Hyppää pääsisältöön

Sosiaalisen median toimintalinjaukset

Ylen sisällöt somessa

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen 11.5.2015. Ohjetta on täydennetty 13.10.2016 vastaavien toimittajien lisäyksellä kaupallisten tuotemerkkien näkyvyydestä.

Yhä merkittävämpi osa viestinnästä käydään sosiaalisessa mediassa. Ylen on oltava tässä keskustelussa mukana.

Somen avulla Yle tavoittaa entistä suurempia määriä kansalaisia ja myös yleisöjä, joita se ei muuten löydä. Sosiaalinen media on työväline, jonka avulla luomme yhdessä yleisöjen kanssa uudenlaista sisältöä.

Ylen on oltava sosiaalisessa mediassa läsnä, vastattava kysymyksiin ja reagoitava kommentteihin. Verkkoviestintätaidot ovat osa yleläisten ammattitaitoa. Toimintatapamme somessa vaatii jatkuvaa arviointia ja valmiutta muutokseen.

Sosiaalisessa mediassa noudatamme samoja lakeja, arvoja ja eettistä ohjeistusta kuin muussakin julkaisutoiminnassamme. Myös toimituksellinen päätöksenteko ja vastuut ovat samat kuin muussakin julkaisutoiminnassa.

Yleisradion some-tilien perustaminen vaatii kirjallisen suunnitelman. Tilin perustaja vastaa siinä seuraaviin kysymyksiin:

  • Keitä tavoitellaan? Miksi tili perustetaan?
  • Kuka ja miten ylläpitää? Millä resursseilla?
  • Miten onnistumista mitataan?

Luvan tilin perustamiseen antaa sisällöistä vastaava päällikkö (osastopäällikkö) some-vastaavan esityksestä.

Yleläinen somessa

1. Mieti, miten toimintasi sosiaalisessa mediassa vaikuttaa uskottavuuteesi Ylen työntekijänä. Et voi itse päättää, näytätkö muiden silmissä Ylen työntekijältä vai yksityishenkilöltä.

2. Punnitse, miten ilmaiset mielipiteesi: kyseenalaistavatko ne sinun tai Ylen luotettavuuden muiden silmissä.

3. Arvosta kollegaasi kaikissa yhteyksissä.Työkavereilla ja työnantajalla on oikeus odottaa sinulta lojaaliutta myös sosiaalisessa mediassa. Yhtiön sisäiset asiat säilytetään sisäisinä. Niin muissakin yhtiöissä tehdään.

Linkit:

Vastaavien toimittajien 13.10.2016 hyväksymä lisäys ohjeeseen

Vastaavat toimittajat ovat täydentäneet Ylen some-ohjetta kaupallisten tuotemerkkien näkyvyyden osalta. Ohje muistuttaa, ettei yleläinen voi hyödyntää ohjelmatyössä saamaansa tunnettuutta kaupallisten tuotteiden myynnin edistämiseksi. Ohje korostaa edelleen yleläisen harkintaa ja sitoutumista riippumattomuuteen ja luotettavuuteen.

Lisäys kuuluu:
Muista, ettet voi hyödyntää Ylen työtehtävissä saamaasi tunnettuutta kaupallisten tuotemerkkien myynnin edistämiseksi esimerkiksi lisäämällä tuotteiden tunnisteita sosiaalisen median sivuillesi.

Päivitetty 19.10.2016