Hyppää pääsisältöön

2. Ser o no ser, ¡vaya cuestión!

Tarjoilija annostelee tapaksia lautaselle baaritiskin takana espanjalaisravintolassa.
Tapas-baarin tarjoilija. Tarjoilija annostelee tapaksia lautaselle baaritiskin takana espanjalaisravintolassa. Kuva: Yle/Sini Sovijärvi Espanja,kahvilat,tarjoilijat,baaritiski,Talo Espanjassa,ravintolat

Tässä osassa opit ammatteihin liittyvää sanastoa, kuvailemaan ihmisiä sekä perhesanastoa. Kieliopissa opiskellaan muun muassa substantiivien suku ja luku. Kulttuuriosiossa kerrotaan espanjan kielestä ja sen levinneisyydestä.

Preguntar por la profesión

Näin kysytään ammattia epävirallisissa tilanteissa (sinuttelu):

¿A qué te dedicas? – Soy profesor.
¿Cuál es tu profesión? – Soy enfermera.

Tai: Trabajo de/como enfermera.

Näin puolestaan kysytään ammattia teititellen:

¿A qué se dedica usted?Soy arquitecto.
¿Cuál es su profesión?Soy taxista.

Verbi dedicarse tarkoittaa sananmukaisesti jollekin omistautumista.

Trabajo de/como enfermera tarkoittaa, että työskentelen sairaanhoitajana. Trabajo on trabajar ”työskennellä”-verbin yksikön 1. persoonan muoto ”työskentelen”.

Prepositiot de ja como vastaavat tässä suomen -na/-nä -päätettä. Naisista puhuttaessa lähes kaikki ammatit saavat a-päätteen (enfermera). Soy ja es ovat ser “olla” verbin yksikön 1. ja 3. persoona (ks. osa 1 kielioppi).

Profesiones - Ammatteja

médico / médica lääkäri
profesor / profesora opettaja
enfermero / enfermera sairaanhoitaja
secretario / secretaria sihteeri
abogado / abogada asianajaja
taxista taksinkuljettaja
cocinero / cocinera kokki
camarero / camarera tarjoilija
arquitecto / arquitecta arkkitehti
empleado / empleada työntekijä

Mi marido es abogado. Minun mieheni on asianajaja.
Tu mujer es profesora. Sinun vaimosi on opettaja.
Su hijo es camarero. Hänen poikansa on tarjoilija.

Mikä on seuraavien ihmisten ammatti?

Decir dónde trabajas

Kertoa missä työskentelet

- ¿Dónde trabajas?
- Trabajo en un hospital, soy enfermera.

Kysymyssana ¿dónde? tarkoittaa missä, trabajas on trabajar-verbin yksikön 2. persoona ”työskentelet”. Prepositio en vastaa suomen -ssa/-ssä -päätettä.

-¿Dónde trabaja usted?
- Soy profesora y trabajo en una escuela.

Näin kysytään teititellen missä Te työskentelette. Tällöin verbistä käytetään 3. persoonaa ja teitittelypronomini usted on tavallista lisätä lauseen loppuun.

Lugares donde se trabaja - Työpaikkoja

una escuela koulu
una oficina toimisto
un banco pankki
un hospital sairaala
un restaurante ravintola
un hotel hotelli
una cafetería kahvila
un bar baari
una tienda kauppa

Describir físicamente a una persona

Kuvailla ihmisiä

-¿Cómo es Jorge? - Es alto, delgado y guapo.
-¿Y su amiga? - Es baja, morena y lleva gafas.

Kysymys ¿cómo es? tarkoittaa minkälainen joku asia/henkilö on. Kuvailtaessa miehiä adjektiivit päättyvät yleensä o-kirjaimeen (maskuliini) ja naisia kuvailtaessa a-kirjaimeen (feminiini) (ks. kielioppi). Lleva gafas tarkoittaa, että on silmälasit/käyttää silmälaseja.

Adjetivos - Adjektiiveja

rubio,rubia vaaleahiuksinen
moreno, morena tummahiuksinen
pelirrojo, pelirroja punahiuksinen
alto, alta pitkä
bajo, baja lyhyt
delgado, delgada hoikka
gordo, gorda lihava
guapo, guapa komea, kaunis
feo, fea ruma
viejo, vieja vanha
joven nuori

Joven ei saa erikseen feminiinimuotoa.

Miguel es joven.
Paloma es joven.

Familia - Perhe

el padre isä
la madre äiti
el hijo poika
la hija tytär
el abuelo isoisä
la abuela isoäiti
el hermano veli
la hermana sisko
el primo (poika)serkku
la prima  (tyttö)serkku
el tío setä
la tía täti

Perhe


Kielioppia

Tässä osassa opiskelemme substantiivien ja adjektiivien suvun ja luvun sekä omistuspronominit.

Concordancia de género y número de los sustantivos

Substantiivien suku ja luku

Espanjan kielessä substantiivit ovat joko maskuliineja (un banco) tai feminiinejä (una escuela).

  epämääräinen muoto, yksikkö epämääräinen muoto, monikko määräinen muoto, yksikkö määräinen muoto, monikko
maskuliini un - el los
feminiini una - la las

Epämääräistä artikkelia un tai una käytetään silloin, kun asia tai esine on tuntematon tai se mainitaan ensimmäistä kertaa. Määräistä artikkelia el / la tai los / las käytetään jostakin ennen mainitusta tai tunnetusta asiasta tai esineestä.

O-päätteiset substantiivit ovat yleensä maskuliineja ja a-päätteiset feminiinejä. E-päätteiset ja konsonanttiin päättyvät substantiivit voivat olla kumpia tahansa, joten niiden suvut on opeteltava ulkoa.

un coch    auto
un limó   sitruuna
una calle     katu
una sarté paistinpannu

Monikko muodostetaan lisäämällä  -s, paitsi konsonanttiin päättyvillä substantiiveilla jolloin monikon pääte on  -es.

un banco – bancos
una calle – calles
la escuela – las escuelas
el limón – los limones

Epämääräinen artikkeli

Määräinen artikkeli

Monikkotehtävä

Concordancia de género y número de los adjetivos

Adjektiivien suku ja luku

Adjektiivit taipuvat pääsanansa mukaan yksikössä tai monikossa ja maskuliinissa tai feminiinissä.

Miguel es alto y rubio.
Daniela es baja y morena.

Monikon päätteet ovat samat kuin substantiiveilla, eli -s tai -es.

Los chicos son altos y rubios.
Las chicas son bajas y morenas.

Mis primos son jóvenes.
Mis primas son jóvenes.

Konsonanttiin päättyvillä adjektiiveilla ei ole erikseen feminiinimuotoa:

un chico joven
una chica joven

Kansallisuusadjektiivit ja ammattinimet taipuvat suvussa ja luvussa. Myös konsonanttiin päättyvät kansallisuudet ja ammatit saavat lähes aina feminiinissä päätteen -a ja monikossa -as.

José es español.
María es española.
José y María son españoles.
Ana y María son españolas.

Héctor es profesor.
Verónica es profesora.
Nosotros somos profesores.
Nosotras somos profesoras.

Los pronombres posesivos

Omistuspronominit

Omistuspronominit kertovat sen, kenen joku asia on: mi libro, minun kirjani. Omistuspronominit taipuvat pääsanansa mukaan, eli sen substantiivin mukaan, johon se liittyy.

  Yksikkö   Monikko  
  maskuliini feminiini maskuliini feminiini
minun mi mi mis mis
sinun tu tu tus tus
hänen su su sus sus
meidän nuestro nuestra nuestros nuestras
teidän vuestro vuestra vuestros vuestras
heidän su su sus sus

Vain monikon 1. ja 2. persoonan omistupronomini taipuu erikseen feminiinissä. Muissa persoonissa sillä on sama muoto sekä maskuliinissa että feminiinissä.

- Mis amigos son españoles.
- Ystäväni ovat espanjalaisia.

- ¿Vuestras hermanas son médicas?
- Ovatko sisarenne lääkäreitä?

Muistathan, että teitittelyssä käytetään aina 3. persoonia, niin myös omistuspronomineissa.

¿Dónde trabaja su hermano?
Missä Teidän veljenne työskentelee?

Omistuspronominitehtävä


Espanjan kieli

Espanjan kieli (español / castellano) on indo-eurooppalainen kieli ja kuuluu romaanisten kielten ryhmään. Se pohjautuu keskiajan kansanlatinaan ja on yksi maailman puhutuimmista kielistä.

Espanjan kielen historiaa
Antiikin Rooman valloittajat ja sotilaat toivat latinan kielen Espanjan valtion alueelle. Pian kirkko omaksui sen käyttöönsä ja myöhemmin kehittyi vulgaari kansan latina (romance), joka on nykyespanjan alkumuoto. Myös muut kielet, kuten arabia, keltti, kreikka ja heprea ovat rikastuttaneet espanjan kieltä sekä sanastollisesti, että kieliopillisesti.

Espanja on kasvava maailmankieli
Tällä hetkellä espanjaa puhuu äidinkielenään yli 300 miljoonaa ihmistä maailmassa ja puhujien määrä kasvaa kaiken aikaa. Esimerkiksi Yhdysvalloissa espanjan kielen syntyperäisiä puhujia on jo yli 17 miljoonaa ja espanjankielisen väestön uskotaankin tietyissä osavaltioissa pian ohittavan määrällisesti englanninkielisen väestön. Espanjaa puhutaan Yhdysvalloissa erityisesti maan lounaisosissa, eteläisessä Floridassa ja suurissa kaupungeissa. Pääasiallisesti Espanjan kieltä puhutaan kuitenkin Espanjassa, Etelä-Amerikassa sekä Meksikossa. Espanja on virallisena kielenä myös Päiväntasaajan Guineassa ja lisäksi noin yksi prosentti Filippiinien väestöstä puhuu espanjaa äidinkielenään, siitä syystä, että nämä maat olivat aikoinaan Espanjan siirtomaita.

Espanja on Etelä-Amerikan valtakieli
Myös Amerikan mantereella Espanjan kielen yleisyys johtuu siirtomaahistoriasta. 1400-luvulta lähtien suuri osa espanjalaisten ristiretkistä suuntautui Latinalaiseen Amerikkaan, joka jaettiin eurooppalaisten suurvaltojen kesken. Espanjan kieli onkin hallitsevassa asemassa mantereella ja virallisena kielenä 19 valtiossa. Poikkeuksen muodostavaa Brasilia, jossa puhutaan portugalin kieltä sekä muutamat muut hollannin ja englanninkieliset, sekä Karibian monikieliset valtiot.

Saman kielen kaksi eri versiota
Amerikan mantereella puhuttu espanja poikkeaa jonkin verran Euroopassa puhutusta, ja Amerikassakin eri maissa käytetään hieman eri sanastoa. Sanaston lisäksi huomattavin ero on siinä, että Espanjan variantissa e:tä ja i:tä edeltävä c sekä a:ta, o:ta ja u:ta edeltävä z lausutaan englannin konsonanttiyhdistelmän th (esim. sanassa think) tapaan. Latinalaisen Amerikan variantissa nämä ääntyvät kuin suomenkielen s-äänne. Lisäksi Latinalaisen Amerikan maissa puhutussa Espanjan kielessä on vaikutteita alueen alkuperäiskansojen intiaanikielistä. Näiden kahdella eri mantereella puhutun espanjan erot eivät kuitenkaan ole niin merkittäviä etteivätkö espanjankieliset ihmiset esimerkiksi Espanjasta ja Meksikosta ymmärtäisi toisiaan.

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!