Hyppää pääsisältöön

1. Un caffè, per favore!

Kahvila Piazza Navonalla
Kahvila Piazza Navonalla. Kahvila Piazza Navonalla Kuva: Touko Yrttimaa/Yle kahvilat,Piazza Navona,Rooma,Italia

Ensimmäisessä osassa pääset heti juttelemaan italialaisten kanssa: opit tervehtimään ja kyselemään kuulumisia. Italialaisten kanssa on helppo kommunikoida, vaikka kaikki sanat eivät heti löytyisikään - elekieli auttaa ja sitä käytetään joka tapauksessa!

Tarina alkaa kahvilasta Rooman kuuluisalla, kauniiden suihkulähteiden koristamalla Piazza Navonalla, johon jokainen itseään kunnioittava Rooman-kävijä suuntaa kulkunsa.

Un caffè, per favore!

Ecco il caffè, signora! (Kas tässä kahvinne, rouva!)

- Buon giorno, Giovanni!
- Buon giorno, signora Monti! Desidera?
- Un caffè, per favore, e anche un bicchiere d’acqua.
- Subito, signora! Acqua gassata o naturale?
- Naturale, ma non molto fredda.
- Ecco il caffè e l’acqua per Lei, signora.
- Grazie, Giovanni. Ecco lo scontrino.

Sanasto: dialogi 1

bar baari, kahvila
buono hyvä
giorno päivä
signora rouva
desiderare haluta
caffè kahvi
per favore olkaa hyvää (pyydettäessä)
anche myös
bicchiere lasi
acqua vesi
subito heti
gassato hiilihapollinen, kupliva
naturale luonnollinen, hiilihapoton
molto hyvin, kovin; paljon
freddo kylmä
ecco kas tässä
lo scontrino (kassa)kuitti
per Lei Teille
grazie kiitos

Vorremmo due panini! (Haluaisimme kaksi sämpylää!)

- Buon giorno! Vorremmo due panini e due limonate.
- I panini con il formaggio o con il prosciutto?
- Con il formaggio, grazie, come sempre.
- Ecco le bibite. Li riscaldo i panini?
- Sì, grazie. Quant’è?
- Sono quattro euro in tutto.

Sanasto: dialogi 2

vorremmo haluaisimme (volere = haluta)
due kaksi
panino sämpylä
limonata sitruunamehu
formaggio juusto
con formaggio juuston kanssa, ”juustolla”
prosciutto kinkku
bibita juoma
riscaldare lämmittää
quanto kuinka paljon
è on (essere = olla)
(sono) quattro euro (se maksaa) neljä euroa
in tutto yhteensä

Quanto pago? (Mitä olen velkaa?)

- Due caffè, per favore! Uno normale e uno macchiato.
- Ecco a voi, signori. Altro?
- No grazie, va bene così. Quanto pago?
- Sono due euro. La cassa è lì in fondo.

Sanasto: dialogi 3

uno yksi
normale tavallinen
macchiato kahvi, jossa on maitotilkka
a voi teille
signore herra
altro muu toinen
Altro? Saako olla muuta?
pagare maksaa
cassa kassa
tuolla
in fondo perällä

Esittäytyminen

Näin esittäydyt italiaksi eli kerrot, kuka olet:

Sono... Olen...
Mi chiamo... Nimeni on...

Come ti chiami?   Mikä sinun nimesi on?

Mi chiamo Camilla.  Nimeni on Camilla.

Sono Camilla.  Olen Camilla.

Come si chiama?  Mikä (Teidän) nimenne on?

Mi chiamo / Sono Daniele Rosi.  Nimeni on / Olen Daniele Rosi.

On hyvä muistaa, että kohteliaaseen esittäytymiseen kuuluu ensin tervehtiminen tai muu, kohtelias reagoiminen vastapuoleen, kuten hauska tutustua, hauska tavata.

Piacere. Hauska tutustua.
Molto lieto/Molto lieta. Hauska tutustua.

Molto lieto (maskuliini) ja molto lieta (feminiini) ovat ilmaisuja, joilla kerrotaan, että on hauska tutustua. Ne taipuvat maskuliinissa ja feminiinissä. Sana lieto / lieta tarkoittaa iloinen, mielissään.

Tervehtiminen

Ciao, Nicola!  Hei / Moi / Terve, Nicola!

Salve, ragazzi!  Terve  / Moi, kaverit!

Buongiorno a tutti!  Päivää kaikille!

Buongiorno, signora!  Päivää, rouva!

Buona sera, signor Giovanni!  Hyvää iltaa, herra Giovanni!

Voinnin kysyminen

Stai bene, Nicola?  Kuuluuko hyvää / Voitko hyvin, Nicola?

Sto benissimo!  Erittäin hyvää  / Voin mitä parhaiten!

Ciao, Anna!  Hei, Anna! Mitä kuuluu / Miten menee / Miten voit?

Grazie, non c'è male.  Kiitos, ei yhtään hullumpaa  / hullummin.

Voinnin kysymiseen voi vastata myös näin:

Benone, grazie. E tu?  Erittäin hyvää / hyvin, kiitos. Entä sinä itsellesi / itse?

Buongiorno, signora. Come sta?  Päivää, rouva. Miten voitte / Mitä kuuluu?

Grazie, sto bene. E Lei?  Kiitos, voin hyvin / hyvää kuuluu. Entä Te itse / Teille itsellenne?

Mistä olet kotoisin?

Sinuttelu:
- Di dove sei, Stella? (Mistä olet kotoisin?)
- Sono di Firenze. (Olen Firenzestä.)

Teitittely:
- Di dove è, signora Cavalli?  Mistä olette kotoisin, rouva Cavalli?
- Sono di Torino.  Olen Torinosta.

Hyvästely

Buona sera, Antonio.  Hyvää illanjatkoa, Antonio.

Buongiorno, signora. A stasera.  Mukavaa päivää / päivänjatkoa, rouva. Nähdään illalla / Näkemiin iltaan asti.

Arrivederci!  Näkemiin / Nähdään!

Arrivederla, signor Giovanni.

-Näkemiin (yksikön teitittely), herra Giovanni.

Tervehtiminen ja tilaaminen kahvilassa

Kuuntele seuraavien dialogien tervehdykset harjoituksen vuoksi, muutoin voit tutustua tarkemmin niiden sisältöön tämän kappaleen Tarina: dialogit ja sanasto -osiossa.

Harjoittele vielä ruokasanoja:

Tunnetko nämä ruokasanat?

Artikkelit 

Vorrei un caffè. Haluaisin kahvin.
Ecco il caffè, signora. Tässä kahvi, rouva.
L’acqua è fredda. Vesi on kylmää.
Mi piace molto la natura. Pidän paljon luonnosta.

Artikkelit ovat pääsanansa mukaan joko maskuliineja tai feminiinejä. Useimmat o-päätteiset sanat ovat maskuliineja ja a-päätteiset feminiinejä, e-loppuiset joko feminiinejä tai maskuliineja. Artikkelit taipuvat yksikössä ja monikossa. Artikkelin muotoa määrää suvun ja luvun lisäksi seuraavan sanan alkukirjain.
Yksikkö.

Yksikön epämääräinen artikkeli

maskuliini feminiini
un panino una birra
un amico un’amica
uno scontrino una stella
uno zio una zia

Sekä vokaalilla että konsonantilla alkavien maskuliinisukuisten sanojen epämääräinen artikkeli on un. Jos maskuliinisana alkaa kirjainyhdistelmällä s + toinen konsonantti tai z-kirjaimella, artikkeli on uno. Feminiinissä vastaavaa tapausta ei ole, vaan artikkeli on una eli kaikkien konsonantilla alkavien feminiinisanojen artikkeli on una, vokaalialkuisten un'.

Yksikön määräinen artikkeli

maskuliini feminiini
il panino la birra
l’amico l’amica
lo scontrino (kuitti) la scorza (hedelmänkuori)
lo >stivale (saapas) la stella (tähti)

Maskuliinissa konsonttialkuisten sanojen määräinen artikkeli on yksikössä il ja monikossa i. Feminiinissä vastaavat muodot ovat la ja le.

Jos maskuliinisukuisen sanan aloittaa s + toinen konsonantti tai z-kirjain, artikkeli on yksikössä lo.
Vokaalialkuisten sanojen yksikön määräinen artikkeli on sekä maskuliinissa että feminiinissä l’.

Muuta yksikön epämääräiset artikkelit määräisiksi

Muuta yksikön määräiset artikkelit epämääräisiksi

Monikko

Monikon määräinen artikkeli

maskuliini feminiini
i panini le birre
gli amici le amiche
gli scontrini
gli stivali
le scorze
le stelle

Monikossa maskuliinin muoto on i ja feminiinin le.
Jos maskuliinisukuisen sanan aloittaa s + toinen konsonantti tai z-kirjain - jolloin artikkeli on yksikössä lo - monikon artikkeli on gli. Feminiinissä samaa ilmiötä ei ole.

Lisää monikon määräiset artikkelit

Lisää määräiset artikkelit sekä yksikössä että monikossa.

Monikon epämääräinen artikkeli

dei panini delle birre
degli amici delle amiche
degli scontrini delle stelle

Monikon epämääräisenä artikkelina toimii niin sanottu partitiivinen artikkeli (vrt. ranskan kielen des, myös engl. some). Ajatuksena on se, että kyseessä olevia sanoja ajatellaan olevan muutamia tai joitakin kappaleita. Usein artikkelia ei tarvitse lainkaan käyttää. Sitä kuitenkin kuulee käytettävän, juuri sidoksissa partitiivisuuteen, mutta myös näillä, ilman artikkelia olevilla muodoilla pärjää:

panini birre
amici amiche
scontrini scorze
stivali stelle

 Lisää monikon epämääräiset artikkelit

Substantiivit ja adjektiivit

Yksikkö

Italian substantiiveilla ja adjektiiveilla on kaksi sukua. Suurin osa sanoista päättyy joko o- tai a-kirjaimeen. Useimmat o-päätteiset ovat maskuliineja ja a-päätteiset feminiinejä, e-loppuiset joko feminiinejä tai maskuliineja.

O (mask.) il cornetto caldo
A (fem.) la birra fredda
E (mask.) il limone verde
E (fem.) la televisione digitale

Usein adjektiivi saa saman päätteen kuin substantiivi, eli adjektiivi seuraa pääsanan sukua (feminiini tai maskuliini) ja lukua (yksikkö tai monikko).

Adjektiivi voi myös saada eri päätteen kuin substantiivi, riippuen siitä, kuinka monta muotoa adjektiivilla on.


un posto interessante
una città interessante

Monikko

Substantiivien ja adjektiivien pääte monikossa on joko -i (maskuliinit, yksikössä e-loppuiset sanat) tai -e (feminiinit).

il cornetto caldo i cornetti caldi
la birra fredda le birre fredde
il limone verde i limoni verdi
la televisione digitale le televisioni digitali

Muuta yksiköstä monikkoon sekä substantiivit että adjektiivit

Muuta monikosta yksikköön sekä substantiivit että adjektiivit.

Painolliseen vokaaliin päättyvät sanat eivät taivu monikossa.

due caffè (kaksi kahvia), due tè (kaksi teetä)

tre città (kolme kaupunkia)

Adjektiivin paikka

Adjektiivi sijoittuu pääsääntöisesti substantiivin jälkeen.

un cornetto caldo

un amico finlandese

Muutamien tavallisimpien adjektiivien paikka on kuitenkin ennen pääsanaa. Näitä ovat esimerkiksi adjektiivit buono, bello, cattivo, grande ja piccolo, jotka taipuvat suvussa ja luvussa.

una buona notizia hyvä uutinen
una bella ragazza kaunis tyttö
un cattivo esempio huono esimerkki
una grande casa iso talo
un piccolo ragazzo pieni poika

 Lisää adjektiivi substantiivin jälkeen.

 Lisää adjektiivi.

Prepositiot

Italiassa prepositiot ilmaisevat sen, mikä suomessa sisältyy sijapäätteisiin. Tavallisimmat prepositiot liittyvät ilmaisuihin, joilla kerrotaan:

1. paikka ja aika:

a, in, da, dietro, dopo, tra, verso

2. omistusuhde:

di

3. johonkin liittyminen, kanssa tekeminen tai oleminen:

con

4. tarkoitus, jotakin varten oleminen:

per

Prepositiot ovat myös osana myös monissa eri sanonnoissa ja verbirakenteissa, joissa ne esim. yhdistävät verbejä toisiinsa.

a Roma Roomassa
in banca pankissa
da Francesco Francescon luona
una collega di Giulio Giulion kollega
con il limone sitruunan kanssa
per Lei Teille

Prepositiot ovat myös osana myös monissa eri sanonnoissa ja verbirakenteissa, joissa ne esim. yhdistävät verbejä toisiinsa:

un pazzo da legare   umpihullu

andare a fare dello sport  mennä liikkumaan/urheilemaan

cominciare a piovere  alkaa sataa

finire di studiare  lopettaa/päättää opiskelu

smettere di sfumare  lopettaa tupakoiminen

Valitse prepositio

Täydennä prepositio

Verbien taivutus

Säännölliset verbit

Italian verbit jaetaan kolmeen eri taivutusryhmään eli konjugaatioon. Suurin ryhmä on ensimmäinen, niin sanotut -are -päätteiset verbit. Jokaisella ryhmällä on oma tunnusvokaali, joka näkyy perusmuodon lisäksi monikon toisessa persoonassa. Verbin perusosaan liitetään persoonapääte. Kaikkien ryhmien persoonapäätteet ovat samat yksikön ensimmäisessä ja toisessa sekä monikon ensimmäisessä persoonassa.

TAIVUTUSRYHMÄ -ARE
entrare tulla, astua sisään
io entro
tu entri
lui/lei/Lei entra
noi entriamo
voi entrate
loro entrano

HUOM! Monikon kolmannessa persoonassa paino on ensimmäisellä tavulla. Tämä koskee kaikkia niin säännöllisiä kuin epäsäännöllisiä verbejä.

Täydennä verbin taivutus - säännöllisten verbien taivutusryhmä -are

TAIVUTUSRYHMÄ -ERE
prendere ottaa
io prendo
tu prendi
lui/lei/Lei prende
noi prendiamo
voi prendete
loro prendono

Täydennä verbin taivutus - säännöllisten verbien taivutusryhmä -ere

TAIVUTUSRYHMÄ -IRE
partire lähteä
io parto
tu parti
lui/lei/Lei parte
noi partiamo
voi partite
loro partono

Täydennä verbin taivutus  - säännöllisten verbien taivutusryhmä -ire

Kurssin seuraavan osan (osa 2) lopussa on ensimmäinen kielioppitesti, jonka avulla voit testata myös tässä jaksossa oppimiasi kieliasioita.

Tutkimusten mukaan Välimeren kansojen lapset säilyttävät pitkään kykynsä käyttää elekieltä – kyvyn, joka meillä kaikilla on noin yhden vuoden ikään asti.

Il linguaggio dei gesti - Italialaisten elekieli

Kanssakäyminen on italialaisen kulttuurin olennainen piirre. Puhumisen ohella siihen kuuluu myös monimerkityksinen elekieli, jolla voi ilmaista yllättävän monia asioita. Tutkimusten mukaan Välimeren rannoilla asuvien kansojen lapset säilyttävät paljon pidempään kykynsä käyttää myös elekieltä – kyvyn, joka meillä kaikilla on noin yhden vuoden ikään asti.

Eleitä on kahdenlaisia: toiset niistä kerrotaan ilmeilemällä, toisiin tarvitaan ainakin yhtä kättä kasvonilmeiden lisäksi. Useimmat eleet toimivat ilman sanallista viestintää, mutta joihinkin kuuluu myös osuva kommentti. Monet italialaisten eleistä ovat kansainvälisiä ja ymmärrettäviä muissakin kulttuureissa.

Vasemman ranteen osoittaminen toisen käden sormella merkitsee melkein missä tahansa Euroopassa: mitähän kello on? Näitä eleitä kutsutaan ‘ilmehtiviksi’ (gesti mimici). Kännykkäkulttuuri varmasti verottaa tämän eleen hyötykäyttöä merkittävästi...

Toisaalta on olemassa eleitä, jotka tunnetaan vain tietyillä Italian alueilla, tai joiden merkitys saattaa yllättäen muuttua seudulta toiselle. Nämä eleet ovat luonteeltaan symbolisia (gesti simbolici), ja ne voivat korvata kokonaisia puhutun kielen lauseita. Erityisen runsaasti eleitä on koottu Napolin seudulta. Vaihtelua esiintyy siellä pienelläkin alueella niin paljon, että voidaan puhua elekielen murteista! Elokuvan keinoin napolilaisia eleitä ja ilmeitä on ikuistanut kuuluisa koomikko Totò (Antonio de Curtis, 1898-1967), jonka elehtimiseen liittyi usein sanallisen ilmaisun vääntelyä.

Yleisimmät eleet liittyvät ravintoon, mielialan ilmaisuun ja erilaisiin varoituksiin. Meille vieras keskustelutilanteiden ele on käsi kevyesti eteen päin vietynä, sormet supussa - suppua liikutetaan kiihtymysasteen mukaan ylös alas... Mitä kaikkea tähän liittyykään? Vain italialainen sen tietää, mutta mitä tahansa henkilökohtaisesti koetusta voimakkaasta ihmettelystä tai insisteeraamisesta ärsyyntymiseen asti.

"Minun on nälkä" ilmaistaan painamalla oikea käsi kohti vatsaa kämmenpuoli alaspäin ja sormet suorina. Oikean käden etusormen pyörittäminen poskea vastaan taas merkitsee ‘Onpas herkullista’: tämä ele on tavallinen varsinkin lasten kanssa puhuttaessa.  

Mitä mielialaa ilmentää kevyesti nyrkkiin puristettu käsi, jota muka purraan? Raivoapa hyvinkin. Kun käsivarret ovat suorina eteenpäin ja molemman käden etusormet viedään muutaman kerran lähelle toisiaan kuin pienet sarvet, ele ilmaisee varoituksen: “Varo, nämä toimivat yhdessä!” eli "Täältä pesee!".

Hauskimpia eleitä on käden vieminen pään tasolle korvan tuntumaan ikään kuin vääntämään isoa mutteria tai kelaa. Tämä pieni vääntöele kertoo, että jollakulla ei kaikki ole ihan kotona.

Tärkeimmät eleet on siis hyvä tunnistaa Italiassa liikuttaessa. Vaikka eleillä voi päästä pitkälle, kieliopintoja niiden takia ei saa hylätä!

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!