Hyppää pääsisältöön

Kuka puhdistaisi cleantechin?

Tätä mieltä - Kirsi Skön
Tätä mieltä - Kirsi Skön Kuva: Yle, Mot kirsi skön

Hämeen Ely-keskuksen tarkastajat päätyivät poliisitutkintaan työnsä tekemisestä. Case Envor osoittaa ympäristölupien valvonnan vaikeuden kaikessa karuudessaan.

Envor on rikkonut ympäristölupansa ehtoja useissa kohdissa, kuten MOT-ohjelmassa 9.2. kerrottiin. Valvojat ovat taistellet tätä vastaan pääosin omilla järeillä aseillaan, selvityspyynnöillä.

MOT sai kopion ohjelman aiheeseen liittyvästä selvityspyynnöstä Envorilta itseltään. Näin Ely-keskus kysyi 12.9.2014:

”Hämeen ELY-keskuksen tietoon
on tullut, että Envor Biotech Oy:n laitokselle olisi vuonna 2014
otettu vastaan mäntypikiöljyä ja hygienisoimatonta
jätevesilietemädätettä sijoittamalla kyseiset jätteet suoraan
varastokentällä oleviin aumoihin ilman asianmukaista käsittelyä.
Asian selvittämiseksi Hämeen ELY-keskus pyytää selvitystä
mäntypikiöljyn ja hygienisoimattoman jätevesilietemädätteen
käsittelystä Envor Biotech Oy:n laitoksella vuonna 2014.”

Ja näin Envor vastasi 23.12.2014, muutama päivä sen jälkeen kun MOT kävi esittelemässä omia valokuviaan Elyn ylitarkastajalle.

”Envor Biotechille on tullut vuonna 2014 käsiteltäväksi jo kertaalleen
mädätettyä jätevesipuhdistamon lietettä Riihimäen kaupungin
jätevedenpuhdistamolta sekä Helsingin Viikinmäen
jätevedenpuhdistamolta. Koska liete on mädätetty jo kertaalleen, ei
sen uudelleen käsittely biokaasulaitoksella ole perusteltua, sillä
suurin osa lietteen metaanintuottopotentiaalista on jo käytetty.
Hygienisoimaton mädäte on käsitelty Envor Biotech Oy:n
kompostointilaitoksella laitoksen ympäristöluvan mukaisesti.”

Vastauksen viimeinen lause ei ole totta. Sittemmin paikkansapitämättömäksi osoittautuneen vastauksen on allekirjoittanut Envorin laatupäällikkö. Siinä Envor suoraan johtaa virkavastuulla toimivia valvojia harhaan.

Nyt Envor on tehnyt samoista valvojista itse tutkintapyynnön poliisille. Envorin mielestä Hämeen Ely-keskuksen tarkastajat ovat syyllistyneet perättömään ilmiantoon ja virkavelvollisuuden laiminlyöntiin, koska eivät ole selvittäneet asiaa yhteistyössä yrityksen kanssa. Siis yrityksen joka on juuri jäänyt kiinni väärän tiedon antamisesta viranomaiselle.

Yksin ohjelman tuottama palaute on tuonut esiin, että Talvivaaran massiiviset ympäristölupien ylitykset tai esim. Padasjoella toimineen kierrätysyhtiö PP-Recyclingin luparikkomukset eivät ole yksittäistapauksia.

Maan, joka kuumeisesti etsii uutta Nokiaa cleantechistä ja biotaloudesta pitää vaatia uudelta teknologialta samaa ympäristövastuuta kuin vaikkapa vanhoilta paperitehtailta.

Asennemuutoksen pitää lähteä yrityksistä itsestään. Forssan lehdessä 11.2. haastatellun kaupungin ympäristöpäällikkö Niina Salminen-Åbergin sanoin:

”Jos jotain menee pieleen, on minusta erikoinen lähtökohta
miettiä ensimmäisenä valvonnan riittävyyttä. Lähtökohdan
tulisi kuitenkin olla, että yritys noudattaa lupamääräyksiä.”

Tosiasia on, että lupamääräyksiä rikotaan nimenomaan, koska se tuottaa taloudellista hyötyä.

Envorinkin omistajien ihan kelvollisen tulot syntyvät yhteiskunnan voimakkaasti tukemasta liiketoiminnasta. Tämän luulisi kannustavan noudattamaan yhteiskunnan sääntöjä pilkulleen.

Kommentit