Hyppää pääsisältöön

8. Y tú... ¿qué opinas?

Lähikuva Gaudín Sagrada Familia -kirkon julkisivun veistoksista.
Sagrada Familia -katedraalin julkisivun veistoksia, Barcelona. Lähikuva Gaudín Sagrada Familia -kirkon julkisivun veistoksista. Kuva: Yle/Seppo Sarkkinen Espanja,Barcelona,Sagrada Família,Antoni Gaudí

Tässä osassa opit mm. ilmaisemaan mielipidettä ja nimeämään ruumiinjäsenet. Kieliopissa opiskellaan datiivia vaativien verbien taivutusta ja perfektin muodostusta. Lisäksi tutustutaan espanjalaiseen taiteeseen.

¿Qué opinas?

Mitä mieltä olet?

- ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre?
- Me gusta hacer deporte, correr sobre todo.

- Y a tí, ¿te gusta correr?
- No, no me gusta el deporte. A mí me gusta leer y ver películas.

- ¿Qué películas te gustan?
- Me gusta el cine español. ¡Me encantan las películas de Almodóvar!
- Ah sí, pues a mí me aburren.

Vocabulario

¿qué? mitä
hacer tehdä
el tiempo libre vapaa-aika
(a mí) me gusta pidän
te gusta sinä pidät
hacer deporte urheilla
corer juosta
sobre todo etenkin
no me gusta en pidä
leer lukea
ver películas katsoa elokuvia
me encantan (encantar) pidän (niistä) kovasti, ne miellyttävät minua
me aburren (aburrir) ne pitkästyttävät minua

 ¿Qué te parece esta camiseta?
- Me parece muy bonita. Me encanta el color.
- Me la llevo entonces.

Vocabulario

qué te parece mitä pidät
la camiseta t-paita
me parece minusta se vaikuttaa
bonito, -a kaunis
me encanta pidän kovasti
el color väri
me la llevo otan sen

Verbit aburrir, encantar, gustar ja parecer vaativat datiivipronominia. Tutustu verbeihin kielioppiosiossa.

Estar enfermo

Olla kipeänä

- ¿Juan, qué te pasa? ¿Estás enfermo?
- Me duele la cabeza, creo que tengo fiebre. Esta semana he corrido mucho, me duelen las piernas.
- Hombre, tienes que descansar. Mira, yo no he hecho nada últimamente, y me siento muy bien.

Vocabulario

qué te pasa mikä sinulla on
me duele la cabeza päätäni särkee
creo que luulen, että
tener fiebre olla kuumeessa
he corrido olen juossut
las piernas jalat
tener que pitää, täytyä
descansar levätä
no he hecho en ole tehnyt
me siento bien (sentirse) tunnen oloni hyväksi

Opettele ruumiinjäsenet

Las partes del cuerpo

la cabeza   pää
la cara   kasvot
el cuello   kaula
el ojo   silmä
la oreja   korva
la nariz   nenä
la boca   suu
el brazo   käsivarsi
la mano   käsi
los dedos   sormet
el pecho   rintakehä
los pechos   rinnat
el estómago   vatsa
la espalda   selkä
la pierna   jalka
la rodilla   polvi
el pie   jalkaterä
los dedos del pie   varpaat

me duele la garganta = kurkkuni on kipeä
me duelen los oídos = korviani särkee
el oído = kuulo

En la consulta del médico

Lääkärin vastaanotolla

Son las nueve de la mañana y Ana se levanta. No se siente bien, le duele la cabeza y tiene fiebre. En vez de ir al trabajo, Ana decide ir a la consulta del doctor García.

Ana: Buenos días, doctor García.
Médico: Siéntese. ¿Qué le pasa?
Ana: Tengo fiebre y me duele todo, la garganta, los oídos y la cabeza.
Médico: ¿Le duele el pecho?
Ana: Sí, y tengo una tos terrible.
Médico: Parece que usted tiene gripe, tiene que descansar unos días y beber mucho líquido.

 Vocabulario

en vez de sen sijaan, että
decider päättää
¡siéntese! istuutukaa
terrible kamala
la tos yskä
los oídos korvat (kun puhutaan särystä)
parece que vaikuttaa siltä, että
la gripe flunssa
el líquido neste
tener que täytyä

Lääkärin vastaanotolla


Kielioppia

Kieliopissa opiskellaan datiivipronominit ja datiivia vaativien verbien kuten gustar (pitää), encantar (pitää paljon) ja doler (särkeä) taivutusta sekä perfektin muodostusta ja käyttöä.

Gustar

Miellyttää jtk, pitää jostakin

- Me gusta la cerveza.    
- Pidän oluesta.

- Te gustan las películas norteamericanas.
- Pidät amerikkalaisista elokuvista.

- Le gusta hacer deporte.
- Hän pitää urheilusta.

- Nos gustan las fresas.
- Pidämme mansikoista.

- Os gusta jugar al tenis.
- Te tykkäätte pelata tennistä.

- Les gustan los animales.
- He pitävät eläimistä.

Gustar -verbin edessä on aina datiivipronomini (me, te, le, nos, os, les), joka kertoo kenelle jokin asia on mieleen eli kuka pitää jostakin:

- (A mí) me gusta el café, a José le gusta el té.
- Minä pidän kahvista, José pitää teestä.

Espanjaksi siis ajatellaan, että "joku miellyttää jotakin" tai "joku on jollekin mieleen":

- Me gusta la ópera.
"Ooppera on minulle mieleen" - lauseen subjektina on siis ooppera enkä minä.

Verbi taipuu aina lauseen subjektin mukaan:

- Me gustas .
- Pidän sinusta tai ”sinä miellytät minua”

- Nos gustan los niños.
- Pidämme lapsista tai ”lapset miellyttävät meitä”

Gustar on aina yksikössä, kun sitä seuraa toinen verbi:
Me gusta bailar y correr.

Datiivin korostus

Jos henkilöä halutaan korostaa, voidaan datiivipronominin lisäksi käyttää a-prepositiota ja persoonapronominin prepositiomuotoa seuraavasti:

A mí me gusta
A ti te gusta
A él, a ella, a usted le gusta
A nosotros, a nosotras nos gusta
A vosotros, a vosotras os gusta
A ellos, a ellas, a ustedes les gusta

- A mí no me gusta nada correr.
- En pidä ollenkaan juoksemisesta.

- Y a ti, ¿te gusta el deporte?    
- Entä pidätkö sinä urheilusta?

Gustar-verbin kanssa substantiivista on käytettävä määräistä muotoa (el, la, los, las).

Muita datiiviverbejä

Samalla tavalla kuin gustar käyttäytyvät myös seuraavat verbit:

aburrir   pitkästyttää
doler   
särkeä
encantar   
pitää kovasti
importar   
haitata, välittää jstk
interesar   
kiinnostaa
molestar   
häiritä
parecer   
vaikuttaa joltakin
preocupar   
huolestuttaa

- Esta película me aburre.
- Tämä elokuva pitkästyttää minua.

- Me duele la espalda.
- Selkääni särkee.

- Me encantan estos zapatos.
- Pidän todella paljon näistä kengistä.

- ¿Te molesta si fumo?
- Häiritseekö sinua jos poltan?

- ¿Qué te parece?
- Mitä arvelet?

- No me importa esperar.
- Minua ei haittaa odottaa.

- ¡No me importa nada!
- En välitä tippaakaan!

Gustar-verbi ja artikkelit

Datiivipronominit

Datiiviverbit

Pretérito perfecto

Liittoperfekti

- Hoy he trabajado mucho.
- Tänään olen työskennellyt paljon.

- ¿Has comido ya?    
- Oletko jo syönyt?

- ¿Cuánto tiempo habéis vivido aquí?
- Kuinka kauan olette asuneet täällä?

- ¿Qué has hecho últimamente?
- Mitä olet tehnyt viime aikoina?

- ¿Has visto esta película?    
- Oletko nähnyt tämän elokuvan?

Espanjan perfekti muistuttaa paljon suomen perfektiä. Se muodostetaan haber-apuverbin ja varsinaisen verbin partisiipin perfektimuodosta:

  HABER
yo he
has
él/ella/usted ha + partisiipin perfekti (-ado, -ido, -ido)
nosotros/nosotras hemos
vosotros/vosotras habéis
ellos/ellas/ustedes han

Partisiipin perfekti muodostetaan ar-verbeillä ado-päätteellä (trabajado) ja er- ja ir-verbeillä ido-päätteellä (comido, salido).

Epäsäännöllisiä partisiipin perfektimuotoja

abierto abrir avata
cubierto cubrir peittää
dicho decir sanoa
escrito escribir kirjoittaa
frito freír paistaa
hecho hacer tehdä
muerto morir kuolla
puesto poner panna
resuelto resolver ratkaista
roto romper rikkoa
visto ver nähdä
vuelto volver palata

Perfektin käyttö muistuttaa suomen perfektin käyttöä: verbin tekeminen liittyy nykyhetkeen ja sitä edeltää usein jokin ajan ilmaus (hoy, esta mañana, esta semana., jne). Myös sanojen ya jo ja todavía vielä kanssa käytetään perfektiä:

- ¿Ya has terminado el trabajo?
- Oletko saanut jo työn päätökseen?

- Perdóname, José, todavía no lo he hecho.
- Anteeksi, José. En ole tehnyt sitä vielä.


Kulttuuria

Espanjan taide on saanut vaikutteita useilta kulttuureilta, jotka ovat asuttaneet mannerta eri aikakausina.

Espanjalainen taide

Espanjanjalaisessa taiteessa kulttuurit kohtaavat
Arkkitehtuurilla on tärkeä osa espanjalaisesta taiteesta puhuttaessa, erityisesti romaanisella aikakaudella. Tyypillisimpiä tämän ajan rakennuksia ovat valtavat, kiviset, holvikaarien täyttämät kirkot ja luostarit, joiden seiniä peittävät valtavat seinämaalaukset. Maalaukset mukautettiin käytettävissä olevan tilan mukaan, eivätkä ne välttämättä olleet ”oikean” perspektiivin mukaisia. Erityisen tärkeää oli uskonnollinen symbolismi. Maurien mukanaan tuoma islamilainen taide (n. 700-1400) ilmaisee uskonnollisuutta värikkäissä moskeijoissa ja palatseissa, joita kalifit rakensivat niin mahtavuutensa merkiksi kuin puolustustarkoitukseen. Rakennuksissa käytettiin hyväksi nerokkaita arkkitehtonisia ratkaisuja ja ne koristeltiin geometrisin kuvioin sekä Koraanin lausein. Tämän ajanjakson tunnetuimpia luomuksia ovat muun muassa Córdoban moskeija ja Medina Azaharan palatsi.

Goottilaisuus ja arabialainen tyyli sekoittuivat
Gootit (1100-1500-luku) olivat tekniikan mestareita ja heidän insinööritaitonsa nostivatkin espanjalaisten katedraalien tornit ennen näkemättömän korkeiksi. Espanjan goottisen arkkitehtuurin erikoisuutena ovat sen arabialaiset vaikutteet. 1500-luvun ensimmäisellä puoliskolla pääsi valloilleen Italiasta vaikutteita saanut tyylisuuntaus, jota kutsutaan platerescoksi. Se koristi goottilaisen tyylisuuntauksen mukaan rakennetut rakennukset runsain pylväin, soikein ornamentein, sekä patsain, jotka esittivät toisiinsa kietoutuneita ihmis- ja eläinhahmoja sekä kasvillisuutta. Kaikkein runsaimmin platerescon arkkitehtuuria on Toledon, Valladolidin ja Salamancan kaupungeissa.

Uskonnollisuus korostui taiteessa
Juan de Herrera puolestaan korosti vapaata tilaa ja niukkuutta koristelun sijasta. Luultavasti kuuluisin herrerianon tyylisuuntauksen edustajista on el Escorialin luostari, joka on samalla kertaa luostari, kirkko, palatsi ja kuninkaallinen hautakammio. Renessanssin ajan patsaissa ja veistoksissa näkyy kaikkein selvimmin italialainen vaikutus. Veistosten tematiikka oli lähes aina uskonnollinen ja alastoman ruumiin kuvaamista kartettiin. Kaikkein tyypillisin materiaali oli puu, jota käytettiin erityisesti alttaritauluissa. Kreikkalaissyntyinen, mutta lähes koko elämänsä espanjassa viettänyt El Greco toi renessanssin maalaustaiteeseen manierismin tyylisuuntauksen. Hänen maalauksensa ovat yleensä vahvan uskonnollisia ja hengellisiä, täynnä mystistä energiaa. Ne huokuvat harmoniaa, vaikka henkilöiden kasvot ovatkin usein vääristyneitä ja epäsopusuhtaisia. Diego Velázquezia on pidetty yhtenä Espanjan taiteen kiistattomista mestareista, joka hallitsi täydellisesti maalaamisen tekniikan. Felipe IV nimitti Velázquezin hovitaiteilijakseen ja tämä maalasikin taidokkaita muotokuvia Espanjan kuningasperheestä ja aatelisista.

Francisco Goya
1600- ja 1700-luvun barokkitaide on Espanjan maalaustaiteen kulta-aikaa ja alkaa kuvata ihmistä entistä realistisemmin. Espanjan ehkä tuotteliain taidemaalari Francisco Goya omasi ilmiömäisen kyvyn kuvata mallinsa juuri sellaisina kuin he olivat. Hän näytti pystyvän vangitsemaan kankaalle jopa heidän sielunmaailmansa. Vuodesta 1789 lähtien Goya toimi Carlos IV hovimaalarina. Kuuroutumisensa jälkeen Goyan maalaukset muuttuivat yhä synkemmiksi ja alkoivat kuvata yhteiskunnan kauheuksia ja epäoikeudenmukaisuutta.

Antonio Gaudí
Modernismin suurimpia nimiä on katalonialainen arkkitehti Antonio Gaudí, joka on parhaiten tunnettu La Sagrada Familia -katedraalistaan. Hän aloitti sen rakennuttamisen Barcelonassa vuonna 1882 ja rakentaminen jatkuu yhä. Kunnianhimoisesta työtehtävästä tuli Gaudín elämänikäinen pakkomielle, jossa uskonnollinen hartaus ja taide sekoittuivat. Parhaiten Gaudí tunnetaan mosaiikilla päällystetyistä, mielikuvituksellisen muotoisista rakennuksista.

Pablo Picasso, Joan Miró ja Salvador Dalí
1900-luvun eurooppalaisiin taidesuuntauksiin vaikuttivat myös Pablo Picasso, Joan Miró ja Salvador Dalí. Pablo Picasso oli ainutlaatuinen monitaituri ja tuotti jopa yli 20 000 taideteosta. Picasson taide on käynyt hyvin monien erilaisten tyylisuuntausten läpi, mutta tunnetuin hän on ehkä kubistisista teoksistaan. Yksi Picasson kuuluisimmista teoksista on Guernica, jonka hän maalasi Espanjan kansalaissodan aikana, saksalaisten pommikoneiden pommitettua kenraali Francon määräyksestä Guernican pientä baskikylää. Joan Miró oli surrealismin mestari. Hänen mielikuvituksellisissa maalauksissaan on selkeitä kirkkaanvärisiä kappaleita ja selvälinjaisia kaartelevia viivoja, jotka muodostavat ainakin näennäisesti epäjärjestelmällisen, mutta kuitenkin harmonisen kokonaisuuden. Salvador Dalí oli virtuoosimainen tekniikan taituri. Hän halusi herättää voimakkaita reaktioita surrealistisilla teoksillaan, jotka seikkailivat jossain unen ja valveillaolon, todellisuuden ja mielikuvitusmaailman rajamailla. Dalí oli yksi kaikkien aikojen ainutlaatuisimmista ja muodikkaimmista persoonallisuuksista. Hän ei ollut ainoastaan taidemaalari vaan myös kuvanveistäjä, runoilija, elokuvaohjaaja, graafinen suunnittelja, kuvittaja ja kirjailija. Dalí inhosi järjestelmällisyyttä ja sai vaikutteita erityisesti kubismista, pointillismista ja Italian metafysiikasta.

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!