Hyppää pääsisältöön

Valitse tuutulaulu jo ennen syntymää

Jos aiot soittaa syntymättömälle lapsellesi tuutulaulua, kannattaa kappale valita tarkkaan. Sikiö nimittäin oppii laulun ja muistaa sen vielä pitkään syntymän jälkeenkin.

Helsingin yliopiston tutkimuksessa sikiöille soitettiin viisi kertaa viikossa Tuiki, tuiki tähtönen -melodia. Tutkimuksessa oli mukana raskauden viimeisellä kolmanneksella olevia äitejä.

Vauvojen synnyttyä heidän aivojensa reaktioita mitattiin sikiöaikana soitetulle melodialle. Sama tutkimus toistettiin vielä uudestaan, kun vauvat olivat neljän kuukauden ikäisiä.

Tutkimus osoitti, että vauvan aivot reagoivat voimakkaasti ja nopeasti yksittäisille väärille äänille.

Tutkimus osoitti, että melodiaa sikiöaikana kuulleiden vauvojen aivot reagoivat voimakkaammin melodialle kuin verrokkivauvojen aivot. Tämä ero nähtiin vauvaryhmien välillä vielä neljän kuukauden päästä. Melodia oli siis tallentunut vauvan aivoihin tarkkana sävelkulkuna. Sikiö oppii laulun ja muistaa sen vielä pitkään syntymän jälkeenkin: sikiöaikaisella musiikin kuulemisella on vaikutuksia aivotoimintaan vielä kuukausien päästäkin.

Vauvoilla on myös rytmikorvaa. Vauva tunnistaa muutoksen, jos tutun laulun melodia säilyy mutta rytmi vaihtuu.

Laulussa on piirteitä, jotka ylläpitävät tarkkaavaisuutta, esimerkiksi äänenkorkeuden vaihtelut. On todettu, että vauva jaksaa katsella äitiä pidempään, jos tämä laulaa. Laulu on eräänlaista helpotettua puhetta, jossa tavurajat ovat paremmin havaittavissa ja tavujen kestot paremmin ennustettavissa kuin puheessa.

Aivojen toiminnallisissa magneettitutkimuksissa on osoitettu, että musiikillisten ja kielellisten ilmiöiden tunnistaminen tapahtuu osittain samoilla aivoalueilla. Musiikki vahvistaa erityisesti äänten prosessointiin liittyviä aivoalueita mutta vaikuttaa voimakkaasti myös niihin aivoalueisiin, jotka prosessoivat tunnetietoa.