Hyppää pääsisältöön

Apulaisoikeuskansleri: osa Ylen ohjelmista voidaan julkaista vain verkossa

Apulaisoikeuskansleri on vastannut kanteluun, jossa arvostellaan Yleä siitä, että osa ohjelmista on katsottavissa vain verkossa. Kantelijan mielestä Yle rikkoo Yleisradio Oy:stä annettua lakia, mm. koska kaikilla ei ole varaa tietokoneisiin.

Apulaisoikeuskansleri totesi 17.3. vastauksessaan että hänellä ei saamansa selvityksen perusteella ole aihetta epäillä, että Yleisradio Oy:ssä olisi toimittu Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n julkisen palvelun ohjelmatoiminnalle asettamien velvoitteiden vastaisesti tai että yhtiön hallintoneuvosto olisi toiminut vastoin lain 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa säädettyjä huolehtimis- ja valvontavelvoitteitaan.

Apulaisoikeuskansleri hyväksyy sen, että osa Ylen ohjelmista julkaistaan vain internet-palveluissa. Perusteluissa todetaan mm.

  • Julkisen palvelun ohjelmatoimintaa on teknologisen kehityksen myötä perusteltua arvioida kokonaisuutena, johon kuuluu ohjelmistojen lähettäminen sekä televisio- ja radioverkkoja että muita joukkoviestintäverkkoja käyttäen.
  • Määritelmä ”monipuolinen ja kattava julkisen palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin” ei merkitse sitä että eri verkkoja käyttäen lähetettävän ohjelmiston tulisi olla täysin identtinen.
  • Pitemmällä tähtäyksellä julkisen palvelun ohjelmatoiminnassa on voitava ottaa huomioon myös teknologiseen kehitykseen liittyvä yleinen käyttötottumusten muuttuminen.

Koko apulaisoikeuskanslerin vastaus on luettavissa täällä.