Hyppää pääsisältöön

Opetuslapset taistelivat Jeesuksen suosiosta

Jeesus ja opetuslapset Sergio Bramanten tulkitsemana.
Jeesus ja opetuslapset Sergio Bramanten tulkitsemana. Kuva: Sergio Bramante / Wikimedia Commons kristus

Jeesuksen toimintakausi oli lyhyt ja räjähtävä jakso, jossa tärkeässä osassa olivat myös opetuslapset. Perimätiedon mukaan toiminnan ytimessä oli kaksitoista miestä – joskin nimilistat poikkeavat toisistaan. Ydinjoukon ympärillä oli lisäksi määrittelemätön joukko kaikenlaisia oppilaita. Opetuslapset myös taistelivat Jeesuksen suosiosta.

Jeesuksen opetuslapset olivat aikamiehiä. Miksi suomen kielessä käytetään sanaa opetuslapsi?

- Meillä puhutaan opetuslapsista, koska suomalaiset Raamatun kääntäjät ovat halunneet niin. Viimeisimmän kirkkoraamatun käännöksessä vuonna 1992 oli esillä vaihtoehto, että puhuttaisiin oppilaista. Jotkut piirit tyrmäsivät ajatuksen ja halusivat tämän regressiivisen ilmaisun säilyvän, kertoo Uuden Testamentin eksegetiikan dosentti Matti Myllykoski.

Vuonna 1992 oli esillä vaihtoehto, että puhuttaisiin oppilaista.

Nimitys ei kuitenkaan ole syntynyt tyhjästä. Ruotsin kielessä opetuslapsista käytetään sanaa lärjungar eli oppinuoret. Myös ranskan ja englannin kielissä käytettävä sana disciple tarkoittaa oppilasta. Sanan alkuperä on latinalaisessa sanassa discipulus, joka tarkoittaa oppilasta tai opiskelijaa.

Usein sanoja opetuslapsi ja apostoli käytetään synonyymeinä. Dosentti Matti Myllykoski erottelee kuitenkin termit toisistaan.

- Apostoli on eri asia kuin oppilas. Etenkin myöhemmissä teksteissä puhutaan apostoleista. Apostolien joukko on Jeesuksen lähettämien oppilaiden joukko, ja tämä viittaa enemmänkin pääsiäisen jälkeiseen toimintaan. Silloin ylösnoussut Jeesus lähettää apostolit saarnaamaan evankeliumia.

Opetuslasten nimet vaihtelevat eri tietolähteissä

Jokaisessa evankeliumissa kerrotaan Jeesuksella olleen kaksitoista opetuslasta, mutta Johanneksen evankeliumissa ei ole varsinaista nimilistaa, ja heitä mainitaan nimeltä vain kahdeksan. Jeesuksen opetuslapsista käytetään lisäksi termiä ”ne kaksitoista”.

- Kaksitoista oppilasta vastaa ikään kuin Israelin kahtatoista sukukuntaa, jotka hallitsisivat Jeesuksen vision mukaan koko Israelia, kun Jumalan valtakunta tulee, dosentti Myllykoski kertoo.

Jeesus pesee opetuslastensa jalkoja Paolo Veronesen maalauksessa.
Jeesus pesee opetuslastensa jalkoja Paolo Veronesen maalauksessa. Jeesus pesee opetuslastensa jalkoja Paolo Veronesen maalauksessa. Kuva: Wikimedia Commons kristus

- Ne kaksitoista ovat ydinjoukko, jonka lisäksi ympärillä on kaikenlaisia oppilaita, joiden luku on määrittelemätön. Luukas puhuu jossain evankeliuminsa kohdassa jopa seitsemästäkymmenestä oppilaasta, Myllykoski jatkaa.

Listat opetuslapsista poikkeavat toisistaan hieman. Tietyt henkilöt ja nimet kuitenkin esiintyvät aina.

- Ensimmäisenä mainitaan aina Simon Pietari, joka oli kalastaja. Hänen veljensä Andreas oli ikään kuin äänetön yhtiökumppani. Lisäksi mainitaan Sebedeuksen ukkosenjylinän pojat Jaakob ja Johannes, joilla oli kapinamieltä ja kiivas temperamentti, Myllykoski luettelee.

Tuomas ja Juudas Iskariot löytyvät myös luettelosta.

- Sitten on joukko muita, joiden nimet saattavat vaihdella, Myllykoski kertoo.

Jeesus värväsi liikkuvaa väkeä

Usein ajatellaan, että suurin osa opetuslapsista oli kalastajia. Totuus on, että kaikkien opetuslasten ammatteja ei tiedetä.

- Kalastajat olivat siinä mielessä mielenkiintoista porukkaa, että he olivat vähän vapaampia ja ehkä hieman vauraampia kuin tavalliset maalaiset. He pystyivät liikkumaan alueelta toiselle vapaasti. Jeesus sai näin värvättyä liikkuvaa väkeä. Ehkä he olivat myös avoimempia ottamaan tällaisia ajatuksia vastaan, dosentti Matti Myllykoski pohtii.

Evankeliumeista käy ilmi, että Jeesuksen sanoma jakoi perheitä. Jotkut lähtivät seuraamaan Jeesusta, toiset hylkäsivät hänen sanansa, ja perheestä tuli näin hyvin riitainen yhteisö.

- On vaikeaa sanoa, missä määrin nämä skismat sijoittuvat Jeesuksen julkisen toiminnan aikaan, koska tämä toimintakausi oli hyvin lyhyt, dynaaminen, jäsentämätön ja lopulta aika kaoottinenkin, Myllykoski toteaa.

Tutkijat arvioivat, että Jeesuksen julkinen toiminta kesti parhaimmillaan noin vuoden. Voidaan myös arvella, että Jeesus aloitti syksyllä, ja hänen toimintansa päättyi pääsiäisenä seuraavana keväänä.

- Se oli tällainen lyhyt, räjähtävä karismaattisen toiminnan jakso, jonka aikana ei oikein vielä syntynyt yhteisöä. Sen sijaan tuona aikana syntyi liike, Myllykoski analysoi.

Kolmiodraama Jeesuksen suosiosta

Pietaria pidetään yleisesti opetuslasten puhemiehenä, ja Matti Myllykoski toteaa, että jossain määrin hän varmasti olikin Jeesuksen lähin oppilas. Tutkijat ovat hieman erimielisiä esimerkiksi siitä, kielsikö Pietari oikeasti Jeesuksen.

Opetuslapset myös taistelivat Jeesuksen suosiosta.

Jonkinlainen kiista arvoasemasta Jeesuksen läheisyydessä oppilaiden keskuudessa on ollut.

- Jonkinlainen kiista arvoasemasta Jeesuksen läheisyydessä oppilaiden keskuudessa on ollut, ja tietysti se jatkui vielä suurempana kun Jeesus oli poissa. Suurin jännite muodostui Pietarin ja Jeesuksen veljen Jaakobin välille. Myöhemmin kolmiodraamaan liittyi myös myöhään syntynyt Paavali. Jälkiä siitä voi lukea Paavalin kirjeistä ja Apostolien teoista, Myllykoski kertoo.

Opetuslasten kuolemista, erityisesti marttyyrikuolemista, löytyy hyvin tietoa. Pietari ristiinnaulittiin Roomassa pää alaspäin, Juudaksen kuolemasta sen sijaan on hyvinkin ristiriitaisia kertomuksia.

- Kerrotaan, että hän hirttäytyi tai sitten putosi joltain korkealta paikalta niin, että hänen sisälmyksensä valuivat maahan. Jotkut tutkijat ovat tulleet sellaiseenkin johtopäätökseen, että Juudas eleli omalla maatilallaan kaikessa rauhassa vielä pitkään. Jaakob ja Johannes kuolivat marttyyrikuoleman. Andreas ristiinnaulittiin x:n muotoiseen ristiin, Myllykoski luettelee.

Myllykoski toteaa, että veriuhrien määrää on kuitenkin liioiteltu.

- Jos me katsomme Apostolien tekoja, johon ajatus näistä marttyyreistä perustuu, näitä veriuhreja on lopulta yllättävän vähän. Ajatus siitä, että varhaisimmat kristityt olisivat kärsineet aivan valtavasti juutalaisveljiensä käsissä, on aika vahvasti liioiteltu – etenkin myöhemmin juutalaisvastaisessa propagandassa.

Uusimmat sisällöt - Kulttuuri