Hyppää pääsisältöön

Yle on koko eduskunnan asia

Hallitustunnustelija Juha Sipilän esittelemä hallitusohjelma pitää sisällään päätöksen parlamentaarisen työryhmän asettamisesta arvioimaan Ylen tehtäviä ja rahoitusta.

“Ylen on kaikissa tilanteissa kyettävä palvelemaan kaikkia suomalaisia. Ylen monipuolinen julkinen palvelu rakentaa osaltaan yhdenvertaisuutta Suomessa. Yle on aina ollut koko parlamentin asia. On hyvä, että tästä periaatteesta pidetään kiinni”, sanoo Ylen hallituksen puheenjohtaja Thomas Wilhelmsson.

“Nykyisen Yle-lain lähtökohta on hyvä, sillä se takaa Ylen riippumattomuuden ja määrittelee Ylen tehtävät hyvin. Ylen on jatkossakin voitava toimia niin, että kansalaisille arvokas julkinen palvelu säilyy. Parlamentaarisen työryhmän työ on siksi tärkeä asia kaikille Suomessa. Tervehdin ilolla sitä, että uusi hallitus haluaa vaikuttaa EU:ssa digitaalisten sisältöjen arvonlisäverokannan alentamiseksi”, sanoo Ylen toimitusjohtaja Lauri Kivinen.

Suomalainen yhteiskunta kävi vuosikymmenen alussa perusteellisen keskustelun Ylen tehtävästä ja sen rahoituksesta. Keskustelun päätteeksi eduskunta päätti yksimielisesti haluavansa vahvan Ylen ​toteuttamaan julkisen palvelun tehtävää.

Ylen nykyinen rahoitus on mitoitettu niin, että yhtiö voi täyttää sille vuonna 2012 säädetyssä Yle-laissa luetellut tehtävät. Yle-veron indeksitarkistuksella on ollut tarkoitus kattaa vuosittainen kustannusten nousu. Eduskunnan päätöksellä Yle-veroa ei koroteta vastaamaan kustannusten nousua kuluvana vuonna.

Ylelle julkisen palvelun tehtävän hoitaminen edellyttää toiminnan jatkuvaa uudistamista ja toiminnan tehostamista. Yle huolehtii siitä, että yhtiön sisällöt ovat kaikkien ulottuvilla Suomessa. Yle on vahvasti läsnä kaikkialla Suomessa.

Lisätiedot:
Toimitusjohtaja Lauri Kivinen, p. 09 1480 5003
Viestintäjohtaja Reija Hyvärinen, p. 040 750 2999