Hyppää pääsisältöön

Yle 2020: Suomalaisten keskellä

Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle luo tilaa erilaisille ajatuksille ja yhteisille kokemuksille. Temme Suomesta yhä paremman paikan elää.
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle luo tilaa erilaisille ajatuksille ja yhteisille kokemuksille. Temme Suomesta yhä paremman paikan elää. visio

Suomalaisten keskellä oli Ylen strategia 30.11.2015 - 24.10.2017. Tutustu Ylen nykyiseen strategiaan täällä.

Missio

Yle vahvistaa suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria tarjoamalla kaikille tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä.

Visio

Yle luo tilaa erilaisille ajatuksille ja yhteisille kokemuksille.
Teemme Suomesta yhä paremman paikan elää.

Arvot

Luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen.

Tavoitteet

  • Tavoitamme kaikki suomalaiset
  • Yle on henkilökohtaisesti tärkeä
  • Suomalaiset arvostavat Yleä

Yle 2020: Suomalaisten keskellä

Suomalaisten keskellä -strategia linjaa Ylen toimintaa vuoteen 2020. Strategian keskeiset konkreettiset muutoshankkeet arvioidaan vuosittain.

Tämä strategia on hyväksytty yhtiön hallituksessa 30.11.2015. Suomalaisten keskellä -strategia oli voimassa 24.10.2017 saakka, jolloin hallintoneuvosto hyväksyi Ylen nykyisen strategian.

Yle2020: Suomalaisten keskellä.
Yle2020: Suomalaisten keskellä. yle2020

Yle toteuttaa laissa määriteltyä julkisen palvelun tehtävää. Vahvistamme yhteiskuntaa tarjoamalla tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä. Yhdenvertaisuus, yhteenkuuluvuus ja kulttuurien keskinäinen vuorovaikutus ovat arvoja, joita markkinat yksinään eivät tuota. Se, että Yle on jokaisen saatavilla asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta, luo tasa-arvoa.

Olemme poliittisesti ja kaupallisesti riippumattomia. Vaalimme sananvapautta. Yle lujittaa demokratiaa ja on yksi yhteiskuntaa koossa pitävistä voimista.

Toteutamme julkisen palvelun tehtävää elämällä ihmisten mukana, myös muutoksessa. Olemme läsnä kaikkialla Suomessa ja toimimme kahdella kotimaisella kielellä. Vastaamme myös saamelaisten ja muiden vähemmistöjen hyvästä palvelusta. Huolehdimme siitä, että yhteiskunnan muutos ja moninaisuus näkyvät ja kuuluvat sisällöissä ja palveluissamme.

Yle on aina muuttunut ajan mukana. Olemme koko 2000-luvun tehostaneet toimintaamme erittäin voimakkaasti. Samanaikaisesti olemme digitalisoineet television, uudistaneet tuotantotapoja ja rakentaneet uusia verkkopalveluita. Vähemmällä väellä olemme tehneet enemmän. Tehokkuuden ja uusiutumisen tarve voimistuu lähivuosina entisestään. Tämä edellyttää myös luopumista.

Olemme alan edelläkävijä Suomessa ja julkisen palvelun arvostettu kansainvälinen toimija. Tulevien vuosien muutokset asettavat myös Ylen uuden eteen. Tällä strategialla haastamme itsemme vastaamaan näihin muutoksiin ja palvelemaan entistä paremmin.

Ylen vahvuus on hyvä yleisösuhde ja haluamme, että Ylen palvelut koskettavat myös uusia sukupolvia. Onnistumisen avaimia ovat sisältöjen ja palvelujen kehitys, yhteistyö ja läheinen vuorovaikutus suomalaisten kanssa.

Julkisen palvelun media on sijoitus yhteiseen tulevaisuuteen. Suomi tarvitsee – ehkä enemmän kuin koskaan – yhteisiä jaettuja kokemuksia, keskinäistä ymmärrystä ja luotettavaa tietoa.

Olemme mukana ihmisten elämässä

Yle tarjoaa tietoa ja tarinoita, ääntä ja kuvaa, kunkin valitsemalla tavalla käytettäväksi silloin, kun se parhaiten sopii. Kokoamme ihmisiä yhteisten kokemusten äärelle.

Varmistamme, että Ylen sisällöt ja palvelut ovat esteettömästi kaikkien ulottuvilla. Tarjoamme helpon ja sujuvan tavan käyttää mediaa. Perustamme palvelumme monipuoliseen tutkittuun tietoon muuttuvasta mediankäytöstä.

Ennakoimme television ja radion rajun muutoksen. Olemme audio- ja videojulkaisemisen kehityksen kärjessä, jotta voimme taata suomalaisille aina parhaan julkisen palvelun. Laajennamme tarjontaamme Yle Areenassa ja luomme siitä korvaamattoman mediapalvelun. Luomme sinne erilaisia kokonaisuuksia, joista jokainen voi löytää itselleen sopivimman.

Laajennamme tapoja tarjota sisältöjä verkossa. Rakennamme monipuolisia palveluita, joilla tavoitamme eri aiheista kiinnostuneet ja eri-ikäiset suomalaiset. Tunnistautumisella palveluista voi tehdä itselleen entistä sopivampia.

Yle on kaikkien media.

Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle haastaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoaa tietoa oman maailmankuvan rakentamiseen. Teemme journalismia, johon voi luottaa.
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle haastaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoaa tietoa oman maailmankuvan rakentamiseen. Teemme journalismia, johon voi luottaa. journalismi
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle tuottaa ja tallentaa tarinoita, kuvia ja säveliä, joita ilman emme voi elää. Luomme yhdessä kulttuuria kaikille.
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle tuottaa ja tallentaa tarinoita, kuvia ja säveliä, joita ilman emme voi elää. Luomme yhdessä kulttuuria kaikille. yle2020

Ylen tehtävät ja suunta

Journalismi

Yle haastaa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tarjoaa tietoa oman maailmankuvan rakentamiseen. Teemme journalismia, johon voi luottaa.

Etsimme vastauksia ja herätämme keskustelua suomalaisille tärkeistä kysymyksistä. Ylen journalismi on luotettavaa ja riippumatonta.

Olemme nopeita yllättävissä uutistilanteissa, tarkkuudesta tinkimättä. Olemme läsnä kaikkialla Suomessa ja maailmalla ja raportoimme heti olennaisen. Kehitämme jatkuvasti uusia ilmaisu- ja kerrontatapoja.

Tarjoamme pohdittua ja syventävää tietoa oman elämän ja maailman ymmärtämiseen. Ylen journalismi auttaa tekemään päätöksiä ja tietoisia valintoja. Katsomme maailmaa monista kulmista ja aiheissamme näkyy koko elämän ja yhteiskunnan kirjo.

Teemme sisältöjä, joista jokainen voi valita itseään kiinnostavan ja koskettavan. Yllätämme ja haastamme yhteiskunnalliseen keskusteluun. Emme kerro vain ongelmista, tuomme esiin myös ratkaisuja.

Varmistamme, että suomalainen pääsee tiedon äärelle ajasta ja paikasta riippumatta. Tarjoamme journalistista sisältöä suomeksi ja ruotsiksi sekä monilla muilla kielillä.

Kulttuuri

Yle tuottaa ja tallentaa tarinoita, kuvia ja säveliä, joita ilman emme voi elää. Luomme yhdessä kulttuuria kaikille.

Kulttuuri rakentaa ihmisyyttä ja yhteiskuntaa. Se avartaa elämäämme, tarjoaa elämyksiä ja edistää ymmärrystä.

Tuomme kulttuuria kaikkien suomalaisten ulottuville, myös heidän, joilla ei ole mahdollisuutta itse osallistua tapahtumiin. Ylen kautta voi nauttia kulttuurista silloin, kun itse haluaa.

Kerrontamme koskettaa, viihdyttää, herättää keskustelua ja nostaa esille merkittäviä aiheita. Teemme kansallisia kulttuuritekoja ja nostamme esiin myös pieniä kulttuuri-ilmiöitä.

Annamme mahdollisuuksia luoda omaleimaista kulttuuria. Kehitämme luovuutta yhdessä muiden kanssa ja viemme sen kansainväliselle tasolle.

Varmistamme, että lapsille on aina saatavilla sisältöjä, joiden parissa on turvallista kasvaa ja kehittyä.

Vahvistamme eri kielten ja kulttuurien elinvoimaa. Avaamme arkistomme kaikkien käyttöön.

Oppiminen

Yle kutsuu oppimaan ja oivaltamaan. Tuomme jokaisen ulottuville uusia keinoja itsensä kehittämiseen.

Annamme jokaiselle mahdollisuuden oppimisen ja osallistumisen iloon sekä omien rajojen ylittämiseen. Tämä on Ylen tärkeä perustehtävä, ja nostamme sen uudelle tasolle.

Ylen sisältöjen parissa jokainen voi kasvattaa kykyä kriittiseen ajatteluun, asiakokonaisuuksien ymmärtämiseen ja henkilökohtaiseen kehittymiseen.

Tarjoamme uusia ratkaisuja siihen, että erilaisia Ylen sisältöjä voi laajasti ja helposti käyttää oppimiseen. Rakennamme tapoja koota ja jakaa sisältöjämme käytettäväksi oppimisen tarpeisiin missä ja milloin vain.

Oppia voi yksin tai ryhmässä. Ylen sisältöjen parissa voi kehittyä kaikenikäisenä.

Suomalaiset tarvitsevat uusia kansalaistaitoja. Me tuemme niiden oppimista. Erityistä vastuuta kannamme mediakasvatuksesta, mediataidoista ja medialukutaidon kehittämisestä.

Urheilu

Yle esittää monipuolisesti urheilua ja kannustaa liikkumaan. Jaamme ikimuistoiset urheiluhetket suomalaisten kanssa.

Jännitämme ja juhlimme urheilun huippuhetkissä suomalaisten kanssa. Esitämme tärkeimmät isot urheilutapahtumat ja seuraamme laajaa lajikirjoa. Haluamme, että kiinnostavimmat suuret urheilutapahtumat ovat kaikkien vapaasti katsottavissa.

Olemme urheilujournalismin edelläkävijä Suomessa. Luomme kokoavan urheilu- ja tulospalvelun intohimoisesti urheilua seuraaville. Tarjoamme uutiset ja tunnelmat myös niistä tapahtumista, joita emme itse näytä.

Kannustamme suomalaisia liikkumaan. Tuomme esiin liikunnallista elämäntyyliä ja urheiluharrastuksia eri ohjelma-alueilla asiasta lastenohjelmiin.

Olemme maailmanluokan osaaja urheilutuotannoissa ja luomme audiovisuaalista laatua kustannustehokkaasti.

Uudistumme rohkeasti

Kuuntelemme suomalaisia ja haluamme tuntea heidät palvellaksemme heitä entistä paremmin. Teemme entistä enemmän yhteistyötä.

Kehitämme ja kokeilemme jatkuvasti uusia teknologioita ja tapoja tehdä työtä. Kannustamme luovuuteen, rohkeuteen ja oma-aloitteisuuteen. Huolehdimme osaamisesta, sen kehittämisestä ja työn ilosta.

Hyödynnämme tietoa johdonmukaisesti. Toimimme kustannustehokkaasti, sujuvasti ja vastuullisesti.

Olemme yhdessä ylpeitä Ylestä.

Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle kutsuu oppimaan ja oivaltamaan. Tuomme jokaisen ulottuville uusia keinoja itsensä kehittämiseen.
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle kutsuu oppimaan ja oivaltamaan. Tuomme jokaisen ulottuville uusia keinoja itsensä kehittämiseen. yle2020
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle esittää monipuolisesti urheilua ja kannustaa liikkumaan. jaamme ikimuistoiset urheiluhetket suomalaisten kanssa.
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle esittää monipuolisesti urheilua ja kannustaa liikkumaan. jaamme ikimuistoiset urheiluhetket suomalaisten kanssa. yle2020

Kahdeksan keskeistä kehittämistavoitetta 2016–2020

1. Teemme laatua määrän sijaan

Keskitymme laatuun ja uudistamme ilmaisu- ja kerrontatapoja. Luotettavan journalismin arvo kasvaa ja teemme enemmän syvempää analyysiä. Muissa sisällöissä korostamme merkityksellisyyttä ja pitkää käyttöikää. Lisäämme sujuvaa toimintaa ja ketteryyttä. Varmistamme sisällöille monimuotoiseen julkaisemiseen tarvittavat tekijänoikeudet. Avaamme arkistomme laajempaan käyttöön.

2. Uudistamme television

Teemme Yle Areenasta uuden television tärkeimmän jakelutien ja rakennamme siitä helposti käytettävän ja ylivoimaisen mediapalvelun. Vähennämme broadcast-kanavia. Edistämme television siirtymistä HD-jakeluun mahdollisimman lyhyellä ylimenoajalla. Investoimme kevyeen ja joustavaan tuotanto- ja julkaisutekniikkaan.

3. Viemme radion verkkoon

Laajennamme radion tarjontaa ja käyttömahdollisuuksia verkossa, erityisesti Areenassa. Kehitämme helppokäyttöisiä audiopalveluita erityisesti mukana liikkuville sekä autoon kehitettäville laitteille.

4. Parannamme verkkopalveluiden käyttökokemusta

Kehitämme verkkopalveluja ja videosisältöjä käytettäväksi missä ja milloin vain ja luomme niille paremman henkilökohtaisen käyttökokemuksen. Varmistamme, että Ylen uutiset kulkevat mukana ja niitä voi käyttää kaikkialla. Tavoittelemme miljoonaa Yle Tunnuksen käyttäjää vuoden 2017 loppuun mennessä ja tarjoamme Tunnuksen kevyen tunnistautumisen keinoksi muille toimijoille.

5. Rakennamme uudenlaisen oppimisen ympäristön

Kasvatamme oppimisen merkitystä Ylen tarjonnassa kaikenikäisille. Rakennamme uuden vaikuttavan oppimisen kokonaisuuden ja varmistamme, että Ylen sisällöt ovat käytettävissä oppimiseen eri tavoin.
Teemme uusin tavoin yhteistyötä Ylen sisällä ja luomme uusia kumppanuuksia.

6. Välitämme tärkeimmät urheilutapahtumat

Varmistamme, että Ylellä on oikeudet esittää urheilua laajasti ja monipuolisesti ja pyrimme välittämään suuria urheilutapahtumia. Kehitämme tulos- ja urheilupalveluamme verkossa. Kannustamme liikkumaan.

7. Löydämme uusia tapoja palvella nuoria

Vahvistamme sisältötarjontaa nuorille ja nuorille aikuisille. Kehitämme tapoja joilla nuoret yleisöt löytävät nämä sisällöt siellä, missä he mediaa käyttävät. Luomme sisältöä yhdessä nuorten kanssa. Kehitämme tapoja kokeilla rohkeasti uutta.

8. Edistämme ja lisäämme yhteistyötä

Vahvistamme yhteistyötä sekä yhtiön sisällä että kumppaneiden kanssa. Hakeudumme ihmisten keskelle kehittämään sisältöjä ja palveluita. Kumppanuuksien painopisteinä sisällöissä ovat draama, kulttuuritapahtumat ja lapsille suunnatut palvelut. Pyrimme pitämään kotimaisten ohjelmahankintojen määrän vähintään nykytasolla. Panostamme aktiivisesti jakelu- ja teknologiakumppanuuksiin sekä teemme kokeiluja ja kehitystyötä yhdessä erilaisten toimijoiden kanssa.

Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle vahvista suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria tarjoamalla kaikille tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä.
Yle2020: Suomalaisten keskellä. Yle vahvista suomalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria tarjoamalla kaikille tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä. missio

Strategian taustalla: Raportti journalismin tulevaisuudesta

Suomi muuttuu, maailma muuttuu, media muuttuu – Miten tämä vaikuttaa Ylen journalismiin?

Muutos on päivittäinen puheenaihe toimituksissamme. Vuoden aikana journalismista vastaavat päälliköt ja tuottajat ovat yhdessä pohtineet, miten Ylen journalismin pitää uudistua, jotta se vastaa entistä paremmin suomalaisten tarpeisiin muuttuvassa maailmassa.

Yhteisten keskustelujen, pohdintojen ja kirjoitustyön tuloksena syntyi laaja raportti Ylen journalismin tulevaisuudesta. Raporttiin tiivistyy ajatuksia siitä, mikä voisi olla Ylen uutis- ja ajankohtaisjournalismin tehtävä ja muoto tulevaisuuden Suomessa.

Pirstaloituvassa ja monimutkaistuvassa maailmassa Ylen ydintehtävä, demokratian ja yhteiskunnallisen keskustelun ylläpitäminen, korostuu entisestään. “Rituaalikatsomisen aika on ohi” – Yleisradio ja journalismin tulevaisuus -raportin ajatukset kiteytyvät myös Ylen uudessa strategiassa.