Hyppää pääsisältöön

Testaa omat nettitaitosi. TÄMÄ TESTI ON POISTETTU KÄYTÖSTÄ.

Tietokone on pöydällä, käsi käyttää hiirtä
Tietokone on pöydällä, käsi käyttää hiirtä Kuva: Yle/ Laura Mainiemi yhtiösivu

Tietokoneen käyttäminen työssä ja opiskelussa on useimmille jo itsestään selvä asia. Mutta siihen vaaditaan monenlaista osaamista: täytyy siirrellä kuvia ja tekstejä tiedostosta toiseen, muotoilla sähköposteja ja etsiä tietoa internetistä. Testaa, ovatko omat taitosi riittävät!

Seuraava testi on koottu Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskuksessa Rusessa. Testi sisältää 15 tehtävää, jotka mittaavat tietokoneen peruskäyttötaitoja. Testi on kokeiluversio, johon valikoidut kysymykset sopivat tietokonetta käyttävän aikuisen vastattaviksi.

Testin osa-alueita ovat tiedostojen hallinta, sähköpostin käyttö, työvälineosaaminen, tiedonhaku ja tietoturva. Testin lopussa saat arvion taidoistasi.

Oikeat vastaukset näet tämän jutun lopusta. Älä kurkkaa niitä vielä, vaan tee testi ensin!

TESTI ON POISTETTU VANHENTUNEENA.

Suurta vaihtelua taidoissa

Turun yliopistossa on tutkittu jo pitemmän aikaa nuorten ja myös aikuisten osaamista tietoteknologian käytössä. Rusen tutkimuksissa on ollut mukana yli 3000 yläkoululaista, lukiolaista ja ammattikoululaista. Heidän opettajiaan on testattu noin 800.

Tutkimus osoittaa, että erityisesti nuorten osaaminen vaihtelee hurjasti. Osa nuorista on hyvin taitavia tietokoneen ja internetin käyttäjiä. He osaavat hyödyntää monipuolisesti erilaisia laitteita, internet-palveluita ja työvälineitä. Jotkut nuoret osaavat ohjelmoida ja tuottavat omiakin sisältöjä.

Osalla nuorista taidot ovat hyvin vähäiset. He eivät hallitse edes tekstinkäsittelyn perustaitoja. Kaikki eivät osaa käyttää nettipankkia tai viranomaisten tarjoamia sähköisiä palveluja.

Lisää tutkimuksen tuloksista voit lukea täältä.

Täsmätestejä tulossa

Tällä sivulla oleva testi sisältää vain muutaman yleisluontoisen kysymyksen kultakin osaamisen alueelta. Rusessa ollaan kuitenkin kehittämässä laajempia, eri ryhmille sopivia testejä, joilla osaamisen puutteita voi toden teolla kartoittaa. Tekeillä omat testinsä opettajille ja kaupan alan työntekijöille. Nuorille sorvataan omaa testiä, joka keskittyisi opiskelussa tarvittavien taitojen testaamiseen.

Testin oikeat vastaukset

1) Jpeg, tif ja png ovat kuvatiedostoja, ja rtf, docx ja txt ovat tekstitiedostoja. Tiedostot pitää raahata oikeisiin kansioihin.
2) Vastaanottaja To: -kenttään, kopion saaja Cc: -kenttään ja piilokopion saaja Bcc: -kenttään.
3) Liitteet valitaan "klemmari" -ikonin kautta. Sen avaamasta Dokumentit-kansiosta valitaan pdf-tiedostot liitteiksi joko käyttäen Ctrl-painiketta (saa valita useampia kerralla) tai liittämällä oikeat tiedostot erikseen sähköpostin liitteiksi.
4) Alleviivaus U, kursivointi I, lihavointi B ja korostusvärin valinta A-symbolilla varustetusta valikosta.
5) Taulukko luodaan kirjoittamalla ensimmäiselle riville a-sarakkeeseen otsikoksi Tuote ja b-sarakkeeseen Hinta sekä syöttämällä tuotteiden nimi ja hinta oikeisiin sarakkeisiin riveille 2-4.
6) Sarakeotsikkoihin lihavointi B ja a-sarakkeen tuotenimiin kursivointi I.
7) c, 8) a, 9) d, 10) b ja f, 11) b, 12) c, 13) c, 14) c

Testin on tehnyt jo yli 2000 ihmistä ja se on herättänyt runsaasti keskustelua. Täältä löydät testin tekijöiden yhteenvedon tuloksista ja heidän vastauksiaan esitettyihin kysymyksiin.

Kommentit