Hyppää pääsisältöön

Maltan pelipomo: Suomikin vapauttaa pelialan

Joseph Cuschieri
Joseph Cuschieri Joseph Cuschieri Kuva: Yle, MOT joseph cuschieri

MOT: Kuinka monta peliyhtiötä Maltalla toimii?
Joseph Cuschieri: Tällä hetkellä 280 yhtiötä ja noin 460 lisenssiä. Lukujen ero johtuu siitä, että Maltalla on järjestelmä, jossa on erilaisia luokkia. Esimerkiksi yhtiöllä voi olla vedonlyöntilisenssi, nettikasinolisenssi tai nettibingolisenssi. Yhtiöllä voi tietysti olla useampi kuin yksi lisenssi, jos se tarjoaa eri palveluita. Siksi yhtiöiden ja lisenssien lukumäärä on eri.

MOT: Miten peliala on kehittymässä?
Joseph Cuschieri: Peliala kasvaa aika hyvin. Viime vuonna oli merkittävää kasvua ja tänä vuonna suunta on sama. Tämän vuoden kaksi ensimmäistä kuukautta olivat aika rohkaisevia viime vuoteen verrattuna.

MOT: Mikä on Maltan visio verkkopelaamisesta?
Joseph Cuschieri: Malta on säännellyt verkkopelaamista viimeisten 12 vuoden ajan, joten meillä on paljon kokemusta pelialan säätelystä. Malta oli itse asiassa ensimmäinen maa, joka alkoi säännellä verkkopelaamista. Ennen kuin Malta aloitti sen, alalla ei ollut oikeastaan mitään sääntelyä. Ja koska Malta perusti alan ensimmäisen laillisen säännöstön ja itsenäisen viranomaisen kuten Malta Gaming Authorityn (Maltan peliviranomainen), olemme onnistuneet houkuttelemaan aiemmin sääntelemättömän alan toimijoita hankkimaan pelilisenssin Maltalla. Suurin osa pelien tarjoajista haluaa sääntelyä Euroopassa, joten Malta on menestynyt viimeisten 12 vuoden ajan.
Visiomme on luoda oikea ympäristö, jossa pelien tarjoajat löytävät kaikki tarvitsemansa palvelut; mittakaavan, infrastruktuurin, ammattimaiset palvelut. Tällä hetkellä säännöstömme keskittyy erityisesti asiakkaiden suojaamiseen, rikosten ja rahanpesun estämiseen ja reiluun pelaamiseen. Periaatteemme on myös suojella niitä, jotka ovat altistuneet peliteollisuuden haitoille.

Maltan talouden kolme tukipilaria ovat rahoituspalvelut, peliala ja turismi

MOT: Kuinka tärkeä peliala on Maltalle?
Joseph Cuschieri: Se on aika suuri talouden ala. Jos pitäisi luetella, niin Maltan talouden kolme tukipilaria ovat rahoituspalvelut, peliala ja turismi. Koska ala luo työpaikkoja, meillä on aika paljon ulkomaalaisia, jotka tulevat Maltalle töihin. Malta on turvallinen paikka, poliittisesti vakaa. Malta on EU:n jäsen. Mielestäni toimimme ammattimaisesti ja siksi olemme menestyneet.

MOT: Miksi Malta aloitti tämän toiminnan?
Joseph Cuschieri: Maltan politiikkana on aina ollut talouden liberalisointi. Malta aloitti liberalisointiohjelmansa vuonna 1999. Meidän mielestämme valtion ei tulisi olla toimijana taloudessa, vaan säädellä sitä. Vuodesta 1999 alkaen on ollut pyrkimys yksityistämiseen, joten valtio myi kansalliset monopolinsa, valtion hallitsemat talouden alat, kuten lentokentät ja tietoliikenteen. Vuonna 2004 Malta yksityisti kansallisen rahapelitoiminnan, jota valtio oli pyörittänyt.

MOT: Miten houkutteleva Maltan verotus on ulkomaisille yrityksille?
Joseph Cuschieri: Maltalla on erilaisia verokannustimia sekä ulkomaisille sijoittajille että yrityksille, jotta ne tulevat sijoittamaan Maltalle, myös pelialalle ja rahoituspalveluihin. Verotusjärjestelmä tarjoaa kannustimia osakkeenomistajille. Ulkomaiset yritykset maksavat saman verran veroja kuin maltalaiset, mutta osakkeenomistajat voivat saada hyötyä alemmasta veroprosentista. Se on ollut yksi tärkeä menestystekijä. Mutta ei ainoa, koska en usko, että yritykset tulevat tänne vain verotuksen takia. Ne tulevat, koska Malta on hyvä paikka yritystoiminnalle. Täältä löytää kaikki tarvitsemansa palvelut ja verotus ja lainsäädäntö tukevat teollisuutta ja talouskasvua.

MOT: Onko Malta veroparatiisi?
Joseph Cuschieri: Ei missään tapauksessa. Tiedän, että jotkut maat näkevät Maltan veroparatiisina, mutta ei se ole. Maltalla kaikki maksavat yhtä paljon veroja, sekä työntekijät että yritykset.

Jotkin maat näkevät Maltan veroparatiisina, mutta ei se ole.

On verotusjärjestelyjä ulkomaisille sijoittajille, mutta en kutsuisi niitä veroparatiisiksi. Verotusjärjestelmämme on hyvin samanlainen kuin muissa maissa, kuten Luxemburgissa, Irlannissa tai muualla

MOT: Myönnätte niin sanottuja etäpelilisenssejä yrityksille. Mikä on etäpelilisenssi?
Joseph Cuschieri: Etäpelilisenssi on lisenssi verkossa toimimista varten. Malta on ns. ensisijainen toimipaikka, joten yritykset tulevat tänne ja toimivat lisensseillään täältä käsin. Mutta kokemuksemme on osoittanut, että useimmat täällä toimivista yrityksistä, erityisesti isot yritykset, eivät toimi ainoastaan Maltalla. Niillä on toimipiste täällä esimerkiksi tukitoimintoja tai tuotekehitystä varten. Ne toimivat useissa, esimerkiksi 4-5 maassa ja niillä on toimintoja ja toimipisteitä eri paikoissa.
Mutta myös yritykset, joiden toimipiste on Maltalla, hankkivat nyt lisenssejä muista Euroopan maista, koska edes EU:n sisällä ei voi toimia pelkästään maltalaisella lisenssillä, vaan tarvitaan lisenssi jokaiselle toimilupia edellyttävälle markkina-alueelle, koska EU-valtiot ovat sopineet kansallisesta lupamenettelystä.
Itse asiassa kannustamme kaikkia Maltalla toimivia lisenssinhaltijoita varmistamaan, että ne toimivat muiden maiden vaatimusten mukaisesti. Kunnioitamme tietenkin muiden maiden lakia ja säännöksiä ja haluamme varmistaa, että lisenssinhaltijamme ovat sopusoinnussa muiden maiden vaatimusten kanssa.

MOT: Mihin maihin Maltan lisenssillä voi tarjota pelejä?
Joseph Cuschieri: Lähinnä Eurooppaan, mutta on muitakin alueita, joilla voimme toimia. Tietysti lisenssinhaltijat toimivat lähinnä avoimilla markkina-alueilla. Niillä markkina-alueilla, joilla verkkopelaaminen ei ole vapaata, toimijoiden pitää huolehtia, että he noudattavat säännöksiä. Mutta suurimmaksi osaksi markkina-alueemme on Eurooppa.

MOT: Voiko maltalaisella lisenssillä tarjota pelejä Suomessa?
Joseph Cuschieri: Suomessa ei ole vapaita rahapelimarkkinoita, joten sinne ei voi tarjota pelejä. Suomessa toimimiseksi tarvitaan lisenssi Suomen valtiolta. Jos markkina-alue ei ole vapaa, kuten esimerkiksi Britannia, ei voi toimia Britanniassa, ellei ole maan viranomaisten toimilupaa. Sama koskee Italiaa, Kreikkaa, Ranskaa ja Espanjaa.

MOT: EU-maissa on monia erilaisia järjestelmiä. Onko Maltan lisenssien laillisuus ja pätevyys nyt selvä?
Joseph Cuschieri: Varmasti on. Säädöksemme ovat täysin yhteensopivia EU-säädösten kanssa. Ainoa asia, josta on erimielisyyttä, on se että Malta kannattaa vapaata markkina-aluetta. Olemme sitä mieltä jo perinteisesti. Minusta tässä asiassa ollaan samassa linjassa koko EU-alueella. Useimmat maat ovat omaksuneet varovaisen asenteen suojellakseen kuluttajia. Meidän mielestämme ei ole todisteita siitä, että jos markkinat vapautetaan, kuluttajalla ei ole suojaa. Vapaita markkinoita täytyy säädellä hyvin ja tehokkaasti ja sitä kautta voi luoda kuluttajansuojaa. Uskomme siis, että säädellyt markkinat voivat tarjota kuluttajansuojaa. Jos markkinoita ei säädellä, kuluttajilla ei ole suojaa. Jos markkinat suljetaan, riskinä on että pelaajat pelaavat sääntöjen ulkopuolisilla verkkosivuilla, missä ei ole kuluttajansuojaa. Meidän näkemyksemme on, että sääntöjä tulee olla.

MOT: Onko EU:ssa kehitystä, joka uhkaa Maltan lisenssejä ja pelialaa?
Joseph Cuschieri: Ei oikeastaan. En tosin ole tyytyväinen tilanteeseen, jossa maltalaisen lisenssin omaava operaattori joutuu hakemaan lisenssin jokaisessa Euroopan maassa, se on myönnettävä. Mutta tilanne on tämä. Euroopan komissio on hyväksynyt tämän menettelytavan. Jäsenmailla on oikeus säätää lakeja ja myöntää toimilupia kansallisella tasolla.

MOT: Mitä mieltä olette siitä periaatteesta, onko EU-mailla oikeus rajoittaa pelien tarjoamista rajojen yli? EU:n tuomioistuin on katsonut, että jos kyseessä on yleinen etu, rajoittaminen on sallittua.
Joseph Cuschieri: Niin. Monien EU-maiden aloittama kansallinen lupamenettely perustuu sille periaatteelle. EU-sopimus takaa vapaan liikkumisen ja vapauden tarjota palveluja EU:n sisällä. Useimmat jäsenmaat ovat alkaneet kumota tämän periaatteen. Mailla on oikeus suojella kansalaisiaan, estää rikollisuutta ja siksi niillä on oikeus vaatia lupia kansallisella tasolla, ja Euroopan komissio on hyväksynyt tämän näkemyksen.

Kunnioitamme eurooppalaisten kumppaniemme näkemyksia.

MOT: Hyväksyttekö tämän yleisen edun periaatteen?
Joseph Cuschieri: Jokaisella valtiolla on velvollisuus suojella kuluttajiaan ja ryhtyä toimenpiteisiin yleisen edun nimissä. Niin Maltakin tekee.
Jos esimerkiksi suomalainen pelintarjoaja tarjoaa palveluita Maltan kansalaisille, emme pyydä siltä lisenssiä, koska luotamme siihen että suomalaiset viranomaiset ovat myöntäneet yritykselle lisenssin ja siihen liittyvät mekanismit toimivat, että yritys harjoittaa toimintaa reilusti ja kuluttajansuoja on asianmukaista. Kunnioitamme eurooppalaisten kumppaniemme näkemyksia ja oikeutta omaan lainsäädäntöön. Tämä on asia, josta voi olla erilaisia mielipiteitä.

MOT: Maltalla on oma linja. Se on esimerkiksi vastustanut Euroopan neuvoston urheilukilpailujen manipulointia koskevaa yleissopimusta siihen sisältyvän laittoman pelaamisen määritelmän takia. Miksi Malta vastustaa tätä määritelmää?
Joseph Cuschieri: Ensinnäkin, Malta kannattaa yleissopimusta ja on samaa mieltä siitä, että Euroopan neuvoston kanssa tulee olla yhteistyötä, jotta urheilussa tapahtuvaa korruptiota ja urheilukilpailujen manipulointia voidaan ehkäistä. Malta on ollut mukana siinä viimeiset kaksi vuotta. Itse asiassa, Maltan hallitus on asettanut työryhmän, jonka tehtävä on puuttua urheilukilpailujen mahdolliseen korruptioon ja manipulointiin. Eli tuemme sopimusta täysin. Mutta se mitä emme hyväksy, kiistakapulamme tämän sopimuksen suhteen, on urheiluvedonlyönnin määritelmä. Koska tätä määritelmää voi tällä hetkellä tulkita siten, että Maltalla toimivan lisenssinhaltijan tai maltalaisen lisenssin haltijan voidaan automaattisesti katsoa toimivan laittomasti toisessa jäsenmaassa. Eli haluaisimme selvennyksen tähän tulkintaan.

MOT: Onko Malta jäänyt yksin tässä asiassa?
Joseph Cuschieri: Viimeisen tiedon mukaan määritelmä pysyy samana. Olemme pyytäneet EU:n tuomioistuimen kannanottoa, voiko määritelmää soveltaa automaattisesti ja tuleeko siitä pätevä EU-maissa. Haluamme neuvostolta yleissopimuksen määritelmän selkeyttämistä. Käymme parhaillaan keskusteluja varmistaaksemme, että sopimukseen lisätään selittävä muistio, jossa määritellään tarkasti, mitä laiton urheiluvedonlyönti tarkoittaa, jotta varmistamme johdonmukaisuuden. Tällä hetkellä jatkamme sopimuksessa mukana olemista, mutta odotamme EU:n tuomioistuimen lausuntoa.

MOT: Mitkä ovat syitä pelilisenssihakemusten hylkäämiseen tai lisenssin peruuttamiseen?
Joseph Cuschieri: Jos esimerkiksi on ongelmia pelaajien varojen kanssa, jos pelintarjoaja ei vaikkapa maksa pelaajille. Tai saamme tietyn määrän valituksia pelaajilta. Olemme yksi harvoista peliviranomaisista, jolla on pelaajien tukitoimintaa. Maltalla pelaajat voivat soittaa meille, jos he katsovat tullensa huijatuiksi ja me tutkimme kaikki tapaukset. Jos on pelintarjoajia, joista saamme paljon valituksia, ryhdymme toimiin. Voimme peruuttaa lisenssin väliaikaisesti tai pysyvästi. Jos pelintarjoaja ei maksa lisenssimaksujaan tai verojaan, tai on epäilyjä rahanpesusta, voimme peruuttaa lisenssin väliaikaisesti tai pysyvästi.

MOT: Kuinka moni hakemus hylätään?
Joseph Cuschieri: Saamme karkeasti arvioiden sata hakemusta vuodessa. Niistä arviolta 5-10 prosenttia hylätään. Mutta se riippuu hakemuksen tyypistä. En osaa sanoa tarkasti. Jokaista hakemusta arvioidaan tapaus kerrallaan.

MOT: Onko yleistä, että lisenssejä perutaan?
Joseph Cuschieri: On. Nettisivuillamme on lista kaikista lisenssinhaltijoista; niistä joiden lisenssi on peruutettu väliaikaisesti ja niistä, joiden lisenssi on peruutettu kokonaan. Kaikki on julkista tietoa. Aina kun lisenssi peruutetaan, tieto siitä julkistetaan.

MOT: Jos jokin pelintarjoaja esimerkiksi rikkoo Suomen lakia ja saa siitä rangaistuksen, perutaanko hänen lisenssinsä?
Joseph Cuschieri: Riippuu tapauksesta. Yleensä sellaisessa tapauksessa otamme yhteyttä suomalaisiin viranomaisiin ja selvitämme mitä on tapahtunut. Jos on esimerkiksi todisteita rahanpesusta tai epäilyjä pelaajien varojen kavaltamisesta, voimme ryhtyä siihen toimenpiteeseen.

Emme voi panna täytäntöön muiden maiden lainsäädäntöä.

MOT: Jos pelintarjoaja on rikkonut suomalaista markkinointikieltoa, onko se peruste lisenssin perumiselle?
Joseph Cuschieri: Se voi olla monimutkaisempaa. Emme voi panna täytäntöön muiden maiden lainsäädäntöä. Suomen valtio voi kieltää kyseisen pelintarjoajan toiminnan Suomessa. Meidän näkökulmastamme on niin, että jos pelintarjoaja toimii laillisesti muissa maissa, ei ole syytä peruuttaa lisenssiä siksi, että pelintarjoaja on rikkonut sääntöjä yhdessä maassa. Se olisi vähän epäreilua. Yleensä näistä tapauksista ei ole yhtä sääntöä. Täytyy katsoa tapauskohtaisesti, selvittää faktat ja tehdä päätös niiden mukaisesti.

MOT: Mitä mieltä olette suomalaisesta monopolijärjestelmästä? Voiko Suomi säilyttää sen?
Joseph Cuschieri: Ei ole minun asiani sanoa, mitä Suomen tulisi tehdä. Voin sanoa, että meidän näkemyksemme on yksinoikeuksien ja monopolien vastainen. Minusta Suomessa on jo tehty muutoksia lainsäädäntöön, joten linja on nyt enemmän… rahapelit ovat edelleen valtion monopoli, mutta jotain edistystä on tapahtunut. Uskon, että 5-10 vuodessa tilanne on toinen ja että Suomi jossain vaiheessa vapauttaa alan ja perustaa peliviranomaisen kuten Maltalla, itsenäisen viranomaisen valvomaan alan toimintaa. Uskon, että ajan myötä tilanne muuttuu.

MOT: Tulisiko EU:n yhtenäistää pelilainsäädäntö?
Joseph Cuschieri: Mielestäni tulisi. Ellei kokonaan, pitäisi ainakin olla tiettyjen osa-alueiden yhtenäistämistä, esimerkiksi normit maksujärjestelmille, sääntöjen noudattamiselle, alalla toimimiselle, pelien reiluuden varmistamiselle ja kuluttajansuojalle. Ne ovat alueita, joilla voisi olla yhteistyötä EU-tasolla ja mahdollisesti yhtenäistämistä. Mutta en usko, että näin tapahtuu tämän komission aikana, siis seuraavan viiden vuoden aikana. Se on mielestäni aika selvää.

MOT: Pelirahojen perässä Maltalle
Ohjelma on katsottavissa Yle Areenassa.

Lue myös: