Hyppää pääsisältöön

Sperman tarve lisääntyy tulevaisuudessa – muista oikeutesi siemennestettä luovuttaessa

Luovuttaja voi halutessaan esittää toiveita kenelle tai millaisille spermantarvitsijoille hän haluaisi spermaansa käytettävän.

Lapsettomuushoitojen määrän arvellaan lisääntyvän. // Kuva: EPA / Tibor Illyes

Lapsettomuuden hoidossa tarvitaan usein
säännöllisesti vieraalta luovuttajalta saatuja siittiöitä. Vaikka lapsettomuushoitojen
määrä on ollut lievässä laskussa kahden viime vuoden aikana, hoitojen
arvioidaan lisääntyvän tulevaisuudessa. Se tarkoittaa myös hoidoissa
käytettävien luovutussiittiöiden tarpeen lisääntymistä, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tiedotteessa kerrotaan.

Sperman luovutus ja talteenotto on hyvin täsmällisesti
säädeltyä. Lailla turvataan ja määritetään syntyvän lapsen etu.
Spermanluovuttaja voi asioida vain yhdessä spermapankissa. Luovutetulla
spermalla hedelmöitetyllä lapsella on oikeus täysi-ikäiseksi tultuaan selvittää
biologisen vanhempansa henkilöllisyyden Valviran kautta.

Spermanäytteitä tutkimalla varmistetaan, ettei luovuttajalla
ole mitään infektioita, kuten HIV:iä tai hepatiitteja.

- Luovutuksesta ja siihen liittyvistä selvityksistä ei kerry
mitään tietoja myöskään luovuttajien omiin sairauskertomustietoihin. Pn
tarkoitus estää luovutustiedon joutuminen ulkopuolisille, kertoo IVF-biologi Harri Mankonen, Turun yliopistollisen
keskussairaalan Tyksin lapsettomuuspoliklinikalta.

Luovuttajaa valittaessa pyritään mahdollisimman pitkälle
huomioimaan siittiöiden tarvitsijan toiveet, hiusten ja silmien väriä sekä
pituutta myöten. Ongelmaksi on muodostumassa se, että esimerkiksi etnisille
vähemmistöille ei ole tarjota heille sopivan luovuttajan spermaa. 

Syntyneen
lapsen lisäksi myös luovuttajalla on omia oikeuksiaan.

- Luovuttaja voi halutessaan esittää toiveita
kenelle tai millaisille spermantarvitsijoille hän haluaisi spermaansa
käytettävän. Suostumus on mahdollista perua koska tahansa niin kauan kuin
hoitoja ei ole ehditty antaa, toteaa Tyksin Antti Perheentupa. ´

Luovutus ei sovi ansaintakeinoksi

Spermanluovuttajat ovat liikkeellä vapaaehtoisina. Osalla
luovuttajista ei ole omia lapsia ja luovutus on tapa jatkaa sukua, joskin
anonyymisti. Joillakin lähipiirissä on lapsettomuudesta kärsiviä ihmisiä tai
heillä on yksinkertaisesti pyyteetön halu auttaa toisia ihmisiä perustamaan
perhe. 

  

Rahan toivossa luovutuksiin ei tulla. Vaivanpalkkana
maksetaan luovutuspäiviltä työttömyyspäivärahan suuruinen korvaus, joka on
32,66 euroa.  Lainsäätäjän tarkoituksena on ollut, että luovuttaminen
perustuu vapaaehtoisuuteen ja summa on tarkoituksella sellainen, ettei se
innosta ketään luovuttajaksi ansiomielessä.

Suomessa on 23 hedelmöityshoitoja antavaa yksikköä, joista 13
on yksityisklinikoita, joista osa hankkii spermansa Tanskasta. Yhden luovuttajan spermasta voidaan hedelmöittää
lapsia korkeintaan viiteen perheeseen.  Hedelmöityshoidolla
lapsen saaneille perheille pyritään jatkossa tarjoamaan saman luovuttajan
spermaa. 

Yhtä hedelmöityshoidolla syntynyttä lasta kohden tarvitaan
noin kymmenen annosta. Luovuttaja
tekee yleensä noin kymmenen luovutuskäyntiä, joista saadaan yhteensä noin sata
käyttöannosta. Tarvittaessa voidaan sopia myös vähemmistä käynneistä.