Hyppää pääsisältöön

Huono lukutaito voi johtaa syrjäytymiseen - vapaaehtoinen vaari auttaa

Joka kahdeksas Suomessa peruskoulun päättävä poika ei osaa lukea sujuvasti. Tutkijat ovat myös todenneet, että huonolla lukutaidolla ja syrjäytymisellä on selvä yhteys. Eivätkä lukemisen vaikeudet ja siitä seuraavat haittavaikutukset koske vain poikia.

Huono lukutaito vaikuttaa usein itsetuntoon ja nuori saattaa alkaa vältellä tilanteita, joissa joutuisi lukemaan paljon – varsinkin ääneen. Tämän vuoksi myös jatko-opinnot jäävät usein suorittamatta, työllistyminen vaikeutuu ja sosiaalinen verkko kutistuu.

Lapsena saadut huonot kokemukset esimerkiksi tilanteista, joissa muut oppilaat nauravat lukuvirheille tai takeltelevalle lukemiselle, voivat jättää syvät arvet ja vaikuttaa läpi elämän.

Lukuvaari auttaa ja antaa aikaa

Lukemaan oppii vain lukemalla, mieluiten ääneen. Mutta kenelle sitä lukisi, kun opettajat ja vanhemmat ovat usein kiireisiä, vaikka lukemaan opetteleva lapsi tarvitsisi nimenomaan aikaa ja rauhallisen ilmapiirin?

Tähän tarpeeseen vastaavat vapaaehtoiset lukuvaarit- ja mummot, jotka vierailevat säännöllisesti kouluissa ja harjoittelevat lukemista yhdessä lukuvaikeuksista kärsivien lasten kanssa. Kahdenkeskeinen lukuharjoittelu toteutetaan koulussa rauhallisessa paikassa, jossa lapsi ja vapaaehtoinen lukuisovanhempi voivat harjoitella ääneen lukua ilman kiireen tuntua tai ryhmän painetta.

Luettavat tekstit valitaan yhdessä ja lukea voi esimerkiksi vuorotellen. Samalla syntyy kahden sukupolven välinen lämmin yhteys ja lapsi saa tuntea olevansa tärkeä sekä ainutlaatuinen.

Tapaamisia jatketaan niin kauan, kunnes lapsi lukee sujuvasti. Lukuharjoituksia pidetään esimerkiksi kerran viikossa puoli tuntia kerrallaan.

Toiminnasta on saatu loistavia tuloksia ja lukemisen sujuvuudella on huomattu olevan positiivisia vaikutuksia kaikkien kouluaineiden opiskelussa. Lisäksi hyvä lukutaito ehkäisee usein koulukiusaamista ja parantaa lapsen itseluottamusta.

Minustako lukumummo?

Lukuvaarin ja –mummon tärkein ominaisuus on aito halu olla läsnä. Uudet tulokkaat perehdytetään tehtävään, mutta mitään varsinaista koulutusta tai tutkintoa ei vaadita. Alkuun pääsee parhaiten ottamalla yhteyttä lähikoulun rehtoriin.

Mikäli haluaisit olla läsnä pienen koululaisen arjessa, mutta lukeminen ei tunnun mieluisalta, voit tarjoutua myös ”tavalliseksi” kouluvaariksi –tai mummoksi ja toimia apuna omien mieltymystesi ja vahvuuksiesi mukaan.

Auttavia aikuisen käsiä ja ennen kaikkea kuulevia korvia ei ole koulussa ikinä liikaa!

Lisätietoa toiminnasta:

http://www.lukumummitjavaarit.fi/
http://www.lukusilta.fi

Kommentit

Uusimmat sisällöt - Puoli Seitsemän