Hyppää pääsisältöön

Ylen ohjelmien tallentaminen

Millä perusteella ohjelmia saa tai ei saa tallentaa

Tallentamisen laillisuuden arvioinnissa olennaista ei ole laite, jolla ohjelmia vastaanotetaan. Tallentamismahdollisuus määräytyy ennen kaikkea sen perusteella, soveltuuko tekijänoikeuslain yksityiskopiointisäännös tilanteeseen. Yksityiskopiointisäännös antaa yksityiselle kansalaiselle mahdollisuuden tallentaa ohjelmia omaa yksityistä käyttöä varten, mikäli ohjelmien tallentamista ei ole estetty teknisin toimenpitein.

Televisiolähetysten tallentaminen

Perinteiset televisiolähetykset lähetetään salaamattomina avoimesti kaikkien vastaanotettavaksi. Niitä saa tallentaa vapaasti omaa yksityistä käyttöään varten. Yksityiskopiointisäännös ei tee eroa sen suhteen, millä laitteella televisiolähetyksiä vastaanotetaan. Tietokone, jossa on tv-viritin, on yksityiskopioinnin näkökulmasta samanlainen tv-vastaanotin kuin olohuoneen nurkassa oleva perinteinen televisiovastaanotinkin. Tallentaminen kummallakin tavalla vastaanotettavasta tv-lähetyksestä on sallittua yksityiskopiointisäännöksen nojalla, silloin kun tallentamista ei ole estetty teknisin suojauksin.

Televisiolähetykseenkään sisältyvien ohjelmien tallentaminen ei ole sallittua kaikissa tapauksissa. Mikäli lähetyksen sisällöt olisi suojattu tallentamiselta, kuten joillakin maksullisilla televisiokanavilla, tallentaminen ei olisi sallittua yksityiskopiointisäännöksen nojalla. Tässäkään tapauksessa ero ei johdu katseluun käytetystä laitteesta, vaan sisältöjen käyttöoikeuksista ja suojauskäytännöstä.

Yle Areenasta tallentaminen

Yle Areenan tallentamisoikeudet määräytyvät sen mukaan, millaiset oikeudet Ylellä on välittää ohjelmia Yle Areenassa. Ylellä on suurimpaan osaan Yle Areenan ohjelmista oikeus välittää ohjelmat ainoastaan suoratoistona, ei ladattavaksi omalle koneelle. Ohjelmien oikeudenhaltijat ovat edellyttäneet, että Yle suojaa teknisesti suoratoistona tarjoamansa ohjelmat tallentamiselta. Tekijänoikeuslaki kieltää tällaisen teknisen toimenpiteen kiertämisen. Kopioinnilta suojatusta materiaalista ei ole luvallista tehdä kopioita edes yksityiseen käyttöön. Suoratoistona tarjolla olevia Yle Areenan ohjelmia ei siten ole oikeutta ladata omalle koneelle.

Erona Ylen Areena-tarjonnan ja tv-lähetyksen välillä on, että tv-lähetykseen sisältyviä ohjelmia ei ole suojattu teknisesti eli lähetyksiä ei ole salattu eikä ohjelmien tallentamista ole muullakaan tavoin estetty teknisin toimenpitein. Tällaisiin lähetyksiin sisältyviä ohjelmia on luvallista tallentaa yksityiskäyttöä varten.

Ylen tv-ohjelmat verkkotallennuspalveluissa

Keskusteluissa on esitetty, että Yle olisi antanut jollekin operaattorille oikeuden ohjelmiensa verkkotallentamiseen ja toisaalta kieltänyt tallentamisoikeuden muilta toimijoilta.

Tämä käsitys on muodostunut Ylen antaman vastauksen perusteella: Minkään operaattorin kanssa ei ole sovittu Ylen kanavien tarjoamisesta operaattorin verkkotallennuspalvelussa. Yhdelläkään operaattorilla ei näin ollen ole Ylen antamaa lupaa tarjota asiakkailleen Ylen ohjelmia tallennuspalvelussaan.

Tekijänoikeuslain yksityiskopiointisäännös antaa kansalaisille oikeuden tallentaa itse ohjelmia yksityiseen käyttöönsä.

Katsojilla on säännöksen nojalla mahdollisuus tallentaa omilla laitteillaan Ylen HD-lähetyksiä samaan tapaan kuin SD-lähetyksiäkin.

Ohjelmien käyttö operaattoreiden verkkotallennuspalveluissa ei ole mahdollista yksityiskopiointisäännöksen nojalla.

Televisioyhtiöt, oikeudenhaltijoiden järjestöt ja keskeiset teleoperaattorit ovat neuvotelleet verkkotallentamista koskevasta sopimuslisenssisäännöksestä ja sen nojalla tapahtuvasta sisältöjen lisensioinnista verkkotallennuspalveluihin. Osapuolet ovat tehneet asiasta yhteisen esityksen opetus- ja kulttuuriministeriölle. Ministeriö valmistelee verkkotallennuspalvelujen tarjontaa koskevaa tekijänoikeuslain muutosta osapuolten tekemän ehdotuksen pohjalta

Yle ei ole sopinut eikä voikaan sopia verkkotallentamisesta ohjelmistonsa osalta kattavasti.

Yle ei voi luovuttaa tallentamisoikeutta sellaiseen ohjelmaan, jossa on vähänkin musiikkia. Musiikin lisensioinnista vastaavat Teosto ry ja Gramex ry.

Ylen ulkomainen ohjelmisto on kauttaaltaan sellaista, johon Ylellä on esitysoikeudet vain omilla kanavillaan ja omassa palvelussaan.

Yle ei voi luovuttaa operaattorille sellaista mitä sillä itselläänkään ei ole eli oikeutta tallentaa ohjelmia.

Jos aikanaan eduskunta säätää lain joka mahdollistaa tekijänoikeusjärjestöille oikeuden sopia esimerkiksi musiikin tai ulkomaisten ohjelmien tallentamisoikeuksista, myös Ylen ohjelmiston verkkotallentaminen tulee mahdolliseksi. Samalla tulee sovittavaksi, miten tallentaminen korvataan eri tekijäryhmille ja ohjelman tuottajalle.

Niin kauan kuin ei ole osapuolta, joka voisi kattavasti sopia niistä oikeuksista joita Ylellä ei ole, ei verkkotallennuspalvelua voi sopimuksin järjestää.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua