Hyppää pääsisältöön

Näin asenteitasi manipuloidaan

tiemerkintöjä jalankulkijoille
tiemerkintöjä jalankulkijoille Kuva: Pixabay / public domain prisma studio

Julkilausuttujen asenteiden lisäksi meillä on myös tiedostamattomia asenteita, jotka ovat nopeita, tunteisiin perustuvia ja vaikeasti kontrolloitavia - ja voivat tulla esiin esimerkiksi silloin, kun ihminen valitsee kenen viereen istuu tai ei istu bussissa. Tutkimusten mukaan tiedostamattomia asenteita voidaan muokata, jos ihminen saadaan hetkeksi asettumaan toisen ihmisen nahkoihin. Prisma Studio testasi ja yllättyi.

Samaistuminen vähentää tiedostamattomia ennakkoluuloja

Barcelonan yliopistossa on tutkittu sitä, voidaanko rotuun liittyviä tiedostamattomia asenteita muuttaa, jos koehenkilöt saadaan hetkeksi asettumaan toisen ihmisen nahkoihin. Espanjalaistutkijat tekivät koehenkilöille virtuaalisen kehonvaihdon eli muuttivat heidän ihonväriään virtuaalimaailmassa. Koehenkilöiden liikkeet siirtyivät virtuaalimaailmaan liikkeentunnistuksen avulla ja samaistumista vahvistettiin myös virtuaalisella peilillä, josta koehenkilöt saattoivat nähdä itsensä tummaihoisena avatar-hahmona.

Tutkimuksen mukaan tällaisella virtuaalisella kehonvaihdolla voitiin vähentää koehenkilöiden tiedostamattomia rotuun liittyviä ennakkoluuloja. Mitä vahvemmin valkoihoinen koehenkilö samaistui tummaihoisen virtuaalihahmoonsa, sitä enemmän kokemus näkyi myös tiedostamattomia asenteita mittaavassa IAT-testissä

Samantapaisia tuloksia on saatu tutkimuksessa myös kumikäsi-illuusiolla. Mitä vahvemmin valkoihoinen koehenkilö koki tummaihoisen kumikäden omakseen, sitä suurempi muutos nähtiin myös IAT-testissä – siis vähentyneinä tiedostamattomina ennakkoluuloina.

- Kumikäsi-illuusiossa kiinnostavaa on se, kuinka helposti kokemusta omasta kehosta voidaan muokata. Kun tuntoaistille ja näköaistille annetaan tietoa, jotka sinällään sopivat yhteen, eli hän tuntee omaa kättään siveltävän samalla tavalla kuin näkee kumikättä siveltävän, niin sitten alkaa tuntua siltä, että se kumikäsi on oma käsi, kokeellisen psykologian dosentti Kaisa Tiippana selittää.

Voisiko tiedostamattomien asenteiden muuttaminen olla näin helppoa?

Halusimme kokeilla, saisimmeko toistettua nämä tulokset ja vaikutettua tiedostamattomiin asenteisiin – varsinkin jos koehenkilömme kokisi molemmat eli sekä virtuaalisen kehonvaihdon että kumikäsi-illuusion.

Virtuaalinen kehonvaihto toteutettiin Tietotekniikan tutkimuslaitos HIIT:n tutkijoiden kehittämässä taloudellisessa päätöksentekopelissä. Osan pelistä koehenkilömme oman käden ihonväri virtuaalimaailmassa muuttui eli hän oli itsekin tummaihoinen. Tosin kokemus oli tiedostamaton, sillä koehenkilömme ei huomannut ihonvärin muutosta pelin tiimellyksessä.

Voisiko tiedostamattomien asenteiden muuttaminen oikeasti olla näin helppoa?

- Kyllähän se kuulostaa raflaavalta, mutta pitää olla varovainen, ettei ylitulkitse tuloksia. Nämä aiemmat tutkimukset osoittavat, että joillakin koehenkilöillä tapahtuu sitä, että tiedostamattomien asenteiden testissä tulee vähemmän vaikutusta ihonvärillä kuin ennen tällaisen kumikäsi-illuusion tuottamista. Mutta tämä tuskin on kovin pitkäaikainen tai syvällinen vaikutus. Eli se johtopäätös, että näin voidaan muuttaa ihmisen asenteita, on minun mielestäni liian vahva, Kaisa Tiippana toteaa.

- Olen pessimistinen. Voihan sitä aina toivoa, että käden ihonvärin muuttaminen virtuaalimaailmassa vaikuttaisi koehenkilön asenteisiin ja päätöksentekoon pelissä, mutta ainakin ensimmäisellä koehenkilöllämme vaikutus oli ihan päinvastainen, tutkijatohtori Michiel Sovijärvi-Spapé kertoo.

Mitä tiedostamattomat asenteet ovat?

- Monet pitävät itseään suvaitsevaisina, mutta yllättyvät omista IAT-testin tuloksistaan. Näin kävi minulle itsellenikin, kun tein testin ensimmäisen kerran. Osa päätöksistämme tapahtuu tiedostamattoman mielen syvyyksissä, emmekä voi hallita sitä osaa tietoisesti, selittää kognitiivisen neurotieteen tutkijatohtori Yoni Levy Bar-Ilan yliopistosta Israelista.

- On tutkimuksia, joissa on pystytty näyttämään, että IAT-testeissä havaittu tiedostamaton ennakkoluuloisuus näkyy aivoissa ja että mantelitumakkeiden aktiivisuus korreloi sen kanssa. Siinä on järkeä, koska mantelitumakkeet ovat se aivojen osa, joka reagoi hyvin nopeasti, paljon nopeammin kuin esimerkiksi näköaivokuori erilaisiin näköärsykkeisiin. Mantelitumakkeet ovat erikoistuneet ympäristössä olevien uhkien tunnistamiseen ja niiden nopeaan prosessointiin, selittää psykologian dosentti Iiro Jääskeläinen Aalto-yliopiston neurotieteen ja lääketieteellisen tekniikan laitokselta.

- Meidän ei pitäisi vain tuomita näitä asenteita, vaan ymmärtää, mistä ne kumpuavat. Se on vahva biologinen mekanismi, joka liittyy ryhmän muodostukseen ja joka on auttanut ihmislajia – ja monia eläinlajeja myös – selviytymään. Se on auttanut tunnistamaan kilpailevia ulkoryhmiä, jotka ovat olleet uhaksi omalle sisäryhmälle ja sen selviytymiselle, Levy jatkaa.

Miten tässä näin kävi?

Tutkimusten mukaan sekä virtuaalisella kehonvaihdolla että kumikäsi-illuusiolla voidaan vaikuttaa ihmisten tiedostamattomiin asenteisiin, joten odotimme samantapaisia tuloksia myös koehenkilöllämme varsinkin, kun hän koki testissä molemmat manipulaatiot. Yllättäen emme kuitenkaan onnistuneet muuttamaan tiedostamattomia asenteita, vaan tulos oli IAT-testissä manipulaatioiden jälkeen täsmälleen sama kuin ensimmäisellä kerrallakin. Miten tässä näin kävi?

- Täytyy muistaa se, että näissä kansainvälisissä tutkimuksissa puhutaan ryhmätason tuloksista. Ne eivät yleisty yksittäiseen koehenkilöön. Näissäkin tutkimuksissa on tottakai koehenkilöitä, joiden tiedostamattomissa asenteissa ei tapahdu mitään muutosta, mutta sitten on myös niitä, joiden asenteisiin näillä manipulaatioilla saadaan aikaan isompi tai pienempi muutos, Iiro Jääskeläinen selittää.

Toinen yllätys tulee virtuaalisesta kehonvaihdosta. Käden ihonvärin vaihtaminen ei muuta koehenkilöiden toimintaa taloudellisessa päätöksentekopelissä suvaitsevaisemmaksi, vaan päinvastoin.

Onko tiedostamattomia asenteita sittenkin helpompaa vahvistaa?

Ihmiset ovat tutkimuksen mukaan huonoja arvioimaan omaa toimintaansa törmätessään rasistiseen käytökseen. He uskovat puuttuvansa asiaan ja tuohtuvansa ennakkoluuloisesta käytöksestä, mutta todellisuudessa yliarvioivat omat reaktionsa. Toisaalta olemme aivan yhtä huonoja arvioimaan omia asenteitamme, koska osa niistä toimii täysin tiedostamattomalla tasolla. Emmekä välttämättä ole tietoisia siitäkään, miten niihin yritetään yleisessä keskustelussa vaikuttaa.

- Kun ihmiset kokevat itsensä uhatuiksi, nämä tiedostamattomat asenteet nousevat pintaan. Myös ihmiset, jotka pitävät itseään suvaitsevaisina, voivat uhattuina paljastaa tiedostamattomia ennakkoluuloisia asenteitaan. On olemassa paljon tutkimusnäyttöä siitä, että tätä mekanismia on helppo manipuloida ja saada ennakkoluulot kohdistumaan tosi absurdeihinkin asioihin, Yoni Levy selittää.

- Ihminen on rakennettu sillä tavalla, että se on hyvin helppo saada epäluuloiseksi ja sitä voidaan myös käyttää hyväksi. Eettistä tietysti olisi, että esimerkiksi mielipidejohtajat eivät hirveästi lietsoisi pelkoa ja paniikkia, Iiro Jääskeläinen toivoo.

Kommentit

Lue myös - yle.fi:stä poimittua