Hyppää pääsisältöön

Jotta suomalaiset rakastaisivat enemmän

Pekka Mustonen
Pekka Mustonen elämä pelissä

Viimeisten vuosikymmenien aikana julkaistujen tutkimusten perusteella on selvää, että hyvä parisuhde vaikuttaa erittäin myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen. Sosiaalinen eristyneisyys on suurempi riski terveydelle kuin ylipaino ja liikkumattomuus.

Rakkaus - läheisyyden ja yhteenliittymisen tarve - on ominaista kaikille nisäkkäille. Eläinten käytöksen tutkija Konrad Lorenz nimitti rakkautta "kymmenen miljoonaa vuotta kestäneen evoluution ihmeellisimmäksi tulokseksi". Kaikista eläinlajeista ihminen on kuitenkin selvästi riippuvaisin yksilöiden välisestä rakkaudesta.

Ihmisten rakkaus ilmenee sitoutuvana kiintymyksenä, joka on luonteeltaan valikoivaa, kestävää ja usein myös hämmästyttävän epäitsekästä. Psykoanalyytikko Erich Frommin mukaan "ilman rakkautta ihmiskunta ei tulisi toimeen päivääkään". Apostoli Paavali puolestaan totesi: "Niin pysyvät nämä kolme: usko, toivo, rakkaus. Mutta suurin niistä on rakkaus."

Yli seitsemän vuosikymmentä kestäneen Harvardin Grant-seurantatutkimuksen päämääränä oli tunnistaa hyvän ja antoisan elämän kannalta keskeiset tekijät. Hankkeen päätutkija Harvardin psykiatrian professori George Vaillant kävi läpi tutkimuksen laajaa, yli 700 muuttujan aineistoa kattaen verenpaineet, kolesterolit, painoindeksit ja muut tunnetut riskitekijät, ja päätyi kerta toisensa jälkeen samaan tulokseen: rakkaus on tärkein hyvinvoinnin ja terveyden ennustekijä.

Samaan tulokseen on päätynyt muun muassa roomalainen runoilija Vergilius (70 e.a.a.): Omnia vincit amor - rakkaus voittaa kaiken. Vergilius päätyi tähän lausumaan tunnepohjaisesti, kun taas Vaillantin päätelmien tukena olivat vuosikymmeniä kestäneen seurantatutkimuksen tulokset. Vaillant on todennut, että ”onni on rakkautta” kuin myös, että ”rakkaus on terveyttä”. Tätä havaintoa tukee myös väestörekisterimme tieto erityisesti miesten osalta. Eronneiden tai leskeksi jääneiden miesten eliniän ennuste on noin 7 vuotta huonompi kuin parisuhteessa elävien.

Eronneiden tai leskeksi jääneiden miesten eliniän ennuste on noin 7 vuotta huonompi kuin parisuhteessa elävien.

Rakkauden kaipuu on väkevä tunne. Se liittyy niin seksuaalisuuteen, lajin säilymiseen kuin yhteiskuntarauhaankin. Yksinäisten miesten lisääntyessä rauha järkkyy ja sodat lisääntyvät.

Elämän jatkumisen välttämättömyydestä johtuen kaikkia maailman ihmisiä yhdistää rakkauden kaipaus. Rakkaus-teeman jännitettä pitää yllä sukupuolten väliset erot ja myös yksilöllisesti ilmenevät erot. ”Miksi rakastumme” -teoksen kirjoittaja Helen Fisher kertoo vanhasta avioparista, jonka rakkaus oli säilynyt aistillisen elävänä vuosikymmeniä kestäneen avioliiton aikana. Fisherin kysyessä heiltä heidän rakkautensa salaisuutta miehen vastauksena oli "seksi" ja vaimon "huumorintaju". Ranskalainen eksistentialisti Jean-Paul Sartre tunnusti seksuaalisen kaipauksen inspiroivan voiman vielä vanhoilla päivilläänkin: "Naiset ovat aina kiinnostaneet minua enemmän kuin filosofia."

Psykiatri Matti Huttusen mukaan intohimoinen rakkaus on suuri tunne, joka siinä hetkessä tuntuu ainoalta todelliselta rakkaudelta. Pyrkimykset intohimoisen rakkaudenhuuman säilyttämiseen vuosikymmenien ajan on sen mukanaan tuomaan omistavuuden ja mustasukkaisten tunteiden vuoksi kuitenkin vaikeaa ellei mahdotonta. Kyky luopua uuden rakkauden tuottaman intohimon metsästämisestä, on Huttusen mukaan ainoa tie arjen ristiriidat jakavaan rakkauteen. Englantilaisen filosofin Simon Mayn mukaan rakkaudellisessa kumppanuudessa puolisot kokevat toinen toisensa kotinaan ja käyttäytyvät myös sen mukaisesti. Löytäessämme kaikkia ihmisiä yhdistävän kiintymyksen, epäitsekkään rakkauden eli agapen, elämämme voi muuttua merkitykselliseksi myös kärsimyksen keskellä. Olennaista terveyden ja hyvinvoinnin ravintoa parisuhteessa on puolisolta saatu aika, arvostus, ymmärrys ja huolenpito. Rakkaustutkija Helen Fisherin mukaan arjen uuvuttavuus voidaan rikkoa ja eroottinen kipinä voidaan säilyttää tai herättää uudelleen esimerkiksi romanttisilla ravintolailloilla tai uusiin kohteisiin suuntautuvilla yhteisillä retkillä.

”No se puede vivir sin amor” (ilman rakkautta ei voi elää) sanoo alkoholisoitunut konsuli Malcolm Lowryn romaanissa ”Tulivuoren juurella”. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan yksin asuvien 30-64-vuotiaiden kuolleisuus oli vuosina 1996-2000 miehillä yli kolminkertainen ja naisilla kaksinkertainen naimisissa oleviin verrattuna. Perhettä pidetään lähes kaikissa kulttuureissa yhteiskunnan perusyksikkönä. Perheen hyvinvointi riippuu olennaisesti parisuhdetyytyväisyydestä. Väestöliiton perhebarometrin mukaan hyvä parisuhde on ihmisille erittäin tärkeä asia, ja siihen nähden on yllättävää, kuinka
vähän asiaan on kiinnitetty todellista huomiota esimerkiksi poliittisessa keskustelussa ja päätöksenteossa, joissa pyritään edistämään lähinnä talouskasvua.

Perheen hyvinvointi riippuu olennaisesti parisuhdetyytyväisyydestä.

Väestöliiton professori Osmo Kontulan mukaan ihmiset tarvitsevat ja haluavat virikkeitä ja neuvontaa siitä kuinka edistää parisuhteensa yhteenkuuluvuutta, oikeudenmukaisuutta, vuorovaikutustaitoja ja oppia vastaamaan kumppaninsa sosiaalisen tuen tarpeisiin. Parisuhdetaitovalmennuksilla ja vastaavilla palveluilla olisi suuri merkitys hyvinvoinnille, mutta niitä ei ole valitettavasti vielä juuri lainkaan tarjolla julkisessa sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Parisuhteen hyvinvointiin voi vaikuttaa omilla toimillaan. Tämä kävi ilmi myös Elämä pelissä -hankkeen neljännen tuotantokauden ennakkokyselyssä, joka tehtiin 2000 suomalaiselle. Kyselyssä 94% vastanneista uskoi, että omilla toimillaan voi vaikuttaa parisuhteensa hyvinvointiin. Parisuhteen hyvinvointia edistävien esimerkiksi vuorovaikutukseen liittyvien toimintatapojen tai asenteiden vaikuttavuudesta on saatu myös tutkimusnäyttöä viimeaikaisissa seurantatutkimuksissa. Elämä pelissä -ohjelma pyrkiikin nyt antamaan eväitä parisuhdetyytyväisyyden lisäämiseksi. Jos suomalaiset parisuhteet voivat hyvin, tai jatkossa nykyistäkin paremmin voimme perustellusti uskoa, että perheiden ja myös lasten hyvinvointi lisääntyy ja sairastumisriskit pienenevät.

Pekka Mustonen
Lääketieteen tohtori
Duodecim

Kommentit
 • Studio täyttyi rakkaudesta

  Yhteenveto sarjan viimeisestä jaksosta

  Elämä pelissä –ohjelman viimeisessä jaksossa selvitettiin, miten pariskunnat ovat onnistuneet soveltamaan Saarenmaan kesäisen parisuhdevalmennuksen opetuksia arjessaan. Päätösjakso uusitaan Yle TV1:llä perjantaina 11.3. klo 23.00 ja sunnuntaina 13.3. klo 10.00.

 • Uudet rakkausarviot julkistetaan

  Parit saavat uudet rakkausarviot sarjan viimeisessä jaksossa

  Elämä pelissä –ohjelman viimeisessä jaksossa selviää, onko Tony Dunderfeltin valmentamien pariskuntien rakkaus vahvistunut. Lena ja Olli, Toni ja Heidi sekä Ninja ja Yoshiki kertovat, miten he ovat onnistuneet soveltamaan Saarenmaan kesäisen valmennusleirin opetuksia arjessaan. Sarjan päätösjakso esitetään sunnuntaina 6.3. klo 19.30.

 • Kyyneleet virtasivat parisuhdeleirillä

  Tiivistelmä kuudennen jakson tapahtumista

  Onnen ja liikutuksen kyynelet valtaavat parisuhdeleirin, kun Tony pisti Elämä pelissä –ohjelman viime jaksossa kunkin valmennettavan kirjoittamaan ja pitämään puolisolleen kiitospuheen. Kuudes jakso uusitaan sunnuntaina 6.3. klo 14:30 ja maanantaina 7.3. klo 9:30.

 • Tonyn tv-harjoite: Kiitospuhe puolisolle

  Ohjeet kiitollisuus-harjoitteen tekemiseen

  Tunnetko, että puolisosi ei arvosta sinua niin paljon kuin pitäisi? Entä oletko itse ilmaissut hänelle kiitollisuutta niin usein kuin hän olisi ansainnut? Psykologi Tony Dunderfelt antaa ohjeet, kuinka kumppanit voivat kirjoittaa ja pitää toisilleen rakkautta syventävän kiitospuheen. Elämä pelissä -parit tekivät saman harjoitteen sarjan kuudennessa jaksossa.