Hyppää pääsisältöön

Biotalouden kääntöpuoli – ilmiantoja ja poliisitutkintoja

MOT tutkii ilmiantoa, jonka mukaan maan suurimpiin biojätteen hyötykäyttäjiin ja biokaasun tuottajiin kuuluva forssalainen Envor Group olisi muun muassa piilottanut Ely-keskuksen tarkastajilta jätekasoihinsa luvan vastaisesti yli tuhat tonnia Viikin jätevedenpuhdistamon hygienisoimatonta ulosteperäistä lietettä.

Ohjelman seurauksena Hämeen Ely-keskus on päätynyt tekemään poliisille tutkintapyynnön Envorin jätteen käsittelystä.

”Olemme tekemässä tutkintapyyntöä siitä, rikkooko hygienisoimattaoman mädätteen ja mäntypikiöljyn vastaanotto ympäristönsuojelulain ja jätelain määräyksiä”, ylitarkastaja Sinikka Koikkalainen Hämeen Ely-keskuksesta sanoo MOT:lle.

Envor käsittelee muun muassa huomattavan osan S-ryhmän, Vaasan leipomoiden ja Arlan biojätteistä.

Myös Envoria itseään kuullaan ohjelmassa. Yhtiön mukaan sen jätteenkäsittely on ympäristöluvan ja lakien mukaista. Ohjelmassa MOT esittelee yhtiön hallituksen puheenjohtajalle yllättävien vesinäytteiden tulokset.

Tutkintapyyntö poliisille ei ole ensimmäinen cleantech-yhtiön historiassa. Ely on aiemmin tehnyt poliisille tutkintapyyntöjä yhtiön biokaasulaitoksen väkevistä jätevesistä.

Toinen tutkinnoista johti syyttämättäjättämispäätökseen, toinen on edelleen tutkinnassa. Tutkinnassa on kyse siitä, että yhtiön biokaasulaitoksen jätevesipäästöt ovat ylittäneet ympäristöluvassa säädetyt rajat toistuvasti useiden vuosien ajan.

Myös Envoria itseään kuullaan ohjelmassa. Yhtiön mukaan sen jätteenkäsittely on ympäristöluvan ja lakien mukaista. Ohjelmassa MOT esittelee yhtiön hallituksen puheenjohtajalle yllättävien vesinäytteiden tulokset.

Ohjelman teon jälkeen Envor kertoo myös tehneensä poliisille oman tutkintapyyntönsä, jossa kohteena oli kaksi Hämeen Ely-keskuksen valvojaa.

Biotalouden ja raaka-aineiden kierrätyksen kasvu voi lisätä ympäristöriskiä, sillä uudet yritykset saavat lupia toimintaan sellaisilla uusilla menetelmillä, joita ei ole teollisessa mitassa testattu.

Samaan aikaan ympäristörikoksia jää Suomessa edelleen piiloon, vaikka poliisi on jo vuosia patistanut tarkastajia tuomaan epäiltyjä rikoksia poliisin tutkittavaksi. Sisäministeriö ja ympäristöministeriö yrittävät nyt yhteistyössä madaltaa rikosilmoituksen teon kynnystä, sillä ympäristörikosten torjunta on Suomessa edelleen puutteellista.

MOT: Jäteparonin likabisnes
TV1 maanantaina 9.2. klo 20

Kommentit