Hyppää pääsisältöön

4. At the hotel

Hotelliasumista sarjassa Alright? Alright!
Hotelliasumista sarjassa Alright? Alright! Kuva: Pekka Inkinen kieliohjelma,Neil Hardwick

Sarjan neljännessä osassa harjoitellaan hotellihuoneen varaamista ja sekä opetellaan tavaamaan englanniksi.

Checking into a hotel

Egganhamin Queen's Headissa voi myös majoittua, ja nyt Jules saa sinne amerikkalaisia vieraita.

Hotelliin kirjautuminen

Miss, Mrs or Ms?

Englannin kielessä käytetään keskustelukumppanin nimeä mm. tervehtimisten yhteydessä useammin kuin suomessa. Samoin on titteleiden kanssa. Puhuteltaessa vieraampaa ihmistä, tai oltaessa muuten vain kohteliaita, niitä käytetään lähes aina. Neiti-, rouva- tai herra–titteleitä käytetään joko yksinään, tai erisnimien (erityisesti sukunimien) yhteydessä. Harjoittele niiden lausumista kuuntelemalla ja toistamalla esimerkit.

Mr herra
Mrs rouva
Ms rouva tai neiti (käytetään, kun ei tiedetä tai haluta kertoa siviilisäätyä)
Miss neiti
Sir herra (puhuteltaessa esim. asiakasta tai korkea-arvoisempaa henkilöä)
Madam rouva (vieras nainen)

Katso video Normanista ja uusista pubin VIP-vieraista. Miten eri henkilöt puhuttelevat toisiaan?

Vastaus

Norman
Normanin esiteltyään itsensä rouva kutsuu häntä etunimellä. 

Mr Salinger
Norman kysyy rouva Caulfiediltä tämän työtoverista, johon Norman ei ole vielä tutustunut. 

Mr B
Jules puhuttelee asiakastaan, Norman Batesiä. 

Mr Kennedy / Mr President
Norman puhuu edesmenneestä julkisuuden henkilöstä. 

J.D.
Rouva Caulfield puhuttelee työtoveriaan tuttavallisesti tämän etunimien kirjaimilla.

Alphabet and spelling

Hotellihuonetta varattaessa tarvitaan usein aakkosia nimen ja osoitteen oikean kirjoitusasun varmistamiseksi. Englannin aakkoset poikkeavat osin suomen aakkosista (åä ja ö puuttuvat) ja varsinkin ääntämistä kannattaa harjoitella paljon. Kuuntele ja toista aakkoset:

Englannin kielen ääntäminen poikkeaa kirjoitusasusta niin paljon, että englanninkieliset itsekin pyytävät toisinaan tavaamaan jonkin sanan tai nimen, jos ovat epävarmoja sen kirjoitusasusta. Tavaamista voi pyytää esim. seuraavasti:

Kirjaimille åä ja ö ei ole omia nimiä englannin aakkosissa, joten niitä kutsutaan seuraavasti:

å = a with a circle (above) / a with a circle on top
ä = a with two dots (above)
ö =o with two dots (above)

Tavaamisessa tarvitaan usein myös sanaa "väliviiva" eli hyphen.

Jos sanassa on kaksi samaa kirjainta peräkkäin (esim. mm), tavaamisen yhteydessä käytetään ilmaisua double m. Iso alkukirjain (esim. H) sanotaan capital H. Kirjaimen u kanssa ei kuitenkaan voi käyttää ilmaisua double. Miksi?

Vastaus

Double u = W 

Eli esimerkiksi nimi Tuuli tulee tavata t-u-u-l-i, koska t-double u-l-i olisi kirjoitettuna Twli.

VIP - Very Important Person

Suomessakin käytössä oleva sana "vip" on lyhenne englannin sanoista Very Important Person. Englannissa sitä käytetään useimmiten tavaamalla kirjaimet v-i-p yksitellen.

Alphabet / ABC

Suomen monikollinen sana "aakkoset" on englannin kielessä yksiköllinen sana:

aakkoset = an alphabet, an ABC

Kirjoja hyllyssä.
Kirjoja hyllyssä. Kuva: Mika Marttinen kieliohjelma,Neil Hardwick,englannin kieli

Kielioppia

Adjektiivin vertailumuodot, verbin perfekti ja muodollinen subjekti.

Adjectives

Adjektiivit ovat laatusanoja, joilla vastataan kysymykseen "Millainen?" (old, blue, beautiful). Adjektiivien vertailumuotoja kutsutaan positiiviksi (suuri), komparatiiviksi (suurempi) ja superlatiiviksi (suurin). Niiden muodostamistapa riippuu adjektiivin pituudesta. Seuraavien tehtävien avulla kerrataan ja harjoitellaan yksitavuisten adjektiivien vertailua.

Adjektiivien vertailu, superlatiivi

Pitkien adjektiivien (kaksi- tai useampitavuisten) vertailumuodot muodostetaan eri tavalla kuin yllä olevissa tehtävissä kerratut yksitavuisten adjektiivien komparatiivit ja superlatiivit. Pitkien adjektiivien komparatiivi muodostetaan sanalla more ja superlatiivi sanalla most. Superlatiivin kanssa käytetään määräistä artikkelia.

expensive - more expensive - the most expensive

Osalla adjektiiveista on epäsäännölliset vertailumuodot, jotka on vain opeteltava ulkoa.

Muistatko miten sanotaan adjektiivit good, bad, little, much/many komparatiivissa ja superlatiivissa?

Vastaus

good - better - the best
bad - worse - the worst
little - less - the least
much/many - more - the most

Huomaa, että paljon/monta-sanojen vertailumuodot ovat englanniksi samat.

Adjektiivien vertailumuotojen muodostaminen

Verbs (the perfect tense)

Perfekti on aikamuoto, joka kertoo mitä on tapahtunut. Toiminta on alkanut menneisyydessä, mutta se ei ole vielä päättynyt tai sen voi toistaa.

Mrs Brown has lived in Egganham for many years.
Rouva Brown on asunut Egganhamissa monta vuotta.
(Hän asuu siellä yhä.)

I have seen her once.
Olen nähnyt hänet kerran.
(Olen nähnyt hänet vasta kerran, mutta voi olla, että näen hänet tulevaisuudessa.)

Jossakin on jotakin – there-sana muodollisena subjektina

Kun englannin kielessä halutaan ilmaista, että jossakin on jotakin, on käytettävä rakennetta there is / there are. Tälle rakenteelle ei ole vastinetta suomessa, sillä suomessa sama asia sanotaan pelkällä olla-verbillä. Englannin kielessä tarvitaan lauseeseen kuitenkin olla-verbin lisäksi subjekti eli tekijä, joten rakenne koostuu there-pronominista ja olla-verbin yksikkö- (is) tai monikkomuodosta (are). Tutki esimerkkilauseiden rakenteita ja vastaa havaintojesi perusteella alla oleviin kysymyksiin.

There is There are
There is a restauranta downstairs. There are 34 rooms in this hotel.
Alakerrassa on ravintola. Hotellissa on 34 huonetta.
Is there a safe-deposit box in every room? Are there any suites in your hotel?
Onko jokaisessa huoneessa tallelokero? Onko hotellissanne sviittejä?
There is no reservation under that name. There are no vacant rooms at the moment.
Sillä nimellä ei ole varausta. Tällä hetkellä ei ole vapaita huoneita.
There is a sauna, two swimming pools and a gym in our hotel. There are two swimming pools, a sauna and a gym in our hotel.
Hotellissamme on sauna, kaksi uima-allasta ja kuntosali. Hotellissamme on kaksi uima-allasta, sauna ja kuntosali.

Mikä määrää käytetäänkö olla-verbin yksikköä (is) vai monikkoa (are)?

Vastaus

Olla-verbin valinnan ratkaisee there is/are –rakennetta seuraavan substantiivin luku. Eli jos verbiä seuraava henkilö, asia tai esine eli substantiivi on yksikössä (There is a restaurant dowstairs.), olla-verbikin on yksikössä. Jos substantiivi on monikossa (There are 34 rooms in this hotel), olla-verbi on monikossa.

Verbimuoto on siis riippuvainen vain yhdestä, verbin jälkeisestä sanasta. Siksi lauseen There is a sauna, two swimming pools and a gym in our hotel olla-verbi muuttuu monikkoon, kun sanojen "sauna" ja "kaksi uima-allasta" paikkaa vaihdetaan siten, että olla-verbiä seuraa monikollinen substantiivi: There are two swimming pools, a sauna and a gym in our hotel". Olla-verbin muoto on siis riippuvainen vain sitä seuraavasta sanasta, ei siitä, kuinka monta asiaa jossakin luetellaan olevan. 

Miten vastaat lyhyesti myönteisesti seuraaviin kysymyksiin?
Is there a safe-deposit box in every room?
Are there any suites in our hotel?

Vastaus

- Is there a safe-deposit box in every room?
-Yes, there is.

- Are there any suites in our hotel?
- Yes, there are

Miten vastaat lyhyesti kielteisesti seuraaviin kysymyksiin?
Is there a safe-deposit box in every room?
Are there any suites in our hotel?

Vastaus

- Is there a safe-deposit box in every room?
- No, there is not/isn't.

- Are there any suites in your hotel?
- No, there are not/aren't. 

One-pronomini substantiivin korvaajana

One-pronominilla voi korvata minkä tahansa substantiivin, jota ei haluta toistaa. Sillä on myös monikollinen muoto ones. Puhuttaessa samasta asiasta on luontevampaa kielenkäyttöä korvata one-sanalla jo kerran mainittu substantiivi. Tutki esimerkkiä.

Would you like a sandwich with your coffee?
Haluaisitko kerrosvoileivän kahvin kanssa?

Substantiivin toisto:
Yes, please. I'd like a sandwich.
Kyllä, kiitos, haluaisin kerrosvoileivän.

Korvaus one-pronominilla:
Yes, please. I'd like one.
Kyllä, kiitos, haluaisin kerrosvoileivän.

Which biscuits do you prefer?
Mistä kekseistä pidät enemmän?

Substantiivin toisto:
I prefer the chocolate biscuits.
Pidän enemmän suklaakekseistä.

Korvaus one-pronominilla:
I prefer the chocolate ones.
Pidän enemmän suklaisista.

Muodollinen subjekti


Tapakulttuuria

Hamlet, Macbeth, Othello, Romeo ja Julia, Kuningas Lear, Kuinka äkäpussi kesytetään, Kesäyön unelma... Näiden tarinoiden kirjoittaja on kenties maailman kuuluisin kirjailija. Tunnetko muita brittiläisiä kirjailijoita?

ENGLISH LITERATURE – from the beginnings until the end of the 19th century

The English epic poem, Beowulf (10th century), is the most important example of early English literature. It is the story of the warrior Beowulf who kills a monster called Grendel. One of the next well-known great works of English literature is the story of King Arthur and the Knights of the Round Table (circa AD 500) . Many historians believe that the legend is based on fact.

The first work of English language written in the language of the ordinary people was The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer (circa 1340 – 1400). A group of pilgrims who are travelling to the town of Canterbury (including a knight, a cook, a carpenter, a doctor, a nun, and Chaucer himself) each tells a story to pass the time. The first English printing press was made by William Caxton around 1470. This, of course, made it much easier to print cheaper books and meant that now many people could read works like The Canterbury Tales, for example.

One of the best-loved stories of the 15th Century tells of Robin Hood and his Merry Men who stole from the rich to give to the poor. They lived in Sherwood Forest where they hid from the Sheriff of Nottingham and his men. William Shakespeare, the greatest name in English literature (perhaps in world literature) lived 1564 – 1616. He wrote such famous plays (comedies and tragedies) as Hamlet, Macbeth, Othello, Romeo and Juliet, King Lear, The Taming of the Shrew and A Midsummer Night’s Dream, as well as many others. He is also famous for his Sonnets. No other writer has been so important in the history of English literature.

The Authorised (King James) Version of the Bible was published and printed for the first time in 1611. It has remained the standard English Bible until this day.

Since the time of William Shakespeare there have been so many great writers of English literature. Her are some of the most important:

 • John Milton, 1608 – 1674  
 • James Boswell, 1740 – 1795 
 • William Blake, 1757 – 1827 
 • Robert Burns, 1759 – 1796 
 • Jane Austen, 1775 – 1817 
 • William Wordsworth, 1770 – 1850 
 • Walter Scott, 1771 – 1832 
 • Percy Bysshe Shelly, 1792 – 1832 
 • John Keats, 1795 – 1821 
 • Thomas Carlyle, 1795 – 1881 
 • Alfred Tennyson, 1809 – 1892 
 • John Ruskin, 1890 – 1900 
 • Charles Dickens, 1812 - 1870 
 • George Elliot, 1819 - 1880 
 • William Morris, 1838 – 1896 
 • Thomas Hardy, 1840 – 1928 
 • Rudyard Kipling, 1895 – 1936 
 • John Bunyan, 1628 – 1688 
 • John Drydon, 1638 – 1700 
 • Daniel Defoe, 1660? – 1731 
 • Johnathan Swift, 1667 – 1745 
 • Alexander Pope, 1688 – 1744 
 • Henry Fielding, 1707 – 1754 
 • Oliver Goldsmithh, 1730 – 1774 
 • Edward Gibbon, 1734 - 1794 

These are just 25 of some of the key figures in the History of English literature until the end of the 19th century – there are many, many more important writers of that period including many from the United States. Starting from the beginning of the 20th century the list of important writers in English is almost endless and they include writers not only from Great Britain and the USA but also from Australia, New Zealand, Canada, India, Africa and the West Indies – in fact, from every country where England is the first, or one of the first, languages.

Who are your favourite writers of English? Many, from Agatha Christie to J. K. Rowling, from Raymond Chandler to Martin Amis, are loved and admired all over the world.

Perustuu ohjelmaan: Alright? Alright! Teksti: David Mitchell. Vuosi: 2005.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

 • Miten joulua vietetään eri maissa?

  Tutustu eurooppalaisten maiden jouluperinteisiin.

  Vietetäänkö Euroopan muissa maissa joulua samoin kuin Suomessa? Tähän artikkeliin on koottu linkkejä eri maiden jouluperinteistä kertoviin sisältöihin.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!