Hyppää pääsisältöön

Musiikki auttaa masentunutta

Kädet pianon koskettimilla
Kädet pianon koskettimilla Kuva: Yle, Akuutti pianonsoitto

Musiikin voima on ihmeellinen. Musiikki on ystävä, matkakumppani ja terapeutti. Musiikki voi herättää voimakkaita tunteita jopa paremmin kuin mikään muu aistiärsyke. Terapiamuotona musiikkia voidaankin käyttää erilaisten tunne-elämänhäiriöiden hoidossa esimerkiksi lieventämään masennusta ja parantamaan mielialaa.

– Musiikkiterapian vaikuttavuutta on tutkittu ja musiikin terapeuttisista ominaisuuksista on saatu luotettavaa tietoa. Myös kliininen kokemus on hyvä, kertoo musiikkiterapeutti, FM Ritva Honka Oulun kaupungin hyvinvointipalveluista.

Lasten- ja nuorisopsykiatrisessa työryhmässä työskentelevän Hongan potilaat ovat iältään 20 ikävuoden molemmin puolin. Potilaat kärsivät erilaisista tunne-elämän häiriöistä, kuten masennuksesta, ahdistusoireista ja epävakaudesta. Monilla potilailla on myös traumatausta.

– Potilaani voivat huonosti ja kokevat olevansa umpikujassa hankalien tunteidensa ja ajatustensa kanssa. He haluavat muutosta, mutta eivät tiedä, miten sen voisi saavuttaa. Musiikin avulla me lähdemme yhdessä tekemään töitä sen muutoksen eteen, Honka kertoo.

Yhteys tunnekokemuksiin

Ritva Honka kertoo musiikkiterapian olevan potilaan ja terapeutin välistä vuorovaikutusta, jossa musiikillisin keinoin edistetään potilaan hyvinvointia. Musiikki voi toimia terapiassa pääasiallisena ilmaisun ja vuorovaikutuksen välineenä, tai se voi olla rikastuttamassa ja stimuloimassa puheeseen perustuvaa vuorovaikutusta.

– Parhaimmillaan musiikillisesta ilmaisusta havaitaan asioita: tunteita ja muistoja, joita ei keskustelemalla ole voitu löytää. Musiikki voi olla tie puheeseen. Ensin soitetaan ja kuunnellaan, sitten on helpompi puhua. Kun sisäinen kokemus muuttuu ulkoiseksi, se voidaan jakaa ja kokemus saa uuden muodon.

– Tunne-elämän häiriöiden kanssa työskenneltäessä on ensiarvoisen tärkeää, että terapeuttisen yhteistyön avulla päästään kosketuksiin potilaan aitojen tunteiden kanssa. Musiikki synnyttää emotionaalisia mielleyhtymiä, muistoja ja mielikuvia, ja auttaa tätä kautta saamaan yhteyden tunnekokemuksiin, Honka selittää.

Musiikkiterapeutti Ritva Honka haastattelukuvassa.
Musiikkiterapeutti Ritva Honka. Musiikkiterapeutti Ritva Honka haastattelukuvassa. Kuva: Yle, Akuutti ritva honka

Ritva Honka on havainnut omien potilaidensa kohdalla musiikin muuttavan esimerkiksi vireystilaa. Levoton potilas rentoutuu tai apaattisuus muuttuu toiminnallisuudeksi. Potilas voi rohkaistua myös ilmaisemaan tunteitaan, joita hän on aikaisemmin pelännyt terapiassakin ilmaista. Suojautuminen, lamaantuminen ja pelko voivat laueta musiikin avulla. Musiikin avulla on myös helpompi kertoa itsestä.

– Tämä on erityisen yleistä nuorten kanssa. He valitsevat musiikkia kuunneltavaksi ja kertovat, että tämä laulu on kuin minun elämästäni. En voi nyt puhua, mutta kuunnellaanpa tämä biisi, Honka mainitsee.

Ilmaisukanava tunteille

Musiikkiterapia sopii kaikenikäisille ja sitä voidaan käyttää joko yksilö- tai ryhmäterapiana. Musiikkiterapiaa käytetään myös monille eri kohderyhmille, kuten kehitysvammais- ja aivovammakuntoutuksessa, neurologisten häiriöiden hoidossa sekä saattohoidossa.

– Musiikkiterapiaan pääsy ei vaadi laulu- tai soittotaitoa. Terapiassa musiikkia voidaan kuunnella ja sitä voidaan tuottaa itse eri soittimilla ja omalla äänellä. Terapiassa voidaan käyttää myös muita taideilmaisun muotoja, kuten maalauksia, runoja, kirjoittamista ja kehon liikettä, Honka tarkentaa.

Musiikin avulla voidaan kohdata vaikeita tunteita ja päästä niiden alkulähteille.

– Musiikin tuottamiseen liittyy mielihyvää, onnistumisen kokemuksia, oppimista ja itsetunnon kasvua. Potilaan ja terapeutin yhteinen musisointi antaa positiivisia vasteita yhteistyölle ja lisää tätä kautta luottamusta. Terapeutti on aktiivinen, tutkiva ja yhteydessä potilaaseen, vaikka sanallinen vuorovaikutus olisikin niukkaa tai puuttuu.

Joskus tunteiden ilmaiseminen voi olla vaikeaa. Esimerkiksi vihan ja raivon ilmaiseminen voi olla mahdotonta tai tunteet tulevat esiin hallitsemattomina. Tällöin musiikki voi auttaa.

– Kaikilla tunteilla on oma merkityksensä, mikään tunne ei ole väärä. Musiikin avulla voidaan kohdata vaikeita tunteita ja päästä niiden alkulähteille. Tunteiden ymmärtäminen auttaa tunteiden säätelyssä ja hallinnassa. Musiikki-ilmaisun avulla voidaan tuoda ulos esimerkiksi äänekästä, voimakasta vihaa ja raivoa satuttamatta ketään, Ritva Honka sanoo.

– Musiikki voi myös kasvattaa potilaan itsetuntoa ja auttaa kokemaan itsenä hyväksi, eheäksi ja riittäväksi, Honka lisää.

Enemmän musiikkiterapiaa

Musiikkiterapiassa käydään yleensä 1¬–2 kertaa viikossa yhdestä kolmeen vuotta. Terapian paras tulos on potilaan parantunut hyvinvointi.

Bassoa soitetaan
Bassoa soitetaan Kuva: Yle, Akuutti bassoa soitetaan

– Kyllä paras tulos terapiasta on, että potilas kykenee tunnistamaan tunteitaan ja ymmärtämään reaktiotapojaan. Hän kykenee säätelemään tunteitaan ja muuttamaan haitallisia ajatus ja toimintakuvioita paremmin toimiviksi, sopeuttaviksi, Ritva Honka miettii.

Toivoisinkin, että musiikkiterapian mahdollisuuksia kansalaisten hoitoon tarjottaisiin enemmän kunnallisella sektorilla: sairaanhoitopiireissä ja kaupungeissa.

Ritva Honka työskentelee musiikkiterapeuttina Oulun kaupungin hyvinvointipalveluissa. Suurimmaksi osaksi musiikkiterapeutit toimivat kuitenkin yksityissektorilla. Tähän Honka toivoisi muutosta.

– Musiikkiterapian saatavuus vaihtelee ilmeisen suurestikin maassamme eri alueilla. Kunnallisissa palveluissa meitä on vähän. Toivoisinkin, että musiikkiterapian mahdollisuuksia kansalaisten hoitoon tarjottaisiin enemmän kunnallisella sektorilla: sairaanhoitopiireissä ja kaupungeissa. Toivoisin musiikkiterapeutteja olevan enemmänkin moniammatillisissa työryhmissä sosiaali- ja terveysalan hoito- ja kuntoutuspaikoissa. Tämä lisäisi tarjottavan hoidon monipuolisuutta.

– Kannustan myös eri sosiaali- ja terveysalalla toimivia työntekijöitä käyttämään musiikkia työssään esimerkiksi nuorten kanssa ja vanhustenhuollossa. Tällaista meillä onkin tiettävästi paljon ja siihen suhtaudutaan myönteisesti. Musiikin virkistävää voimaa ja sen tuomaa yhteenkuuluvuuden tunnetta harvemmin kiistetään, Honka vielä lopuksi lisää.

Asiantuntija: RITVA HONKA, musiikkiterapeutti, FM

Lisää ohjelmasta

insuliinia pistetään
insuliinia pistetään Kuva: Yle, Akuutti insuliinia pistetään
Kolmet tossut rivissä.
Kolmet tossut rivissä. Kuva: Yle, Akuutti aino-tossut
Parasetamolia lääkekaapissa
Parasetamolia lääkekaapissa Kuva: Yle, Tero Kyllönen parasetamoli
Lähikuva Azra Tayyebin kasvoista.
Lähikuva Azra Tayyebin kasvoista. Kuva: Tero Kyllönen / Yle Akuutti,sokeus,Azra Tayyebi