Hyppää pääsisältöön

7. Despierta, despierta. Los días y las horas

Kattonäkymä Granadassa, Andalusiass.
Kattonäkymä Granadassa, Andalusiass. Kuva: Yle/Sanni Haikarinen Granada,Andalusia,Espanja,katot

Tässä osassa opit kellonajat, viikonpäivät, kertomaan päivittäisistä askareistasi sekä kertomaan, mitä olet parhaillaan tekemässä ja mitä tulet tekemään.

¿Qué hora es?

Paljonko kello on?

- Qué hora es?
- Son las dos.

Vocabulario

la hora tunti, tässä: kello
oiga  kuulkaa 
perdone  anteeksi (teitittelymuoto)
me puede decir voitteko sanoa minulle
a qué hora mihin aikaan
abre (abrir) aukeaa
cierra (cerrar, ie) menee kiinni
de la tarde iltapäivällä

- Oiga, ¿tiene hora, por favor?
- Sí, son las dos y diez.
- Gracias.
- De nada.

 -Perdone, ¿me puede decir la hora?
- Son las dos menos veinte.

-¿A qué hora abre la farmacia?
- A las nueve

 -¿A qué hora cierra?
- A las seis de la tarde.

Decir la hora

Kellonajat

Espanjan kielessä ilmoitetaan aina ensin tasatunti ja sitten minuutit:

- ¿Qué hora es?
- Paljonko kello on?

- Son las dos y diez.
- Kello on kymmentä yli kaksi.

Samoin vaille-ajoissa ilmoitetaan ensin täyttymässä oleva tasatunti ja sitten montako minuuttia se on vajaa:

- ¿Tiene/Tienes hora, por favor?
- Onko teillä/sinulla kelloa?

- Son las tres menos cuarto.    
- Kello on varttia vaille kolme.

¿Que hora es?

Paljonko kello on?

Son las nueve de la mañana.    
Yhdeksän aamulla.

Son las nueve y media.
Puoli kymmenen.

Son las doce = es mediodía.   
Kello on 12 = on keskipäivä.

Es la una.    
Kello on yksi.

Son las cuatro de la tarde.
Neljä iltapäivällä.

Son las cinco menos cuarto.    
Varttia vailla viisi.

Son las seis en punto.
Tasan kello kuusi.

Son las siete y pico.
Vähän yli seitsämän (puhek.).

Son las nueve y veinticinco.
25 yli yhdeksän.

Son las diez de la noche.
Kymmenen illalla.

Son las doce = es medianoche.
Kello on 12 = on keskiyö.

Son las cuatro de la madrugada.
Kello on neljä aamuyöllä.

Huomaa verbi ja artikkeli yksikössä tai monikossa kellonajan mukaan: son las dos, es la una.

 ¿A qué hora?

Mihin aikaan?

- ¿A qué hora cierran las tiendas?
- Mihin aikaan kaupat menevät kiinni?

- A las nueve de la noche.
- Kello yhdeksän illalla.

- A la una.    
- Kello yhdeltä.

Kirjoita kellonajat

Las partes del día

Päivänkulku

por la mañana aamulla
a /al mediodía keskipäivällä
por la tarde iltapäivällä
por la noche illalla/yöllä
a/ a la medianoche keskiyöllä
de madrugada aamuyöllä
de día päivisin
de noche öisin

- Por la mañana me gusta tomar café.
- Aamulla juon mielelläni kahvia.

- Por la noche voy a pasear al perro.
- Illalla vien koiran ulos.

Por la tarde = iltapäivällä, mutta a las tres de la tarde. Kellonaikojen kanssa käytetään de-muotoa. Huomaa, että espanjalainen rytmittää päivänsä eri tavalla kuin suomalainen. Iltapäivä alkaa lounaan jälkeen, joka syödään suomalaisittain varsin myöhään kahden ja neljän välillä. Auringonlaskun jälkeen käytetään la noche -sanaa.

Lisää prepositio tarvittaessa

Los días de la semana

Viikonpäivät

- ¿Qué día es hoy?
- Hoy es lunes.

- ¿Qué vas a hacer el martes?
- Voy a ir al cine con José.

- ¿Quieres jugar al voleibol los domigos?
- ¡Qué buena idea!

Vocabulario

¿Qué día es hoy? Mikä päivä tänään on?
hoy tänään
el martes tiistaina
voy a ir menen (“tulen menemään”, lähifutuuri)
los domingos sunnuntaisin

Los días de semana - Viikonpäivät

lunes maanantai
martes tiistai
miércoles keskiviikko
jueves torstai
viernes perjantai
sábado lauantai
domingo sunnuntai
el fin de semana viikonloppu
la semana viikko

Viikonpäiviin ei tule prepositiota, mutta määräisen artikkelin kanssa viikopäivät ilmaisevat:
el lunes = maanantaina, los lunes = maanantaisin. Voit myös sanoa todos los lunes tai cada lunes = joka maanantai.

Hablar de acciones habituales

Kertoa arkiaskareistaan

El día de Juanita
Por la mañana me despierto a las siete y media.
Me levanto a las ocho menos veinte.
Me ducho, me maquillo y me visto.
Preparo un café y desayuno dos tostadas con mermelada.
A las nueve y media, salgo de casa para ir al trabajo.
Trabajo en la oficina de 10.00 a 14.00.
Entre las 14.00 y las 16.00 como en un restaurante cerca de mi oficina.
Salgo del trabajo a las 18.30.
Por la noche ceno y veo la tele un poco.
Me acuesto a las 23.00.

De 10.00 a 14.00 = kymmenestä kahteen

Vocabulario

me despierto herään
me levanto nousen ylös
me ducho käyn suihkussa
desayuno syön aamiaista
una tostada paahtoleipä
salgo poistun
como tässä: syön lounasta
ceno syön illallista
veo la tele katson tv:tä
me acuesto menen nukkumaan

Acciones habituales

Arkitoimia

Acciones habituales Arkitoimia
acostarse (ue) mennä nukkumaan
afeitarse ajaa parta
cenar syödä illallista
desayunar syödä aamupalaa
despertarse (ie) herätä
dormir (ue) nukkua
ducharse käydä suihkussa
lavarse los dientes pestä hampaat
levantarse nousta ylös
maquillarse meikata
peinarse kammata
salir mennä ulos
secarse el pelo kuivata tukka
vestirse (i/e) pukeutua

Osa ylläolevista verbeistä on refleksiivisiä eli niihin kuuluu refleksiivipronomini, jolloin tekeminen kohdistuu tekijään itseensä vrt. me lavo (peseydyn, pesen itseni), lavo a mi hija (pesen tyttäreni). Refleksiiviverbien taivutuksen löydät tämän osan kieliopista.


Kielioppia

Kieliopissa opiskellaan refleksiiviverbien taivutus, gerundin muodostus ja gerundirakenne sekä lähifutuurin muodostus ja käyttö.

Los verbos pronominales

Refleksiiviverbit

- Me lavo los dientes todos los días.    
- Pesen hampaani joka päivä.

- No me lavo el pelo.
- En pese hiuksiani.

- Cada día Julia se maquilla.
- Julia meikkaa joka aamu.

Refleksiiviverbeiksi nimitetään verbejä, joihin itse verbin lisäksi kuuluu aina refleksiivipronomini me, te, se, nos, os, se. Refleksiiviverbissä tekeminen kohdistuu usein puhujaan itseensä. Vertaa:
me ducho otan suihkun
ducho la flor suihkutan kukan
me despierto herään
la mamá despierta äiti herättää

Lavarse (peseytyä) taipuu kuten muutkin -ar -verbit:

me lavo (peseydyn) nos lavamos (peseydymme)
te lavas (peseydyt) os laváis (peseydytte)
se lava (peseytyy) se lavan (peseytyvät)

Samalla lailla taipuvia refleksiiviverbejä ovat mm. ducharse (käydä suihkussa), levantarse (nousta ylös), maquillarse (meikata), peinarse (kammata tukka), afeitarse (ajaa parta).

Joillakin refleksiiviverbeillä on diftongoituva vartalo, tai ne ovat muuten epäsäännöllisiä (ks. osa 5):

despertarse (ie) herätä
me despierto nos despertamos
te despiertas os despertáis
se despierta se despiertan
acostarse (ue) mennä nukkumaan
me acuesto nos acostamos
te acuestas os acostáis
se acuesta se acuestan
vestirse (i/e) pukeutua
me visto nos vestimos
te vistes os vestís
se viste se visten

Refleksiiviverbit

Täydennä refleksiiviverbit

Estar + gerundio

Estar + gerundi

- ¿Qué estás haciendo?
- Mitä sinä olet tekemässä?

- Estoy comiendo.
- Olen syömässä.

- ¿Dónde está mamá?
- Missä äiti on?

- Está leyendo el periódico.
- Hän on lukemassa lehteä.

Gerundi on verbimuoto, jonka perusmerkitys on tekemällä, tehden:

tomar → tomando ottaa → ottamalla, ottaen
trabajar → trabajando
tehdä töitä → tekemällä, tehden töitä
comer → comiendo
syödä → syömällä, syöden
escribir → escribiendo
kirjoittaa → kirjoittamalla, kirjoittaen

Gerundi muodostetaan siis korvaamalla verbin pääte gerundin päätteellä seuraavasti:
-ar → -ando
-er → -iendo
-ir → -iendo

Estar + gerundi vastaa suomen rakennetta olla (parhaillaan) tekemässä jotakin:

- ¿Qué están haciendo los niños?
- Mitä lapset tekevät?

- Están jugando al fútbol.
- He ovat pelaamassa jalkapalloa.

Epäsäännöllisiä gerundimuotoja:

leerleyendo lukea → lukemalla, lukien
creer creyendo luulla → luulemalla, luullen
dormir durmiendo nukkua → nukkumalla, nukkuen
vestirvistiendo pukea→ pukemalla, pukien
oiroyendo kuulla→ kuulemalla, kuullen

Gerunditehtävä

Futuro cercano

Lähifutuuri

- ¿Qué vais a hacer por la noche?
- Mitä te aiotte tehdä illalla?

- Vamos a cenar juntos.
- Lähdemme yhdessä ulos syömään.

 ¿Qué vas a hacer mañana?    
- Mitä aiot tehdä huomenna?

- Voy a ir al cine.
- Menen elokuviin.

Espanjan kielessä käytetään lähitulevaisuudessa tapahtuvasta tekemisestä usein lähifutuuria. Lähifutuurilla viitataan (lähiajan) aikomukseen ja se on yleinen etenkin puhekielessä.

Lähifutuurin muodostus:
ir-verbin persoonamuoto + a + verbin perusmuoto (infinitiivi)

Lähifutuuri


Kulttuuria

Espanjalaiset ovat tunnettuja taidostaan osata nauttia elämästä, juhlia ja pitää hauskaa. Monet juhlista, kuten pääsiäinen, juhannus, joulu ja karnevaali, liittyvät olennaisesti katoliseen perinteeseen, mutta usein niiden luonteeseen sekoittuu myös pakanallisia piirteitä.

Espanjalaiset juhlat

Paikallisuus on tärkeä osa värikästä juhlaperinnettä
Kansallisten juhlapäivien lisäksi kylät ja kaupungit juhlistavat vuosittain omien pyhimystensä merkkipäiviä. Nämä juhlat saattavat kestää useitakin päiviä, jopa viikkoja. Tällöin useat liikkeet sulkevat ovensa ja kaupungin koristellut kadut täyttyvät ihmisistä. Konserttien, kulkueiden ja perinteisten tanssiesitysten lisäksi järjestetään erityistä ohjelmaa lapsille, ja usein kaupunkilaiset pukeutuvat erityiseen juhla-asuun, joka saattaa olla esimerkiksi valkoinen paita ja tietynvärinen huivi.

Karnevaali
Vuoden ensimmäisiä juhlia on karnevaali eli baccanaali. Karnevaali on suosittu juhla kaikkialla Espanjassa, mutta kaikkein kuuluisimpia ovat Cadizin, Teneriffan ja Las Palmasin karnevaalit. Cádizin karnevaalit puhallinsoittokuntineen ovat luonteeltaan satiirishumoristisia, kun taas Teneriffan ja Las Palmasin karnevaalit muistuttavat brasilialaisia karnevaaleja loistokkaine kulkueineen ja naamiaisasuineen.

Fallas
Maaliskuun puolivälin juhlista ehkä tunnetuin on Valencian Fallas, jolloin koko kaupungin voi melkeinpä sanoa olevan tulessa. San Josén pyhimyksen kunniaksi järjestettävä Fallas huipentuu maaliskuun 19. päivä, jolloin kyläläisten huolella valmistamat, jättiläismäiset ninots-nuket sytytetään tuleen ja poltetaan tuhkaksi. Pahvisten hahmojen rakentamiseen kuluu kuukausia ja joka vuosi vain yksi, kyläläisten äänestämä yksilö säästetään, ja se pääsee esille paikalliseen museoon.

San Fermín -juhla
Pamplonan tunnettu San Fermín -juhla alkaa perinteen mukaan ilotulituksella ja sen kohokohta on joka-aamuinen härkäjuoksu vanhan kaupungin keskiaikaisilla, kapeilla kujilla. Härkien juoksuttaminen areenalle alkaa aina aamulla kello 8, ja sen aikana sadat punavalkoiseen asuun sonnustautuneet juoksijat eri puolilta maailmaa ottavat mittaa taisteluhäristä. Vaikka juoksu härkäaitaukselta areenalle kestää vain muutamia minuutteja, sen aikana loukkaantuu monesti useita vähemmän onnekkaita ja taitamattomampia juoksijoita, jotka joutuvat noin 600 kiloa painavien härkien jalkoihin.

Pyhiinvaellusjuhlat
Yksi tyypillinen espanjalaisten juhlien muoto ovat pyhiinvaellusjuhlat, joista tunnetuin on kiistatta Huelvassa Rocíon Neitsyen kunniaksi tehtävä vaellus. Keskiajalta peräisin olevan tarinan mukaan neitsyeellä on voima parantaa tauteja, hedelmättömyyttä ja mielisairautta. Juhla alkaa helluntaita edeltävänä lauantaina, jolloin uskonnolliset veljeskunnat vaeltavat kulkueessa pölyisiä vuoristoteitä pitkin Almonten kylään, jossa pidetään maagisen ilmapiirin kyllästämä messu. Juhlaan osallistuu vuosittain jopa yli miljoona ihmistä.

Castellers
Castellers eli ihmispyramidit ovat tarragonilaisen juhlan pääosassa. Jopa yhdeksänkerroksiset ihmispyramidit ovat kehittyneet 1500-luvun perinteisistä kansantansseista. Ensimmäiset viralliset Castellers-ryhmät perustettiin Vallsin kaupungissa 1800-luvun alussa. Pyramidien rakentamista harjoitellaan koko vuosi ja niihin osallistuu usein samasta perheestä useampi sukupolvi.

Espanjalainen pääsiäinen
Vaikka uskonnon merkitys onkin vähentynyt viime vuosien aikana, niin uskonnolliset juhlat, ja erityisesti pääsiäinen, ovat yhä hyvin tärkeitä espanjalaisille. Pääsiäisviikolla (semana santa) tunikoihin ja huppuihin sonnustautuneet uskovaiset kulkevat kaupungin läpi värikkäässä, rumpujen säestämässä kulkueessa. He kantavat harteillaan jopa tuhannen kilon painoisia patsaita, jotka kuvaavat neitsyt Mariaa tai Kristuksen kärsimysviikon tapahtumia. Nämä patsaat ovat tunnettujen veistäjien tekemiä ja voivat olla jopa satoja vuosia vanhoja. Etenkin Sevillan kaupunki on maankuulu pääsiäiskulkueestaan.

Feria de Abril
Huhtikuussa, heti pääsiäisen jälkeen, pääsee ilo valloilleen Sevillan Feria de Abril -juhlassa, joka on kehittynyt alkuperäisistä karjamarkkinoista ruoan, laulun, tanssin ja härkätaistelujen värittämäksi, suosituksi koko kansan juhlaksi. Juhlia varten Quadalquivir-joen rannalle pystytetään valtavan suuri telttakylä, jossa soi flamenco-musiikki. Naiset pukeutuvat juhlaviin mustalaisvaikutteita saaneisiin juhlapukuihin ja miehet lyhyeen pikkutakkiin (bolero) ja cordobés-hattuun.

Espanjalainen joulu
Juhlavuoden päättää joulu (Navidad), jolloin jokaisessa talossa asetetaan kunniapaikalle perinteinen jouluseimi. Joulupäivän ateria on erityisen tärkeä. Loppiaisen aattona lapset asettavat puhdistetut kenkänsä joulukuusen alle, ja yön aikana kolme itämaan tietäjää (Reyes Magos) tuovat heille lahjoja. Tuhmille lapsille he jättävät palan mustaa sokerikaramellia, jota kutsutaan hiileksi (carbón).

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!