Hyppää pääsisältöön

8. On the phone

Puhelinkeskusteluja sarjassa Alright? Alright!
Puhelinkeskusteluja sarjassa Alright? Alright! Kuva: Tiina Karjalainen kieliohjelma,Neil Hardwick

Kahdeksannessa osassa tulee tutuksi muun muassa konditionaali ja vaikeasti äännettävät "tongue-twister" lauseet. Egganhamissa muistellaan tänään menneitä hyviä aikoja. Oh those good old days!

Speaking on the phone

Puhelinnumeroa voi kysyä esim. seuraavasti:

Mikä sinun puhelinnumerosi on? 

Numeroni on... 

Onko sinulla matkapuhelinta? 

Mikä on matkapuhelinnumerosi? 

Matkapuhelinnumeroni on... 

Maatunnusta kysytään seuraavasti: 

What’s the country code for Finland? It’s 358. 

What’s the country code for United States of America? It’s 1.

Pronunciation

Verkkokurssin edellisessä osassa opeteltiin niin sanottu aivastusäänne: t + suhu-s. Se on soinniton (=äänihuulet eivät värähtele). Nyt harjoitellaan sen soinnillista vastinetta (=äänihuulet värähtelevät). 

Soinnillinen aivastusäänne muodostetaan seuraavasti: äännä voimakas, mutta pehmeä d ja siirry siitä suoraan suhu-s:ään. Muista pyöristää ja liikuttaa huulia eteenpäin siirtyessäsi d:stä suhu-s-äänteeseen. 

Soinnillinen aivastusäänne kirjoitetaan englannin kielessä usein j, kuten sanassa journey (matka, taival) tai pubinpitäjän etunimessä Jules tai sanan keskellä g, kuten sanassa manager (johtaja, manageri) tai Egganhamin amerikkalaisen vieraan sukunimessä Salinger.

Harjoittele soinnillista aivastusäännettä 

Harjoittele kuuntelemalla ja toistamalla esimerkkisanoja.

Tongue twisters 

Kuuntele brittiläisten mallit soinnillista aivastusäännettä sisältävistä loruista ja harjoittele sitten itse mallin mukaan.

Lorujen suomenkieliset käännökset

1. tragediastrategia / murhenäytelmätoimintasuunnitelma 
2. Osaatko kuvitella kuvitteellisen eläintarhan johtajan kuvittelevan johtavan kuvitteellista eläintarhaa? 


Kielioppia

Kerrataan liitekysymyksiä ja opiskellaan konditionaalia ja futuuria.

Osan seitsemän Kielioppi-osiossa käsiteltiin liitekysymyksiä. Katso videolta miten egganhamilaiset juttelevat menneistä ajoista ja vertaavat niitä nykymenoon - ja käyttävät samalla liitekysymystä.

Mistä teemasta kukin puhuu?

Vastaus

Norman: When I was a young man, women never wore trousers, they wore skirts, not trousers.
Mrs Brown: Men used to open doors for women.
Eric: Footballers used to get paid 20 quid a week.
Vicar: People used to care about each other.

wear, wore, worn = pitää, olla päällä
trousers = housut
skirt = hame
quid = punta

Verbs (the conditional)

Konditionaalia eli niin sanottu suomen –isi-muotoa (menisin, matkustaisimme) käytetään silloin, kun ilmaistaan asiaa, joka ei välttämättä tapahdu. Konditionaalilla voidaan viitata sekä nykyhetkeen että menneeseen aikaan. Konditionaalin ilmaisussa käytetään aina apuverbejä. Niistä yleisin on would (-isi). 

I would travel to Ireland. Matkustaisin Irlantiin.
James would not like that. /
James wouldn't like that.
James ei pitäisi siitä.
Would you like a cup of hot chocolate? Haluaisitko/haluaisitteko kupin kaakaota?

Muita konditionaalin apuverbejä ovat:
could (voisi, osaisi)
should (pitäisi)
ought to (pitäisi)
might (saattaisi)

Esimerkkilauseita:

Could I open the window? Voisinko avata ikkunan?
Tom should not be late.
Tom shouldn't be late.
Tomin ei pitäisi myöhästyä.
Mary ought to study harder. Maryn pitäisi opiskella tehokkaammin.
They might visit us next weekend. He saattaisivat tulla meille kylään ensi viikonloppuna.

Konditionaalin apuverbit

Nykyhetkeen viittaava konditionaali 

would-apuverbi + pääverbin perusmuoto
(tai jokin muu konditionaalin apuverbi: could, should, ought to, might

Huomaa, että kaikkien konditionaaliapuverbien muodot ovat samat kaikissa persoonissa:
I should go. (pitäisi mennä)
You should go.
He/She/It should go.
We should go.
You should go.
They should go.

Muodosta konditionaalilauseita

Jos konditionaaliin halutaan yhdistää if-ehtolause, käytetään tässä silloin imperfektiä. Eli apuverbi + pääverbin perusmuoto, mutta if + imperfekti: 

I would travel to Ireland if I had
a week off.
Matkustaisin Irlantiin, jos minulla olisi viikko vapaata.
James would not like if I drove his car. / James wouldn’t like if I drove his car. James ei pitäisi, jos ajaisin hänen autollaan.
If there was any milk in the fridge, would you like a cup of hot chocolate? Jos jääkaapissa olisi maitoa, haluaisitko / haluaisitteko kupin kaakaota?

Huomaa, että imperfekti ei näy suomennoksessa, vaan myös ehtolause suomennetaan isi-muodolla.

Katso esimerkkejä myös muista apuverbeistä ja if-ehtolauseista:

They could drive us home if it weren’t that stormy. He voisivat ajaa meidät kotiin, jos ei olisi niin myrskyisää.
Shouldn’t you also come, if we all went there? Eikö sinunkin pitäisi tulla, jos me kaikki menisimme sinne.
Sue ought to call Tim if she had time. Suen pitäisi soittaa Timille, jos hänellä olisi aikaa.
might go to a concert, if I bought a ticket in time. Saattaisin mennä konserttiin, jos ostaisin lipun ajoissa.

Huomaa, että be-verbistä voidaan käyttää muotoa were myös yksikön 1. ja 3. persoonassa (minä ja hän/se).

If I were you, I would read the book. / If I was you, I’d read the book.
Jos olisin sinä, lukisin kirjan. / Sinuna lukisin kirjan.

Puhekielessä would-apuverbi voidaan lyhentää muotoon I’d.

Täydennä konditionaalilauseet

Menneeseen aikaan viittaava konditionaali

Tarkastele esimerkkilauseita ja niissä esiintyvien verbien muotoja.

I would have travelled to Ireland.
Olisin matkustanut Irlantiin.

James would not have liked that.
James ei olisi pitänyt siitä.

Would you have liked a cup of hot chocolate?
Olisitko halunnut kupin kaakaota?

Miten menneen ajan konditionaali muodostetaan?

would have + pääverbin kolmas taivutusmuoto (like, liked, liked)

Verbin kolmas taivutusmuoto on nimeltään partisiipin perfekti ja sillä muodostetaan verbin aikamuodoista perfekti ja pluskvamperfekti.

Menneen ajan konditionaali

Menneen ajan konditionaalin if-ehtolauseessa käytetään pluskvamperfektiä.

Miten sanot seuraavat nykyhetkeen viittaavat konditionaalilauseet menneessä ajassa? 

I would travel to Ireland if I had a week off.
James would not like if I drove his car. / James wouldn’t like if I drove his car.
If there was any milk in the fridge, would you like a cup of hot chocolate? 

Vastaus

I would have travelled to Ireland if I had had a week off.
Olisin matkustanut Irlantiin, jos minulla olisi ollut viikko vapaata.

James would not have liked if I had driven his car. / James wouldn’t have liked if I had driven his car.
James ei olisi pitänyt, jos olisin ajanut hänen autollaan.

If there had been any milk in the fridge, would you have liked a cup of hot chocolate?
Jos jääkaapissa olisi ollut maitoa, olisitko halunnut kupin kaakaota?


Muunna lauseet menneen ajan konditionaaliin

Verbs (the future)

Kun puhutaan tulevasta ajasta, käytetään englannin kielessä futuuria. Suomen kielessä ei tuota aikamuotoa ole, vaan tulevaa ilmaistaan nykyajan muodolla eli preesensillä ("Menen lääkäriin huomenna", "Tuletteko juhliin?").

Englannissa tulevaa aikaa voi ilmaista monella tavoin. Seuraavissa tehtävissä opit tunnistamaan eri tapoja ja päättelemään säännöt niiden muodostamisesta.

Futuurin sääntö

Kuningattaren käynnille tiedetään tarkka päivä.

Mitä futuuria Clive käyttää sanoessaan, että 20.6. kuningatar vierailee Birminghamissa?

Vastaus

Clive: ...Birmingham, Sandringham and here - Egganham. She can stop there for five minutes. Perfect for a photo opportunity.

Nobby: Jolly good. When?

Clive: Well sir, here are the figures. The popularity has been falling for eight months. That is since November. Here, you see: the fall began eight months ago. We must do something by the end of June. On June 20th, she’s visiting Birmingham.

Nobby: June 20th it is, then. What’s Egganham like? 

Tässä futuuria ilmaistaan kestopreesensillä. Vierailulle on sovittu tarkka päivä ja tällaisissa tapauksissa kestopreesens on tavallinen tulevan ajan ilmaus.

Katso video, jolla Bill valmistautuu kaupassa kuningattaren tuloon.

Mitä futuuria Babinda käyttää?

Vastaus

Babinda: What are you doing, Bill? You don’t think the queen is going to come here, do you? She is hardly going to pop in for a packet of cigarettes.
Bill: You never know, mom.
Babinda: She doesn’t smoke.
Bill: How do you know?
Babinda: Well she doesn’t smoke in public, anyway.
Bill: She doesn’t go to the toilet in public either. She still goes.
Babinda: You’re a silly billy.

Babinda käyttää futuurin ilmaisuun rakennetta be going to + verbin perusmuoto.

Babinda olisi siis voinut sanoa myös esim.:

the queen is gonna come
She is hardly gonna pop in


Tapakulttuuria

Ihmiset jakautuvat Englannissa yhä valitettavasti eri yhteiskuntaluokkiin.

Knowing Your Place – The Class System in Britain

The class system is still very real in today’s Britain. Almost everybody will know where he or she belongs on the social ladder. Many people would like to believe that they are classless but historical development has not brought an end to a the centuries-old tradition of defining people according to their ”breeding”. Naturally, many citizens of Britain think this is regrettable – but it is a fact of life. 

So, people in Britain are basically grouped as follows:

The Upper Class

“What is the point of the English upper-class girl’s education, or rather, lack of education, if not to prepare her for a life of tolerating the boringness of the English upper-class man?” Charles Moore, British journalist, 1992.

The upper class consists of those people who belong to the highest position on the social scale. They are usually members of the aristocracy such as the royal family or peerage. Being a member of this class doesn’t necessarily depend on how rich you are. Many upper-class people have (or claim they have) little money. Their position depends, instead, on the fact that they were born into a family which was already a part of the aristocracy. Thus, it is extremely difficult (if for some reason you really wanted to) to join the ranks of the upper class. One way to do it, though, is to marry above your station and enter the aristocracy that way. If you do that, however, you will perhaps have to wait a long, long time before you are accepted as being genuinely upper class. But a lot of people throughout history have been successful, in doing this which, genetically-speaking, is no doubt a good thing as it modifies the effect of in-breeding and helps to prevent degeneration. Another way to avoid this is to marry an aristocrat from another country. The Queen, for example, married one of her Greek relatives.

The Middle Class

“People who try to pretend they’re superior make it so much harder for those of us who really are.” Hyacinth Bucket (Keeping Up Appearances) 

The middle class is divided into the upper middle class and the lower middle class. The upper middle class often look up to the upper class and try to imitate them. They perhaps look down on the lower middle class for the reason that many of these have recently made their way up from the ranks of the working class. Consequently the lower middle class look up to the upper middle class and the upper class but tend to look down on the working class. Members of the middle classes are businessmen or professional people. The term upper class is sometimes used in a negative way to mean “bourgeois”. Unlike in many countries, the term bourgeois is generally thought of in a less than positive way. So people in Britain might prefer to be called middle class than bourgeois. Perhaps it’s because of the word’s French origin.

The middle class is growing in number all the time and in England, at least, is often called middle-England. This class is very important politically which means that political parties must appeal to the “middle ground” or middle-class values. The British still vote very much along class lines.

The Working Class

“The working class can kiss my arse, I’ve got the foreman’s job at last.”(Sung to the tune of “Oh, Christmas Tree” or “The Red Flag”) 

The working class and, beneath them on the social scale, the lower class, (collectively sometimes known as the proletariat (but this term, too, has a negative flavour in Britain), is made up almost entirely of manual workers. Many manual workers are proud to be members of the working class and tend not to look up to the middle class even though, curiously, they might look up to the upper class. Some upwardly-mobile working class people, however, have middle-class pretensions and look down on their peers.

The class system, then, is very much a part of British life but, as you can see, it is not such a simple matter and for many it is an unfortunate way of identifying and defining people.

Perustuu ohjelmaan: Alright? Alright! Teksti: David Mitchell. Vuosi: 2005.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

 • Miten joulua vietetään eri maissa?

  Tutustu eurooppalaisten maiden jouluperinteisiin.

  Vietetäänkö Euroopan muissa maissa joulua samoin kuin Suomessa? Tähän artikkeliin on koottu linkkejä eri maiden jouluperinteistä kertoviin sisältöihin.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!