Hyppää pääsisältöön

Meitä on yhdeksän

enneagrammin kuva
Enneagrammi/Namaste Oy enneagrammin kuva enneagrammi

Opo ja elämäntaidon valmentaja Marjaana Herlevin yksi opinto-ohjauksen työkaluista on enneagrammi. Menetelmä jaottelee erilaiset persoonallisuudet ja käyttäytymisen yhdeksään eri persoonallisuustyyppiin.

Tyyppigallerian mukaan meitä on: ihanteellinen uudistaja (1), avulias huoltaja (2), tehokas suorittaja (3), luova individualisti (4), tutkiva asiantuntija (5), uskollinen kyseenalaistaja (6), innostuva suunnittelija (7), vahva vaikuttaja (8) ja sopeutuva rauhanrakentaja (9).

Marjaana sanoo, että enneagrammin avulla jokainen voi ymmärtää itseään ja muita paremmin. Kaikilla tyypeillä on vahvuuksia ja heikkouksia, mutta kaikki tyypit ovat samanarvoisia.

Voinko luottaa testitulokseen?

Viivi Pentikäinen
Viivi Pentikäinen pentikainen
Enneagrammi-kouluttaja Viivi Pentikäinen sanoo, että noin 50 % tunnistaa oman tyyppinsä heti testituloksesta.

- Omaa tyyppiä kannattaa pohtia ensin itsekseen siltä kannalta, että käyttäydynkö oikeasti tyyppikuvauksen mukaisesti vai samaistunko johonkin toiseen henkilöön, joka haluan olla.

-Toinen askel on kysyä ystäviltä ja perheenjäseniltä miten hyvin tyyppikuvaus osuu kohdilleen.

Miten hyödyntää vahvuuksiaan ammatissa?

- Enneagrammi voi auttaa omien vahvuuksien niveltämisessä urahaaveeseen. Kun tuntee itsensä, löytää helpommin asiat, joista on aidosti kiinnostunut, sanoo Viivi.

Toki luonnolliset vahvuudet tulevat eri ammateissa eri tavoin ilmi, ja pitkään työelämässä olevilla voi olla vahva työrooli, jolloin ammattirooli on voinut vahvistua persoonallisuustyypin ohitse.

Esimerkiksi Viitosia (tutkivia asiantuntijoita) löytyy paljon insinööreistä, tutkijoista ja lääkäreistä. Kakkosia (avuliaita huoltajia) löytyy paljon hoiva-aloilta, mutta hyvin avulias huoltaja voi olla erityisen hyvä esimies tai vaikkapa lentokapteeni. Yhden persoonallisuustyypin ei voi sanoa sopivan tietylle alalle.

Oman tyyppinsä tunnistamisessa olennainen mittari on tunnistaa oman toiminnan ja käytöksen syvemmät motiivit.

Vahvuudet vuorovaikutuksessa

Viivi Pentikäinen istuu
Viivi Pentikäinen istuu viivi pentikainen
- Eri persoonallisuudet saattavat esimerkiksi olla hyvinkin vastuuntuntoisia, mutta eri syistä. Joku saattaa arvioida itsensä aika positiiviseksi ja hyväksi kuuntelijaksi, vaikka muiden mielestä oletkin ehkä enemmän rauhallinen ja hiljainen ja toisaalta puhelias.

- Tämä ei ole aina ihan helppoa – se vaatii itsetuntemusta, Viivi muistuttaa.

- Enneagrammi haastaa sinut tarkastelemaan itseäsi ja muita objektiivisemmin. Hyvä peilausmahdollisuus on tarkastella itseään esimerkiksi ryhmässä. Oletko eniten äänessä, tarkkailetko vai mietitkö esimerkiksi sitä, kuinka saat kaikkien näkökulman kuuluviin, ehdottaa Viivi.

- Oman persoonallisuustyypin löytämisestä on paljon hyötyä. Kun tunnistaa aidosti oman tapansa nähdä, tuntea ja kokea, voi aidommin ja rehellisemmin olla oma itsensä, sen sijaan, että yrittää muuttua joksikin muuksi. Omien luonnollisten vahvuuksien hyödyntäminen on paljon helpompaa kuin yrittää väkisin muuttua muuksi.

Miten enneagrammia voi käyttää esimiestyössä?

Vaikka kaikki psykologian asiantuntijat eivät suhtaudu enneagrammiin vakavasti, käyttävät monet organisaatiot kuten IBM ja Philips menetelmää henkilöjohtamisessaan.

- Enneagrammi auttaa pomoa johtamaan henkilöstöä yksilöllisesti, kunhan johtaja ensin tietää minkälainen itse on. Tämän jälkeen hän voi paremmin arvostaa alaistensa erilaisuutta. Esimerkiksi pomon on hyvä antaa epäröivälle pohdiskelijalle (6) tarpeeksi aikaa käydä skenaariokeskusteluja, kun taas rauhalliselle asiantuntijalle (5) pomo voi antaa kolme päivää aikaa saada perusteltu vastaus, kuvailee Viivi.

- Innostuva suunnittelija (7) sen sijaan haluaa ideoita ääneen ja esimerkiksi tehokas suorittaja (3) ja vahva vaikuttaja (8) haluaisivat päästä jo nopeasti hommiin ja saada työ tehtyä.

Ääneen sanottu arvostus tärkeää

Palautetta ei tule antaa eri persoonallisuustyypeille samoista asioista, sillä ihmiset arvostavat eri asioista.

– Esimerkiksi asiantuntija (5) arvostaa kiitosta pitkäjänteisestä työstä, eikä esimerkiksi ulkonäköön tai yhteistyöhön liittyviä kehuja, muistuttaa Viivi.

Katso ja lue: enneagrammi Marikan valmennuksessa

  • Abivuoden aikaan

    Yo-kirjoitukset ovat takana, mikä on suuntasi nyt?

    Oletko yo-kirjoitusten kynnyksellä? Käy silloin Abitreeneissä. Jos yo-kirjoitukset ovat jo takana, mikä on suuntasi nyt? Haluatko opiskella, tehdä töitä vai lähteä ulkomaille?

  • Lähetä silmukkavideo

    Lähetä hetkistäsi silmukkavideo.

    Oletko matkalla kohti abivuotta? Vai onko abivuosi jo meneillään? Lähetä hetkistäsi silmukkavideo.