Hyppää pääsisältöön

Jäteparonin likabisnes: käsikirjoitus

Raimo Eloranta, Forssa:
"No on kato.. jätettä otetaan sisälle.. jätettä ei saa panna mihinkään eteenpäin kun se saa rahaa siitä. Se täytyy saada hukattua tuolla kentällä johonkin."

MOT tutkii väitteitä, jonka mukaan maan suurimpiin biojätteen hyötykäyttäjiin kuuluva cleantech-yritys pyyhkii ympäristöluvallaan pöytää.

Yhtiö muun muassa ylittää jätevesien päästörajat vuodesta toiseen ilman rangaistusta.

Ohjelmassa näytetään myös, miksi Suomessa poliisin tutkittavaksi tulee vähemmän ympäristörikoksia kuin muissa Pohjoismaissa. Nyt poliisi ja ympäristöministeriö haluavat tähän muutoksen.

JÄTEPARONIN LIKABISNES

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta Helsingistä lähtee erä mädätettyä, mutta hygienisoimatonta lietettä. Liete sisältää edelleen haitallisen määrän ulosteperäisiä taudinaiheuttajabakteereita.

Tästäkin jätteestä on tullut kilpailtu raaka-aine.

Mika Laine omistaa Envor Groupin, innovatiivisessa maineessa olevan forssalaisyrityksen. Se on yksi suurimmista yksityisistä biokaasun tuottajista.

Viemäriliete ja muun muassa S-ryhmän, Arlan ja Vaasan leipomon biojäte muuttuu täällä biokaasuksi.

Mika Laine, hallituksen pj, Envor Group:
"Kyllä tää on cleantechiä. Nimenomaan siinä mielessä, että tää edustaa ihan niinku maailmanlaajuisessa mittakaavassa sitä huippuosaamista tältä alalta."

Envorin kehittämä biokaasulaitos on jo kelvannyt vientiinkin, sellainen nousee korkotukilainan avulla Kunmingiin, Kiinaan.

Mika Laine:
"Kiina meillä on jo toteutunut, ja siellä neuvotellaan jatkoprojekteista. Sen lisäksi muita kehittyviä maita: Intia, Filippiinit, Indonesia Aasian suunnalla."

Mika Laineen yhtiön menestystarinalla on kuitenkin kääntöpuolensa.

Joukko miehiä kertoo MOT-ohjelmalle cleantech-yhtiön likaisesta puolesta ensimmäisen kerran jo kesällä.

Miesten mukaan Envor Group on ottanut eri yhtiöihinsä vastaan tonnikaupalla rahan arvoista jätettä, vaikka ei ole ehtinyt tai halunnut käsitellä sitä luvan mukaisella tavalla.

Nimettömiä ilmiantoja:
"Nehän ottaa kaikki mitä vähänki tulee."

Miesten suojelemiseksi heidän kommenttinsa esittää tässä lukija.

nimettömiä ilmiantoja:
"Tää on ihan paskaa, toi on neljä metrii korkee toi kasa tossa."

Miehet väittävät, että täpötäydelle jälkikompostointikentälle on piilotettu Ely-keskuksen tarkastajilta noin tuhat tonnia Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta tuotua hygienisoimatonta ihmisperäistä lietettä.

Nimettömiä ilmiantoja:
"Tää on sitä mäntypikiöljyy, täs näkee sen alan hyvin tässä kuvassa."

Kasaan on miesten mukaan sekoitettu suoraan myös suuria määriä mäntyöljyn sakkaa.

Nimettömiä ilmiantoja:
"Toi mäntypikiöljy menee ihan tollasena maanviljelijöitten peltoon."

Kaksi miehistä uskaltautuu esiintymään ohjelmassa nimillään ja kasvoillaan. Ilmakuvia ottavan kopterin omistaja, Tomi Koivisto irtisanottiin Envorista viime syksynä.

Tomi Koivisto, Forssa:
"Envorin johto on sitä mieltä, että mä oon vuotanut Ely-keskukseen, Aluehallintovirastoon ja tiedotusvälineille useamman kerran erinäisiä epäkohtia, mitä täällä alueella on tapahtunut."

MOT:
"Mitä ne epäkohdat on?"

Tomi Koivisto:
"Jätevesipäästöt luontoon, kentällä ylimäärästä tavaraa."

Koiviston irtisanomisilmoitusta edelsi kaksi varoitusta. Niiden syiksi ilmoitettiin muun muassa ilmapiiriongelmat, portin auki jättäminen sekä koneen virheellinen käyttäminen, joka johti koneen rikkoutumiseen.

Raimo Eloranta lähti Envor Groupista vajaa kolme vuotta sitten.

Raimo Eloranta, Forssa:
"Jouduin lähteen pois kun Mika ei maksanut mulle pekkaspäiviä, ei kesälomarahoja, ei mitään ja kaikki maksamatta."

Eloranta kertoo olleensa kuskina kun alueelle kasattuja kierrätysmateriaaleja on kipattu oman kentän pohjarakenteisiin.

Raimo Eloranta:
"Tuonne romukentälle ajettiin kuorma-autolla, kipattiin vaan sinne, putsaamatonta lasia. Josta olis pitänyt jätevero maksaa. Että se on hukattu vaan jätettä tonne tontille niin paljon."

Kierrätys- ja jätebisnes poikkeaa muusta liiketoiminnasta siinä, että tuotto tulee vastaanotettavasti jätteestä. Lopputuote pitää käsitellä hyödynnettävään muotoon, mutta siitä ei juuri tuottoa irtoa.

Tästä syystä, vastaanotetun jätteen dumppaamisen ja ympäristön pilaantumisen estämiseksi, ala on hyvin säädelty.

Nimettömiä ilmiantoja:
"Tässä on se lieteallas mihin autot kippaa. Asfaltit lietealtaassa on kappaleina. Tuli joku vesikuormakin sinne, niin se vesi imeyty maahan suoraan."

Juuri tästä syystä on ongelma, jos miesten kertomus tuhannesta tonnista hygienisoimatonta viemärilietettä pitää paikkansa.

Nimettömiä ilmiantoja:
"Se oli tää ala ihan täynnä sillon sitä Vikin paskaa. Sitä tuli niin paljon, sitä tuli monta kuormaa päivässä yhteen aikaan. Siellä oli niinku reunat oli tota seulontajätettä."

MOT:
"Koko tää tavara, mitä se on?"

Nimettömiä ilmiantoja:
"Se on sitä liejuu mitä tästä on kipattu. Se on ihan käsittelemätöntä."

Multa- ja lannoitetuotteita valvovalta elintarviketurvallisuusvirasto Eviralta tulee varmistus: Envorilla ei ole lupaa kompostoida lietteitä ulkona.

Laitoshyväksyntä sisältää vain kaksi tapaa käsitellä viemärilietettä: Biokaasulaitoksen tai kaukalokompostointilaitoksen. Vasta sisällä aloitetun kompostoinnin jälkeen yhtiö saa jälkikompostoida ulkona maksimissaan 10 000 tonnia biomassaa. Envor vaati määrää suuremmaksi, mutta hävisi asian Korkeimmassa hallinto-oikeudessa.

grafiikka:
KHO: Jälkikompostoinnissä kentällä max. 10 000 tonnia

Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta valtaosa mädätetystä lietteestä viedään pyörillä Metsäpirtin kompostointialueelle Sipooseen hygienisoitavaksi.

Päinvastoin kuin Envorilla, ympäristölupa sallii kompostoinnin ulkona, sillä kenttä on tiivistä kumibitumia ja sateiden synnyttämät saastuneet jätevedet menevät oman puhdistamon kautta takaisin Viikinmäelle.

MOT:
"Lähteekö sitä tavaraa Envorille Forssaan?"

Janne Nipuli, yksikön päällikkö, HSY vesihuolto:
"Keravan ja Järvenpään lieteosuus tästä meidän, meidän puhdistamolietteestä, niin se no kilpailutettu erikseen heidän toimestaan. Ja heillä on nyt Envorin kanssa siitä sopimus sitten, että se lähtee sinne Envorille."

Rahallisesti potti toi viime vuonna tuloa Envorille ainakin parin sadan tuhannen euron verran.

Janne Nipuli, yksikön päällikkö, HSY vesihuolto:
"Kyl se on niinkun satoja tuhansia euroja on helposti."

Kilpailutuksen voitto sai viikkiläiset ihmettelemään, miksi kaasulaitos ottaa vastaan jo kertaalleen mädätettyä lietettä, josta ei enää irtoa kaasua. Muutaman kuukauden lastit ehtivät saapua Forssaan, ennen kuin yhtiö ilmoitti, että alkaa vaihtaa lietteitä päittäin Kekkilän kanssa.

MOT:
"Paljonko Envorille on kaikkineen menny tätä tavaraa?"

Janne Nipuli, yksikön päällikkö, HSY vesihuolto:
"Se on sellanen noin 1 700 tonnia."

Ilmiantajien kertomus haudatusta viemärilietteestä on ainakin mahdollinen.

Näytön hankkimiseksi otan sateisen itsenäisyyspäiväviikonlopun jälkeen kaksi näytettä Envorin ojavesistä.

Ensimmäisen suoraan alueelta ojaan johtavan putken päästä, toisen kauempaa ojasta, josta vesi jo virtaa alueelta kohti kaupunkia ja lopulta Loimijoen ja Kokemäenjoen kautta Itämereen.

Laboratorio alkaa selvittää onko alueelta valuvassa vedessä ulosteperäisiä e.coli-bakteereja ja muita jäteveden tunnusmerkkejä.

Joulun alla olen ensimmäisen kerran yhteydessä Envoriin. Siellä kuitataan kaikki väitteet irtisanotun Tomi Koiviston kostoretkeksi.

Asko Hänninen, toimitusjohtaja, Envor Group (puhelimessa):
"Mä oon esimerkiksi varottanut paikallista sanomalehteä, Forssan lehteä, ja pyytänyt oleen yhteydessä jos tulee tän tyyppisiä juttuvinkkejä."

Viikin lietettä en vielä suoraan mainitse, mutta Mika Laine kertoo, että kentällä ei ole käsittelemätöntä tavaraa.

MOT:
"Sitten meillon tää väite, että siellä tavallaan odottaa prosessiin menevää tavaraa, siinä kentällä."

Mika Laine:
"Ei todellakaan odota, mutta pellolle menevää tavaraa meillä kyllä odottaa ."

Kysyn myös miten, kenttä voi pursuta tavaraa kun Korkeimmassa hallinto-oikeudessa asti on vahvistettu, että jälkikypsytyksessä saa olla korkeintaan 10 tuhatta tonnia kompostia.

Mika Laine, hallituksen pj. Envor Group (puhelimessa):
"Tässäkin on nyt se, että meillä saa varastossa olla enemmän tavaraa sillon kun meillä on valmista tavaraa. Elikkä jälkikypsytys tarkottaa tällasta hajuhaittaa aiheuttavaa prosessin osaa."

Ympäristöluvan sisältö alkaa vaikuttaa vaikeasti tulkittavalta.

Puhelun jälkeen Envor ottaa käyttöön kovat keinot. Toimitusjohtajan sähköposti MOT:lle uhkaa Tomi Koivistoa oikeusjutulla, jos hän kritisoi entistä työnantajaansa julkisesti. Viestissä hyökätään myös voimakkaasti Koiviston persoonaa kohtaan.

Esittelen joulun alla MOT:lle tulleiden ilmiantojen sisältöä Hämeen Ely-keskuksen valvojille Lahdessa.

Paljastuu, että Envor on valvojille tuttu firma. Mäntypikiöljy ja massan määrä kentällä on jo selvityksessä. Puhdistamattomasta viemärilietteestä Elyllä ei ole tietoa.

Sinikka Koikkalainen, ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus:
"No en todellakaan ole kuullut kyllä tällaisesta."

MOT:
"Onko mahdollista että siellä olisi tällaista käsittelemätöntä, hygienisoimatonta tavaraa?"

Sinikka Koikkalainen:
"No siis kaikkihan on tietysti mahdollista. Mutta ei se mitenkään siis missään tapauksessa luvan mukaista toimintaa ole. Eikä toiminnanharjoittaja tämmöisestä ole meille raportoinut. Että jos tää tää on totta ja jos tää olis tullut ilmi meille valvojille niin totta kai me oltais velvoitettu nää kasat poistamaan täältä."

MOT:
"Tää on mäntypikiöljyä mitä ne tyhjentää."

MOT:
"Saako sitä kompostoida suurina määrinä siinä avokentällä?"

Sinikka Koikkalainen, ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus:
"No ei avokentällä saa kompostoida mitään suurina määrinä eikä pieninäkään. Ja tota itse asiassa sitä selvitetään, että onko ylipäätään lupa ottaa sitä vastaan, että se jätenumero on sellainen, että periaatteessa laitoksella ei ole sitä lupa käsitellä lainkaan."

Miehet väittävät myös, että lietettä ja mäntypikiöljyä on sekoitettu valmiiseen kompostiin ja osa biojätteestä käsitellään ulkona kentällä.

Ely alkaa tutkia MOT:n tietoja.

Sinikka Koikkalainen:
"Jos lupaehtoja rikotaan, niin aina meidän täytyy harkita, että tehdäänkö poliisille ilmoitus asiasta ja pyydetään tutkintaa."
"Ja täällähän on nyt näiden jätevesien osalta on nyt tää tutkintapyyntö tehty."

MOT:
"Poliisille?"

Sinikka Koikkalainen:
"Kyllä. Se liittyy koko tän laitoksen viemäriin johdettaviin vesiin, että siitähän on selkeät lupaehdot olemassa, että minkä laatuista se viemäriin johdettava vesi saa olla ja tosiaan laitos ei ole niihin lupaehtoihin päässyt."

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo on mukana Ympäristöministeriön ja Sisäministeriön työryhmässä, joka yrittää osana hallituksen talousrikollisuuden torjuntaohjelmaa tehostaa ympäristörikosten tutkintaa. Niitä jää Suomessa piiloon.

Sanna Heikinheimo, poliisijohtaja, sisäministeriö:
"Ruotsiin verrattuna tosiaan määrä on hyvin vähäinen, siellä taitanee paljastua kymmenkertainen määrä ympäristörikoksia Suomeen verrattuna."

Grafiikkaa:
Ympäristörikoskatsaus 2013:

Ilmoituskynnys alas

Rikoksella saatu taloudellinen hyöty tutkittava

Työryhmässä yritetään muuttaa käytännöksi vuotuisten ympäristörikoskatsausten suosituksia. Ne patistavat alentamaan ilmoituskynnystä poliisille, ja selvittämään ympäristön turmelemisrikoksella saatua taloudellista hyötyä.

Sanna Heikinheimo:
"On nähty yhdeksi parannusta vaativaksi asiaksi, että eri toimijoiden pitää ilmoittaa poliisille näistä ympäristörikoksista epäillyistä tapauksista jotta ne tulis viranomaisten tietoon ja niitä tutkittais mikä mitä mikä asiassa on kyseessä."

Valvojan mukaan tutkintapyyntöjä kyllä tehdään, mutta niistä seuraa kovin vähän.

Sinikka Koikkalainen:
"Meidän näkökulmasta ne tuomiot on aika lieviä. Ja monesti todetaan, että rikos on vanhentunut tai ei ole aihetta syyttää asiassa."

Sanna Heikinheimo, poliisijohtaja, sisäministeriö:
"Erityisesti pitäisi näihin taloudellisiin sanktioihin kiinnittää huomioita, koska sillä on nähty olevan merkittävä ennalta ehkäisevä vaikutus, että toimija ei saa hyötyä hyötyä siitä toiminnasta, lainvastaisesta toiminnasta."

Forssan kaupungin järkivihreää strategiaa Envorin rikostutkinnan kohteena olevat päästöt tuhraavat ikävästi.

Jätevedenpuhdistamolla virkamies varoo sanomasta ääneen, että päästöt Loimijokeen tulevat Envorilta.

Kimmo Paakkonen, vesihuoltojohtaja, Forssa:
"Niin... minulla ei ole mitään syytä kritisoida. Minulla ei ole olemassa mitään aukotonta näyttöä, että meidän ongelmat nimenomaan johtuu yksinomaan heidän jätevesistään."

Forssan puhdistamo on vanha, ja mitoitettu pikkukaupungin vesille.

Kimmo Paakkonen, vesihuoltojohtaja, Forssa:
"Fakta on se, että kuormitusta on viime vuosina meidän laitokselle tullut huomattavasti enemmän kuin mitä aikaisemmin. Ja se on aina ajoittanut aiheuttanut sitten hankaluuksia päästä lupaehtoihin."

Kun Envor vuonna 2009 käynnisti kaasulaitoksen, sen oma jätevedenpuhdistus oli täysin riittämätön.

Seurauksena tänne tulvi jätevesiä, jotka ajoittain tukkivat Forssan puhdistamon täysin. Väkeviä jätevesiä pääsi Loimijokeen useaan otteeseen varsinkin kun Envor vuonna 2010 laajensi toimintaansa.

Laajennuksen jälkeenkin Envor viivytteli tilannetta parantavaa kahden miljoonan euron puhdistamoinvestointia vielä pari vuotta, ennen kuin vähensi päästöjä Loimijokeen.

Elyn mukaan teosta aiheutui Envorille taloudellista hyötyä ja selvä ympäristöhaitta.

Sinikka Koikkalainen, ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus:
"Jos puhdistamo ei toimi kunnolla, se näkyy sitten Loimijoessa, että selkeä ketju näihin ympäristövaikutuksiin tässä on olemassa."

Envorin hallituksen puheenjohtaja Mika Laine suostuu haastatteluun. Hän sanoo, ettei yhtiöllä ole salattavaa.

Mika Laine, hallituksen pj. Envor Group:
"Poliisitutkinta on, itse asiassa ELY:hän on tehnyt kaksi tutkintailmoitusta poliisille tästä asiasta. Poliisin ensimmäinen tutkinta syyttäjällä johti syyttämättäjättämispäätökseen ja toinen tutkinta on kesken."

MOT:
"ELY:n näkemys on, että te olette saavuttaneet siinä taloudellista hyötyä viivyttelemällä sen typenpoistolaitoksen rakentamista."

Mika Laine:
"No nyt tarvii kyllä tää kiistää."

Vuoden käytössä ollut Envorin uusi typenpuhdistamo pienensi päästöjä, mutta Envor ylitti luvassa määrätyt päästöt silti yhdeksänä kuukautena kahdestatoista.

Mika Laine,hallituksen pj. Envor Group:
"Tokihan me niin kuin lähtökohtaisesti lähdetään siitä, että me päästään niihin arvoihin, mutta koska on uudesta prosessista kysymys, niin ei meilläkään ole sellaista taikurisauvaa, että me voidaan yhdellä sivalluksella sanoa, että näin se toimii ja kaikki menee näin. Tässä niin kuin pitää viranomaisen myöskin katsoa sitä kokonaisuutta, että mikä on ympäristön kannalta parasta ja mikä on niin kuin uutta teknologiaa ja sen käyttöönottoon liittyvää toimintaa."

MOT:
"Siinä hakuvaiheessa tavallaan annetaan ruusunpunainen kuva siitä, mitä se toiminta tulee olemaan."

Mika Laine:
"No ei, ei pidä paikkaansa."

MOT:
"Mutta niistä raja-arvoista?"

Mika Laine:
"Ei pidä paikkaansa."

Tammikuussa palaan Hämeen Ely-keskukseen Lahteen.

Sinikka Koikkalainen, ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus:
"No kyllä tosiaan nää ilmiannot pitävät paikkansa eli tätä hygienisoimatonta mädätettä on otettu vastaan sinne kentälle ja sitä on nytkin vielä siellä."

Osin MOT:n ilmiantojen selvittely on edelleen kesken.

Sen tutkinta on kuitenkin tehnyt näkyväksi, että Envorin ympäristölupa ei anna selvää vastausta, missä vaiheessa lupien rikkominen muuttuu lain rikkomiseksi, sillä Envorinkin ympäristölupa on epäselvä.

Poliisi on peräänkuuluttanut yksiselitteisiä ympäristölupia jo vuosia.

Grafiikkaa:
Ympäristörikoskatsaus 2013:

Ympäristölupien pitää olla yksiselitteisiä

Jäteveropetokset tunnistettava

Samoin pitäisi nykyistä paremmin selvittää, milloin yritys syyllistyy jäteveron kiertämiseen.

Se on Suomessa erityisen helppoa.

Sinikka Koikkalainen:
"Se tulee siinä vaiheessa maksuun jos nää jätteet on ollu kolme vuotta siellä samassa varastossa. Eli voidaan katsoo, ett se ei oo enää tämmönen raaka-ainevarasto vaan se on todellakin jätevarasto. Ja tullihan hoitaa tätä jäteveropuolta sitten. Ja perii myöskin ne jäteverot."

Seuraavaksi Ely aikoo selvittää onko Envorin kenttä muuttunut jo ylijääneen jätteen eli rejektin välivarastoksi, josta pitäisi jätelain mukaan määrätä jätevero.

Sinikka Koikkalainen, ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus:
"Tämmösten rejektikasojen osalta on saatu selvitys, että ne olis ollu noin kolme – viisi vuotta siellä siellä kentällä, mutt että laitoksen eräs työntekijä sano, että varmaan yli kymmenen vuotta on ollu tietyt kasat siellä varastossa."

Raimo Eloranta oli vielä töissä Envorilla kun Ely edellisen kerran pyysi tullia tekemään alueelle verotarkastuksen. Silloin kyse oli kasasta tuulilasia, jonka Eloranta tunnistaa ilmakuvista olevan entisellään.

Raimo Eloranta, Forssa:
"Joo… ei tuulilasille ole tehty ikinä mitään, se on kerätty vaan, kun siitä on saatu rahaa… Sen paperihallin eessä oli kasa. Niin yks viikko siirrettiin tänne yläkertaan, että sitten kun tuli tarkastus, niin Mika pysty sanomaan että se on käsittelyn alla."

Tulli ei kommentoi verotarkastuksen tulosta.

MOT:
"Minkä takia sitä on näin iso kasa tässä?"

Mika Laine, hallituksen pj. Envor Group:
"No tää on prosessoitavaa lasia meilla, jossa vielä aika helpottaa tätä prosessointia. ..siinä niin kun otat kiinni siitä niin näkyy hyvin, että sitten se lasi irtoaa siitä kalvosta mikä siinä on."

Tuulilasia todella seisotetaan muissakin yrityksissä ulkona, jotta lasin keskellä oleva muovikalvo saadaan helpommin irti. Prosessin vaatima aika vaihtelee kolmesta kuukaudesta yhteen vuoteen.

Mika Laine:
"Tää kasa on ollu varmaan viis kuus vuotta näitä vanhempia tässä."

MOT:
"Ootteks te maksanut siitä jäteveron?"

Mika Laine:
"Ei tää ei oo jäteveron alasta ollenkaan tällanen."

Laine kertoo, että jäteveroa kalliisti puhdistettavasta muovikelvollisesta tuulilasista ei tarvitse maksaa, jos samaan aikaan kierrättää puhdasta lasia.

Mika Laine, hallituksen pj. Envor Group:
"Se tarkottaa sitä, että kun tätä lasia kiertää varastossa niin sitä seurataan kirjanpidon kannalta."

Jäteverolla kikkailu on helppoa ja erittain kannattavaa Jos esimerkiksi tämä vuosia seissyt tuulilasikasa menisi verolle, maksettavaa tulisi tämän päivän hinnoilla 440 000 euroa.

MOT:
"Mitä noista putkista valuu tonne ojaan ja sitä myötä sitten kaupungin suuntaan?"

Mika Laine, hallituksen pj. Envor Group:
"Itse asiassa tosta tasan yksi putki tulee, mistä tulee vettä. Se on näiden kahden rakennuksen perustusvesiä."

MOT:
"Siitä putkesta ei valu jätevettä?"

Mika Laine:
"Ei."

Neljä kertaa vuodessa tehtävien virallisten mittausten mukaan ojat ovat puhdistuneet.

MOT:
"Kyllä se aika kirkkaalta näyttää. Se on kuitenkin suovettä, vähän ruskeeta sen kuuluukin olla."

Tomi Koivisto, Forssa:
"Joo, nythän on ollut pakkaskausi, en usko että sieltä kentältä nyt valuu mitään."

MOT:
"Itsenäisyyspäivän jälkeen otin siitä ojan päästä näytteen, niin osaatko arvata miten paljon siinä oli tällaisia ulosteperäisiä e.coleja?"

Tomi Koivisto:
"No sitä on ihan mahdoton arvata."

MOT:
"Se meni yli määritysrajan. Soitin siitä valvovalle viranomaiselle ja, sanoivat, että kyse on ihan jätevedestä."

Viikin puhdistamatta jätetyn lietteen Mika Laine sanoo johtuvan siitä, että uudelle happokäsittelytavalle ei ole saatu lupaa.

MOT:
"Te olette luvanvastaisesti varastoinu täällä semmoista ihmisjätettä, Viikistä tullutta. Voidaanko me mennä kattoon sitä?"

Mika Laine, hallituksen pj. Envor Group:
"No ei me nyt sinne kävellä, koska, niin kuin sanoin, tässä on märkää ja tota tavara on periaatteessa samannäköistä kuin tää mädäte tässä vieressä. Ensinnäkin se on jo mädätettyä lietettä. Ihan normaalia lietettä, mitä meille tulee muutenkin käsittelyyn. Tässä tapauksessa sitä ei ole hygienisoitu vielä, vaan se on meillä varastossa odottamassa hygienisointia. Se on ihan normaali käytäntömenettely senkin osalta."

Vielä joulukuussa Envor viestitti sekä Elylle että MOT:lle että kentällä ei ole prosessia odottavaa tavaraa.

MOT:
" ….että siellä tavallaan odottaa prosessiin menevää tavaraa, siinä kentällä? "

Mika Laine joulukuussa 2014:
"Ei todellakaan odota, mutta pellolle menevää tavaraa meillä kyllä odottaa."

MOT:
"Eli tää tarina tää kuvaus tän lietteen käsittelystä on muuttunu tässä matkan varrella?"

Sinikka Koikkalainen,ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus:
"No kyllä se on jonkun verran muuttunu."

Mika Laine:
"Ei ole kyllä muuttunut ollenkaan matkan varrella."

Mika Laine:
"Kyllä meillä tässä tonne prosessiin menee muutakin tavaraa. Se ei aiheuta meille mitään ympäristöongelmaa se tavara."

Sinikka Koikkalainen:
"Tässä tapauksessa niin useammassa raportissa on on tietoja siitä, että nää kenttärakenteet ei oo tiiviitä, niissä on reikiä,
niin tietysti jos paljon suurempi vaara on, että siitä lähtee ravinteet ja myöskin nää bakteerit liikkeelle. Eli tapahtuu tämmöstä hygieenistä saastumista ja ojavesien ja pohjaveden pilaantumista."

MOT:
"Itsenäisyyspäivän jälkeen otin siitä putken päästä vesinäytteen. Miltä se sun mielestä näyttää?"

Mika Laine:
"Tota… Mä en ole nyt tätä nähnyt ennen tätä tulosta. Tää näyttää siltä, että täällä on kyllä kovia kuormituksia tässä."

Mika Laine:
"Mistä tää on otettu?"

MOT:
"Se tuli sieltä teidän putken päästä."

MOT:
"Nää pitoisuudet on sellaisia, että asiantuntijat sanoo, että nää on ihan pakko olla jätevettä, ei nää mitään luonnonvettä ole."

Mika Laine:
"Niin kuin sanoin, noi oli kovia pitoisuuksia. Toi on ilman muuta asia, mitä pitää tutkia lisää."

Sinikka Koikkalainen, ylitarkastaja, Hämeen Ely-keskus:
"No tosiaan olemme nyt tekemässä tutkintapyyntöä tämän hygienisoimattoman mädätteen ja mäntypikiöljyn vastaanotosta."

Se rikkooko ympäristöluvan rajojen rikkominen myös lakia etenee seuraavaksi poliisin tutkittavaksi.