Hyppää pääsisältöön

Pörssieettiset periaatteet

Ylen henkilökunnan pörssieettiset periaatteet

Vastaavat toimittajat ovat hyväksyneet ohjeen kokouksessaan 12.11.2013.

Yle edellyttää, että sen henkilökunta noudattaa seuraavia ohjeita:

Ylen henkilökunta ei saa omalla sijoitustoiminnallaan vaarantaa Ylen journalismin luotettavuutta ja uskottavuutta.

Tehtäessä kauppaa omilla tai lähipiirin (puoliso tai kumppani, huollettavat, määräysvallassa oleva yhtiö) osakkeilla, toimituksessa noudatetaan seuraavia Taloustoimittajat ry:n pörssieettisen suosituksen päälinjauksia:

1. Toimittajan ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen tarkoitus.

2. Toimittajan tulee pidättäytyä kokonaan kaupankäynnistä sellaisilla osakkeilla, joita koskevia aiheita he ovat alkaneet käsitellä tai joita koskevia aiheita ovat antaneet käsiteltäviksi. Pidättäytymisen tulee jatkua seitsemän päivää jutun julkaisemisen jälkeen.

3. Toimittajan tulee pidättäytyä tekemästä juttua sellaisesta yhtiöstä, jonka osakkeita koskevia toimeksiantoja he ovat edellisen 7 päivän aikana antaneet.

Arvopaperimarkkinalain mukaan sisäpiiriläisen lähipiiriin kuuluvat:
1) Avio- tai avopuoliso tai parisuhteen kumppani
2) Alaikäinen lapsi
3) Määräysvallassa oleva yhtiö