Hyppää pääsisältöön

Mikä olisi roolisi, jos sota syttyisi – asiantuntijat vastaavat

Talvisota 1939-40 ja 2015
Talvisota 1939-40 ja 2015 Kuva: SA-Kuva, Puolustusvoimat, Annukka Palmén-Väisänen/Yle talvisota 2015

Miten talvisota 2015 eroaisi 75 vuoden takaisesta talvisodasta? Olisivatko roolit ja releet samanlaiset kuin vuonna 1939? Monen asian kehittymistä olemme saaneet seurata arjessamme, mutta poikkeusolojen Suomeen meillä ei - onneksi - ole läheistä kontaktia viime ajoilta. Yleisradio selvitti asiantuntijoiden avulla, millainen olisi tämän päivän sota.

Jos sota syttyisi nyt, lähtisivätkö miehet jälleen rintamalle?
Talvisota 2015 poikkeaisi monella tavalla talvisodasta 39–40: nykysota olisi nopeatempoisempaa, liikkuvampaa ja aikaan tai paikkaan sitoutumattomampaa. Mutta yhä olisi vihollisen joukkoja, jotka pyrkisivät joko saamaan alueitamme haltuunsa tai tuhoamaan joukkojamme. Taistelu saatettaisiin kuitenkin käydä nykysodassa rintaman sijaan "kaikkialla".
Lue koko vastaus

Kuka on asevelvollinen?
Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen 18–60-vuotiaana. Varusmiespalvelun jälkeen asevelvollinen kuuluu reserviin, josta hänet voidaan määrätä palvelukseen. Rauhan aikana asevelvollisuuden voi suorittaa siviilipalveluksena.
Lue koko vastaus

Mitä tapahtuu, jos ei lähde sotimaan, vaikka määräys tulisi?
Palvelukseen on lähdettävä, jos määräys tulee. Jos ei lähde, saa rangaistuksen - maksimissaan neljä vuotta vankeutta.
Lue koko vastaus

Jos asuu ulkomailla, mutta on käynyt armeijan Suomessa, onko tultava sotimaan?
Rangaistukset ja rikostunnusmerkistöt ovat samoja asuinpaikasta riippumatta: Maksimissaan neljän vuoden vankeusrangaistus, lievimmillään kurinpitorangaistus.
Lähde: Tuija Sundberg, Puolustusvoimien asessori

Mitä naiset tekisivät sodan aikana?
Osa työelämässä olevista naisista jatkaisi omisissa tehtävissään ja asevelvollisuuden suorittaneet olisivat koulutuksensa mukaisissa tehtävissä. Näiden velvollisuuksien ulkopuolelle jäävien naisten tulisi olla käytettävissä avustaviin tehtäviin. Olisi tärkeää turvata yhteiskunnan arjen toiminta.
Lue koko vastaus

Jos perheessä sekä äiti että isä ovat käyneet armeijan, onko molempien osallistuttava sotaan?
Jos perheessä molemmat vanhemmat – sukupuoleen katsomatta – ovat asevelvollisia/reserviläisiä ja sijoitettuna sodan ajan joukkoon, palvelukseen on tultava kun käsky käy. Lapsista tai muuten kodista huolehtivat muut viranomaiset.
Lähde: Vesa Tohkanen, everstiluutnantti, Pääesikunta

Lähetettäisiinkö lapsia jälleen sotalapsiksi?
EU-maiden on velvollisuus auttaa hyökkäyksen kohteeksi joutuneita jäsenmaita, mutta lapsen ja vanhemman erottaminen on äärimmäinen ratkaisu. Todennäköisesti lasten hoitaminen onnistuttaisiin järjestämään päiväkotien henkilökunnan avulla.
Lue koko vastaus

Mikä olisi siviilipalvelusmiesten rooli nykysodassa?
Käytännössä siviilipalvelusvelvollisiin sovellettaisiin määräystä, jonka mukaisesti ”jokainen tekee sitä työtä tai tehtävää, minkä parhaiten taitaa, ja josta on sotatilan aikana yhteiskunnallista hyötyä”.
Lue koko vastaus

Voisiko sodan alettua vaihtaa asevelvollisesta siviilipalvelukseen?
On ennakoitu, että sotatilan uhatessa siviilipalvelukseen alkaisi tulla runsaasti hakemuksia. Vakaumuksentutkintalautakunta selvittäisi tuolloin vakaumuksen pysyvyyttä.
Lue koko vastaus

Miten tehtäviä jaetaan sodan aikana?
Työvelvollisuus koskee jokaista 18–67-vuotiasta, jolla on kotikunta Suomessa. Kutsun saatuaan on ilmoittauduttava työvoimaviranomaiselle, joka antaa työvelvolliselle työmääräyksen. Työmääräystä on toteltava tai seuraa rangaistus.
Lue koko vastaus

Saako maasta poistua sodan aikana?
Maasta saa poistua sodan aikana. Jollei riko samalla lakisääteisiä velvoitteitaan.
Lue koko vastaus

Mitä Suomessa oleville ulkomaalaisille tapahtuisi sodan aikana?
Jos ihminen on täällä oleskeluluvalla vaikka opiskelemassa tai töissä, hän varmaankin lähtisi sotatilan syttyessä takaisin kotimaahansa. Hänen kotimaansa edustustot todennäköisesti myös kehottaisivat tekemään niin. Tilannetta voi verrata Suomen valtion antamiin ohjeisiin siitä, onko esim. Ukrainassa tai muilla konfliktialueilla turvallista oleskella.
Lähde: Kaisa Härkisaari, tiedottaja, Maahanmuuttovirasto

Miten teknologia on kehittynyt talvisodan ajoista?
Tekniikka on kehittynyt valtavasti talvisodan ajoista, esim. pimeätoimintavälineet, paikantamisvälineet ja valvontavälineet mahdollistaisivat laajemman ja nopeamman toiminnan. Silti yhä tarvitaan taitoja toimia myös rajoittuneissa olosuhteissa.
Lue koko vastaus

Miten varustus on muuttunut talvisodan ajoista?
Taistelijoiden varustus on kehittynyt samaa tahtia kuin vaikkapa urheiluvarustus. Mutta yöksi olisi yhä kömmittävä suojaan kaivettuun telttaan tai suojakorsuun. Mutta osaavatko nykymiehet hiihtää?
Lue koko vastaus

Millainen olisi propagandan merkitys talvisodassa 2015?
Propagandan periaatteet eivät ole juuri muuttuneet, mutta välineistön kirjo on laajentunut. Propagandaa tarvitaan mm. kotirintaman yhtenäisyyden säilymiseen.
Lue koko vastaus

Talvisota 1939-40 ja 2015
Talvisota 1939-40 ja 2015 Kuva: Puolustusvoimat talvisota 2015

Kokonaisuus liittyy #sota39-projektiin, jossa esitetään talvisodan tapahtumia Twitterissä reaaliajassa ikään kuin sota olisi käynnissä nyt.

Lue myös:
Tommi Uschanov: Jos Suomi joutuisi Tuntemattoman sotilaan talvisotaan

Kommentit
  • Talvisotatietäjä ratkesi

    Talvisotatietäjäksi valittiin helsinkiläinen Mika Virta.

    Rattoisassa, mutta tiukassa kisassa Etelä-Suomen talvisotatietäjäksi valittiin helsinkiläinen Mika Virta. Hyväksi kakkoseksi, mutta Pohjois-Suomen ykköseksi ja nuorten mestariksi lyötiin reisjärveläinen Joonas Mattola, 19 vuotta.

  • Talvisota viidellä kuvalla kerrottuna

    Talvisodan 105 päivään mahtuu loputtomasti kiehtovia tarinoita ja vaiheita. Osana #sota39-projektia tiivistimme talvisodan tärkeimpiä vaiheita viiteen kuvaan. Kuvien teksteistä saa nopean ja kronologisen kertauksen, kuinka talvisota eteni.