Hyppää pääsisältöön

Ylen organisaatio ja tehtävät

Millainen on Ylen organisaatio? Mitä tehtäviä sen osilla on? Ketkä niistä vastaavat?

Yhtiön ylin päättävä elin on hallintoneuvosto, jonka jäsenet valitsee eduskunta. Ylen hallituksen muodostavat yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat. Johtoryhmä vastaa strategisesta johtamisesta ja valmistelee asiat hallitukselle.

Ylen organisaatio on jaettu viiteen yksikköön: sisältöyksiköt Uutis- ja ajankohtaistoiminta ja Luovat sisällöt, ruotsinkielinen yksikkö Svenska Yle, julkaisuyksikkö Julkaisut sekä tuotanto- ja teknologiayksikkö Tuotannot.

Tukipalveluista vastaavat osastot HR,- viestintä- ja strategiatoiminnot, Talous- ja henkilöstöpalvelut sekä Lakiasiat. Yksiköiden ja tukitoimintojen johtajat raportoivat yhtiön toimitusjohtajalle.

Yleläisten sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@yle.fi.

Ylen yhteystiedot


Organisaatiokaaviot

Julkaisut

Yksikön vastuu

Julkaisut vastaa suomenkielisten julkaisujen profiloinnista ja brändeistä, palveluiden, kanavien ja kaavioiden suunnittelusta, koostamisesta ja toteutuksesta, julkaisusuunnittelusta sekä verkkopalvelukehityksestä.

Yksikkö vastaa yhtiötasoisesta kokonaisasiakkuudesta, asiakkuusanalyysista ja asiakkuustarpeiden määrittelystä. Yksikkö vastaa myös kv-sisältöjen hankinnasta, ohjelmien tekstityksestä ja muista lain edellyttämistä lisäpalveluista, arkistosta ja esitysoikeusvaraston hallinnasta sekä sisältöjen ja palveluiden markkinoinnista.

Julkaisut-yksikön johtajana toimii Ismo Silvo.

Julkaisujen johtaja toimii Radion kanavatoimitusten ja Yle Areenan toimituksen, kv-sisällön, arkistosisällön ja markkinointisisällön vastaavana toimittajana.

Sivun alkuun

Mediastrategia

Mediastrategiaosasto vastaa asiakkuustutkimuksesta, mediastrategiasta sekä julkaisusuunnittelusta ja -kumppanuuksista. Päällikkönä toimii Jari Lahti.

Sivun alkuun

Radio

Radio-osasto vastaa Ylen suomenkielisistä radiokanavista Yle Radio Suomi, Yle Radio 1, Yle Puhe ja YleX sekä Yle Klassinen -musiikkipalvelusta internetissa ja pääkaupunkiseudulla kuuluvasta Yle Mondosta. Osasto vastaa radiokanavien profiloinnista, tarjonnan monipuolisuudesta, kattavuudesta ja asiakassuhteesta. Osasto vastaa myös yhteistoiminnasta kaupallisten radioiden kanssa. Osaston päällikkönä toimii Marja Keskitalo.

Sivun alkuun

TV ja Areena

Yle TV ja Yle Areena -osasto vastaa Ylen televisiokanavista ja Yle Areena-kokonaisuuden palveluista. Organisaatioon kuuluvat Yle Areena, Yle TV1, Yle TV2, Yle Teema, Kansainvälinen hankinta, Yle Arkisto, Sijoittelu- ja lähetyssuunnittelu sekä Yle Kääntäminen ja versiointi. Osastoa johtaa julkaisupäällikkö Petri Jauhiainen.

Sivun alkuun

Markkinointi ja brändit

Markkinointi-osasto vastaa yhtiön brändiprosessista ja ohjelmien löydettävyyden parantamisesta markkinoinnin keinoin. Päällikkönä toimii Päivi Nummi-Aho.

Sivun alkuun

Uutis- ja ajankohtaistoiminta

Uutis- ja ajankohtaistoiminta (U&A) vastaa Ylen suomenkielisten uutis- ja ajankohtais-, urheilu- ja aluesisällöistä kaikilla jakeluteillä. U&A:n vastuulla on myös tuottaa saamen-, englannin-, venäjän- ja viittomakielisiä sisältöjä.

Uutis- ja ajankohtaistoiminnan johtajana toimii Jouko Jokinen. U&A:n johtaja toimii yllä olevien sisältökokonaisuuksien vastaavana toimittajana lukuun ottamatta saamenkielisiä sisältöjä, joiden vastaavana toimittajana toimii Yle Sápmin päällikkö.

Sivun alkuun

Maailma

Maailma-osasto on Ylen yhteinen ulkomaantoimitus ja vastaa Ylen kirjeenvaihtajista.

Ulkomaantoiminnan päällikkönä toimii Elina Ravantti.

Sivun alkuun

Yhteiskunta

Yhteiskunta-osasto vastaa seuraavista aiheista: talous, politiikka, kulttuuri ja ilmiöt, metropoli, julkinen Suomi, hyöty ja tiede.
Yhteiskuntatoimituksen päällikkönä toimii Jukka Niva.

Sivun alkuun

Suomi

Suomi-osasto vastaa alueellisesta uutis- ja ajankohtaistoiminnasta.

Aluetoiminnan päällikkönä toimii Jyri Kataja-Rahko.

Sivun alkuun

Urheilu

Urheilu-osasto vastaa urheilusisällöistä ja urheilusopimuksista.

Urheilun päällikkönä toimii Panu Pokkinen.

Sivun alkuun

Lähetys

Lähetys-osasto vastaa Ylen uutis- ja ajankohtaisohjelmien koostamisesta ja lähettämisestä radiossa ja televisiossa.

Tv- ja radio-lähetysten päällikkönä toimii Marjo Ahonen.

Sivun alkuun

A-studio

A-studion toimitukseen kuuluvat ajankohtaisjournalismia televisioon ja verkkoon tekevät toimittajat.

Päällikkönä toimii Riitta Pihlajamäki.

Sivun alkuun

Studio ja kuva

Studio ja kuva -osasto vastaa kuvaamisesta, editoinnista ja grafiikasta sekä televisiolähetysten studio-operoinnista.

Päällikkönä toimii Mika Lavonen.

Sivun alkuun

Keskustoimitus

Keskustoimitus vastaa uutis- ja ajankohtaistoiminnan kokonaisuuden sisältösuunnittelusta ja operatiivisesta johtamisesta. Osaston sisällä toimivat muun muassa sisältöpäälliköt ja verkkotuottaja.

Päätoimittaja on Riikka Venäläinen.

Sivun alkuun

Kehitys

Kehitys-osasto vastaa uutis- ja ajankohtaistoiminnan sisältö- ja palvelukehityksestä. Sen sisällä toimivat tiimit: Verkonkehitys, Broadcastkehitys, Kioski ja Asiakkuustutkimus.

Päällikkönä toimii Mika Rahkonen.

Sivun alkuun

Luovat sisällöt

Yksikön vastuu

Luovat sisällöt vastaa seuraavista kotimaisista suomenkielisistä sisältökokonaisuuksista: Asia, Kulttuuri ja viihde, Draama sekä Lapset ja nuoret. Kokonaisuuteen sisältyy myös Radion Sinfoniaorkesteri RSO. Vastuualueeseen kuuluu sekä oma että hankittu kotimainen sisältö kaikilla jakeluteillä. Yksikön johtajana toimii Ville Vilén.

Tuotantosuunnittelu -toiminto vastaa tuotantojen suunnittelusta ja koordinaatiosta. Päällikkönä toimii Miika Ranne.

Strategia, tuotekehitys ja suunnittelu -toiminto vastaa luovien sisältöjen strategisesta kehityksestä ja toiminnan suunnittelusta. Sisältöpäälliköinä toimivat Minna Peltomäki, Raimo Lång ja Satu Keto.

Asiakkuus ja tutkimus -toiminto vastaa Luovien sisältöjen asiakkuusanalyytikasta ja -tutkimuksista. Asiakkuuspäällikkönä toimii Susanna Snell.

Kansainvälisten tuotantojen ja kumppanuuksien päällikkönä toimii Tuire Lindström.

Päällikkö vastaa kansainvälisistä yhteistyöhankkeista toimialueenaan sekä yhtiön omat että tuotantoyhtiöiden kanssa toteutettavat sisällöt. Hän vastaa näihin liittyvistä sopimuskäytännöistä mukaan lukien yhteisrahoituksella toteutettavat tuotannot. Hän toimii Ylen keskeisenä neuvottelijana uusissa sopimuksissa ja rahoitusmuodoissa. Päällikkö raportoi Luovien sisältöjen johtajalle.

Mediapolis, Tilaamisen päällikkönä toimii Ilkka Saari. Päällikkö vastaa faktan tilaamisesta ja tilaustoiminnan kehittämisestä Mediapoliksessa. Päällikkö raportoi Luovien sisältöjen johtajalle.

Sivun alkuun

Asia

Asia-osasto vastaa suomenkielisen asiagenren kotimaisesta hankinnasta ja omatuotantoisesta sisällöstä sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia.
Päällikkönä toimii Ilkka Lehtinen. Mediapoliksen asiaohjelmien päällikkönä toimii Teija Rantala.

Sivun alkuun

Draama

Draama-osasto vastaa suomenkielisen draamagenren kotimaisesta hankinnasta ja omatuotantoisesta sisällöistä sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia.
Päällikkönä toimii Jarmo Lampela.

Sivun alkuun

Kulttuuri ja viihde

Kulttuuri ja viihde -osasto vastaa suomenkielisen kulttuurin ja vihteen genrejen kotimaisesta hankinnasta ja omatuotantoisesta sisällöistä sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia. Päällikkönä toimii Minna-Mari Parkkinen.

Sivun alkuun

Lapset ja nuoret

Lapset ja nuoret -osasto vastaa suomenkielisen lasten ja nuorten genrejen kotimaisesta hankinnasta, omatuotantoisesta sisällöistä ja kansainvälisestä hankinnasta sekä niiden välisestä työnjaosta. Osasto vastaa siitä, että sisällöt ovat ovat yhtiön strategian ja asiakkuustavoitteiden mukaisia. Päällikkönä toimii Teija Rantala.

Sivun alkuun

RSO

Radion sinfoniaorkesteri (RSO) on Yleisradion orkesteri jonka kautta yhtiö toteuttaa sivistys- ja kulttuuritehtäväänsä taidemusiikin kentässä.

Kotimainen ja erityisesti uusi kotimainen musiikki on keskeisesti esillä RSO:n toiminnassa mm. lukuisien sävellystilausten kautta. RSO:n tehtävänä on huolehtia, että niin esittävä kuin luova säveltaide Suomessa edustaa korkeinta kansainvälistä laatutasoa.

Orkesteri esiintyy Helsingin Musiikkitalossa ja sen konsertit radioidaan ja televisioidaan ja välitetään verkossa Ylen kanavilla. Orkesteri toimii myös kansainvälisesti, ja tekee vuosittain konserttikiertueita eri maihin. RSO:n ylikapellimestari on Hannu Lintu.

RSO:n verkkosivut

RSO:n intendenttinä toimii Tuula Sarotie. Intendentti vastaa orkesterin toiminnasta kokonaisuudessaan. Hän muun muassa tekee sen konserttikausille toimintasuunnitelman tiiviissä yhteistyössä ylikapellimestarin kanssa sekä neuvottelee konsertti-, kiertue- ja levytystoiminnan edellyttämät sopimukset ja vastaa budjetista.

Sivun alkuun

Svenska Yle

Yksikön vastuu

Svenska Yle vastaa ruotsinkielisestä tarjonnasta kokonaisuudessaan, kaikilla jakeluteillä. Yksikkö vastaa ruotsinkielisestä julkaisusuunnittelusta, palveluista ja välineiden kaavio- ja kanavaprofiilien suunnittelusta, kanavien koostamisesta sekä kaavioiden toteutuksesta. Svenska Ylen johtajana toimii Marit af Björkesten.

Media ja julkaisut -osasto vastaa Svenska Ylen julkaisujen profiloinnista ja brändeistä, palveluiden, kanavien ja kaavioiden suunnittelusta, koostamisesta ja toteutuksesta sekä julkaisusuunnittelusta, arkistosta ja esitysoikeusvaraston hallinnasta sekä sisältöjen ja palveluiden markkinoinnista. Päällikkönä toimii Johanna Törn-Mangs.

Journalististen sisältöjen osasto vastaa Svenska Ylen uutis-, ajankohtais-, urheilu-, alue-, lasten ja nuorten, asia-, kulttuuri- sekä draama ja viihdesisältöjen tuotannosta kaikilla jakeluteillä. Päällikkönä toimii Anna Forth.

Hallinto ja henkilö -osaston päällikkönä toimii Kerstin Häggblom.

Yhteistuotannot ja hankinnat -osasto vastaa kansainvälisten sisältöjen hankinnasta ja yhteistuotannosta, ohjelmien tekstityksestä ja muista lain edellyttämistä lisäpalveluista. Päällikkönä toimii Johan Aaltonen.

Strategia ja yleisötutkimus -osasto vastaa Svenska Ylen kokonaisasiakkuudesta, asiakkuusanalyysista ja asiakkuustarpeiden määrittelystä. Päällikkönä toimii Alex Fager.

Sivun alkuun

Medieproduktion

Mediatuotanto-osasto vastaa ohjelmatuotannon ja tuotantoresurssien suunnittelusta ja allokoinnista sekä toteutuksesta Svenska Ylen sisältöyksiköiden tilausten mukaisesti (jonkin verran tuotantoresursseja käyttävät myös suomenkieliset uutiset ja urheilu sekä Luovat sisällöt) sekä tuotanto-osaamisen ja -välineiden kehittämisestä. Medieproduktion vastaa myös tuotantokumppanuuksien kehittämisestä ja hallinnasta. Päällikkönä toimii Johan Sundström.

Sivun alkuun

Tuotannot

Yksikön vastuu

Tuotannot-yksikkö vastaa tuotanto, tekniikka ja toimitilat- strategian kehittämisestä yhtiön toiminnan kannalta optimaaliseksi kokonaisuudeksi. Yksikkö vastaa ohjelmatuotannon toteutuksesta sisältöyksiköiden tilausten mukaisesti sekä vastaa tuotanto-osaamisen kehittämisestä ja tuotantokumppanuuksien kehittämisestä ja hallinnasta. Yksikkö vastaa myös ICT- ja teknisten tuotanto- ja palvelualustojen kehittämisestä. Tämän lisäksi yksikkö vastaa lähetysyksikön operoinnista.

Tuotannot-yksikön johtajana toimii Janne Yli-Äyhö.

Sivun alkuun

Jakelu ja julkaisu sekä ICTT

ICTT-osasto vastaa operatiivisesti yhtiön ict- ja tuotantoteknologiasta. Päällikkönä toimii Martti Kyllönen.

Jakelu ja julkaisu -osasto vastaa jakelusta ja verkkoalustoista. Päällikkönä toimii Olli Sipilä.

PMO, Palvelunhallinta- ja Arkkitehtuuri -toiminnot vastaavat muun muassa investointisalkusta ja projektien hallinnasta, teknologiastrategiasta, kehitys-roadmapeista ja arkkitehtuurista.

Sivun alkuun

Lähetys ja siirto

Lähetys ja siirto -osasto vastaa yhtiön lähetys- ja siirtotoiminnasta. Päällikkönä toimii Lise-Lottie Ek.

Sivun alkuun

Toimitilat

Toimitilat-osasto vastaa yhtiön toimitiloista. Päällikkönä toimii Matti Uotinen.

Sivun alkuun

Tuotanto ja design, Helsinki

Tuotanto ja Design Helsinki-osasto vastaa yhtiön tuotantoresursseista Helsingissä. Päällikkönä toimii Ville Venell.

Sivun alkuun

Tuotanto ja Design, Tampere

Tuotanto ja Design Tampere-osasto vastaa yhtiön tuotantoresursseista Tampereella. Päällikkönä toimii Markku Jylhäsalo.

Sivun alkuun

Yhteiset toiminnot

Perusorganisaation lisäksi yhtiön voimavarojen kehittämistä ja kokonaiskäyttöä suunnittelevat ja koordinoivat strategiassa vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi yhteiset toiminnot, joita ovat HR, viestintä- ja strategiatoiminnot sekä Talous- ja henkilöstöpalvelut.

HR- viestintä- ja strategiatoiminnot

HR-, viestintä- ja strategiatoimintoja johtaa Gunilla Ohls ja se vastaa mm.:

  • yhtiön henkilöstöpolitiikasta, osaamisen ja työkulttuurin kehittämisestä, yhtiön sisäisestä ja ulkoisesta viestinnästä, yhtiön strategisesta suunnittelumallista, toimintaympäristöanalytiikasta, johtoryhmätyöskentelyn valmistelusta sekä erikseen määritellyistä yhtiötasoisista kehityshankkeista
  • hallinnollinen vastuu Journalismin akatemiasta.

Talous- ja henkilöstöpalvelut

Talous- ja henkilöstöpalveluita johtaa Maisa Hyrkkänen ja se vastaa mm.:

  • ulkoisesta laskennasta ja sisäisistä talouspalveluista, controller-toiminnoista, hankintapalveluista sekä riskienhallinnasta ja turvallisuudesta
  • työsuhdeasioista, työterveyshuollosta sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin tuesta.

Lakiasiat

Yhtiön lakiasiat, complience-toiminto sekä sisäinen tarkastus toimivat omana toimistonaan, jota johtaa yhtiön päälakimies Katri Olmo.

Sivun alkuun

Lue myös - yle.fi:stä poimittua