Hyppää pääsisältöön

Ylen viestinnän periaatteet

Yle noudattaa viestinnässään seuraavia periaatteita.

Viestimme avoimesti

Ylen toiminta on julkista ja kiinnostaa suomalaisia. Kerromme toiminnastamme avoimesti ja mielellämme. Perustelemme päätöksemme hyvin.

Osallistumme Ylestä ja Ylessä käytävään keskusteluun asiallisesti, rakentavasti, provosoitumatta ja ratkaisuja etsien. Ymmärrämme, että asioista on erilaisia näkemyksiä.

Emme kerro eteenpäin luottamuksellisia ja salassa pidettäviä asioita. Keskeneräisten asioiden viestinnässä käytämme hyvää harkintaa.

Viestimme kiinnostavasti ja selkeästi

Kerromme asioista kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla.

Ymmärrämme, että ihmiset ovat erilaisia. Valitsemme oikean puhujan, äänen, viestintätavan ja kanavan kullekin kohderyhmälle.

Kunnioitamme vastaanottajien ajankäyttöä. Viestimme, kun meillä on tärkeää ja kohderyhmiämme kiinnostavaa asiaa. Viestimme tiiviisti ja tuomme esiin olennaisen.

Valotamme kokonaisuutta niin, että asiat asettuvat mittasuhteisiin. Avaamme alan termit ja käsitteet. Käytämme hyvää suomen ja ruotsin kieltä.

Viestimme aktiivisesti ja joustavasti

Viestintämme on suunniteltua ja harkittua. Seuraamme valppaasti maailman menoa havaitaksemme, mihin meidän on reagoitava. Ennakoimme yllättävät viestintätarpeet ja tilanteet, jotka voivat paisua kriiseiksi. Olemme valmiita vastaamaan tärkeisiin kysymyksiin ripeästi.

Käymme vuoropuhelua sidosryhmiemme kanssa ja aloitamme myös itse keskusteluja tärkeiksi katsomistamme aiheista. Tuomme esiin ja muiden käyttöön asiantuntemuksemme sekä tulkintamme vaikeista asioista ja niiden merkityksestä.

Yleläiset viestivät roolinsa ja tehtäviensä mukaisesti. Etenkin sosiaalisessa mediassa rajanveto yksityisen ja työroolin välillä on vaikeaa. Toiminnasta sosiaalisessa mediassa on annettu erilliset ohjeet.

Kun toimimme kumppaneiden kanssa, sovimme yhteisistä viestinnän käytännöistä kirjallisesti heti yhteistyön alussa.