Hyppää pääsisältöön

Ympäristörötös kannattaa aina!

Mari Heikkinen, ylitarkastaja, Pohjois-Karjalan Ely-keskus:
"Toiminnanharjoittajan täytyisi noudattaa aina ympäristölupaansa, että siinä mielessä tilanne on ollu lain vastanen."

Kun yritys rikkoo ympäristölupaansa loppulasku lankeaa usein veronmaksajalle.

Talvivaaran päästöt paljastivat, että suomalainen ympäristövalvonta oli neuvottelevaa, loputtoman kärsivällistä ja niin lepsua, että jopa oikeuskansleri huomautti asiasta vuonna 2012.

Oikeuskansleri Jaakko Jonkka Talvivaarasta:
"Katson, ettei ELY-keskus valvonut (…) riittävästi lupaehtojen noudattamista."

MOT kysyy seuraavassa joko ympäristövalvonta on jämäköitynyt.

Ohjelmassa selvitetään myös, miksi HK on rikkonut ympäristölupaansa jo viisi vuotta, ja miten forssalaisen kierrätys- ja biokaasuyhtiö Envorin luparikkomusten tutkinta on edennyt.

MOT-ohjelma paljasti helmikuun alussa, että forssalainen Envor ottaa vastaan luvattomia jätteitä, jättää ne käsittelemättä ja varastoi täpötäydellä kentällään muun muassa Viikinmäen jätevedenpuhdistamolta tuotua hygienisoimatonta ihmisperäistä lietettä.

Lainaus MOT-ohjelmasta Jäteparonin likabisnes 9.2.2015

Nimettömiä ilmiantoja:
"Nehän ottaa kaikki mitä vähänki tulee."
"Tää on ihan paskaa, toi on neljä metrii korkee toi kasa tossa."

Ohjelman seurauksena Hämeen Ely-keskus teki alkuvuonna tutkintapyynnön poliisille.

Samalla selvisi, että ELY oli aiemmin vienyt Envorin luparikkeitä pioliisitutkintaan.

Sinikka Koikkalainen 9.2.2015
"Ja täällähän on nyt näiden jätevesien osalta on nyt tää tutkintapyyntö tehty."
MOT: "Poliisille?"
Sinikka Koikkalainen: "Kyllä."

Tapaus synnytti halun selvittää, kuinka yleistä lupien rikkominen on.

MOT teki tietopyynnöt 14 ympäristövalvonnasta vastaavaan ELY-keskukseen.

Envor löytyy listauksesta, joka sisältää ympäristövalvonnan viralliset kehotukset kymmenen vuoden ajalta.

Kaisu Suopanki:
"Tää on 2010, onks tää nyt ensimmäinen?"

Kirsi Skön:
"Mä luulen että se on ensimmäinen."

Kun valvoja havaitsee yrityksen toiminnassa ympäristöriskejä, hän useimmiten ensin huomauttaa asiasta.

Toinen, astetta järeämpi valvonnan keino on ely-keskuksen virallinen kehotus korjata tilanne.

Kirsi Skön:
"Envor oli saanu viis kappaletta kehotuksia ennen sitä MOT-ohjelmaa."

Taustatoimittaja Kaisu Suopanki soitti ely-keskukset läpi tehdessään tietopyyntöjä.

Tarkoitus oli selvittää, kuinka suuri joukko yrityksiä ei noudata ympäristölupiaan esimerkiksi ylittämällä luvassa määrätyt raja-arvot.

Kirsi Skön:
"Mistä sen tiedon sais?"

Kaisu Suopanki:
"Käytännössä ei mistään. Ei sellaista tilastoida."

Kirsi Skön:
"Sekin on vähän outoo."

Kaisu Suopanki:
"No se on hyvin outoo."

Ympäristöministeriö reagoi Talvivaaran epäonnistumiseen selvittämällä ministeriön vastuulla olevien ELY-keskusten valvontakulttuuria.

Paljastui, että valvojat käyttivät vain harvoin oikeuttaan määrätä lupien rikkojat kuriin hallintopakolla, esimerkiksi uhkasakoilla.

Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö:
"Kyllä niitä oli käytetty, mutta pääsääntö oli tämä kehotuslinja eli kehotetaan toiminnanharjoittajaa parantamaan tapansa ja hoitamaan asiansa lain mukasesti."
"Kainuussahan Talvivaaran osalta niitä kehotuksia oli annettu aika monta kymmentä kappaletta."

Tämän jälkeen ympäristöministeriö ohjeisti ELY-keskusten valvojat aiempaa tiukemmalle ja yhtenäisemmälle linjalle.

Hannele Pokka:
"Tällä hetkellähän meidän ohjeet on ollut nyt kolmatta vuotta, että yksi kehotus riittää, jos ei toiminnanharjoittaja asiaa hoida niin sitten mennään hallintapakkolinjalle. Näin tällä hetkellä toimitaan."

HKScan on pohjoismainen, Helsingin pörssissä noteerattu konserni. Liikevaihto on 2 miljardia euroa.

Lainaus HKScanin brändivideosta:
HKScan’s strong Nordic roots, heritage and history of over one hundred years has given us respect for quality, purity and reliability as well as for people, animals and the environment.

MOT:n tietopyyntö ely-keskusten tekemistä kehotuksista paljastaa yhtiön toiminnasta toisenlaisen puolen.

MOT:
"Millon ensimmäisen kerran tuli tietoon, että HK Scanin teurastamo ei pääse niihin omiin lupaehtoihinsa?"

Mari Heikkinen, ylitarkastaja, Pohjois-Karjalan Ely-keskus:
"No se tuli oikeestaan heti luvan myöntämisen jälkeen."

Mari Heikkinen Pohjois-Karjalan ely-keskuksesta on valvonut HKScanin Outokummun jättiteurastamoa vuodesta 2008.

HK on rikkonut ympäristölupaansa koko tuon ajan.

Mari Heikkinen:
"Oikeestaan HK on ylittäny lupaehdot siitä asti kun luparaja-arvot tuli pysyviksi."

MOT:
"Mistä se johtuu?"

Mari Heikkinen:
"Siellä ei oo ollu riittävää esikäsittelytekniikkaa."

Kyse on jätevesistä. Teurastamo on jo vuosia laiminlyönyt viemäriin menevien jätevesiensä riittävän puhdistuksen.

MOT:
"Jos ei 2009 jälkeen oo päästy lupaehtoihin, niin minkä takia ne ei oo korjannu sitä?"

Mari Heikkinen:
"No laitoksella on tuotantoa koko ajan kasvatettu vaikka siellä vesien käsittelyssä on tehty tehostamistoimenpiteitä, niin ne ei oo ollu riittäviä kun tuotantoa on samanaikasesti kasvatettu."

Turkulainen EkoPort meni konkurssiin alkuvuonna. Sen jäljiltä Turussa ja Forssassa on nyt reilu 1500 konttia laivojen pilssivesistä erotettua ongelmajätettä.

EkoPortin väki kutsuu sitä tökötiksi

EkoPortin bisnesidea oli hieno. Pilssivesiin sekoittunut öljytöhnä piti muuttaa Forssassa kierrätyspolttoaineeksi.

Ympäristövalvoja Petri Hiltusen edeltäjä huomasi jo vuonna 2008, että yhtiö alkoi kerryttää raaka-aineeksi ajateltua öljyjätettä pihamaalleen.

Petri Hiltunen, ylitarkastaja,Varsinais-Suomen Ely-keskus:
"Sehän on ympäristöluvan vastasta toimintaa, että, että näiden varastointi täl tavalla taivas alla ja ilman suojakaukaloa ja katosta."

Luvan vastaisesti varastoitujen ongelmajätekonttien määrä kasvoi neljä vuotta ennen kuin valvojat palasivat asiaan.

Petri Hiltunen:
"Keväällä 2013 alkoi tilanne olla jo niin pitkään täällä ollut sellainen, että se vaati sitten toimenpiteitä, ja sitte myöhemmin annettiin kehotus näiden poistamiseks."

MOT:
"Mitä sitten kävi?"

Petri Hiltunen:
"No siinä ei onnistuttu."

Vuosi poistokehotuksen jälkeen konttien määrä oli päinvastoin lisääntynyt. Tässä vaiheessa niiden käsittelyyn olisi kulunut useita satoja tuhansia euroja.

Outokummussa ympäristövalvoja Mari Heikkinen kehotti ensimmäisen kerran HK:ta lopettamaan lupa-rajojen ylitykset vuonna 2011.

Mari Heikkinen, ylitarkastaja, Pohjois-Karjalan Ely-keskus:
"No sillon toiminnanharjoittaja esitti, että he tehostaa veren talteenottoa ja pesujen ohjausta ja lannan käsittelyä ja näillä toimenpiteillä päästäisiin luparaja-arvoihin."

MOT:
"Mitä sitten tapahui?"

Mari Heikkinen:
"Toimenpiteet ei ollut riittäviä. Jouduimme antamaan toisenkin kehotuksen."

MOT:
"Mitäs siitä seurasi?"

Mari Heikkinen:
"No toiminnanharjottaja teki jatkotoimenpiteitään, mutta ylitykset jatkui edelleen ja tuotanto kasvoi samalla."

Lainaus HKScanin brändivideosta:
Generation we have been a natural choice for meat that is responcibly grown and always by producers we know and trust. Our promise is good food, Nordic purity and a sence of what is right.

HKScan valitsee niukan tiedotuslinjan.

Kirsi Skön:
"Tehtaanjohtaja oli siellä paikalla, mutta hän sano, ettei hänellä oo lupaa kertoo tästä asiasta mitään."

Myöhemmin konsernin viestintäosasto toimittaa MOT:lle yritysvideota teurastamolta ja vastaa sähköpostitse, että jätevesipäästöjen ylitykset eivät ole ongelma, koska ylimääräisen ravinteet eivät päädy vesistöön asti.

Välissä on Outokummun kaupungin jätevedenpuhdistamo.

Jarkko Karvonen, tekninen johtaja, Outokummun kaupunki:
"HK:n kuormitus on noin 150 kuutioo vuorokaudessa, mutta tavallaan sitten se vesi on sen verran tuhtia tavaraa, että se on noin puolet meidän kuormituksesta."

MOT:
"Tää on sellainen mistä ELY on nyt vuonna 2009 huomautellut, minkälaista ongelmaa se on teille aiheuttanut?"

Jarkko Karvonen:
"Se on lähinnä aiheuttanut sitä, että typen kanssa meillä on ollut ongelmia jonkun verran."

HK:n teurastamo on tärkeä työnantaja pienessä Outokummussa.

Kaupunki taiteilee elinkeinopolitiikan ja ympäristön hoidon välissä, eikä halua riitauttaa asiaa HKScanin kanssa.

Jarkko Karvonen:
"Me on jouduttu tarkalla ajoituksella ajamaan tätä meidän prosessia, että se aiheuttaa tietysti meille haasteita.
Puhdistamonhoitaja on hyvin pärjännyt vielä niissä asioissa. Ympäristölle varsinaista haittaa meillä ei oo ollu."

Outokummun tekninen johtaja painottaa MOT:lle moneen kertaan, että puhdistamo on toistaiseksi kyennyt puhdistamaan HK:n väkevät jätevedet.

Totta onkin, että viime vuoden mittaustulosten mukaan puhdistamo saavutti omat puhdistustavoitteensa.

MOT:
"Katsoin noita vanhoja mittaustuloksia. Se tosiaan näyttää että 2014 oli hyvä, mutta ylityksiä siellä on ollut.. 2013, 2012.. Onko tää oikein tulkittu tätä?"

Jarkko Karvonen, tekninen johtaja, Outokummun kaupunki:
"Kyllä tää tältä näyttää joo."

Mari Heikkinen vahvistaa, että HKScanin jätevedet ovat jo tähän mennessä ajoittain heikentäneet vesien puhdistustulosta.

Ilmiö toistui taas alkuvuonna.

Mari Heikkinen, ylitarkastaja, Pohjois-Karjalan Ely-keskus:
"Kaupungin puhdistamolta tuli ilmotus, että ilmeisesti HK Ruokatalolta tulee poikkeuksellista jätevesikuormaa, joka sitten vähän heikentää puhdistamon toimintaa. Sen selvittämiseksi ollaan otettu kolme näytettä, kolme näyte kertaa tuolta HK Ruokatalolta ja kaks jäteveden puhdistamolta niin ihan kuormitustilanteen selvittämiseksi."

MOT:
"Eli vähän niinkuin yllätysnäytteitä?"

Mari Heikkinen:
"Kyllä valvonnalllisia ylimääräsiä näytteitä."

Tulos oli, että puhdistamolta pääsee tänne Sysmäjärveen enemmän ammoniumtyppeä kuin on tarkoitus.

Ylimääräinen ravinnekuorma muutamana kuukautena vuodessa ei vielä ole kohtalokas ennestään huonokuntoiselle järvelle.

Toistuvat ylitykset kuitenkin osoittavat, että puhdistamo toimii äärirajoilla ja isomman vahingon riski kasvaa koko ajan.

Niinpä Ely antoi alkuvuonna HKScanille vielä uuden huomautuksen.

Sen loppuriveillä ELY totesi, että jos ylitykset eivät lopu, asia on pakko viedä poliisin tutkittavaksi.

Muuten sisältö oli täsmälleen sama kuin muutaman vuoden takaisten kahden kehotuksen.

Mari Heikkinen, ylitarkastaja, Pohjois-Karjalan Ely-keskus:
"Todettiin, että ne tehdyt toimenpiteet ei ole vieläkään riittäviä kun tehtaan tuotantoa on kasvatettu samanaikasesti."

MOT:
"Mitä jos se johtuukin siitä, että te olette ollu niin kärsivällisiä, te valvova viranomainen?"

Mari Heikkinen:
"Meille on kerrottu, että ne suunnitellut toimenpiteet saattaa asian kuntoon. Mutta näin ei oo käyny, kun sitä tuotantoa on samanaikasesti lisätty."

MOT:n tietopyyntö ELY-keskuksiin paljasti valvontakäytännöt kirjaviksi.

Kaisu Suopankin:
"Siinä tilanteessa missä toinen Ely antaa huomautuksen, joku toinen Ely antais kehotuksen. Ne käytännöt on tosi vaihtelevia."

Tulos on silti selvä. Vaikka valtaosalle toimijoista riitti yksi kehotus, paljastaa listaus kymmenittäin yrityksiä ja kunnallisia laitoksia, joita on nykyisten ohjeiden vastaisesti toistuvasti kehotettu hoitamaan kuntoon sama ympäristörike.

Syynä on usein raha.

Esimerkiksi Outokummussa HKScan ei käynnistänyt riittäviä investointeja, koska se yritti ensin hakea Aluehallintovirastolta lievennystä ympäristöluvan päästörajoihin.

Yhtiö ei siis halua käyttää ympäristönsuojeluun yhtään enempää rahaa kuin on sen on pakko.

Mari Heikkinen, ylitarkastaja, Pohjois-Karjalan Ely-keskus:
"No mull on semmonen käsitys, että ei oo mistään miljoonien investoinneista kyse, että siellä on samanaikasesti rakennettu ja laajennettu navettaa, että kyllä ne jätevesiasiat pitäs saada ennen kuntoon kun tuotantoa laajennetaan."

MOT:
"Mitä se kertoo täst heidän ympäristövastuustaan, jos he ei hoida tällasta asiaa kuntoon?"

Mari Heikkinen:
"Ehkä siltä HK:lta pitäisi kysyä sitten niitä selityksiä miksi asioitten kuntoon saaminen on kestäny näin kauan."

HKScanin ei edelleenkään löydä ketään kameran eteen, jätän jatkokysymykset konsernin viestinnän puhelinvastaajaan.

MOT:
"Haluaisin vain ihan kysyä kommenttia siihen, minkälaista ympäristövastuuta tää teidän mielestänne on.
Kiitos paljon, hei."

HKScan omistaa myös osan forssalaisen Envor Biotechista.

Envorin biokaasulaitoksen jätevedet ovat aiheuttaneet Forssan kaupungin jätevedenpuhdistamolle samanlaisia ongelmia kuin HKScan Outokummun puhdistamolle.

Toisin kuin Outokummussa, Envorin jätevedet ehtivät jo muutama vuosi sitten tukkia jätevedenpuhdistamon. Merkittäviä ravinnekuormia pääsi Forssan läpi virtavaan Loimijokeen asti.

Nyt Hämeen Ely-keskuksen poliisille tekemä tutkintapyyntö ympäristön turmelemisesta on pian valmistumassa.

Jari Uotila, tutkinnanjohtaja, Hämeen poliisi (puhelimessa):
"Se on loppuvaiheessa, siinä ei oo vielä loppulausuntoja että jos tulee lisätutkintoja, mutta toivon mukaan tulee kesän aikana päätökseen."

MOT:
"Minkä takia se on ongelma, että näitä kontteja on täällä?"

Petri Hiltunen,ylitarkastaja,Varsinais-Suomen Ely-keskus:
"No se on öljypitoista jätettä ja se luokitellaan vaaralliseksi jätteeksi. Toki jos se maaperään joutuu tai vesistöön päätyy, ni se on ympäristölle haitallista."

Turkuun ja Forssaan ehti kasaantua tuhansia kontteja ennen kuin laitoksen valvojaksi tullut Petri Hiltunen päätyi määräämään poiston uhkasakon nojalla.

Petri Hiltunen:
"50 000 euroo tammikuun loppuun mennessä ja 40 000 euroo maaliskuun loppuun mennessä."

MOT:
"Toimiko se?"

Petri Hiltunen:
"No se toimi aluks erittäin hyvin, yhtiö oli jopa etuajassa, mutta sitte tulikin tämä konkurssi ja se päätti tämän toiminnan."

MOT:
"Olisko teidän pitänyt mahdollisesti lähtee aikasemmin siihen, niin sitten ei oltas tässä konkurssitilanteessa miettimässä kuka näistä vastaa?"

Petri Hiltunen:
"No jälkikäteen ajateltuna voi tietysti tämmmösenkin arvioin esittäää, mutta näitä on monesti hankala miettiä just siinä tilanteessa paikan päällä. Toisaalta sitten jos tämä olis voitu käyttää raaka-aineena niin se olis ollut jopa suositeltavampi hyötykäyttötapa kun sitten toimittaa se Ekokemille poltettavaks."

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka muistuttaa, että vihreän kierrätys- ja biotalouden nousuhuumaan liittyy myös riskejä.

Ne näkyvät jo ympäristövalvojien työssä.

Hannele Pokka, kansliapäällikkö, ympäristöministeriö:
"No tällä hetkellä on niin kun ehkä se meidän tämän hetken ajalle tyypillinen, että nyt on tullu kourallinen PK-yrityksiä, jotka on lähteneet aika aika niin kun innokkaasti bio- tai cleantech- tai vihreän talouden uusilla hankkeilla eteenpäin eikä se konsepti ole toiminutkaan ja yritys on menny konkurssiin, jonka jälkeen sitten kysytään, ett mitä tää valvoja tekee, mutt että lopputuloksena on ollu se, että siltä konkurssipesältä ei ole rahoja jäänyt ja valtiovaroin on on sitten niitä ympäristöongelmia hoidettu."

Ekoportin hallituksen puheenjohtaja on sukuyhtiöidensä kautta mm. YIT:tä ja Pöyryä omistava sijoittaja ja Guggenheim säätiön suomalaisjäsen Carl Gustaf Ehrnrooth.

Jätimme Ehrnroothille kysymyksen siitä, mikä on sijoittajan vastuu, kun yhtiö jättää noudattamatta ympäristölupaansa.

Lukija:
Carl Gustaf Ehrnrooth:
"Puheenjohtaja on yksi hallituksen jäsenistä. Puheenjohtajalla ei ole mitään erityistä valvontavastuuta. Sijoittajilla ei siinä ominaisuudessaan ole valvontavastuuta."

Ehrrnroothin entisen yhtiön ongelmajätteet uhkaavat nyt jäädä veronmaksajalle.

Ekoportin konkurssipesä hakee muutosta tähän astiseen oikeuskäytäntöön, jossa pesä on ollut jäljellä olevilla varoillaan vastuussa ympäristöongelmista.

Petri Hiltunen, ylitarkastaja,Varsinais-Suomen Ely-keskus:
"No konkurssipesä on nyt sitten lähteny olemaan vahvasti eri mieltä eli, konkurssipesä on tulkinnu tän asian niin, että tää ei ookkaan sellasta niin kutsuttua massavelkaa, eli joka sitte tarkottais heidän vastuutaan, vaan, että vastuut jäis sitten valtiolle."

Hannele Pokka, kansliapäälliikkö:
"Mitä olen nyt seurannu näitä budjettirahoin hoidettuja hoidettuja ympäristövahinkoja, että mitä sen yrityksen kanssa on tapahtunu, niin useinhan siihen liittyy, että siinä on muut valtion viranomaiset antaneet yritystukea. Siinä voi olla TEKES, siinä voi olla Finnpro, siinä voi olla muitakin."

Valtio tuki Ekoportia 700 000 euron suorilla yritystuilla, ja Envorin yritysrypästä 3,4 miljoonalla.

Hannele Pokka:
"Me keskustelemme hyvin tiiviisti täällä ympäristöhallinnossa, että kenen asiana nyt on sitten arvioida se, että se liiketoimintakonsepti niin kun kestää."

Ympäristöministeriön kansliapäällikkö peräänkuuluttaa tulevissa biotaloushankkeissa myös rahoittajilta vastuuta hankkeiden toimivuudesta ja ympäristövaikutuksista.

Hannele Pokka:
"Koska ei voida lähteä siitä, että lupaviranomainen tai viime kädessä Korkein hallinto-oikeus perustaisi sitten rinnakkaisen tutkintakomission, mutta monesti tässä on ollu tällanen rahottajien arviointi, ja sillon on ilmeisesti tehty ensimmäiset mietiskelyt, että onko tämä onko tämä liiketoiminta kannattavaa ja ja oikeaa, eikä se sitten ole ole ollutkaan."

Forssasta otetut uudet ilmakuvat näyttävät, että jätevedenpuhdistamoa laajennetaan.

Tämän vuoden mittauksissa Envorin typpipäästöt puhdistamolle olivat edelleen liian suuret kolmena kuukautena neljästä.

Kaupungin investointi saattaa hyvinkin ratkaista Envorin jätevesiongelman, koska laajennusten jälkeen puhdistamo voi laillisesti ottaa vastaan suurempia kuormia.

Outokummussa kaupunginhallitus linjasi toisin.

Pörssiyhtiö HKScanin vesienpuhdistuksen vaatimia laajennuksia ei aiota rahoittaa kunnan veronmaksajan kukkarosta.

Jarkko Karvonen:
"Nyt on tämän puhdistamon kapasiteetti aika lailla äärirajoilla tällä hetkellä."
"Viime kädessä se on totta kai HK:n asia hoitaa se kuntoon. Meidän pitää tehostaa vähän puhdistustekniikkaa ja investoida tohon prosessiin, ja HK on tietysti omalta osaltaan lähdössä siihen sitten mukaan."

Kunnan tulkinta, että HKScan olisi suostunut maksajaksi on yllätyskäänne sekavassa sopassa.

ELYlle yhtiö on ilmoittanut vain rakentavansa itse flotaatiolaitoksen, jolla seuraavaksi yritetään hoitaa ylitykset kuntoon.

MOT:
"Onks tää uus tieto, että HK olisi nyt osallistumassa ton putsarin kunnostustöihin?"

Mari Heikkinen:
"No kyllä tossa välillä annettiin ymmärtää, että HK ei halua osallistua. Ja se flotaatiolaitoksen rakentaminen sinne omalle tontille, niin kyllä kertoo siihen että he laittasivat ne asiat siellä omalla laitoksellaan kuntoon."

Sähköposti konserniviestinnän ei lopulta vahvista Outokummun toivetta, että HK:n vesiensuojelun kulujen jaosta olisi jo sovittu.

HKScan:
HKScan ei voi tässä vaiheessa ottaa kantaa siihen mikä on tarvittavien toimenpiteiden ja mahdollisesti niihin liittyvien investointien sisältö, suuruus tai toteutustapa.

HKScanin vastaa lopulta myös kysymykseen ympäristövastuusta.

HKScan:
Outokummun tapauksessa viime vuosien aikana tehdyt jäteveden käsittelyyn liittyvät päätökset ovat perustuneet sillä hetkellä saatavissa olleeseen parhaaseen mahdolliseen tietoon ja HKScan on pyrkinyt kantamaan vastuunsa ympäristöstä mahdollisimman hyvin.

Otimme toukokuussa uutta ilmakuvaa Forssasta.

Envorin rikkeiden valvonta on ollut uuden linjauksen mukaista ja tiukkaa.

Seurauksena on ollut toimeenpanoa hidastavia hallinto-oikeusvalituksia, eikä jälkipyykki muutenkaan rohkaise muita valvojia tiukemmalle linjalle.

MOT:
"Pitääkö paikkansa, että Envor teki myös Elyn tarkastajista tutkintapyynnön?"

Jari Uotila, tutkinnanjohtaja, Hämeen poliisi (puhelimessa)
"Pitäähän se."

Erikoisia seurauksia oli myös kahdella vesinäytteellä, jotka otin joulukuussa Envorin alueelta luontoon valuvasta vedestä.

Laboratoriossa vedestä löytyi runsaasti ravinteita ja kolibakteereita.

Lainaus MOT-ohjelmasta Jäteparonin likabisnes 9.2.2015
Mika Laine: "Tosta tasan yksi putki tulee, josta tulee vettä."

MOT: "Otin itsenäisyyspäivän jälkeen näytteen vedestä, miltä näyttää?"

Mika Laine: "Kovia pitoisuuksia tässä näyttää olevan. Tätä täytyy tutkia, kyllä me itsekin halutaan tietää mitä täältä lähtee."

Ohjelman jälkeen Envor teki kuten lupasi ja tutkitutti laboratoriossa alueeltaan valuvat vedet.

Näyte oli laadultaan hyvän uimaveden tasoa.

Tulos poikkesi täysin MOT:n aiemmasta näytteestä. Kysyin syytä näytteen ottajalta, Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistykseltä.

Vastaukseksi sain valokuvan, jossa näytteenottopaikka oli ympyröity.

Envor otatti puhtaan näytteen putkesta, josta valuu rakennuksen perustuksiin kertyvää pohjavettä.

MOT:n näyte puolestaan otettiin kuvassa kauempana, näkyvästä salaojaputkesta.

Vasta valmistunut viime vuoden valvontaraportti vahvistaa, että alueen ojien kunto on heikentynyt.