Hyppää pääsisältöön

2. The local pub

Pubikohtaus sarjassa Alright? Alright!
Pubikohtaus sarjassa Alright? Alright! Kuva: Seppo Sarkkinen kieliohjelma,Neil Hardwick

Sarjan toisessa osassa tutustutaan tarkemmin Egganhamin kylän asukkaisiin ja harjoitellaan samalla muun muassa ruokailusanastoa.

5 o' clock tea

Kello viiden tee on tuttu stereotypia Britanniasta, mutta osalle briteistä sana tea tarkoittaa päivän pääateriaa.

- Mum, what's for tea?
- Today we'll have chicken and rice.

- Äiti, mitä on ruuaksi?
- Syömme tänään kanaa ja riisiä.


Kielioppia

Kappaleessa muodostetaan kysymys- ja kieltolauseita, tutustutaan imperfektiin ja opetellaan kellonajan ilmaisua monella eri tavalla.

Olla- ja omistaa-verbit sekä kysymys- ja kieltolauseiden muodostus

Olla-verbejä on englannin kielessä kaksi: to be ja to haveBe-verbillä ilmaistaan olemista ja have-verbillä omistamista. Ne taipuvat preesensissä (nykymuoto) ja imperfektissä (mennyt aika) seuraavasti:

To be
Preesens
To be
Imperfekti
To have
Preesens
To have
Imperfekti
I am I was I have I had
you are you were you have you had
he/ she/ it is he/ she/ it was he/ she/ it has he/ she/ it had
we are we were we have we had
you are you were you have you had
they are they were they have they had

Olla-verbin imperfekti

Olla-verbi on epäsäännöllinen verbi ja se käyttäytyy eri tavalla kuin mikään muu verbi. Harjoittele seuraavassa tehtävässä kysymys- ja kieltolauseita televisiosarjan kakkososasta poimittujen lauseiden avulla.

Kysymys- ja kieltolauseita

Pohdi myös seuraavia kysymyksiä:

Olla-verbin kysymys- ja kieltolauseet eivät tarvitse apuverbiä.

Is Sharon in Egganham? I am not sure.

Millä apuverbillä muodostetaan muiden paitsi olla-verbin kysymys- ja kieltolauseet?

Vastaus

Do-apuverbillä, jonka preesensin yksikön 3. persoonan muoto on does ja imperfekti on did. 

Do you live in Egganham? Does Sharon live there? 

We didn't go shopping at all. 

Miksi olla- ja omistaa–verbit eivät tarvitse do-apuverbiä kysymys- ja kieltolauseissa?

Vastaus

Olla-verbi ei tarvitse apuverbiä koskaan ja myöskään omistaa-verbi ei silloin, kun se on muodossa have got. 

Vertaa lauseita:

Have you got any apples?
Do you have any apples? 

We hadn't got sandwiches in the old days.
We didn't have sandwiches in the old days. (yleisempi) 

Molemmat lauseet tarkoittavat aivan samaa eli voit käyttää omistaa-verbinä joko have tai have got. Muista vain, että jos käytät kahden verbin yhdistelmää have got, silloin kysymys- ja kieltolauseet muodostetaan ilman apuverbiä.

Verbs (the past tense)

Imperfekti eli mennyt aikamuoto ilmaisee mitä joku teki (I studied) tai mitä tapahtui (it rained). Säännöllisten verbin imperfektin tunnus on verbin vartaloon lisättävä -ed. Epäsäännölliset verbien imperfekti, kuten muutkin aikamuodot, on opeteltava ulkoa. Tarkastele alla olevien tv-sarjan toisessa osassa esiintyvien säännöllisten ja epäsäännöllisten verbin preesens- ja imperfektimuotoja.

Säännöllisiä verbejä Epäsäännöllisiä verbejä
move, moved (muuttaa) come, came (tulla)
love, loved (rakastaa, pitää kovasti) give, gave (antaa)
like, liked (pitää, välittää) go, went (mennä)
own, owned (omistaa) put,put (panna, asettaa, sijoittaa)
wait, waited (odottaa) take, took (ottaa)

Nämä olivat imperfektin yleismuotoja. Kestomuoto muodostetaan kuten preesensillä: olla-verbi be + pääverbin ing-muoto. Ainoa ero on, että olla-verbi on kestoimperfektissä tietenkin imperfektimuodossa was, were. Kestoimperfektiä käytetään yleensä, kun kerrotaan mitä joku oli tekemässä samanaikaisesti, kun jotakin muuta tapahtui. Tällöin kestoimperfektissä kerrottu tekeminen on pidempikestoista.

Esimerkkilauseita:

We were making dinner when you came home.
Valmistimme illallista, kun tulit kotiin. 

Tom was studying for an exam when I called him.
Tom opiskeli juuri tenttiä varten, kun soitin hänelle.

They walked home although it was raining cats and dogs.
He kävelivät kotiin, vaikka ulkona satoi kuin saavista kaataen.

Clock times

Kellonaikaa voi kysyä esim. näin

What's the time, please?
Have you got the time, please?
What time is it?

Englannin kielellä kellonajat ilmaistaan toisin kuin suomessa. Kun suomeksi voi ilmaista tunteja numeroilla 1-24, englannissa käytetään lukusanoja 1-12. Miten sitten erottaa mistä vuorokaudenajasta milloinkin on kyse?

Aamun kellonajan yhteyteen laitetaan kirjaimet am/a.m., esim. 8 am (suomeksi 08.00). Kirjainyhdistelmä tulee latinankielisistä sanoista ante meridiem eli ennen puoltapäivää. Tätä lyhennettä käytetään aikavälillä 00.01-11.59.

Kirjainlyhenne pm/p.m. tulee puolestaan sanoista post meridiem eli puolenpäivän jälkeen. Sitä käytetään puhuttaessa 12.01-23.59 olevista kellonajoista, esim. 8 pm (suomeksi 20.00).

Keskiyön ja keskipäivän ilmaiseminen

Keskipäivän klo 12:sta puhuttaessa voidaan käyttää ilmaisuja noon tai 12 pm. 

Huomaathan, että tästä tulee myös englannin sana iltapäivä afternoon, "keskipäivän jälkeen". 

Keskiyöstä kello 24.00/00.00 taas sanotaan joko midnight tai 12 am.

Kellonaikoja voidaan ilmaista myös prepositioiden past (yli) ja to (vaille) avulla.

Lisäksi kellonaikojen yhteydessä käytetään paljon seuraavia ilmaisuja:

It's one o'clock.
Kello on yksi. (1.00 tai 13.00)

It's half past three.
Kello on puoli neljä. ("puoli ohi 3", 3.30 tai 15.30)

It's a quarter to eight.
Kello on varttia vaille kahdeksan (7.45 tai 19.45).

Katso videolta millä kahdella tavalla Sharon sanoo kellon olevan 14.30.

Vastaus

Sharon: ...and where were you till half two?
Eric: It wasn't till half two, was it?
Sharon: Yes it was, because I was waiting. I was looking at Big Ben and I remember thinking, "Where's Eric got to, it's nearly gone two o'clock,"
Eric: I was playing football.
Sharon: Till half two? You're telling me you were playing football till half past two?
Eric: It went into extra time.
Sharon: You lying bugger! Pardon my French.
Eric: But Sharon...
Sharon: No buts! It's the second afternoon this week!

Half two:n kanssa pitää siis olla tarkkana, sillä se ei ole puoli kaksi vaikka suomalaissilmin siltä ensin näyttää.

Kellonajan ilmaisu monella tavalla

Articles

Substantiivit jaetaan englannin kielessä kahteen ryhmään: sellaisiin joiden kappalemäärä voidaan laskea ja sellaisiin joita ei voi laskea, kuten ainesanat (coffee, honey). Puhuttaessa kappalemäärittäin laskettavista asioista käytetään epämääräistä artikkelia a tai an, kun asia/esine mainitaan ensimmäisen kerran. Artikkelit voivat myös korvata lukusanan one. Esimerkiksi lause "Haluaisin yhden kellon" voidaan englanniksi sanoa jokoI'd like a clock tai I'd like one clock.

Puhuttaessa laskettavasta asiasta toistamiseen tai se on tunnettu, jokin tietty asia tai ainoa laatuaan käytetään määräistä artikkeliathe (the sun).

Esimerkkilauseita

Jim has a cat. The cat is black.
May I have an orange, please!
I like apples. The apples I bought yesterday were delicious!
The sun is shining. 

Some- ja any-sanoja käytetään silloin, kun ei haluta ilmaista tarkkaa lukumäärää (I know some words in English), tai kun käytetään sanoja, joita ei voida laskea. Tällaisia ovat abstrakti- (music) ja ainesanat (milk). No-sanalla kielletään kaikenlaisia sanoja.

Some (vähän, hiukan, jonkin verran, joitakin, muutamia)
-myönteisissä lauseissa:
I have some money. Minulla on jonkin verran rahaan.
-kohteliaissa kysymyksissä tarjottaessa jotakin:
Would you like some tea?Haluaisitko teetä?

Any (yhtään, mitään)
-tavallisissa kysymyksissä:
Do you have any money?Onko sinulla yhtään rahaa?
-kielloissa kieltosanan kanssa:
I don't have any sisters. Minulla ei ole sisaria.

No (ei yhtään) käyttö
-kieltolauseissa:
I have no money. Minulla ei ole yhtään rahaa.
I have no sisters. Minulla ei ole yhtään sisarta.

Katso seuraava video ja tarkkaile artikkeleiden käyttöä.

24/7

"Twenty-four seven" on puhekielinen ilmaus ja tarkoittaa jonkun asian kestävän "jatkuvasti", kellon ympäri seitsemänä päivänä viikossa.

This project keeps Robert busy twenty-four seven.
Tämä projekti työllistää Robertia kellon ympäri.
She's in a good mood twenty-four seven.
Hän on jatkuvasti hyvällä tuulella.


Tapakulttuuria

Pubien ja majatalojen historiaa, kummituksia ja kummallisia nimiä...

French fries - chips

Brittienglanti ja amerikanenglanti eroavat usein sanastollisesti toisistaan. Esimerkiksi "ranskalaiset perunat" ovat brittienglannissa chips, mutta amerikanenglannissa French fries. Jos sanot amerikkalaiselle I’d like some chips, please, hän antaa sinulle perunalastuja. Jos taas Britanniassa haluat perunalastuja, sinun tulee pyytää niitä sanomalla I’d like some crisps, please.

Pubs (Public houses) and Inns

Kukaan ei oikein tiedä milloin ensimmäiset pubit ilmestyivät Britanniaan. On olemassa kirjoitettuja viitteitä tietynlaisista pubeista (yksityisistä taloista, joissa tarjoiltiin alkoholijuomia) jo 560-luvulla. Väitetään, että Britannian vanhin vielä toimiva pubi on Ye Olde Fighting Cocks (Vanhat taistelukukot), joka sijaitsee St Albansissa ja rakennettiin 700-luvulla.

Monissa pubeissa ja majataloissa on kummituksia: esimerkiksi SCOL INN pubissa Norfolkissa (1900-luvulta), missä Emma-nimisellä pubin omistajan vaimolla sanottiin olleen salainen suhde ohikulkeneeseen maantierosvoon (tai niin hänen miehensä luuli, vaikka nainen olikin syytön). Mustasukkainen pubin omistaja kuitenkin murhasi vaimonsa. Nyt Emma kummittelee pubissa ja hänen kutsumanimensä on The White Lady (Valkoinen Nainen).

Joillakin pubeilla ja majataloilla on kummallisia nimiä:

Britannian pisin pubin nimi on The Old Thirteenth Cheshire Astley Volunteers Rifelman Corp Inn, joka voisi olla suomeksi vaikkapa Vanha kolmansientoista Chershire-Astleyn vapaaehtoisten kiväärimiesten armeijakunnan majatalo.

Muita kummallisia pubien nimiä:

The Hole in the Wall
The Bucket of Blood
The Inn Next Door Burnt Down
The Quiet Woman
The Lion in Vienna
The Cat and the Custard Pot
The Donkey on Fire
The World Turned Upside Down

Kymmenen yleisintä pubin nimeä Britanniassa:

The Crown
The Red Lion
The Royal Oak
The Swan
The White Hart
The Railway (Inn, Arms, Tavern)
The Plough
The White Horse
The King's Arms
The Queen's Head

Miten kääntäisit nimet suomeksi?

Vastaus

Kruunu 
Punainen leijona 
Kuninkaallinen tammi 
Joutsen 
Valkoinen peura 
Rautatie 
Aura 
Valkoinen hevonen 
Kuninkaan vaakuna 
Kuningattaren pää

Käy tutustumassa brittiläisen Fletching-kylän pubiin.The Rose & Crown

Perustuu ohjelmaan: Alright? Alright! Teksti: David Mitchell. Vuosi: 2005.

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!