Hyppää pääsisältöön

Mitä julkinen palvelu tarkoittaa?

Seurue ruokapöydän ääressä puutarhassa katselee Yle Areenaa kännykältä.
Seurue ruokapöydän ääressä puutarhassa katselee Yle Areenaa kännykältä. Kuva: Laura Mainiemi / Yle Yle,mobiililaitteet,älypuhelimet,Yle Areena,brändikuvat 2020

Toimintaamme säätelee Laki Yleisradio Oy:stä. Laki linjaa Ylelle julkisen palvelun ohjelmatoiminnan suuntaviivat ja erityistehtävät.

Ylen tehtävänä toiminnallaan edistää sananvapautta, korkeatasoista journalismia ja median monimuotoisuutta. Samalla Ylen on tuettava suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta. Kaikilla suomalaisilla tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet saada tietoa, kokea elämyksiä, viihtyä sekä sivistää ja kehittää itseään.

Teemme ohjelmia ja tuotamme palveluja suomeksi, ruotsiksi sekä muun muassa saameksi, romaniksi ja viittomakielellä. Ohjelmatarjontamme tv:ssä, radiossa ja verkossa, myös mobiilisti, on kaikkien suomalaisten saatavilla varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta. Sisältömme kattavat valtakunnalliset ja alueelliset uutiset ja ajankohtaisohjelmat, asia-, urheilu-, draama-, kulttuuri ja viihde- sekä lasten ja nuorten ohjelmat.

Nykyaikainen julkinen palvelu on paitsi monipuolista ohjelmatarjontaa myös yhteistyötä ja kumppanuuksia. Yle kehittää yhdessä muiden mediayhtiöiden kanssa suomalaista media-alaa.

Ostamme freelancereilta sisältöjä ja tilaamme tuotantoyhtiöiltä radio-ja televisio-ohjelmia. Yhteistyö on vahvaa myös kotimaisessa elokuvatuotannossa.

Esimerkiksi Tampereen Mediapolis kehittää laajalla yhteistyöllä koko media-alaa – opetusta, tutkimusta ja sisällöntuotantoa.

Uusilla yhteistyömuodoilla voimme kehittää media-alan palveluja yhä paremmin palvelemaan muuttuvia tarpeita.

Yhä enemmän verkossa

Media-ala on maailmanlaajuisessa murroksessa. Digitaalisuus on muuttanut tuotantoa, jakelua ja vastaanottoa merkittävästi, ja lisääntyvän automaation myötä kehitys jatkuu.

Ihmiset haluavat käyttää mediaa missä ja milloin tahansa. Verkkoa käyttävät jo lähes kaikki suomalaiset. Siksi myös Yle on lisännyt julkaisujen määrää verkossa, sillä se tuo julkisen palvelun sisällöt paremmin tarjolle eri välineisiin ja luo vuorovaikutteisempaa yleisösuhdetta.

Yhä useammat sarjat tulevat ensin Yle Areenaan. Yle Areenasta löytyvät kaikki Ylen radio- ja tv-kanavat suoratoistona. Ohjelmia voi katsoa ja kuunnella myös Yle Areenan mobiilisovelluksissa. Verkko on myös ensisijainen kanava Ylen sisältöihin ulkomailla asuville suomalaisille.

Yle Areena on ollut käytetyin ja arvostetuin kotimainen verkkomedia jo useana vuonna perättäin.

Yle-laki määrittelee Ylen tehtävän näin

7§ Julkinen palvelu
Yhtiön tehtävänä on tuoda monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin. Näitä ja muita julkisen palvelun sisältöpalveluja voidaan tarjota yleisissä viestintäverkoissa valtakunnallisesti ja maakunnallisesti.

Julkisen palvelun ohjelmatoiminnan tulee erityisesti:
1) tukea kansanvaltaa ja jokaisen osallistumismahdollisuuksia tarjoamalla monipuolisia tietoja, mielipiteitä ja keskusteluja sekä vuorovaikutusmahdollisuuksia;
2) tuottaa, luoda, kehittää ja säilyttää kotimaista kulttuuria, taidetta ja virikkeellistä viihdettä;
3) ottaa ohjelmistossa huomioon sivistys- ja tasa-arvonäkökohdat, tarjota mahdollisuus oppimiseen ja itsensä kehittämiseen, painottaa lapsille ja nuorille suunnattuja ohjelmistoja sekä tarjota hartausohjelmia;
4) kohdella ohjelmatoiminnassa yhtäläisin perustein suomen- ja ruotsinkielistä väestöä, tuottaa palveluja saamen, romanin ja viittomakielellä sekä soveltuvin osin myös maan muiden kieliryhmien kielellä;
5) tukea suomalaisen kulttuuriperinnön vaalimista, suvaitsevaisuutta, yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja kulttuurista moninaisuutta sekä huolehtia ohjelmatarjonnasta myös vähemmistö- ja erityisryhmille;
6) edistää kulttuurien vuorovaikutusta ja ylläpitää ulkomaille suunnattua ohjelmatarjontaa;
7) välittää asetuksella tarkemmin säädettäviä viranomaistiedotuksia ja varautua televisio- ja radiotoiminnan hoitamiseen poikkeusoloissa.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua