Hyppää pääsisältöön

6. The queen is coming!

Kuningatar Elisabetin tiara
Kuningatar Elisabetin tiara. Kuningatar Elisabetin tiara Kuva: Andy Rain alright? alright!,Neil Hardwick

Kuudennessa osassa Egganhamin kylässä valmistaudutaan vastaanottamaankuninkaallisia vieraita. Kuninkaallinen perhe on tärkeä osa englantilaista kulttuuria. Kielioppiosassa opetellaan pluskvamperfekti, ajanmääreitä ja imperatiivi.

Houses and rooms

Kitchen on "keittiö" ja kitchenette (sananmukaisesti pikkukeittiö) on "keittokomero". Wardrobe on vaatekaappi, vaatekomero tai puvusto, puvustamo.

Miten muodostat englanniksi sanan "vaatehuone"? Se ei ole pienempi kuin vaatekaappi, joten sitä ei voida muodostaa samanlaisella pienennyspäätteellä (=diminutiivi), kuten keittokomero. Vaatehuoneeseen voidaan tosin kävellä sisälle.

Vastaus

vaatehuone = walk-in wardrobe

Furniture

Englanninkielinen sana furniture on samanlainen kuin verkkokurssin osan 4 fraasiarkun A suite or a single room? -tehtävässä esiintynyt luggage (matkatavarat). Molemmat ovat yksiköllisiä sanoja, joiden merkitys on kuitenkin monikollinen. Vertaa englanninkieliä lauseita suomenkielisiin:

My furniture is old. I inherited it from my grandmother.
Huonekaluni ovat vanhat. Perin ne isoäidiltäni.

Jos halutaan puhua jostakin yksittäisestä huonekalusta, pitää käyttää ilmaisua a piece of furniture:

Have you bought a new piece of furniture?
Oletko ostanut uuden huonekalun?

Addresses

Brittiläisissä osoitteissa talon numero on ennen tien nimeä. Samoin postinumerot poikkeavat suomalaisista. 

Jim lives at 17 Nottingham Road. The postcode is SW12 6LN.

Amerikanenglannissa postinumero on zip code. Harjoittele osoitteiden kirjoittamista seuraavassa tehtävässä. Kertaa tarvittaessa ensin numerot verkkokurssin osasta yksi ja aakkoset osasta neljä.

Osoitteet

Occupations

Ammattia voi kysyä englanniksi monella eri tavalla. Mrs Brown - tai siis kuningatar - kysyy egganhamilaisten ammatteja alla olevassa tehtävässä, mutta ammattia voi kysyä myös näin:

What's your occupation? Mikä olet ammatiltasi?

I work as a salesman.
Työskentelen myyntimiehenä.

What's his profession?
Mikä hänen ammattinsa on?

He's a teacher at the university.
Hän toimii opettajana yliopistolla.

Joillakin ammattinimikkeillä on kaksi eri sanaa englannissa, toinen miespuolisille, toinen naispuolisille. Esim. tarjoilija on waiter, tarjoilijatar waitress.
Muistako mitä on englanniksi stuertti ja lentoemäntä?

Vastaus

steward = stuertti
stewardess = lentoemäntä

Pronunciation

Edellisessä osassa harjoiteltiin äänteitä [p] ja [b]. Nyt jatketaan ääntämisharjoituksia ja harjoitellaan äänteitä [t] ja [d]; [k] ja [g] sekä [v] ja [w].

[t]:n ja [d]:n ero on sama kuin parin [p] ja [b]:

- [t] on kova, aspiroituva äänne (lausuttaessa sen yhteydessä kuuluu h:n tapainen äänne)
- [d] on pehmeä
- tee selvä ero [t]:n ja [d]:n välillä, sillä monilla sanoilla on vain yhden äänteen ero, kuten esim. a tear = kyynel, mutta a dear = rakas.

Myös [k]-äänne aspiroituu eli k purskahtaa suusta (harjoittele lausumalla k+h) ja [g]-äänne on puolestaan pehmeämpi. [k]-äänne kirjoitetaan usein c:llä, kuten huomattiin esim. osan kaksi fraasiarkun tehtävässä Mitä professori ostaa?

Aspiraatiota voit harjoitella myös laittamalla kämmenen tai palan paperia suun eteen ja lausumalla vuorotellen [t]- ja [d]- tai [k]- ja [g]-äänteillä alkavia sanoja. Lausuessasi [d]:tä tai [g]:tä kämmenessä ei saa tuntua juuri ollenkaan suusta tulevaa ilmavirtaa tai paperi ei saa liikahtaa. [t]:n ja [k]:n kanssa purskahtavan ilmavirran taas tulee olla voimakas. Paperilla harjoitellessasi paperin tulee heilahtaa ääntäessäsi aspiroituja äänteitä [p], [k] ja [t].

Harjoittele äänteitä [d] ja [t]

Harjoittele kuuntelemalla ja toistamalla esimerkkisanoja.

Harjoittele äänteitä [g] ja [k]

Harjoittele kuuntelemalla ja toistamalla esimerkkisanoja.

Äänteet [v] ja [w] ovat vaikeat suomenkielisille, sillä suomessa näiden kahden äänteen välillä ei ole eroa. Esimerkiksi "Virtanen" ja "Wirtanen" äännetään täysin samalla v-äänteellä. Englannin kielessä on kuitenkin tärkeää opetella äänteiden [v] ja [w] ero sekä oikeat ääntämistavat, sillä monen sanan merkitys voi muuttua, jos lausuu väärän v:n. Esimerkiksi a vine = viiniköynnös, mutta wine = viini.

[v]-äänne:
- yläetuhampaat koskettavat alahuulta; äännetään lähes samoin kuin suomen [v], mutta hieman voimakkaammin

[w]-äänne:
- pyöristä huulet samoin kuin viheltäessä ja sano "u"

Harjoittele äänteitä [v] ja [w]

Harjoittele kuuntelemalla ja toistamalla esimerkkisanoja.

Hoe seuraavia sanapareja useaan kertaan peräkkäin. Muista ääntää [v] kuten suomalaisissa sanoissa ja [w]:tä ääntäessäsi pyöristä huulet ja sano "u".

Tongue twisters

Edellisessä verkkokurssin osassa tutustuttiin jo kielen solmuun laittaviin, äänteitä harjoittaviin loruihin (Tongue twisters). Tässä on lisää loruja, jatka niiden avulla äänteiden harjoittelua.

Kirjain "q" lausutaan siis [kw].

Miten suomentaisit lorut?

Vastaus

1. Ed oli toimittanut sen.
2. Anna isälle kunnon kahvia kuparisessa kahvikupissa.
3. Kolme harmaata hanhea laitumella vihreällä ruohikolla.
4. Harmaita olivat hanhet ja vihreä oli ruohikko.
5. Nopea suudelma. Nopeampi suudelma.
6. Yksi-Yksi oli kilpahevonen. Kaksi-Kaksi oli sellainen myös. Kun Yksi-Yksi voitti yhden laukkakilpailun, Kaksi-Kaksi voitti yhden myös.
7. Haluatko/aiotko sinä, William?
8. Kuka noita toivoi minkä ilkeän toivomuksen?
9. "veeveevee", webbi, Internet 

Is it upstairs or downstairs?

Stairs on monikollinen sana ja tarkoittaa portaita, rappusia tai portaikkoa. Siitä voidaan muodostaa sanat "ylä- ja alakerta" laittamalla sen eteen suuntaa osoittava sana up (ylös) tai down (alas):

Is it upstairs or downstairs?
Onko se ylä- vai alakerrassa?

Huomaa, että näiden sanojen kanssa ei käytetä prepositiota. Lisäksi sanojen merkitys voi vaihdella tilanteen mukaan.

Are you going upstairs or dowstairs?
Menetkö ylä- vai alakertaan? (Ollaan kaksikerroksisessa talossa.)

TAI

Menetkö portaita ylös vai alas? (Kysytään oltaessa portaikossa.)

Lontoolainen asuinalue.
Lontoolainen asuinalue. Kuva: Tiina Karjalainen alright? alright!,Neil Hardwick,englannin kieli
Värikkäitä tuoleja sateessa.
Värikkäitä tuoleja sateessa. Kuva: Mika Kanerva kieliohjelma,Neil Hardwick

Kielioppia

Pluskvamperfekti, ajanmääreet, imperatiivi. Tehtävässä kuningatar saapuu Egganhamiin ja vastaanottoa harjoitellaan.

Verbs (the past perfect tense)

Pluskvamperfekti on aikamuoto, joka kertoo mitä oli tapahtunut (had studied) ennen kuin jotain muuta tapahtui. Toiminta on alkanut menneisyydessä ja se on jo päättynyt. 

Mrs Brown had lived in Birmingham for many years before she moved to Egganham.
Rouva Brown oli asunut Birminghamissa monta vuotta ennen kuin hän muutti Egganhamiin.

I had seen her once.
Olin nähnyt hänet kerran.

Pluskvamperfektin kanssa käytetään usein imperfektiä (katso verkkokurssin osa kaksi), kun puhutaan kahdesta jo tapahtuneesta, mutta eri aikaan tapahtuneesta asiasta. Esimerkkilauseessa "oli asunut" on pluskvamperfektissä, koska se tapahtui aikaisemmin kuin muuttaminen. Muuttaminen on myös menneen ajan tapahtuma, mutta lähempänä nykyaikaa, joten muuttaa-verbistä käytetään imperfektimuotoa. 

Tutki vielä ylläolevia esimerkkejä ja päättele sääntö pluskvamperfektin muodostamisesta. 

Vastaus

Pluskvamperfekti muodostetaan kahdesta osasta:
apuverbistä had (joka persoonassa sama) sekä verbin kolmannesta muodosta (live - lived - lived, asunut; do - did - done, tehnyt).

Säännöllisten verbien kolmas muoto on samanlainen kuin imperfekti: perusmuoto + pääte -ed (walk - walked - walked, kävellyt).

Epäsäännöllisten verbien kolmas muoto pitää vain opetella ulkoa
(buy - bought - bought, ostanut; see - saw - seen, nähnyt).

Huomaa, että had-apuverbi lyhennetään usein:
I'd eaten. (Olin syönyt.)
He'd been there. (Hän oli ollut siellä.)

Pluskvamperfektillä on myös kestomuoto (had been studying), joka muodostetaan lähes samoin kuin perfektin kestomuoto, vain apuverbi on eri. Apuverbinä on joka persoonassa had, olla-verbistä käytetään kolmatta muotoa been ja pääverbiin lisätään -ing-pääte:

It had been raining for days.
Oli satanut päiväkausia.

They had been listening to music when the stereo got broken.
He olivat olleet kuuntelemassa musiikkia, kun stereot hajosivat.

Pluskvamperfekti

Expressions of time

Ajanmääreitä

Osan kaksi Kielioppiosassa kerrattiin erilaisia tapoja esittää kysymyksiä. Katso alla oleva video, jolla professori Appleyard juttelee Normanin ja Julesin kanssa.

Mitä eri kysymyksenesitystapoja erotat noissa alle poimituissa videon dialogin lauseissa?

1. Repainting already, Jules?
2. Haven't you heard?
3. What? To Egganham?
4. Why do we need a queen? What does she do for a living?
5. She reigns, doesn't she?

Vastaus

1. Maalaamassa jo uudelleen, Jules?
Puhekielessä tavoitellaan usein sujuvuutta ja nopeutta. Niin tässäkin lauseessa ja siksi be-apuverbi on tippunut pois. Kokonaisuudessaan tämä kestopreesensissä oleva lause kuuluu Are you repainting already, Jules? 

2. Etkö ole kuullut?
Perfektilauseesta You haven't heard (et ole kuullut) tehdään kysymys siirtämällä have-apuverbi + kieltosana lauseen alkuun. 

3. Mitä? Egganhamiin?
To Egganham? on kysymys, koska intonaatio eli puhemelodia nousee lopussa. 

4. Miksi tarvitsemme kuningattaren? Mitä hän tekee elääkseen?
Nämä kysymykset on muodostettu kysymyssanoilla. 

5. Hän hallitsee, eikö hallitsekin?
Liitekysymys doesn't she osoittaa lauseen olevan kysymys. Liitekysymyksiä opiskellaan enemmän osassa seitsemän.

Imperative (imperatiivi eli käskysmuoto)

Tutustu imperatiiviin eli verbin käskymuotoon seuraavan tehtävän avulla.

Monikon 1. persoonassa (me) voidaan myös muodostaa käskyjä ja kehotuksia. Tämä tapahtuu rakenteella let us eli let's. Katso video kielikurssin osassa viisi olleesta Egganhamin säätiedotuksesta ja vastaa kuulemasi perusteella alla olevaan kysymykseen. 

Miten meteorologi ja pastori sanovat: "Katsotaanpa säätä nyt"?

Vastaus

Let's have a look at the weather now.

It's raining cats and dogs

Kun sataa kaatamalla, englanniksi ei "sada akkoja taivaalta", kuten suomeksi voi sanoa, vaan "kissoja ja koiria".

Yleiskielellä voi sanoa esim.
It's pouring.
to pour = valua, kaataa


Historiaa

Iso-Britannia on perustuslaillinen monarkia, jonka hallitsija on tällä hetkellä kuningatar Elisabet II. Hänellä on vain vähän todellista valtaa, mutta hän on tärkeä keulakuva Britanniassa.

Monarchies and republics

A monarchy is a state that is ruled by a king or queen. Britain is a constitutional monarchy. The monarch is the head of state. At the present time the official ruler of Britain, the monarch, is Queen Elisabeth II. She has little real power, but many people believe she is an important figurehead for Britain.

People who believe in a system of government led by a king or queen are called monarchists. Some British people, however, believe that the monarch is old-fashioned, unnecessary, and a waste of money. Such people are called republicans.

Republicans believe in a republic, a state which is usually governed by an elected president. Ireland is a republic. The current president of the Republic of Ireland (Eire) is Bertie Ahern.

Many monarchies and most republics are said to be democracies. The USA, is formally a republic and a democracy. The two most important political parties in the USA are the Republican Party and the Democratic Party. Currently, he President of the USA is George W. Bush. He is a Republican.

Theocracies are states whose head of government is God through his representative on earth.

A publican is not necessarily a republican or a monarchist.

A publican is the owner of a pub.

Some publicans are republicans.

Some publicans are monarchists.

It is possible, of course, that publicans are neither republicans nor monarchists.

They might even be anarchists, who don’t believe in any form of government.

They might even be nihilists, who believe that all social and political organisations should be destroyed.

Some publicans, like some people in all kinds of professions, are so dumb that they never even think about politics and don’t really care which political system they live under.

Some republicans and some monarchists are also dumb. You don’t have to be smart to have a political opinion.

Many people choose their leaders because they look nice as well as for many other dumb reasons.

The British Monarchy

The first English monarch was called Svein Forkbeard (1014).

The first female monarch was Lady Jane Grey (1553 – for nine days).
Then came Mary Tudor.
She was followed by Elisabeth I.

There have been eight kings called Henry, eight called Edward, seven called George, and five called William.

The longest-reigning monarch so far has been Queen Victoria, who was queen for 64 years (1837 – 1901).

The current monarch is Queen Elisabeth II (1952 - )

The next in line for the throne is Prince Charles, eldest son of Queen Elisabeth II. You may remember that he was once married to a certain young lady call Princess Diana. Nowadays he is married to Camilla Parker (nee) Bowles, who is a commoner – this means that she is not of royal blood. People of royal blood are said to have “blue blood”. 

Here are some interesting things that British royals have said:

King George V, talking about his cousin Wilhelm II, Kaiser of Germany:
“I look upon him as the greatest criminal known for having plunged us into this ghastly war.”

Elisabeth (10) tells sister Margaret (6) that Uncle Edward has abdicated:
Margaret: “Does this mean you will be the next queen?”
Elisabeth: “Yes, some day.”
Margaret: “Poor you.”

Queen Victoria, as a child, learning that she will be queen one day:
“I will be good.”

Prince Charles commenting on his marriage (to Diana)
“A bloody awful mistake.”

HM Queen Elisabeth II, as Princess Elisabeth:
“I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great Imperial Family to which we belong.” 

The National Anthem:

God save our gracious Queen,
Long live our noble Queen,
God save the Queen!
Send her victorious, happy and glorious,
Long to reign over us;
God save the Queen! 

There are another five verses. Thankfully, only the first one is sung at royal occasions or when, for example, the Union Flag is raised at an Olympic prize-giving ceremony.

The British Monarchy

10 Downing Street
Varmaan yksi Britannian tunnetuimpia osoitteita on 10 Downing Street, jossa on pääministerin virka-asunto.

20 punnan seteli.
Elisabet II setelissä 20 punnan seteli. Kuva: Seppo Sarkkinen kieliohjelma,Neil Hardwick

Perustuu ohjelmaan: Alright? Alright! Teksti: David Mitchell. Vuosi: 2005.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

 • Miten joulua vietetään eri maissa?

  Tutustu eurooppalaisten maiden jouluperinteisiin.

  Vietetäänkö Euroopan muissa maissa joulua samoin kuin Suomessa? Tähän artikkeliin on koottu linkkejä eri maiden jouluperinteistä kertoviin sisältöihin.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!