Hyppää pääsisältöön

Kolumnit Ylessä

Ylen arvot (luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen) ovat kaiken toimintamme perusta.

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen 3.11.2015.

Ylen ohjelmatoiminnan ja sisältöjen eettisissä ohjeissa linjaus kuuluu: “Emme käytä Ylen ohjelmia ja sisältöjä omien etujemme tai maailmankatsomuksemme ajamiseen emmekä asetu osapuoliksi kiistakysymyksissä” .

Täsmennyksenä OTS:ään Ylen vastaavat toimittajat ovat linjanneet:

Kolumnit ovat osa Ylen journalistista sisältöä. Kolumneissa analysoidaan yhteiskunnan ilmiöitä, etsitään asiayhteyksiä ja avataan monimutkaisia tapahtumasarjoja kirjoittajalle ominaisella, henkilökohtaisella tyylillä.

Kolumnit erotetaan selkeästi Ylen muusta journalistisesta sisällöstä. Kolumnin kirjoittajien on myös syytä avata yleisölle, mihin tausta-aineistoon ja tietoon heidän argumentaationsa perustuu. Näin varmistamme mahdollisimman suuren läpinäkyvyyden ja avoimuuden.

Kolumnin julkaisun yhteydessä on myös pyrittävä varmistamaan, että lukijalle tulee selväksi mihin asiakokonaisuuteen teksti liittyy ja miksi se julkaistaan juuri nyt.

OTS:n periaatteiden mukaisesti Yle ei asetu osapuoleksi yhteiskuntaa jakavissa kysymyksissä. Voimakkaita tunteita herättävissä aiheissa on huolehdittava siitä, että asiaa lähestytään Ylen julkaisemissa kolumneissa eri näkökulmista ja Ylen arvojen mukaisesti.

Jotta Ylen riippumattomuus ja luotettavuus eivät vaarannu, Ylen toimittajat eivät käytä kolumneja henkilökohtaisten mielipiteidensä esiintuomiseen. Kolumneja kirjoittavat toimittajat sopivat aiheen ja käsittelytavan jo ennen kirjoittamista niistä vastaavan esimiehen tai tuottajan kanssa.

Julkaisupäätöksen tekee U&A:ssa sisältöpäällikkö, Luovissa sisällöissä osastopäällikkö, Julkaisuissa julkaisupäällikkö, Svenska Ylessä uutisten päällikkö ja Yle Sápmissa saamenkielisten sisältöjen vastaava toimittaja.