Hyppää pääsisältöön

Julkisen sanan neuvoston langettava päätös

Langettava päätös 5717/Yle/15

Yleisradio

Asia:
Piilomainonta, lähdekritiikki

Yleisradion
YleX.fi:ssa kerrottiin uskomushoidosta ja kouluttautumisesta kyseisen hoidon
ammattilaiseksi. Juttu oli kritiikitön, mainosmainen ja tehty haastateltavan
ehdoilla.

Kantelu
27.1.2015

Kantelu kohdistuu YleX.fi:ssa 26.1.2015 julkaistuun
juttuun otsikolla Alle tonnilla yksisarvishoitajaksi – ilmoittautuminen on nyt
käynnissä.

Kantelijan mukaan juttu oli puhdas piilomainos. Jutussa
kerrottiin kritiikittömästi kuinka yksisarvishoito toimii ja kuinka yksisarvishoitajaksi
voi kouluttautua haastateltavan yrityksessä. Jutun loppukappaleessa kerrottiin
vielä milloin ja missä maksullinen kurssi järjestetään ja kuinka monta paikkaa
kurssilla on ja mihin mennessä sille on ilmoittauduttava. Jutussa oli kaksi
linkkiä kurssin järjestäjän nettisivulle ja yrityksen logo.

Yleisradion
vastaus 22.1.2014

Julkaisujohtaja Ismo Silvo toteaa, että YleX.fi on
nuorisolle tarkoitettu verkkosivusto, joka seuraa populaarikulttuuria ja
ilmiöitä. Sivusto nostaa esille nuorisoa kiinnostavia aiheita ja ilmiöitä,
jotka herättävät keskustelua puolesta ja vastaan.

Julkaisujohtajan mukaan Valkoisen Liekin Voima
-yrityksen edustaja kertoo jutussa järjestämästään koulutuksesta ja hoitojen
vaikutuksesta ihmismieleen. Juttu käsittelee koulutusta, jonka opit eivät

perustu koululääketieteeseen. Artikkelissa ei oteta
kantaa hoidon toimivuuteen, vaan kerrotaan ilmiöstä. Jotta aihe konkretisoituisi,
jutussa kerrotaan koulutuksen kesto ja sen hinta. Tiedot ovat aiheen omaperäisyyden kannalta
relevantteja ja asettavat sen kontekstiin yleisen koulutustarjonnan kanssa.
Toimittaja ei ota kantaa hoitojen toimivuuteen, vaan kertoo koulutuksesta saatavilla
olevien faktatietojen kautta. Toimittaja ei arvota koulutuksen pätevyyttä tai
uskomushoitojen toimivuutta, vaan antaa päätösvallan lukijalle.

Julkaisujohtajan mukaan juttua korjattiin sen
ilmestymisen jälkeen, jolloin alkuperäinen otsikko ”Alle tonnilla yksisarvishoitajaksi
– ilmoittautuminen on nyt käynnissä” muutettiin muotoon ”Alle tonnilla yksisarvishoitajaksi”. Samalla poistettiin tieto
kurssin ilmoittautumisajasta ja kurssin koosta. Korjauksilla haluttiin korostaa
toimituksellista sisältöä. Jutun kuvitusta muutettiin yksisarvisesta juttuun liittymättömästä hevosesta.
Juttu täydentyi vuorokauden sisällä toisella artikkelilla: ”Asiantuntijat tyrmäävät
uskomushoidot – Osa paranee hoidosta huolimatta”.

Julkaisujohtajan mukaan YleX.fi:ssä julkaistu juttu
kertoo hyvin poikkeuksellisesta koulutuksesta ilmiönä asettaen sen yleiseen
koulutuskontekstiin ja arvottamatta koulutuksen relevanttiutta.

Ratkaisu

JO
12: Tietolähteisiin on suhtauduttava kriittisesti. Erityisen tärkeää se on
kiistanalaisissa asioissa, koska tietolähteellä voi olla hyötymis- tai
vahingoittamistarkoitus.

JO
16: Ilmoitusten ja toimituksellisen aineiston raja on pidettävä selvänä.
Piilomainonta on torjuttava.

Yleisradion nuorille suuntaaman YleX-kanavan nettijutussa
kerrottiin uskomushoitokoulutuksesta, jota järjestävää yrittäjää haastateltiin
juttuun. Yrittäjä kertoi yksityiskohtaisesti uskomushoidon perusteista ja
maksullisesta koulutuksesta, johon hän haki osallistujia. Jutussa oli myös kuva
kurssin mainoksesta. Se oli otettu suoraan yrityksen nettisivulta. Jutun
tekstiosuudessa oli lisäksi kaksi linkkiä, jotka veivät yrittäjän
nettisivuille.

Jutun otsikossa kehotettiin hakemaan maksulliselle
kurssille ja jutussa käsiteltiin yksityiskohtaisesti haastatellun
yritystoimintaa. Jutun kuvitus oli suoraan yrittäjän verkkosivulta ja jutussa oli
myös yrityksen mainoslogo sekä linkit ilmoittautumiseen.

Julkisen sanan neuvoston mielestä journalistisen ja
kaupallisen aineiston raja hämärtyi. Juttu jäi Yleisradion siihen tekemien
muokkaustenkin jälkeen mainosmaiseksi.

Julkisen sanan neuvosto katsoo, että Yleisradio on
rikkonut hyvää journalistista tapaa ja antaa sille huomautuksen.

Risto Uimonen                                                               Nenne
Hallman

puheenjohtaja                                                                 sihteeri

Ratkaisu tehty:

20.5.2015

Ratkaisun tekivät:

Risto Uimonen (pj),
Hannu Helineva, Jyrki Huotari, Ulla Järvi, Anssi Järvinen, Eeva Ruotsalainen,
Pasi Kivioja, Heikki Kuutti, Heli Kärkkäinen, Venla Mäntysalo, Heikki Valkama
ja Salla Vuorikoski.

Lue langettavaan päätökseen johtanut juttu.