Hyppää pääsisältöön

MOT vuonna 2015: Evira löysi paljon puutteita teurastamoissa

Nauta teurastamossa verenlaskukaukalossa.
Nauta teurastamossa verenlaskukaukalossa. Kuva: Yle MOT MOT,verenlasku

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on todennut puutteita teurastamoissa, joissa kuvattua aineistoa esitettiin MOT-ohjelmassa 26.10.2015. Puutteet liittyivät pääasiassa toimintaohjeistoihin ja kirjanpitoon sekä puuttuviin kelpoisuustodistuksiin. Sen sijaan Evira ei tarkastusten aikana havainnut ongelmia eläinten käsittelyssä ja tainnutuksessa.

Evira tarkasti neljä teurastamoa. Kaikissa teurastamoissa kirjalliset toimintaohjeistot olivat osittain puutteellisia.

Useammassa teurastamossa oli myös huomautettavaa joko eläinten taintumista koskevien omavalvontatarkastusten tiheydessä tai tarkastuksista pidettävässä kirjanpidossa. Myös teurastamoiden rakenteissa oli edelleen monelta osin parannettavaa.

Eviran mukaan muutamalta työntekijältä puuttui vielä pätevyystodistus. Teurastamot olivat oma-aloitteisesti jo siirtäneet osan videoissa esiintyneistä työntekijöistä muihin tehtäviin.

Evira toteaa tiedotteessaan, että aluehallintovirastot ja tarkastuseläinlääkärit ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, jotta kyseisten teurastamoiden eläinsuojelutilanne saatetaan lainsäädännön edellyttämälle tasolle.

Myös muiden teurastamoiden tilanne selvitetään eläinten hyvinvoinnin varmistamiseksi. Loput teurastamot on tarkoitus tarkastaa alkuvuoden 2016 aikana.

Oikeutta eläimille -yhdistys toimitti Eviralle videokoosteen teurastamoilla kuvatuista epäkohdista. Koosteen perusteella Evira on laatinut poliisille yksityiskohtaisen asiantuntijalausunnon esitutkintaa varten.

Poliisi on aloittanut esitutkinnan ohjelman MOT-ohjelman tiimoilta. Tutkinnassa selvitetään viranomaisten valvonnan mahdollisia laiminlyöntejä, teurastamoiden mahdollisia eläinsuojelurikkomuksia ja videokuvien ottajien mahdollista syyllistymistä salaa katseluun ja julkisrauhan rikkomiseen.

Eläimet

Kuluttaja-aiheet

Kommentit