Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Kuningaskuluttaja pääkuva

Kuningaskuluttajan verkkosivujen päivittäminen on päättynyt. Jatkossa ajankohtaiset kuluttaja-asiat löytyvät Yle uutisten ja MOT-toimituksen sivuilta.

Kuningaskuluttaja selvitti: Näitä suomalaisia hakutuloksia Google ei suostu unohtamaan

Googlen etusivu
Googlen etusivu Kuva: Yle/Ville Alijoki haku

Verkko ei unohda, jos esimerkiksi keskustelupalstalla esitetty kritiikki kohdistuu henkilön kaupalliseen tai ammatilliseen toimintaan. Kuningaskuluttaja tutustui tapauksiin, joissa Google on kieltäytynyt poistamasta henkilön nimellä esiin tulevia verkkohakutuloksia. Katso alta seitsemän tapausesimerkkiä.

Google on saanut puolen vuoden aikana 2500 suomalaiselta pyynnön poistaa verkkosivujen hakutuloksia. Pyynnöt koskevat yli 8500:aa verkko-osoitetta. Tähän mennessä Google on piilottanut yli 3300 suomalaista url-osoitetta. Yli puolessa tapauksista Google on siis kieltäytynyt poistamasta hakulinkkiä. (Luvut joulukuun puolivälissä 2014.)

Googlelta on voinut pyytää hakutulosten piilottamista sen jälkeen, kun Euroopan unionin tuomioistuin päätti toukokuussa, että kansalaisilla on oikeus pyytää hakukoneyhtiöitä poistamaan itseään koskevia hakutuloksia, ”tulla unohdetuksi”.

Tuomioistuimen päätöksen mukaan hakutulokset pitää pyynnöstä poistaa, mikäli ne johtavat epäolennaiseen tai vanhentuneeseen tietoon. Jokaisella on siis oikeus vaikuttaa omalla nimellä esiin tulevaan hakutulosten listaan. Päätös ei pakota julkaisijoita poistamaan itse artikkeleita.

Pyyntö tehdään Googlelle verkkolomakkeella, ja hakukoneyhtiö tekee asiassa ratkaisun. Jos ratkaisuun on tyytymätön, voi asiasta valittaa kansalliselle tietosuojavaltuutetulle.

googlen poistopyyntö
googlen poistopyyntö Kuva: Yle/Ville Alijoki lomake

Tietosuojaviranomainen joutuukin pian linjaamaan, milloin kansalaisella on ”oikeus tulla unohdetuksi” ja milloin epämiellyttäviä hakutuloksia pitää kestää vuosienkin jälkeen. Viranomainen voi määrätä Googlen tekemään poistot.

Googlen kielteisistä ratkaisuista oli tehty Suomessa marraskuun lopulla 20 valitusta Tietosuojavaltuutetun toimistolle. Kuningaskuluttaja pyysi nähtäville näitä valituksia.

Tietosuojavaltuutetun toimisto salasi 13 tapauksen asiakirjat ja toimitti meille 7 tapauksen asiakirjat. Salaamispäätöksiä toimisto perusteli sillä, että asiakirjassa on tietoja henkilön yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä tai tietoja esimerkiksi henkilön poliittisesta vakaumuksesta, elintavoista, perhe-elämästä tai vapaa-ajan harrastuksista. Toinen sovellettu salaamispykälä oli, että asiakirja sisälsi tietoa tuomitusta tai vangitusta henkilöstä.

Julkinen etu yhtyy myös kuluttajan etuun

Kuningaskuluttajan saamista asiakirjoista käy ilmi, että Googlen hylkäämät suomalaisten hakutulosten piilottamispyynnöt koskevat esimerkiksi kaupallisen tai ammatillisen toimintansa vuoksi kritiikin kohteeksi joutuneita henkilöitä.

Neljässä tapauksessa kirjoittelu liittyy liiketoimintaan tai kaupusteluun ja sen arvosteluun. Esimerkiksi verkkokaupan pitäjä (tai tähän yhdistetty läheinen ihminen) ei saa asiakkaiden kriittisiä kommentteja pois netistä välttämättä silloinkaan kun yritys on jo kuopattu. Samoin Google kieltäytyi poistamasta linkkiä kirjoitukseen, jossa moitittiin henkilöä suoramarkkinoinnin asiattomuudesta.

Googlen perustelun mukaan hakutietoja, joilla on merkitystä henkilön ”yrityksen palvelujen mahdollisille kuluttajille”, ei voi saada poistetuksi. Eli yritysten voi olla vaikea saada verkossa esiintyvää kritiikkiä piilotettua.

Asiakkaiden kriittisiä kommentteja ei saa pois netistä välttämättä silloinkaan kun yritys on jo kuopattu.

Kaksi poistopyyntöönsä kielteisen vastauksen saanutta on työskennellyt julkisella sektorilla, ja joutunut ammatissaan kriitikin kohteeksi. Julkisissa työtehtävissä saatua kritiikkiä tai kriittistä materiaalia – oli se perusteltua tai kiistanalaista – ei siis välttämättä saa katoamaan verkon hakutiedoista vuosienkaan jälkeen. Oikeudella tulla unohdetuksi on poikkeuksensa.

Ratkaisuissa on mukana myös reality-ohjelman esiintyjä, joka katuu aiemmin antamiaan lehtihaastatteluita.

Googlen kieltäytymisen ydin on useimmissa tapauksissa, että: ”dokumenttiin viittaaminen nimeenne liittyvissä hakutuloksissa on perusteltua julkisen edun nimissä”.
“Julkinen etu” ja julkinen tehtävä ovat ydinkysymyksiä kun Google poistaa hakutuloksia. EU:n tuomioistuimen päätöksen mukaan suuren yleisön intressi saada tiedot voi ohittaa oikeuden tulla unohdetuksi lähinnä silloin kun henkilö on julkisessa asemassa.

Tietosuojavaltuutettu tekee lopullisen linjauksen

On tärkeää huomata, että Tietosuojavaltuutetun toimisto ei ole vielä ottanut kantaa yhteenkään alla kuvatuista tapauksista – toisin sanoen siihen, onko amerikkalaisjätti tehnyt oikeita ratkaisuja. Toimisto seuraa miten eurooppalaiset kollegat toimivat. On mahdollista, että Google on poistanut linkkejä kitsaammin kuin mitä eurooppalainen tuomioistuin on tarkoittanut.

Tyytymättömien joukossa ei ole huomattavan julkisuuden kohteena olevia henkilöitä.

Oheiset tiedot ovat vain pienen pieni otos Googlen ratkaisuista. Pelkästään suomalaisten pyynnöstä poistettuja hakutuloksia on tuhansia eikä näistä Googlen tekemistä ratkaisuista tiedetä perusteluja. Viranomaisen tulevissa ratkaisuissa on kyse tärkeästä linjanvedosta, sillä hakukoneyhtiöt tekevät yhdestä näkökulmasta katsottuna eräänlaista jälkisensuuria.

Kirjoittelu haittaa valittajien mielestä työnsaantia

Melkein jokaisessa Tietosuojavaltuutetun toimiston luovuttamassa valituksessa henkilö kokee, että hänen nimensä hakutuloksissa on kirjoittelua, joka vaikeuttaa hänen yritystoimintaansa tai työnsaantiaan. Yksi kertoo jääneensä ilman vuokra-asuntoa negatiivisen verkkokirjoituksen takia.

Parissa tapauksessa henkilö kokee, että hänen nimensä loataan kirjoituksessa yhdistämällä se toisen henkilön toimintaan.

Useimmissa tapauksista poistettavaksi haluttu linkki tulee henkilön nimen Google-haulla listan ensimmäiseksi tulokseksi. Monet linkkien kirjoituksista ovat yli viisi vuotta vanhoja.

Valituksen kohteena olevat kirjoitukset on julkaistu usein ilman nimeä verkkokeskustelupalstalla, siis muualla kuin perinteisen median sivuilla. Yhdessä tapauksessa seitsemästä on pyydetty poistamaan linkkauksia uutisartikkeleihin.

Tietosuojavaltuutetun toimisto kertoo, että kahdenkymmenen Googlen ratkaisuun tyytymättömän hakijan joukossa ei ole valtakunnan politiikassa mukana olevia tai muutoin huomattavan julkisuuden kohteena olevia henkilöitä. Hakijoissa on kuitenkin tavallisten kansalaisten lisäksi ”julkisessa tehtävässä tai liike-elämässä työskenteleviä/työskennelleitä” tai ”julkisuudessa jollain tavoin mukana olevia/olleita henkilöitä”.

SEITSEMÄN TAPAUSESIMERKKIÄ

Kaupustelun kritiikki

 • Asia: Henkilö kaupustelee verkkokeskustelupalstalla tuotteita, ja tuotteita ostaneet kohdistavat henkilöön voimakasta kritiikkiä (itse nimimerkin takaa)
 • Googlen kieltäytymisen perustelu: Huomattavaa merkitystä koskien henkilön ammatillista tai kaupallista toimintaa. Dokumenttiin viittaminen nimeenne liittyvissä hakutuloksissa on perusteltua julkisen edun nimissä.
 • Henkilön perustelu: Mitään rikosta ei ole tapahtunut eikä asiasta ole ilmoitettu poliisille. Kukaan ei jäänyt ilman ostamiaan tuotteita. Ketjun ylläpito ei suostu poistamaan nimeäni, kun se kuulemma on “vain mainittuna”. Tämä on aiheuttanut muun muassa sen, että en saanut vuokra-asuntoa, koska vuokranantaja googlasi nimeni.

Markkinoinnin kritisointi

 • Asia: Henkilö on tehnyt yrityksessään sähköpostimarkkinointia, tällaista postia saanut syyttää verkkokeskustelupalstalla henkilöä spämmäämisestä ja kohdistaa tämän toimintaan kritiikkiä. Henkilö vastaa syytökseen asiallisesti ja kertoo oman kantansa.
 • Googlen kieltäytymisen perustelu: Olemme huomanneet näiden sivustojen sisältävän sisältöä, jonka olette ilmeisesti itse luonut ja tarkoituksellisesti asettanut yleisön saataville.
 • Henkilön perustelu: Nimimerkin takana oleva henkilö esittää vihjauksia koskien silloista toimintaani. Tein asiasta rikosilmoituksen, mutta asia on jäänyt poliisilta tutkimatta. Viitaten Googlen perusteluun: Minun oli pakko oikoa näin törkeää kirjoitusta.

Viranomaisen toiminnan arvostelu

Googlen logo
Googlen logo Kuva: CC/Wikimedia Commons/Nyshita talluri hakukone
 • Asia: Sivustolla, jolla kritisoidaan poikkeuksellisen kovalla tyylillä virkamiehiä, väitetään henkilön toimineen kunnan viranomaisena eräässä tapauksessa omavaltaisesti ja kosto mielessään. Kirjoituksen sanamuodot ovat erittäin kielteisiä.
 • Googlen kieltäytymisen perustelu: Huomattavaa merkitystä liittyen ammatilliseen toimintaanne. Dokumenttiin viittaminen nimeenne liittyvissä hakutuloksissa on perusteltua julkisen edun nimissä.
 • Henkilön perustelu: Ei ole oikein nostaa ketään herjaavaan tyyliin tikun nokkaan, jos toiminta on ollut tavallista viranomaismenettelyä ja edes kannetta ei ole tehty. Sivuilla ei mainita minua kohtaan mitään laillista viranomaisen oikaisupäätöstä tai tuomiota. Onko oikein, että tämä haittaa työnsaantiani?

Negatiivinen keskustelu verkkokaupasta

 • Asia: Keskustelupalstalla kritisoidaan verkkokauppaa, jonka tuotteisiin, tuotepalautuksiin ja asiakaspalveluun ollaan oltu tyytymättömiä. Palstalla kerrotaan verkkokauppayrittäjän ja tämän läheisen henkilön nimet. Jälkimmäinen henkilö kirjoittaa keskustelupalstalla, että hänen yritystään ei tule sotkea kritisoituun toisen henkilön yritykseen. Henkilö haluaisi keskustelun pois oman nimensä hakutuloksista.
 • Googlen kieltäytymisen perustelu: Huomattavaa merkitystä yrityksenne palvelujen mahdollisille kuluttajille. Dokumenttiin viittaminen nimeenne liittyvissä hakutuloksissa on perusteltua julkisen edun nimissä.
 • Henkilön perustelu: Henkilön läheisellä on yritys, joka on ollut tekemisissä kuluttajasuojaviranomaisen kanssa. “Siitä johtuen netissä on käyty negatiivissävytteistä keskustelua, johon en ota kantaa. Koen että asia ei liity minuun mutta myös minun nimeäni loataan. Tämä vaikeuttaa rehellisesti toimivieni yritysten maineeseen ja samalla vaikeuttaa työnsaantiani merkittävästi.”

Hetkellinen julkisuus

 • Asia: Reality-ohjelmaan osallistunut henkilö on kertonut kahdelle lehdelle tulleensa pidätetyksi nuorena.
 • Googlen kieltäytymisen perustelu: Uutisartikkelin- tai artikkeleiden näkyminen Googlen hakutuloksissa on kaikki seikat huomioiden edelleen asianmukaista ja yleisen edun mukaista.
 • Henkilön perustelu: Minulle ei tullut mistään noista asioista tuomioita vain sakkoja. Kaikki tapahtumat ovat yli 5 vuotta vanhoja. Mistään ei tullut rikosrekisteriäkään joten tämä tieto ei tarvitse/kuulu olla julkisesti saatavilla. Julkisuuteni on mennyt jo ohi.

Ammatillinen toiminta

 • Asia: Virassa oleva henkilö nähdään videossa, joka herätti yhteiskunnallista keskustelua.
 • Googlen kieltäytymisen perustelu: Kyseisissä url-osoitteissa on ammatillista toimintaanne koskevaa ja yleisölle merkityksellistä tietoa. Nämä osoitteet voivat kiinnostaa esimerkiksi palvelujenne nykyisiä tai potentiaalisia asiakkaita, käyttäjiä tai osallistujia. - - Näin ollen dokumenttiin viittaminen nimeenne liittyvissä hakutuloksissa on perusteltua julkisen edun nimissä.
 • Henkilön perustelu: Materiaali loukkaa yksityisyydensuojaani. Asia tutkittiin eikä siinä todettu rikosta eikä syytettä nostettu. Poliisi ei myöskään löytänyt toiminnasta huomautettavaa.

Yrityshuijaus

 • Asia: Verkkokeskustelupalstalla selvitettiin ja paljastettiin laaja taloudellinen huijaus, josta seurauksena oli vankilatuomioita. Huijausta puivassa pitkässä keskustelujonossa mainitaan nimeltä monia yrityksiä ja henkilöitä. Henkilö mainitaan keskustelussa muutaman kerran. Henkilö ei ole yksi tuomionsaaneista.
 • Googlen kieltäytymisen perustelu: Url-osoitteissa on tietoja, joilla on huomattavaa merkitystä yrityksenne palvelujen mahdollisille kuluttajille.
 • Henkilön perustelu: Nimeni yhteydessä viitataan yritykseen x. Kyseinen yritys ei ole enää missään toiminnassa ja itse olen ollut yritykseen ainoastaan työsuhteessa useita vuosia sitten. Yrityksen palveluilla ei siten enää voi olla kuluttajia, ja minun nimelläni yrityksen yhteydessä vielä vähemmän merkitystä.
Kommentit
 • Kuningaskuluttaja loppuu – meteli jatkukoon

  Kunkun toimitus kiittää ja kumartaa.

  Niin se nyt on – Yleisradion pitkäaikainen kuluttajaohjelma Kuningaskuluttaja loppuu. Kehitystauolle jäänyt ohjelma ei palaa torstai-iltojen televisioon. Myöskään Kuningaskuluttajan verkkosivuille ei enää tehdä uutta sisältöä ja ohjelman sosiaalisen median kanavat suljetaan. Kuningaskuluttajan verkkosivujen sisältö tietysti jää verkkoon käytettäväksi.

 • Kokonaisvaltainen näöntutkimus optikolla teetetty ja kaikki kunnossa?

  Optikon tekemä laaja näöntutkimus on vain suuntaa antava.

  Silmälasiliikkeiden optikot ovat laajentaneet toimenkuvaansa silmälasien määräämisestä “laajempaan silmäterveyden seurantaan”. “Helpot, halvat ja nopeat” näöntutkimukset houkuttelevat kuluttajaa edullisuudellaan. Harva kuitenkin hoksaa, että esimerkiksi silmänpohjakuvaus on optikon tekemänä vain suuntaa antava.

Kuningaskuluttaja

 • Kuningaskuluttaja loppuu – meteli jatkukoon

  Kunkun toimitus kiittää ja kumartaa.

  Niin se nyt on – Yleisradion pitkäaikainen kuluttajaohjelma Kuningaskuluttaja loppuu. Kehitystauolle jäänyt ohjelma ei palaa torstai-iltojen televisioon. Myöskään Kuningaskuluttajan verkkosivuille ei enää tehdä uutta sisältöä ja ohjelman sosiaalisen median kanavat suljetaan. Kuningaskuluttajan verkkosivujen sisältö tietysti jää verkkoon käytettäväksi.

 • Youtube-mainontaa sipsipalkalla

  Youtube-markkinoinnin pelisäännöt puuttuvat.

  Youtube-markkinoinnissa pelisääntöjä ei vielä ole. Videoiden tekijät eli tubettajat ovat usein nuoria - ja heidän seuraajansa vieläkin nuorempia. Mainostajista erityisesti vaate- ja meikkifirmat ovat löytäneet tubettajat, joille tarjotaan tuotteita mainosvideoita vastaan. Tube-suosikit IinaPS, Tume ja Lakko saavat yhteistyöehdotuksia laidasta laitaan.

 • Näin korjaat itse vetoketjun

  Kuinka korjata vetoketju ilman että sitä tarvitsee vaihtaa?

  Vetoketjut ovat vaatteen tai laukun ainoita liikkuvia osia. Siksi ne menevät useimmiten rikki ensimmäisenä. Vetoketjun vaihtaminen uuteen on työlästä puuhaa. Se vaatii sekä taitoa että ompelukoneen. Helpommallakin voi päästä.

 • Hyötykasvit parvekkeella: ravintoa ja silmänruokaa

  Syötävätkin kasvit jalostetaan yhä kauniimmiksi.

  Keittiöpuutarhan tai hedelmä- ja marjatarhan perustamiseen ei tarvita enää välttämättä maatilkkua tai viljelypalstaa. Monimuotoisen hyötypuutarhan saa myös omalle parvekkeelle. Pihi puutarhuri ehtii vielä kylvöhommiinkin.

 • Kesän ötököitä torjutaan järein myrkyin

  Luonnonmukaisia vaihtoehtoja ei kaupoissa juuri ole.

  Marketin hyllystä löytyy metrikaupalla valmisteita, jotka tappavat lentäviä ja ryömiviä ötököitä tai kasveja vaivaavia tuholaisia. Kymmenen valmisteen tarkastelu paljasti, että oikeasti luonnonmukaisia vaihtoehtoja ei kaupoissa juuri ole.

 • Kymmenen kysymystä reilusta matkailusta

  "Se ettei matkusteta mihinkään, ei ole kestävin vaihtoehto."

  Reilu matkailu, jossa turismin ja matkailun aiheuttamia epäkohtia pyritään minimoimaan, on monelle tuttu ideatasolla. Mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Videolla Turre Turisti matkailee reilusti Helsingissä. Pyysimme myös Reilun matkailun yhdistykseltä vastaukset kymmeneen kysymykseen, jotka stressaavat lomailijoita eniten.

 • Kuntotarkastus ei pelastanut homepommilta

  Tarkastusraportissa ei ainuttakaan ”riskirakennetta.”

  Vantaalaisperheen taloa mainostettiin hyväkuntoiseksi. Kuntotarkastaja ei merkinnyt raporttiin yhtään riskirakennetta. Korjaamiseen ja selvityksiin on kuitenkin mennyt 200 000 euroa. Talon omistaja kehottaakin lukemaan kuntotarkastusraporttia kuin piru raamattua.

 • Katsastaja: Lunastusautojen turvallisuudesta ei takeita

  Katsastaja joutuu tekemään päätökset purkamatta ajoneuvoa.

  Timo Ojala K1 Katsastajista haluaisi tiukentaa lunastusautojen korjaamisen valvontaa. Ojalan mukaan lunastusautojen korjauksen kontrollointi on katsastajille epämieluisa tehtävä, koska autojen turvallisuutta ei voi taata katsastajan keinoin.

 • Yksityiselläkin myyjällä on iso vastuu käytetyn auton vioista

  Apua korjauskuluihin saada auton myyjältä.

  Jos auto hajoaa ennen aikojaan, voi apua korjauskuluihin saada auton myyjältä. Kuluttajansuojalaki määrittelee autoliikkeen virhevastuun, mutta myös yksityiselle myyjälle voi syntyä vastuu korjauskuluista. Lähtökohta on, että auton moottorin pitää kestää auton elinkaaren ajan.

 • Hakkerit vievät jättimäisiä määriä luottokorttitietoja

  Kuluttajan ei kuitenkaan kannata pelätä hakkeria. Kortin haltija ei lähtökohtaisesti joudu vastuuseen vahingosta, jos hakkeri vie korttitiedot ja onnistuu hyödyntämään niitä. Luottokorttilaskuja pitää kuitenkin seurata ja ilmoittaa viivyttelemättä epäilyttävistä tapahtumista.

 • Pelko myy, mutta mitä meidän oikeasti pitäisi pelätä?

  Eniten pelkäävät usein ne, joilla pelkoon on vähiten syytä.

  Itselleen ja läheisilleen on helppo ostaa turvaa kaupasta. Tuotteita löytyy muutaman kympin turvasumuttimista satojen ja tuhansien eurojen hälytinjärjestelmiin. Pelko myy, mutta pelossa on myös paradoksi: ne jotka pelkäävät eniten, ovat pienimmässä vaarassa joutua rikoksen kohteeksi. Katso video siitä, mitä ja miten meille pelolla myydään.

 • iPhone eurolla — aikuisten oikeastiko?

  Ensin urkitaan käyttäjän tekniset tiedot, lopussa tilausansa

  Euroopan kuluttajaviranomaiset ovat helisemässä uskomattoman upeiden tarjousten takia. Miljoonia liki ilmaisia älypuhelimia, taulutelevisioita, merkkilenkkareita ja hyvinvointirannekkeita tunkee kuluttajien sähköposteihin ja Facebookin uutisvirtaan. Vaikka kaikki tietävät, että onnenpotkut ovat äärimmäisen epätodennäköisiä, silti moni hullaantuu kun huikea tarjous osuu omalle kohdalle.

 • Kotitalouksien hävikkiruoasta yhtä isot ilmastovaikutukset kuin 100 000 auton päästöistä

  Neljänneksellä ruokahävikistä ruokkisi kaikki aliravitut.

  Jääkaapin ylähyllyllä on vanhaksi mennyttä ruokaa eikä viime viikon illallisjämiä syönyt kukaan. On pakko heittää pois ja kompostiin. Taas. Juuri näin syntyy ruokahävikki. Ruoan haaskauksen mittasuhteet ovat jo ekologisesti ja taloudellisesti kestämättömät. EU:n alueella heitetään pois vuosittain 88 miljoonaa tonnia ruokaa, noin viidennes tuotetusta.

 • Näin säilytät hedelmiä ja kasviksia oikein

  Etyleeni ja lämpötila vaikuttavat oikeaan säilytykseen.

  Rahaa säästyy ja ruokahävikki vähenee, kun juurekset, vihannekset ja hedelmät säilyttää oikein. Säilymisessä kannattaa ottaa huomioon oikea lämpötila sekä hedelmistä erittyvä etyleeni-kaasu.

 • Vanhaakin ruokaa voi syödä

  Testasimme voiko kolme päivää yliaikaisia ruokia syödä.

  Miten uskollisesti elintarvikkeiden viimeistä käyttöpäivää ja parasta ennen -merkintää pitäisi noudattaa? Johtopäätös oli, että kolme päivää yliaikaista ruokaa voi yleensä syödä.