Hyppää pääsisältöön

Karsinasta kauppaan: Usein kysytyt kysymykset

karsinasta kauppaan: vastakuoriutunut
karsinasta kauppaan: vastakuoriutunut dox@net

Elokuvantekoprosessin aikana törmäsimme lukuisiin kysymyksiin koskien sikojen ja kanojen elinoloja, tuotannossa tapahtuvia toimenpiteitä tai tuotantoa yleisesti. Päätimme esittää kysymykset eläinlääketieteellisen tiedekunnan professori Anna Valrosille, dosentti Laura Hänniselle ja eläinlääketieteenlisensiaatti Eija Kaukoselle.

Miksi karjuporsaat kastroidaan?

Kastroimalla karjuporsaat vältetään niin sanottu karjunhaju sianlihassa. Karjunhajun aiheuttajana on sian elimistössä esiintyvän kahden aineen yhdistelmä: skatoli, jota muodostuu ruoansulatuskanavassa ja androstenoni, joka on lisääntymiseen liittyvä feromoni. Kastroimalla karjuporsaat androstenonin eritys estetään ja karjunhajun riski poistuu.

Karjunhaju ei ole kuluttajalle vaarallinen, mutta joidenkin mielestä epämiellyttävä ilmiö, joka havaitaan lihaa valmistaessa. Vain vähemmistö karjuista tuottavat karjunhajuista lihaa ja sitäkin olisi mahdollista käyttää monessa valmislihatuotteessa ilman kuluttajalle aiheutuvaa haittaa. Kuitenkin, koska ei ole olemassa menetelmää, jolla karjunhajuinen liha voitaisiin teurastamolla erottaa ei-hajua tuottavasta lihasta, ei ole nykyään mahdollista varmistaa, että kuluttajalle ei päädy karjunhajuista lihaa muulla tavoin, kuin kastroimalla karjuporsaat.

Kastroinnin ”sivuvaikutuksena” karjuporsaista tulee myös rauhallisempia, vähemmän aggressiivisia ja niitä voidaan kasvattaa teuraaksi asti emakkoporsaiden/-sikojen kanssa. Ilman kastrointia, eläinten kasvatustapoja ja –logistiikkaa tulisi miettiä uudelleen, ettei karjujen lisääntynyt aggressiivisuus aiheuta hyvinvointiongelmia.

Kokeeko porsas kipua, kun se kastroidaan?

Kyllä. Kipu on elimistön fysiologinen viesti kudosvauriosta tai sen uhasta. Kipu on epämiellyttävä aistimus, joka auttaa suojaamaan elimistöä ympäristön vaaroilta. Porsaiden fysiologiset, biokemialliset ja anatomiset kipumekanismit ovat samat kuten ihmisillä, joten ei ole mitään syytä otaksua, etteivätkö kastraation aikaiset stressihormonien nousut sekä pakoyritykset olisi merkki kivusta. Kivun oireet vähenevät, mikäli kastraatio tehtäisiin rauhoituksessa ja puudutuksessa.

Porsaat nukkumassa lämpölampun alla
Porsaat nukkumassa lämpölampun alla Kuva: napafilms oy karsinasta kauppaan

Mitkä ovat porsaiden yleisimmät kuolinsyyt?

Pienten porsaiden yleisimmät kuolinsyyt ovat nälkiintyminen ja emakon alle murskaantuminen tai usein näiden yhdistelmä. Lisäksi osa kuolee porsimisen aikana ja osa ovat niin pieniä syntyessään, etteivät ole elinkykyisiä.

Miksi emakkoporsaiden korviin leikataan lovia? Miksi korvamerkit eivät riitä?

Lovet on tarkoitettu merkiksi emakon ”henkilöllisyydestä”, eli niistä voidaan esim. lukea, mistä pahnueesta emakko on peräisin. Loveaminen aiheuttaa korvamerkkeihin verrattuna enemmän kipureaktioita porsaissa, mutta etuna on, että lovet ovat pysyvämpiä, kun korvamerkit helpommin irtoavat kasvatuksen aikana. Pienen, vastasyntyneen porsaan korviin on myös hankala saada korvamerkki edes mahtumaan.

Perinteinen emakkosikala.
Perinteinen emakkosikala. Kuva: napafilms oy karsinasta kauppaan

Miksi emakkoja pidetään häkissä?

Emakoita pidetään häkissä kahdessa tuotantovaiheessa: porsitushäkkeihin emakkoja siirretään noin viikko ennen odotettua porsimista ja ne ovat häkeissä vieroitukseen asti. Häkin tarkoituksena on rajoittaa emakon liikkeitä, jotta riski talloa porsaita pienenisi ja karsina pysyisi helpommin puhtaana. Lisäksi emakon pitäminen häkissä vähentää karsinan vaatimaa kokonaislattiapinta-alaa.

Häkki kuitenkin aiheuttaa emakolle, jolla on liikkumistarpeen lisäksi vahva, hormonaalisesti säädetty pesänrakennustarve ennen porsimista, stressiä. Häkissä porsitukset kestävät pidempään ja porsimisten aikana kuolee siten enemmän porsaita. Emakon emo-ominaisuudet ja maidontuotanto ovat myös häkissä heikompia, kun jos emakko saa liikkua vapaammin karsinassa.

Emakoita voidaan pitää nk. tiineytyshäkeissä myös vieroituksen jälkeen noin neljä viikkoa. Yksi syy tähän on, että emakoita on helpompi kuntouttaa imetyksen jälkeen (yksilöruokinta mahdollista) ja siementää häkkeihin. Lisäksi on havaittu, että 2-3 viikkoa tiineytyksen jälkeen on riski alkioiden kuolemiin kohonnut, jos emakko kokee sosiaalista stressiä.

Pihatossa tai ryhmäkarsinassa emakot tappelevat aina jonkun verran, kun niitä yhdistetään. Hyvien lisääntymistulosten saavuttaminen ilman tiineytyshäkkejä vaatii siis erilaista ammattitaitoa ja on, ainakin ennen kun sen oppii, vaikeampaa kuin häkeissä. Häkissä pito myös vähentää emakoille tarvittavaa kokonaispinta-alaa, eli siten rakennuskustannuksia.

Nykyaikainen teurastamo
Nykyaikainen teurastamo Kuva: napafilms oy lihasika

Tuntevatko siat kipua tainnutuksen tai kuoliaaksi pistämisen aikana?

Riippuu tainnutustavasta: jos tainnutus tehdään hiilidioksidikaasulla, on todennäköistä, että ne ehtivät tuntea ainakin tukehtumisen tunteen ennen taintumista. Osa saattaa myös ehtiä tuntea kirvelyä limakalvoilla, kun pitoisuus nousee riittävän korkeaksi (yli 50%). Mikäli tainnutus on tehty oikein, siat eivät tunne verenlaskua, eli pistämistä.

Miksi sian saparo menee sykkyrälle?

Jostain syystä kesysian saparo on sen muotoinen. Varsinkin terveen lihasika-ikäisten sikojen häntä on usein sykkyrällä. Sen sijaan sairaan sian häntä roikkuu, samoin häntä pidetään alhaalla, jos karsinassa on hännänpurentaa (sikojen stressin aiheuttama yleinen käytöshäiriö, jolloin siat purevat toistensa häntiä).

Miksi emakon päälle istutaan siementäessä?

Kun emakko on parhaassa kiiman vaiheessa, nk. seisovassa kiimassa, se jää seisomaan paikalleen, kun sen ristiselälle ja lantiolle tulee painetta (vrt. karjun astumisasento). Koska tuotannossa emakot pääsääntöisesti siemennetään, pyritään tämä refleksi saamaan aikaiseksi istumalla emakon päälle tai asettamalla emakon lonkille muovinen kaari.

Miksi emakko saa keskimäärin niin vähän pahnueita ennen kuin se teurastetaan?

Osa emakoista tekee vain yhden pahnueen ja poistetaan nopeasti, koska ne eivät osoittaudu hyviksi porsastuottajiksi. Tärkeimmät vanhempien emakoiden poiston syyt ovat tiinehtymättömyys (eli eivät tule uudestaan tiineeksi), muut lisääntymisongelmat, sekä jalkaongelmat. Tehokkuuteen pyrkivässä tuotannossa ei ole varaa pitää emakoita pitkään tyhjinä tai sairaslomalla, vaan ne poistetaan tuotannosta (eli teurastetaan).

Millainen Marekin tauti on?

Marekin tauti on herpesviruksen aiheuttama kanojen kasvaintauti. Virus on hyvin yleinen, helposti leviävä ja vaikeasti hävitettävä ja siitä esiintyy erilaisia tyyppejä. Kaikki tartunnan saaneet kanat eivät sairastu oireelliseen tautiin, nuorena saatu tartunta todennäköisimmin johtaa oireiden puhkeamiseen. Yleensä oireet näkyvät 2-7 kk iässä. Oireina nähdään halvaantumista, kuihtumista, sokeutumista (oirekuva riippuu siitä, mihin elimiin kasvaimia muodostuu), parven tuotanto on heikkoa, kuolleisuus kohoaa ja lintujen vastustuskyky on huono. Hautomolla annettu rokotus suojaa lintuja taudin oireilta.

Untuvikot matkalla rokotukseen.
Untuvikot matkalla rokotukseen. Kuva: napafilms oy untuvikko

Eikö kukonpojille todellakaan ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin lopetus? Miksei kukonpoikia voi kasvattaa "lihakanoiksi"?

Munintakanahybridit kasvavat hyvin paljon broileria hitaammin, joten niiden kasvattaminen lihakanoiksi ei olisi taloudellisesti kannattavaa, ellei kuluttaja olisi valmis maksamaan niistä paljon enemmän. Lisäksi liha on erilaista, kun mihin nykykuluttaja on tottunut: broilerin liha on pehmeämpää, vaaleampaa, ja lihaa on paljon enemmän, varsinkin rintafileissä. Broilerinliha on ”kuluttajaystävällisempää”, koska se kypsyy huomattavasti nopeammin kuin munintakanojen liha.

Onko kaasutus paras tapa lopettaa kukonpojat?

Nykyinen kaasutus, jossa käytetään hiilidioksia, ei ole untuvikoille paras lopetustapa. Hiilidioksidi aiheuttaa tukehtumisen tunteen ja suoraan väkevälle hiilidoksidille altistuminen on tuskallista. Hiilidioksidi liukenee limakalvoille muodostaen kirvelevää hiilihappoa. Vastakuoriutuneet untuvikot kestävät suuria hiilidioksidipitoisuuksia, sillä kananmunan sisällä voi olla jopa 14 % hiilidioksidia. Tämän vuoksi untuvikot tarvitsevat vähintään kahden minuutin altistusajan hyvin korkeassa (90%) hiilidioksidipitoisuudessa.

Mikä on lattiakanala ja miten se eroaa luomu- tai virikehäkkikanalasta?

Lattiakanalassa kanat pidetään isoissa parvissa (tuhansia kanoja) ja ne saavat liikkua koko kanalan alueella. Kanalassa on pehkua, missä kanat voivat hiekkakylpeä ja kuopsuttaa. Lisäksi on munintapesiä, orsia, ja tietenkin vettä ja rehua. Luomukanalassa kanoilla on tämän lisäksi hieman enemmän tilaa per eläin, luonnonvaloa ikkunoista ja pääsy ulos laidunkautena. Niille tulee myös antaa virikerehua, eli esim. olkea ja juureksia nokittavaksi. Virikehäkkikanalassa kanat elävät verkkopohjaisissa häkeissä, joissa on noin 10-15 kanaa. Häkissä on lattiatasolla orsi, munintapesä, ja yleensä pesän katolla pieni alue, missä on jotain kuopsutettavaa ja nokittavaa materiaalia.

Luomukanat pääsevät ulkoilemaan.
Luomukanat pääsevät ulkoilemaan. Kuva: napafilms oy luomukanala

Mikä tekee luomukanalasta luomun?

Luomu on Eviran valvomaa, EU-tasolla säädettyä tuotantoa. Seuraamalla luomusäädöksiä ja osallistumalla valvontaan, voi tila saada oikeudet myydä munansa luomuna. Olosuhteiden lisäksi luomukanalan rehun tulee olla luomurehua, ja pääosin omavaraista, ja luomusäädökset rajoittavat myös muun muassa lääkkeiden käyttöä elintarvikepuhtauden lisäämiseksi.

Miksi luomukanalassa parvikoko ei ole pienempi, lähempänä sitä luonnollista maksimia?

Tilalla on oltava riittävästi lintuja, jotta ne tuottaisivat riittävästi munia ja tuotanto olisi kannattavaa. Jos parvet halutaan pitää pienempinä, olisi osastoja oltava enemmän. Osastojen lisääminen lisää rakennuskuluja, hankaloittaa puhdistamista, ruokkimista, munien keruuta jne. “Luonnollisen” parvikoon (eli muutamia kymmeniä lintuja) osastojen (ja laidunlohkojen) järjestäminen ei onnistuisi taloudellisesti ja olisi vaikeaa käytännössä.

Jäikö jokin asia elokuvasta mietityttämään? Kysy rohkeasti alla olevassa kommenttikentässä.

Lisää tietoa:
www.eläintieto.fi
http://elsuasiamies.blogspot.fi/
http://www.vetmed.helsinki.fi/hyvinvointikeskus/index.htm

Kommentit
 • Sukupuolivalistus voitti dox@netin klikkaussodan

  Klikkaussodan voitti sukupuolivalistus.

  Kuukauden kestänyt dox@net-lyhytdokumenttien KLIKkaussota on päättynyt. Voittajadokumentti Pillua aloittelijoille sai yli 189 000 katsojaa, ja se herätti kiinnostusta myös ulkomailla. Elokuvassa kerrotaan kiertelemättä sukupuolielinten toiminnasta seksin aikana.

 • Mannerheim 2/5

  Tämäkään ei ole fiktiota. Ratsastajapatsaan suunnitteluun osallistui koko Suomi. Kansallissankarin kuvaaminen on nostanut tunteet pintaan jo 65 vuotta.

 • Ohjaaja: uusia näkökulmia kansallissankariin

  Ohjaaja Katja Lautamatti kertoo: "Mannerheimit-sarjan valmistuttua päällimmäinen kokemukseni on ihmetys siitä, miten laajaa ja kirjavaa aineistoa kansallissankarista löytyy. Jouduin jättämään monta hyvää tarinaa viiden dokumenttielokuvan kokonaisuudesta pois, ja Suomesta löytyisi aineksia vielä vaikka kuinka moneen Mannerheim-lyhytelokuvaan."

Lue myös - yle.fi:stä poimittua