Hyppää pääsisältöön

Väärinkäsitys: Sukupuoli on vain biologinen ominaisuus

Yle Tiede kysyi tutkijoilta, minkä väärinkäsityksen he haluaisivat korjata. Filosofian tohtori Annamari Vänskän mielestä meidän tulisi kiinnittää enemmän huomiota sukupuolen kulttuuriseen ulottuvuuteen.

Vänskän mukaan jako kahteen sukupuoleen voidaan nähdä ensisijaisesti kulttuurisena ilmiönä. Sukupuoli on siis ominaisuus, joka syntyy vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Se rakentuu viesteistä, käyttäytymismalleista ja kirjoittamattomista säännöistä. Monia sukupuolten välisiä eroja määrittää enemmän kulttuuri, kuin biologia. Ajatus ei ole uusi, vaan näin kirjoitti jo 1940-luvulla filosofi Simone de Beauvoir (1908-1986) kirjassaan Toinen sukupuoli.

Ennen 1800-lukua mies ja nainen nähtiin osana samaa jatkumoa. Sukupuolia oli vain yksi.

Historiallisesta näkökulmasta käsitys kahdesta biologisesta sukupuolesta on melko nuori. Vasta lääketieteen ja anatomian vallan vahvistuessa 1800-luvulla, kuilu sukupuolten välillä syveni. Tätä ennen mies ja nainen käsitettiin osana samaa jatkumoa; kaksi eri tavoin järjesteltyä muotoa samasta aineksesta. Ranskalaisen historioitsijan Thomas Laqueurin tulkinnan mukaan ennen 1800-lukua vallitsikin käsitys, jossa sukupuolia oli vain yksi.

Katso video artikkelin yläpuolella!

Kommentit

Lue myös - yle.fi:stä poimittua