Hyppää pääsisältöön

Pikku Kakkosen kyselyyn vastanneita mietitytti ruutuajan määrä

Joona Murtonen pelaa Ipadilla
Joona Murtonen pelaa Ipadilla Kuva: Yle/ Pikku Kakkonen joona murtonen

Kansallisen Mediataitoviikon kunniaksi Pikku Kakkonen teki kyselyn lapsiperheiden mediankäytöstä. Kyselyn avulla halusimme selvittää lapsiperheiden median käyttöön liittyviä tottumuksia sekä kerätä tietoa siitä, mikä lasten mediankäytössä aikuisia mietityttää.

Pienten lasten vanhemmat olivat aktiivisimpia vastaajia

Kyselyymme vastasi 426 henkilöä. Vastanneista suurimpaan osaan perheitä kuului useita lapsia. Lähes puolet (48%) kyselyyn osallistuneista oli kaksilapsisia perheitä. Lasten ikä vaihteli 0-18 –ikävuoteen, mutta eniten vastanneiden perheissä oli 0-6-vuotiaita. Ilahduimme, että Pikku Kakkosen kohderyhmän eli 3-6-vuotiaat lasten vanhemmat olivat aktiivisia vastaajia.

Kysely: lasten lukumäärä
Kysely: lasten lukumäärä Kuva: Yle/ Pikku Kakkonen kysely
Pikku Kakkosen kysely: lasten ikä
Pikku Kakkosen kysely: lasten ikä Kuva: Yle/ Pikku Kakkonen kysely

Lapsilla n. 2-3 tuntia ruutuaikaa päivässä

Ruutuaika tarkoittaa television, konsolipelien, puhelimen ja tietokoneen ääressä
vietettyä aikaa. Kyselyyn vastanneiden henkilöiden perheistä 45 % laskettiin lasten ruutuaikaa. Vaikka kaikissa perheissä ei lasketa ruutuaikaa lasketaan, pyysimme aikuisia arvioimaan lastensa päivittäisen ruutuajan määrän. Kyselyyn vastanneista 67 % arvioi lapsillaan olevan 2-3 tuntia ruutuaikaa päivässä.

Pikku Kakkosen kysely: ruutuaika
Pikku Kakkosen kysely: ruutuaika Kuva: Yle/ Pikku Kakkonen kysely

Lapsilla käytössä monta eri ruutua

Lasten mediabarometri 2013 selvitti, että lähes kaikista 0–8-vuotiaiden kodeista löytyy tietokone ja internet-yhteys. Tutkimuksen mukaan melkein kaikki yli 2-vuotiaat lapset käyttävät internetiä ainakin joskus, ja yli 3-vuotiaista kaksi kolmannesta käyttää sitä viikoittain. Lapsille yleisin internetin käyttötarkoitus on kuvaohjelmien katselu, jolla netin käyttö alkaa.

Pikku Kakkosen kyselyn mukaan päivittäin televisio-ohjelmia katsellaan 81 % perheistä. Vain yksi prosentti katseli kerran viikossa ja harvemmin. Television katselu on tullut siis osaksi perheiden arkirutiineja. 86 % perheistä lastenohjelmia katsellaan televisiosta suoratoistona. 66 % vastanneista kertoi perheessä katsottavan lastenohjelmia Yle Areenan kautta. Lastenohjelmien tarjontaa Yle Areenan kautta 28 % katsoo tietokoneen ja 38 % mobiililaitteen kautta. Puolet vastanneista kertoi, että heidän perheessään katsellaan lastenohjelmia DVD:ltä ja 46 % perheistä seuraa lastenohjelmia digiboxin tai muun tallentavan laitteen kautta nauhoitettuna.

Pikku Kakkosen kysely: televisio
Pikku Kakkosen kysely: televisio Kuva: Yle/ Pikku Kakkonen kysely

Lasten mediabarometri 2013:n mukaan toiseksi yleisin internetin käyttötapa on pelien pelaaminen, joka yleistyy nopeasti iän mukana. Lähes kaikki yli 5-vuotiaat lapset pelaavat digitaalisia pelejä ja 3–4-vuotiaista lapsista niitä pelaa lähes kaksi kolmesta. Kolmannes 5–6-vuotiaista ja puolet 7–8-vuotiaista pelaa pelejä lähes päivittäin.

Pikku Kakkosen kyselyyn vastanneiden perheissä pelattiin digitaalisia pelejä muutamana päivänä viikossa. 15 % vastanneista kertoo, etteivät perheen lapset koskaan pelaa digitaalisia pelejä.

Pikku Kakkosen kysely: pelit
Pikku Kakkosen kysely: pelit Kuva: Yle/ Pikku Kakkonen kysely

Suurin osa vanhemmista miettii sopivaa ruutuajan määrää

Pikku Kakkosen kysely keräsi paljon erilaisia kysymyksiä vanhemmilta. Ylen lastenohjelmista, netistä ja sovelluksista toivottiin lisätietoa mm. ikäsuosituksista, opettavaisista ja kehittävistä sovelluksista ja pienille lapsille sopivista sisällöistä. Kyselyssä mietittin myös sitä, miksi ohjelmat ovat Yle Areenassa vain tietyn ajan katsottavissa. Ohjelmien tekijänoikeudet määrittelevät Yle Areena -julkaisuajan ja sen, kuinka laajasti ohjelmat ovat katsottavissa.

Kyselyssä mietittiin myös, kuka tarkistaa sen, kenelle ohjelmat sopivat. Pikku Kakkosessa katsotaan kaikki esitettävät lastenohjelmat ja ne luokitellaan jaksokohtaisesti kuvaohjelmalain määrittelemien perusteiden mukaan. Lisätietoa ikärajoista saa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö MEKUn palvelusta.

Kyselyyn vastanneista 26 % koki tarvitsevansa lisätukea lasten mediakasvatukseen. Yli puolet (56%) vastanneista oli sitä mieltä, että perheen aikuisten mediankäytön määrä on sopivaa. 41 % vastanneista oli sitä mieltä, että aikuiset käyttävät liikaa mediaa.

Kyselyyn vastanneet aikuiset kaipaavat lisätukea ja lisätietoa mm. turvallisesta netin käytöstä, opettavaisten ja kehittävien pelien ja tv-ohjelmien löytämisestä, ikäsuosituksista ja -rajoituksista, rajojen asettamisesta, mediakäyttäytymisestä ja lähdekriittisyydestä. Vanhemmat toivoivat myös pysyvänsä ajanhengessä tietääkseen, mitä lapset netissä tekevät ja asiantuntijaa kertomaan faktatietoa ruudun edessä vietettyjen hetkien haittavaikutuksista.

Yleisin toive oli saada selkeitä ohjeita ja vinkkejä mediankäyttöön ja ruutuajan määrään.

Tällä hetkellä ei löydy selkeitä ohjeita lasten mediankäytön määrästä, mikä aiheuttaa epätietoisuutta. Lastenohjelmien tarjoajana Pikku Kakkonen haluaa omalta osaltaan auttaa kohderyhmän, 3-6 -vuotiaiden lasten, mediankäyttöön liittyvien kysymysten selvittämisessä. Etsimme parhaillaan yhteistyökumppaneita, joiden kanssa voisimme luoda helppoja mediakasvatusvinkkejä Pikku Kakkosen katsojille.

Myös Ajankohtainen kakkonen käsittelee kyselyn tuloksia tämän illan lähetyksessään.

Hyviä ohjeita mediankäyttöön ja mediakasvatukseen Terveyden ja Hyvinvoinnin laitokselta.

Lähteet:
Lasten mediabarometri 2013

 • Minä ite! Hyvät liikkumisen taidot vahvistavat lapsen pätevyyden kokemusta

  Lapsi voimaantuu, kun hän saa tehdä asioita itse.

  Lapsi voimaantuu – sekä fyysisesti että psyykkisesti – kun hän saa tehdä asioita itse. Motoriset taidot mahdollistavat pienelle lapselle selviytymisen itsenäisesti monista arkipäivän tehtävistä. Niistä suoriutuminen synnyttää kokemuksen pätevyydestä ja siksi motoristen taitojen harjaannuttamiseen kannattaa varata tilaa ja aikaa.

 • Super-Senja kannustaa liikkumaan!

  Senja opettaa liikkumisen perustaitoja lapsille.

  Super-Senja on liikuntaan kannustava sarja, jossa Senja opettaa liikkumisen perustaitoja kädestä pitäen sekä kannustaa lapsen ja vanhemman yhteiseen liikkumiseen. Sarjan jaksoissa käsitellään juoksemista, hyppimistä, kierimistä, pyörimistä, heittämista ja kiinniottamista sekä kiipeilemistä.

 • Rentoudu Nallen kanssa Pikku Kakkosessa

  Sarjassa opetellaan rauhoittumistaitoja Nallen kanssa.

  Mitä hyötyä mindfulness-harjoituksista on lapsille? Ja miten niitä voi harjoitella? Rentoudu Nallen kanssa -sarja auttaa lasta ja aikuista harjoittelemaan rauhoittumistaitoja yhdessä Nallen kanssa.