Hyppää pääsisältöön

3. ¡Amigos para siempre!

Kävelytiehen upotettua taidetta
Kävelytiehen upotettua taidetta Kuva: Julian Martin/EPA Barcelona,Espanja,taide

Tässä osassa opit harrastuksia ja urheilulajeja, ja kieliopissa opiskellaan mm. säännöllisten -ar, -er ja -ir -verbien preesenstaivutus. Opitaan myös lukusanat 16-100. Kulttuuriosiossa tutustutaan espanjalaiseen arkeen.

Hablar de aficiones

Harrastuksista puhuminen

- ¿Cuáles son tus aficiones?
- Estudio español y juego al fútbol.

- ¿Cuáles son sus aficiones?
- Escucho música y voy al teatro.

- ¿Cuáles son tus aficiones? Mitä harrastat?
- ¿Cuáles son sus aficiones? Mitä Te harrastatte?

Estudio ja escucho ovat estudiar ja escuchar -verbien yksikön 1. persoonia (opiskelen ja kuuntelen). Jugar-verbillä tapahtuu vokaalinmuutos vartalossa, siksi yksikön 1. persoonassa muoto onkin juego (pelaan). Ir-verbi (mennä) on epäsäännöllinen, joten sen taivutus pitää opetella ulkoa (ks. kielioppi):  voy (menen).

jugar al fútbol pelata jalkapalloa
jugar al tenis pelata tennistä
jugar al golf pelata golfia
estudiar español  opiskella espanjaa
ir al teatro käydä teatterissa
ir al cine käydä elokuvissa
escuchar música kuunnella musiikkia
cocinar tehdä ruokaa
coleccionar sellos keräillä postimerkkejä

jugar al fútbol (a+el > al)
jugar + a + määräinen artikkeli + mitä pelataan
ir al teatro (ks. kielioppi)

Hablar de deportes

Urheilusta puhuminen

- ¿A qué juegas?
- Juego al baloncesto con mis amigos.

- ¿Qué deporte practicas?
- Practico la natación.

- ¿A qué juega usted?
- Juego al golf con mi mujer.

- ¿Qué deporte practica usted?
- Practico la natación.

- ¿A qué juegas? Mitä pelaat?
- ¿Qué deporte practicas? Mitä urheilua harrastat?

- ¿A qué juega usted? Mitä Te pelaatte?
- ¿Qué deporte practica usted? Mitä urheilua Te harrastatte?

Juegas ja practicas ovat jugar (pelata) ja practicar(harrastaa) -verbien yksikön 2. persoonia pelaat ja harrastat. Teititellessä käytetään verbin 3. persoonaa juega ja practica. (Lisää verbien taivutuksesta, ks. kielioppi.)

Deportes - Urheilulajeja

JUGAR  
el fútbol jalkapallo
el hockey sobre hielo jääkiekko
el baloncesto koripallo
el voleibol lentopallo

Muistathan rakenteen jugar al hockey sobre hielo.

PRACTICAR  
el esquí hiihto
la natación uinti
el ciclismo pyöräily
el patinaje luistelu
la equitación ratsastus

Mitä seuraavat ihmiset pelaavat?

Kysy ja kerro harrastuksista

Reagointitehtävä

Lukusanat 16 - 100


Lukusanat 16-100 kirjoitettuna

16 dieciséis
17 diecisiete
18 dieciocho
19 diecinueve
20 veinte
21 veintiuno
22 veintidós
23 veintitrés
24 veinticuatro
25 veinticinco
26 veintiséis
27 veintisiete
28 veintiocho
29 veintinueve
30 treinta
31 treinta y uno
32 treinta y dos
33 treinta y tres
34 treinta y cuatro
40 cuarenta
50 cincuenta
60 sesenta
70 setenta
80 ochenta
90 noventa
100 cien

Huom! y (ja) on kymmenten ja ykkösten välissä numerosta 30 lähtien: cincuenta y cinco.


Kielioppia

Opiskelemme säännöllisten -ar, -er ja -ir -verbien preesenstaivutuksen, estar (olla, sijaita) ja ir (mennä) -verbien preesenstaivutuksen sekä kysymyspronominit ¿dónde?, ¿de dónde? ja ¿adónde? (missä? mistä? minne?).

Verbos que terminan en -ar, tiempo presente

AR-verbien preesenstaivutus

  ESTUDIAR opiskella
yo estudio
estudias
él/ella/usted estudia
nosotros/nosotras estudiamos
vosotros/vosotras estudiáis
ellos/ellas/ustedes estudian

Ar-verbin taivutus

Verbos que terminan en -er, tiempo presente

ER-verbien preesenstaivutus

  CORRER juosta
yo corro
corres
él/ella/usted corre
nosotros/nosotras corremos
vosotros/vosotras corréis
ellos/ellas/ustedes corren

Er-verbin taivutus

Verbos que terminan en -ir, tiempo presente

IR-verbien preesenstaivutus

  VIVIR asua, elää
yo vivo
vives
é/ella/usted vive
nosotros/nosotras vivimos
vosotros/vosotras vivis
ellos/ellas/ustedes viven

Ir-verbit taipuvat yksikössä ja monikon 3. persoonassa kuten er-verbit. Vain monikon 1. ja 2. persoona poikkeavat er-verbien taivutuksesta.

Ir-verbin taivutus

Verbos irregulares: estar e ir

Epäsäännölliset verbit estar ja ir

Estar- ja ir-verbit

  ESTAR olla, sijaita
yo estoy
estás
él/ella/usted está
nosotros/nosotras estamos
vosotros/vosotras estáis
ellos/ellas/ustedes están

Muistathan että vointia kysyttäessä käytetään estar-verbiä:

¿Cómo estás? – Estoy muy bien, gracias.

  IR* mennä
yo voy
vas
él/ella/usted va
nosotros/nosotras vamos
vosotros/vosotras vais
ellos/ellas/ustedes van

Täydennä verbien oikeilla muodoilla

Pronombres interrogativos: ¿dónde?, ¿de dónde? y ¿adónde?

Kysymyssanat ¿dónde?, ¿de dónde? ja ¿adónde?

¿Dónde? Missä?

- ¿Dónde estás? Estoy en casa.
- ¿Dónde trabajas? Trabajo en un bar en Helsinki.

¿Dónde? on suomeksi missä ja siihen vastataan käyttäen prepositiota en, jossakin, -ssa: en casa kotona, en un bar eräässä baarissa.

¿De dónde? Mistä?

- ¿De dónde sois? Somos de México.
- ¿De dónde es tu amigo? Es de Caracas, de Venezuela.

¿De dónde? tarkoittaa mistä ja vastauksessa on aina prepositio de, jostakin, -sta, -lta: de México Meksikosta, de Caracas Caracasista.

¿Adónde? Minne?

- ¿Adónde vas? Voy a la biblioteca.
- ¿Adónde vais por la noche? Vamos al teatro.

la biblioteca  kirjasto
por la noche   illalla

¿Adónde? tarkoittaa minne ja vastatessa tähän kysymykseen on vastauksessa suuntaa ilmaiseva prepositio a, jonnekin. A-prepositio ja maskuliinin määräinen artikkeli el sulautuvat yhteen: a + el > al (kuten jugar-verbin kanssa): al teatro ”teatteriin”, a la biblioteca ”kirjastoon”.

Kysymyspronomineihin tulee aina painomerkki: ¿Qué?, ¿Cómo?, ¿Dónde? jne.

Kysymyspronominit

Reagointitehtävä


Kulttuuria

Espanja sijaitsee aivan Euroopan etelälaidassa, alle 50 km:n päässä Afrikan mantereesta. Historian saatossa monet eri kansat ovat asuttaneet Iberian niemimaata ja tämä on johtanut monien eri rotujen ja kulttuurien sekoittumiseen, mikä näkyy myös nykyään erilaisissa tavoissa ja perinteissä.

Espanjalainen arki

Espanjalainen tervehtiminen ja teitittely
Espanjalaisten sanotaan usein olevan hyvin välittömiä ja vieraanvaraisia. Tervehtiessään toisiaan he vaihtavat kaksi poskisuudelmaa, yhden kummallekin poskelle. Toisaalta miehet saattavat vain halata tai taputtaa toisiaan tuttavallisesti selkään. Virallisemmissa tapaamisissa kätellään. Sekä tervehtiessä että puhuteltaessa käytetään usein henkilön etunimeä esim: ”¿Qué tal, Lorenzo?” Aikaisemmin teitittelymuodon käyttö oli hyvin yleistä, mutta nykyään teitittelyä käytetään yhä vähemmän ja sinuttelu-muoto onkin melkeinpä syrjäyttänyt sen. Teitittely on kuitenkin kohtelias tapa, jota odotetaan palveluammateissa toimivilta sekä vanhempia ihmisiä puhuteltaessa.

Suhtautuminen aikaan vaihtelee
Rennompaan aikakäsitykseen tottuneet espanjalaiset (ja latinokulttuurit yleensä) ovat tunnettuja niin sanotusta mañana-elämäntavastaan (mañana = huomenna). Asioiden annetaan kulkea omalla painollaan ja usein espanjalaisista saa helposti sen kuvan, etteivät he kanna huolta turhista. 15 minuutin myöhästyminen tapaamisesta on ystävien kesken yleensä aivan hyväksyttävää. Virallisiin tapaamisiin saavutaan kuitenkin täsmällisesti ajallaan.

Espanjalainen perhe-elämä muutoksen edessä
Perinteisesti perhe on ollut hyvin tärkeä espanjalaisessa kulttuurissa ja nykyäänkin iäkkäämmät vanhemmat asuvat monesti aikuisten lapsiensa luona. Myös lapset asuvat usein hyvinkin myöhään kotona vanhempiensa luona, mihin saattaa tosin olla syynä myös se, että Espanjan työttömyys on ollut pitkään EU-maiden korkein. Toisaalta myös opiskeluaikana asutaan mielellään vanhempien luona sillä Espanjassa ei ole suomalaisen kaltaista opintotukijärjestelmää. Viime aikoina perhekoko on kuitenkin nopeasti pienentynyt ja ehkäpä tämä on samalla myös johtanut siihen, että perheen merkitys ei ole enää yhtä suuri kuin ennen. Nykyään suuressa osassa perheitä molemmat puolisot työskentelevät ja perinteinen kotiäitiys on vähentynyt huomattavasti. Syntyvyys onkin Espanjassa jo pienintä koko Euroopassa. Viime vuosina naisten osuus työvoimasta on kasvanut nopeasti, mutta samapalkkaisuuteen miesten kanssa on vielä pitkä matka. Lisäksi naiset työskentelevät usein perinteisillä ”naisten aloilla” kuten ravintola-alalla, kotihoidon tai opetuksen parissa.

Siesta on osa päivän rytmiä
Espanjalaiseen päivään on perinteisesti kuulunut olennaisena osana siesta. Lounas syötiin kotona perheen parissa ja sen jälkeen oli aikaa pieniin nokkauniin (dormir la siesta). Siestan ajan myös kaikki liikkeet ja virastot pitivät ovensa suljettuina. Viime aikoina varsinkin suuremmissa kaupungeissa on monissa työpaikoissa kuitenkin otettu käyttöön niin sanottu jornada intensiva, jolloin työtä tehdään lyhyemmällä lounastauolla ja näin ollen työpäivä myös päättyy aikaisemmin.

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!