Hyppää pääsisältöön

Huolehdimme ympäristöstä

hybridiauto
hybridiauto ajoneuvot

Huomioimme ympäristön myös muun muassa energiankulutuksessa, matkustamisessa, hankinnoissa ja jätteiden lajittelussa.

Energiatehokkuus ja ympäristöystävälliset käytännöt

Ylellä on ollut vuodesta 2009 lähtien ympäristövastuuohjelma, jonka avulla edistämme ympäristöystävällisiä käytäntöjä energiankäytön tehostamisesta luonnonvarojen kestävämpään käyttöön ja kierrätykseen.

Sähköisen median ympäristövaikutukset liittyvät ennen muuta kiinteistöjen ja ohjelmatoiminnassa tarvittavien teknisten järjestelmien ja laitteiden energiankulutukseen sekä henkilöstön työaikana tekemiin lento- ja automatkoihin.

Vuosina 2017–2020 kiinnitämme erityistä huomiota energiankäytön ja matkustuksen päästöjen vähentämiseen sekä jätehuollon ja kierrätyksen tehostamiseen.

Ympäristöhyötyjen ohella energiansäästö, resurssitehokkuus ja viisaat liikennevalinnat tuovat kustannussäästöjä.

energian ominaiskulutus Pasilassa 2009-2017, pylväsdiagrammi
energian ominaiskulutus Pasilassa 2009-2017, pylväsdiagrammi ympäristövastuu,graafit,energiankulutus,Yle

Matkustaminen, liikenne ja ajoneuvot

Toimitilojen vähentäminen, tilankäytön tehostaminen ja talotekniset uudistukset ovat parantaneet energia- ja ympäristötehokkuutta Pasilassa, Tampereen Mediapoliksessa ja aluetoimituksissa, kuten Turussa ja Vaasassa. Pasilassa Ylen tavoitteena on vähentää toimitilojaan 40 prosentilla vuoteen 2020 mennessä, mikä edelleen pienentää energiankulutusta.

Osana vastuullista toimintaa Yle panostaa edelleen energiatehokkuuteen tilamuutosten ja peruskorjausten yhteydessä. Vuonna 2017 laadittiin uusi energiatehokkuussuunnitelma toimenpiteineen kiinteistöjen ylläpidosta energian hankintaan. Sen seurannasta vastaa neljä kertaa vuodessa kokoontuva energiaohjausryhmä, johon osallistuu myös ulkopuolinen energia-asiantuntija.

Liikenteen päästöjä vähentääksemme otamme huomioon ympäristökriteerit ajoneuvohankinnoissa ja matkustuspolitiikassa.

Tavoitteena on muun muassa pienentää lentomatkojen päästöjä lisäämällä etäneuvotteluja ja suosimalla joukkoliikennettä, kun se työtehtävän puolesta on mahdollista. Uudet joustavan työn tavat, kuten etätyö, vähentävät matkustamisen tarvetta.

Yle kannustaa henkilöstöään ympäristöystävällisiin valintoihin jokapäiväisessä työssä ja odottaa myös yhteistyökumppaneiden noudattavan ympäristöperiaatteita.

Ympäristövastuun tunnuslukuja

Energiatehokkuus

Energiankulutus kattaa Ylen omistamat kiinteistöt Pasilassa, Vaasassa, Kuopiossa ja Inarissa. Vuokratiloista kaikkia seurantatietoja ei ole saatavilla. Pasilan Yle-keskuksen osuus Ylen ympäristövaikutuksista on yli 90 prosenttia.

Sähkönkulutus 2007-2017
Sähkönkulutus 2007-2017 ympäristövastuu,graafit,2017,sähkönkulutus,Yle

Ylen omistamien kiinteistöjen sähkönkulutus pieneni runsaat 1,9 miljoona kilowattituntia edellisvuodesta. Pasilassa kaikki rakennukset on liitetty ympäristöystävällisen kaukojäähdytyksen piiriin. Tilamuutosten yhteydessä muun muassa valaistusta ja talotekniikkaa on uusittu energiatehokkaammaksi.

LED-valojen käyttöä uusituissa monitilatoimistoissa, ulkotiloissa ja studioissa on mahdollisuuksien mukaan lisätty. Esimerkiksi Pasilan remontoidussa Luovassa talossa valaistusta ohjataan päivänvalo-, läsnäolo- ja liiketunnistimin, jotta valot eivät palaisi turhaan.

Kokonaissähkönkulutus vuodesta 2007 on ollut jatkuvasti laskusuuntainen. Vuonna 2007 kulutus oli 34,6 miljoonaa kilowattituntia ja vuonna 2017 yhteensä alle 24 miljoonaa kWh.

Vedeknkulutus Pasilassa 2009-2017
Vedeknkulutus Pasilassa 2009-2017 vedenkulutus,graafit,2017,ympäristövastuu,Yle

Vedenkulutus Pasilassa oli vuonna 2017 yhteensä 27 025 litraa. Vähennystä edelliseen vuoteen oli 11 271 litraa eli lähes 30 prosenttia. Vedenkulutus on vähentynyt muun muassa kaukojäähdytyksen ansiosta, joka on korvannut paljon vettä kuluttavan vanhan jäähdytysjärjestelmän.

Kopiopaperin kulutus vuonna 2017 oli 7249 riisiä eli runsaat 3,6 miljoonaa arkkia. Se on neljänneksen vähemmän kuin edellisvuonna.. Sähköiset työkalut ja arkistointi ovat vähentäneet paperinkulutusta merkittävästi, alle puoleen verrattuna vuoteen 2008.

Liikenne

taksit ja omat autot, pylväsdiagrammi
taksit ja omat autot, pylväsdiagrammi autoilu,ympäristövastuu,graafit,Yle

Pyrimme vähentämään ajoneuvojen yhteenlaskettuja CO2-päästöjä vähintään 30 prosenttia vuoteen 2020 mennessä. Tavoitteena on, että Ylen käytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen päästöraja on korkeintaan 125 g/CO2/km vuonna 2020.

Vuoden 2017 lopussa Ylellä oli käytössään 261 ajoneuvoa, joista 201 henkilöautoja. Henkilöautojen keskimääräiset ominaispäästöt olivat 142 g/CO2/km, missä vähennystä edellysvuoteen on 12 prosenttia. Ajoneuvoista 34 eli vajaa viidennes on ympäristöystävällisiä hybridiautoja.

Lisäksi Ylellä on käytössä 20 turkoosia Yle-pyörää työajoon, esimerkiksi lähialueen haastattelumatkoihin.

Työmatkalentojen kokonaispäästöt pienenivät edellisvuodesta kuusi prosenttia, ja kotimaanlentojen päästöt runsaan neljänneksen. Taksien ja omien autojen käyttö työajossa väheni edelleen 2,5 prosenttia.

lennot 2009-2017, pylväsdiagrammi
lennot 2009-2017, pylväsdiagrammi lentomatkailu,Matkustaminen ja työmatkat,graafit,Yle,ympäristövastuu

Yleläiset matkustivat vuonna 2017:

  • lentokoneella 10 miljoonaa kilometriä
  • Ylen autoilla 2,8 miljoonaa kilometriä
  • omalla autolla 600 tuhatta kilometriä
  • taksilla kotimaassa ja ulkomailla yhteensä 394 tuhatta kilometriä

Jätteet ja kierrätys

Yle on tehostanut jätteiden lajittelua ja kierrätystä eri toimipisteissään.

Pasilan toimipisteessä jätettä syntyi 568 030 eli noin 253 kiloa työntekijää kohden, mikä on viidenneksen vähemmän kuin edellisvuonna (2016: 698 303 kg eli noin 280 kg/hlö). Jätemäärän vaihteluihin vaikuttavat meneillään olevat rakennustyöt. Remonttien vuoksi esimerkiksi rakennusjätettä ja energiakäyttöön menevää sekajätettä syntyy tavanomaista enemmän.

Laitteilla ja toimistokalusteilla on toimiva kierrätysjärjestelmä. Toimistotarvikkeista lähes puolet on ympäristömerkittyjä.

kokonaispäästöt 2010-2017, pylväsdiagrammi
kokonaispäästöt 2010-2017, pylväsdiagrammi päästöt (aine),ympäristövastuu,Yle,graafit

Ylen kokonaispäästöt vuonna 2017 olivat 9 924 hiilidioksiditonnia vastaava määrä (2016: 11 864). Vähennystä edellisvuoteen oli 16 prosenttia.

Kasvihuonekaasupäästöt on kuviossa laskettu hiilidioksidiekvivalentteina (CO2/t-ekv). Päästölaskelma perustuu WWF Suomen ja sen yhteistyökumppaneiden kehittämään ilmastolaskuriin sekä GHG Protokollaan.

Laskelma sisältää Ylen omien kiinteistöjen (Pasila, Vaasa, Kuopio) energiankulutuksen, Mediapoliksen sähkönkulutuksen, lento- ja automatkat sekä Pasilan jätteet.

Green Office

Yle noudattaa toimipisteissään WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmää.

Green officen logo
Green officen logo green office

Ilmastokumppani

Yle kuuluu Ilmastokumppanien verkostoon. Ylen ympäristötavoitteet vuosille 2017–2020 ovat:

  • Energia – vähennämme energiankulutusta 5 prosenttia Ylen omissa kiinteistöissä vuoden 2016 tasosta.
  • Liikenne – vähennämme Ylen autojen päästöjä 30 prosenttia vuoden 2016 tasosta.
  • Jäte – vähennämme Pasilan Yle-keskuksen jätteiden määrää 15 prosenttia vuoden 2016 tasosta.

Ympäristöohjausryhmä

Ympäristötyön tukena toimii 2-4 kertaa vuodessa kokoontuva ympäristöohjausryhmä, johon kuuluu eri vastuualojen esimiehiä. Ylen johtoryhmää ympäristöohjausryhmässä edustaa yhtiön strategiajohtaja.

Ympäristöaiheet Ylen sisällöissä

Merkittävimmin Yle vaikuttaa ympäristötietoisuuteen sisältöjensä kautta. Ylellä on Suomessa sähköisen median laajin tarjonta luonto- ja ympäristöaiheisia sisältöjä radiossa, televisiossa ja verkossa.

Luonto-ohjelmien lisäksi ajankohtaisohjelmissa ja dokumenteissa on taustoitettu muun muassa sitä, miten ympäristökysymykset kytkeytyvät talouden mekanismeihin.

Asiaohjelmat nostaa esille ekologisia valintoja kuluttajan näkökulmasta. Tarjoamalla tietoa, taustaa ja erilaisia näkökulmia Yle voi edistää kestävää kehitystä ja suomalaisten ymmärrystä monimutkaisista ilmiöistä ja keinoista, joilla ympäristöongelmia voidaan ratkaista.

Yle-pyörät rivissä
Yle-pyörät rivissä yle-pyörät