton sopimuksen suositukset ja tavoitteet, vaikka maan hallitus ei ole niitä tunnustanut. Näin tapahtuu myös muissa kaupungeissa, mm. Edmontonissa, Vancouverissa ja Halifaxissa. Näin luonnon ja ihmisten tulevaisuudesta kiinnostuneet kanadalaiset löytävät toivoa paikallishallintojen toiminnasta.

Liisa Liimatainen 28.11.2014

Lue myös - yle.fi:stä poimittua

Uusimmat sisällöt - Yhteiskunta