Hyppää pääsisältöön

1. ’ahlan wa-sahlan

Egyptiläisiä nuoria näköalapaikalla.
Egyptiläisiä nuoria näköalapaikalla. Egyptiläisiä nuoria näköalapaikalla. Kuva: Yle/Markku Värtö Egypti,Kairo,arabialainen kättely,näköalapaikka

Tervetuloa tutustumaan arabian kieleen ja kulttuurikoodiin! Keitä arabit ovat ja mitä sanotaan, kun tavataan? Tämä ja paljon muuta selviää sarjan ensimmäisessä osassa.

Ääntämisvinkkejä

Lue sanoja ja fraaseja mahdollisimman paljon ääneen. Äännä konsonantit huolellisesti, silloin sanat jäävät helpommin mieleen.
Arabian sanojen merkityssisältö on konsonanteissa.
Sanapaino ei ole aina samassa kohdassa vaan vaihtelee sanan tavurakenteen mukaan. Vaikka tämä saattaa tuntua hämmentävältä, opit sen kuitenkin nopeasti kuuntelemalla ja toistamalla sanoja ja lauseita.
Arabiassa ei ole p- eikä v-äännettä. Lainasanoissa voi kuitenkin olla v, esim. viiza (viisumi). Lainasanoissa esiintyy myös ž, esim. žakit (lyhyt takki, pikkutakki). Yleensä ”puuttuvat” äänteet korvataan lainasanoissakin lähinnä olevilla arabialaisilla äänteillä: p > b, v > f

Tervehdykset

sabaaH il-kheer huomenta
sabaaH in-nuur huomenta (vastaus)
masa il-kheer hyvää iltaa
masa in-nuur (vastaus) hyvää iltaa (vastaus)
sabaaH il-kheer ya aHmad Hyvää huomenta, Ahmed!
sabaaH il-kheer ya ustaaz Hyvää huomenta, herra!
masa il-kheer ya madaam Hyvää iltaa, rouva!
masa il-kheer ya duktoor Hyvää iltaa, tohtori!
masa il-kheer ya duktoora layla Hyvää iltaa, tohtori Layla!

Kuulumiset

izzayyak?  Mitä sinulle (m.) kuuluu?
izzayyik?  Mitä sinulle (f.) kuuluu?
izzayyuku?  Mitä teille kuuluu?
kuwayyis (m.) Hyvää kuuluu (mies puhujana).
kuwayyisa (f.) Hyvää kuuluu (nainen puhujana).
kuwayyisiin (mon.) Hyvää kuuluu (monikko: meille).
kuwayyis il-Hamdu li llaah Hyvää kuuluu, kiitos Jumalalle.
kuwayyisa l-Hamdu li llaah  
kuwayyisiin il-Hamdu li llaah  
il-Hamdu li llaah  
izzayyak? Mitä kuuluu?
kuwayyis il-Hamdu li llaah. izzayyak inta? Kiitos hyvää, entä itsellesi?
il-Hamdu li llaah Kiitos hyvää.
akhbaarak eeh? Miten menee? / Mitä kuuluu?
tamaam il-Hamdu li llaah
Hienosti, kiitos Jumalalle / luojan kiitos.
il-Hamdu li llaah
Hienoa, kiitos Jumalalle / luojan kiitos.
Kuva: Markku Värtö/Yle

Esittäytyminen

furSa saiida  Hauska tavata!
furSa saiida giddan  Erittäin hauska tavata!

inta miin? Kuka olet?
ana aHmad Olen Ahmed.
inti miin? Kuka olet?
ana suaad Olen Suad.
ismak eeh? Mikä nimesi on?
ismi ahmad Nimeni on Ahmed.
ismik eeh? Mikä nimesi on?
ismi suaad Nimeni on Suad.
- miin HaDritak? Kuka Te olette? (m.)
- miin HaDritik? Kuka Te olette? (f.)
- ism HaDritak eeh? Mikä on Teidän nimenne? (m.)
- ism HaDritik eeh? Mikä on Teidän nimenne? (f.)
ahlan wa sahlan Hyvää päivää, hauska tavata!
ahlan biik / ahlan biiki Päivää!
furSa saiida Hauska tavata!

Kyllä ja ei

aywa kyllä
la / laa ei
da l-ustaaz Saiid? la, da l-ustaaz Muniir Onko tämä Said-herra? - Ei, tämä on Munir-herra.
di madaam Suaad? aywa, di madaan Suaad Onko tämä Suad-rouva? Kyllä, tämä on Suad-rouva.
da cd? (siidii) la, da dvd (dividii) Onko tämä cd? - Ei, se on dvd.

Kielioppia

Kieliopissa opetellaan kysymyssanat, persoonapronominit, demonstratiivipronominit, suku, nominaalilause ja kirjaimet alif, beh, teh, seh, giim, Ha, kha.

Kysymyssanat

miin? Kuka?
eeh? Mikä?
eeh da (m.)? eeh di (f.)? Mikä tämä / tuo on? (m., f.)

Persoonapronominit, demonstratiivipronominit

ana minä
inta (m.) inti (f.)
sinä
huwwa (m.) 
hiyya (f.)
hän, se
iHna me
intu / intum te
humma he

Kysymyksiä

inta miin? ana aHmad Kuka olet? - Olen Ahmed.
inti miin? ana suaad Kuka olet? - Olen Suad.
miin da? da l-ustaaz saiid Kuka tämä on? - Tämä on Said-herra.
miin di? di madaam samiira di l-aanisa nadya Kuka tämä on? - Tämä on Samira-rouva ja tämä on Nadya-neiti.
miin dool? dool il-ustaaz kariim w madaam layla Keitä nämä ovat? Nämä ovat Karim-herra ja Layla-rouva.
miin dool? dool madaam suaad w madaam samiira Keitä nämä ovat? - Nämä ovat Suad-rouva ja Samira-rouva.


Suku

Sanat jakautuvat maskuliineihin (m.) ja feminiineihin (f.)

Luonnollinen suku: elollista olentoa tarkoittavista sanoista miespuolista tarkoittavat ovat maskuliineja ja naispuolista tarkoittavat feminiinejä. 

Esimerkkejä:

raagil mies
walad poika
mudarris opettaja
umm äiti
bint tyttö
mudarrisa opettaja

Muista sanoista useimmat –a –päätteiset sanat ovat feminiinejä, esimerkiksi:

tarabeeZa pöytä
šiiša vesipiippu
’ahwa kahvi

Maskuliininen adjektiivi muutetaan feminiiniseksi useimmiten lisäämällä -a-pääte. 

kibiirkibiira suuri
gamiilgamiila kaunis
kuwayyiskuwayyisa hyvä

Nominaalilause

Nominaalilause on lause, jossa ei ole verbiä. Sen suomenkielisessä vastineessa lauseessa olisi olla-verbin preesens. 
Kielteisessä nominaalilauseessa on kieltosana miš (voidaan ääntää myös muš).
Esimerkkejä myönteisestä ja kielteisestä nominaalilauseesta:

da kitaab
Tämä on kirja.
ana aHmad
Minä olen Ahmed.
suaad doktoora Suaad on lääkäri.
di miš binti Tuo ei ole tyttäreni.
il-madaam layla miš mawguuda Layla-rouva ei ole paikalla.
huwwa miš finlandi Hän ei ole suomalainen.

Kysymyslause, jossa suomessa olisi -ko/kö (onko, meneekö jne.), muodostetaan pelkällä intonaatiolla eli siinä ei ole kysymyssanaa. 

da l-ustaaz Saiid? la, da l-ustaaz muniir
Onko tämä Saiid-herra? - Ei, hän on Muniir-herra. 
di madaam Suaad? aywa, di madaan suaad
Onko tuo Suaad-rouva. - Kyllä, hän on Suaad-rouva.
da cd? (siidii) la, da dvd (dividii) Onko tämä cd? - Ei, se on dvd.

Kirjaimia

  kirjaimen nimi transkriptio/
ääntäminen
alif alif aa, ’
beh beh (baa’) b
teh teh (taa’) t
seh seh (thaa’) t, s (th)
giim giim (djiim) g
Ha Ha (Haa’) H
kha kha (khaa’) kh

Sanastoa

abb isä
baab ovi
Hagg pyhiinvaelluksen tehnyt mies 
beet koti, talo
akhkh veli
ukht sisko
Hubb rakkaus
Habiib  rakas
taag kruunu

Kulttuuria

Arabian kielen historia on pitkä. Arabeja yhdistää paikkaan liittyvä identiteetti. Ei niinkään uskonto, vaan kieli ja kulttuuri. Arabian kielen historia on pidempi kuin islamin, sillä Koraani ilmestyi profeetalle Arabian niemimaalla, jossa jo puhuttiin arabiaa. Nykyarabian opiskelijalla on pohdittavaa valitessaan, mitä arabiaa opiskelisi.

Nykyarabia - ohjeita arabianopiskelijoille

Arabian kielestä innostuvan kannattaa miettiä tarkkaan, ”mitä arabiaa” hän haluaa oppia*, ensinnäkin minkä maan. Arabimaiden kielet, vaikkakin ovat samaa kieliperhettä, eroavat toisistaan huomattavasti sanaston ja varsinkin ääntämisen osalta. Lisäksi jokaisen maan sisällä on omat rekisterinsä: puhekieli, standardikieli (asioimiskieli, tiedotusvälineiden kieli, uskonnon kieli). Islamista kiinnostuneelle on omat opiskeluväylänsä, sillä islamin arabia on oma lajinsa.

Arabian voi jakaa karkeasti kolmeen eri rekisteritasoon: klassiseen arabiaan, standardiarabiaan ja puhekieleen. Klassinen arabia perustuu Koraaniin, ja sen hallitseminen onkin tärkeää sille, joka haluaa perehtyä erityisesti uskontoon ja historiaan. Klassista arabiaa ei juuri kuule koskaan puhuttavan. Standardiarabia on klassisesta kielestä hieman kevyempi versio, ja sitä käytetään tiedotusvälineissä, kirjallisuudessa ja virallisissa yhteyksissä. Se on lähestulkoon samanlaista eri arabimaissa, ja arabit osaavat puhua sitä sen paremmin, mitä enemmän heillä on koulutusta.

Puhekielen variantteja on useita, jokaisessa arabimaassa muutama. Puhekieltä käytetään arabian varianteista selvästi eniten - kaikissa arkipäiväisissä tilanteissa, myös paikallisviranomaisten kanssa asioidessa) - mutta sitä ei kirjoiteta kuin joissakin poikkeuksellisissa tilanteissa (tosin lisääntyvässä määrin esim. nettikeskusteluissa). Jos haluaa oppia puhumaan arabiaa käytännössä, on valittava, minkä maan tai alueen puhekielestä kannattaa aloittaa. Eri murteet poikkeavat toisistaan huomattavan paljon niin sanaston kuin rakenteidenkin osalta.

Tämän kurssin audiomateriaalin kieleksi on valittu pääasiassa Egyptin puhekieli, koska se palvelee suomalaisia matkailuperinteitä ja on lisäksi se arabian variantti, jota laajalti myös muut arabit kuin egyptiläiset ymmärtävät. Kurssin avulla oppii selviytymään tilanteista, joihin matkailija joutuu.

Puhuttelu, titteli, teitittely

Arabian kielen puhuttelusana on ya. Sitä ei yleensä suomenneta. Esim. Ahmedia puhutellaan ya aHmad. ’Hei tyttö!’ sanotaan ya bint!

Etunimi on tärkeämpi kuin sukunimi: varsinaista sukunimeä ei kaikilla olekaan, vaan etunimen perässä isän ja isoisän nimi. Niinpä henkilöstä käytetään etunimeä, myös jos sen edessä on jokin titteli. Esimerkiksi Ahmed-herra: il-ustaaz aHmad.
Huomaa kuitenkin, että jos tittelin edessä on puhuttelusana ya, artikkeli jää pois, siis ya ustaaz aHmad.

Arabiassa ei varsinaisesti teititellä, vaan vieraampaakin henkilöä puhutellaan yksikön toisessa sinä-persoonassa, inta (m.), inti (f.). Eräänlainen ”teitittelysana” on HaDritak (m.) / HaDritik (f.), kirjaimellisesti ’sinun läsnäolosi’. Sitä käytetään muodollisessa keskustelussa ja osoittamaan kunnioitusta. Esimerkiksi ’voitteko hyvin?’ kysytään mieheltä HaDritak kuwayyis?

Arabia on vanha, rikas kieli

600-luvulta alkoi arabien kielen ja kulttuurin vaikutus Euroopassa tuntua Rooman ja Kreikan vanhoissa kulttuureissä ja lisäksi farsinkielisissä kulttuureissa. Tuolloin käännettiin paljon kielestä toiseen mm. filosofiaa, logiikkaa, historiaa ja monia muita tieteitä. Luonnollisesti tapahtui myös kielivaihtoa. Siksi muissa kielissä on sanoja, joissa on arabialaiset juuret. Samoin Koraanissa on sanoja, jotka eivät ole arabiaa. Etenkin niitä on tullut farsin kielestä. Kulttuurin vaikutus kieleen ja kielen vaikutus kulttuuriin ovat kuin lantin kaksi puolta.

Arabien puhe on runsasta ja tulista

Arabit puhuvat paljon ja käyttävät puheessaan runsaasti adjektiiveja kehuakseen ja näyttääkseen vieraanvaraisuuttaan. Kun puhutaan vaikkapa neidon silmistä, niihin liitetään mahdollisimman monta kuvaavaa adjektiivia. Monien mielestä se on kielen rikkautta, joka kumpuaa kulttuurista. Voidaankin kysyä, onko kieli mahdollistanut arabien temperamentin? Kun puhutaan tuhansilla sanoilla, kieli kuulostaa sivullisesta kiihkeältä tai temperamenttiselta - joskus jopa pelottavalta.
Jos verrataan arabien kieltä esimerkiksi latinaan pohjautuviin kieliin, huomataan helposti, että arabia on rikkaampi. Arabiaa opiskelevien ulkomaalaisten mielestä kielioppi ei sinänsä ole vaikeaa, mutta runsas sanasto tuottaa vaikeuksia.

Eurooppa – foinikialainen prinsessa

Vanhan mantereemme Euroopan nimi on peräisin muinaisesta Foinikiasta, eli nykyisestä Libanonista. Ainakin, jos uskomme vanhaa tarinaa. Prinsessa Europa oli Tyyroksen kuninkaan tytär. Kerran hän oli kävelyllä rannalla ystävättäriensä kanssa. Kun Zeus näki kauniin prinsessan. hän ihastui ja muutti itsensä häräksi päästäkseen tytön lähelle ja vietelläkseen hänet. Suunnitelma onnistui. Tyttö näki härän ja nousi sen selkään. He uivat tai lensivät yhdessä Kreetan saarelle, jossa prinsessa antoi oman nimensä Euroopan mantereelle.

Prinsessa Europa synnytti kolme poikaa, joista yksi sai nimekseen Minos. Hänestä tuli myöhemmin Kreetan kruununperijä. Tästä on peräisin taru Kreetan Minotauruksesta.

Koonnut: Sampsa Peltonen/Yle, Sini Sovijärvi/Yle

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!