Hyppää pääsisältöön

9. Motherly advice

Tottenhamin joukkueen pelitilanne
Tottenham Hotspur Eurooppa-liigan ottelussa 2012. Tottenhamin joukkueen pelitilanne Kuva: Facundo Arrizabalaga alright? alright!,Neil Hardwick

Yhdeksännessä osassa Babindan puodissa uhkaillaan aseella ja rouva Brownin ihana tytär tunnustaa salaisuuden, joka on painanut häntä pitkään. Kielioppiosassa opiskellaan adverbeja, pronomineja ja passiivia.

Nyt kertaamme aiemmin opittuja perheenjäseniä ja sukulaisuussanoja sekä opiskelemme siviilisäätyihin liittyviä verbejä. Harjoittelemme th-äänteitä ja bonuksena Tongue Twisters.

Marital status

Greenin perheen sukupuu

Opettele seuraavalla tehtävällä siviilisäätyihin liittyviä verbirakenteita ja niiden eri aikamuotoja.

Rakkaus ja avioliitto

Jos edellisessä tehtävässä harjoiteltuihin verbiryhmiin halutaan subjektin eli tekijän ohella lisätä objekti eli tekemisen kohde, käytetään eri verbien kanssa eri prepositioita ja tekijöitä saa tällöin olla vain yksi taho (voi olla monikollinenkin sana).

Esimerkkilauseita rakkaudesta ja erosta

Eric and Sharon fall in love. 
Mutta: Eric falls in love with Sharon. 
Eric rakastuu Sharoniin. 

Eric and Sharon are in love. 
Mutta: Eric is in love with Sharon. 
Eric on rakastunut Sharoniin. 

Eric and Sharon get engaged. 
Mutta: Eric gets engaged to Sharon. 
Eric menee kihloihin Sharonin kanssa. 

Eric and Sharon are engaged. 
Mutta: Eric is engaged to Sharon. 
Eric on kihloissa Sharonin kanssa. 

Eric and Sharon get married. 
Mutta: Eric gets married to Sharon. 
Eric menee naimisiin Sharonin kanssa. 

Eric and Sharon are married. 
Mutta: Eric is married to Sharon. 
Eric on naimisissa Sharonin kanssa. 

Eric and Sharon get divorced. 
Mutta: Eric gets divorced from Sharon. 
Eric ottaa avioeron Sharonista. 

Eric and Sharon are divorced. 
Mutta: Eric is divorced from Sharon. 
Eric on eronnut Sharonista. 

Let’s hope the last two sentences never happen! 

Verbit marry (avioitua) ja divorce (ottaa avioero) käyttäytyvät eri tavalla kuin edellä esiintyvät get/be married tai get/be divorced. Ne tarvitsevat tekijän eli subjektin ohella myös tekemisen kohteen eli objektin. Sen ilmaisemiseen ei tarvita prepositioita. 

to marry
mennä naimisiin jonkun kanssa
Sharon marries Eric.
Sharon menee naimisiin Ericin kanssa.
to divorce
ottaa avioero, erota jostakin
Sharon doesn’t divorce Eric.
Sharon ei ota avioeroa Ericistä.

Eric ja Sharon menevät naimisiin

Rakkaus, kihlaus ja avioliitto 

Harjoittele sukulaisuussanoja ja siviilisäätyjä kuvaavia verbejä kertomalla omin sanoin omasta perheestäsi. Voit myös tehdä suvustasi oman sukupuusi. 

Pastori harjoittelee vihkimistä Sharonin ja Ericin kanssa. Vuorosanat eivät mene vielä aivan ongelmitta - erotatko mitä pastori sanoo väärin?

Pronunciation

Nyt harjoitellaan englannin th-äänteitä. Niitä on kaksi: soinniton (=äänihuulet eivät värähtele) ja soinnillinen (=äänihuulet värähtelevät). Molemmat kirjoitetaan sanoissa kirjainyhdistelmällä th

Miten tunnistaa soinnilliset ja soinnittomat äänteet?

Voit testata soinnilliset ja soinnittomat äänteet asettamalla kaksi etusormea kurkunpään kohdalle. Jos tunnet värinää, niin kyseessä on soinnillinen äänne. Kun äännät soinnitonta äännettä, eivät äänihuulet värähtele ja täten et myös tunne värinää sormenpäissäsi. 

Soinnillisia äänteitä ovat: [b], [d], [g], [j], [l],[m], [n], äng-äänne (n+g), [r], [z], soinnillinen suhu-s, soinnillinen th-äänne, [v], [w] sekä kaikki vokaalit. 

Soinnittomia äänteitä ovat: [p], [t], [k], [f], [h],[s], suhu-s ja soinniton th-äänne. 

Soinniton th-äänne kuulostaa samanlaiselta kuin sössötys-s tai sammallus-s. Se muodostetaan työntämällä kielenkärki hampaiden väliin ja painamalla kieltä kevyesti ylähampaita vasten siten, että ilmavirta pystyy kulkemaan kielen ja hampaiden välistä tätä äännettä äännettäessä. Soinnitonta th-äännettä esiintyy esimerkiksi sanoissa thought (ajatus),thunder (ukkonen, jylinä, pauhu), thanks (kiitos, kiitokset), filthy (likainen) ja month (kuukausi). 

Soinnillinen th-äänne muodostetaan samalla tavalla kuin soinniton. Ero on periaatteessa vain äänteiden soinnillisuudessa. Sen saat, kun muodostaessasi soinnillista th-äännettä puhallat ilmaa ulos hieman voimakkaammin ja painat kieltä hieman enemmän hampaita vasten. Samalla voit tuntea pientä kutinaa kielessä. Soinnillista th-äännettä esiintyy esimerkiksi sanoissa the (määräinen artikkeli), these (nämä),them (heitä, heidät, heille), feather (höyhen, sulka) ja leather (nahka, nahkainen). 

Vinkki th-äänteiden harjoitteluun

Harjoittele molempien th-äänteiden muodostamista peilin edessä. Saat oikeat äänteet työntämällä kielenkärkesi rohkeasti eteenpäin niin, että pystyt näkemään sen peilistä. 

Koska suomen kielessä ei tällaista äännettä ole, tuntuu kielenkärjen asento aluksi oudolta. Kun katsot seuraavan kerran Alright? Alright! –kielikurssia, tai jotakin muuta englanninkielistä ohjelmaa televisiosta, tarkkaile ihmisten suita heidän puhuessaan. Th-äänteitä on paljon englannin sanoissa, joten kielenkärki näyttäytyy useasti puhujan suusta. 

Harjoittele th-äänteitä

Harjoittele kuuntelemalla ja toistamalla esimerkkisanoja.

Soinniton th-äänne 

Huomaa ero aspiroidun, voimakkaan t-äänteen ja soinnittoman th-äänteen välillä:

Soinnillinen th-äänne

Tongue twisters

Kuuntele brittiläisten mallit th-äänteitä sisältävistä loruista ja harjoittele sitten itse mallin mukaan. Kuuntele tarkasti missä on soinniton ja missä soinnillinen äänne.

Tongue twisters - mitä lorut ovat suomeksi ja missä niistä on soinnitonta ja missä soinnillista th-äännettä?

Vastaus

Ensimmäisen lorun kaikki th:t, määräistä artikkelia (the) lukuun ottamatta, ovat soinnittomia. 
Keksin ajatuksen. Mutta se ajatus, jonka keksin, ei ollut se ajatus, jonka luulin keksineeni. 

Toisessa lorussa soinniton th-äänne on sanoissa thank ja three. Muut th:t ovat soinnillisia. 
Kiitä niitä toisia heidän isänsä äidin veljen puolen kolmea veljeä. 

Kolmannessa lorussa soinnillinen th-äänne on sanoissa they ja though. Muut th:t ovat soinnittomia. 
Heillä molemmilla on kuitenkin kolmekymmentäkolme paksua sormustinta sulatettavana. 

For better or for worse

Englanninkielisessä vihkikaavassa kysytään "myötä- ja vastamäessä" fraasilla for better or for worse.

Better- ja worse-adjektiivien muodostuksen voit kerrata osan 4 kielioppiosiossa, jossa opiskeltiin adjektiivien vertailua.


Kielioppia

Opiskelemme adverbeja, pronomineja ja passiivia. Videotehtävässä Deborah purkaa sydänsurujaan äidillensä.

Adverbs

Adverbit vastaavat kysymyksiin ”Miten?” ja ”Millä tavalla?”. Ne muodostetaan adjektiiveista. Suurin osa muodostetaan lisäämällä adjektiiviin pääte -ly. Oikeinkirjoituksessa voi tapahtua pieniä muutoksia. 

adjektiivi adverbi
1. lucky (onnekas, onnellinen) luckily (onneksi)
2. simple yksinkertainen, helppo) simply (yksinkertaisesti)
3. true (tosi, todenmukainen) truly (todella, täysin, aivan)

Adverbs - mitä oikeinkirjoitusmuutoksia edellisissä esimerkeissä tapahtuu? 

Vastaus

Ennen adjektiivin päätteen -ly lisäämistä: 

1. konsonantinjälkeinen, sananloppuinen y muuttuu i:ksi 
Huom! Ei koske kaikkia yksitavuisia sanoja, kuten esimerkiksi shy (ujo, arka) - shyly (ujosti, arasti). 
2. konsonantinjälkeinen -le katoaa 
3. ue-loppuisista sanoista katoaa e

Tämän verkkokurssin osan nimi on Motherly advice. Sana motherly näyttää ensisilmäyksellä adverbiltä, koska siinä on ly-pääte. On kuitenkin olemassa koko joukko ly-päätteisiä adjektiiveja. Suomentamalla otsikon saamme ”Äidilliset neuvot”. Koska sana "äidilliset" vastaa kysymykseen "millaiset", on kyseessä adjektiivi. Jotta saisimme vastauksen adverbien kysymykseen "miten" tai "millä tavalla", meidän tulee tehdä sanasta motherly adverbi. Tällaisista ly-päätteisistä adjektiiveista tehdään adverbit sanonnalla in a (adjektiivi) way. Esimerkiksi: in a motherly way (äidillisesti, äidillisellä tavalla).

On myös olemassa joukko adverbejä 
- jotka ovat samanlaisia kuin adjektiivit, ja joilla voi olla myös ly-päätteisiä, mutta merkitykseltään erilaisia muotoja: 

adjektiivi adverbi adverbi, jonka merkitys poikkeaa alkuperäisestä adjektiivista
fast (nopea) fast (nopeasti)  
deep (syvä) deep (syvällä, -lle) deeply (syvästi)
hard (kova) hard (kovasti, ahkerasti) hardly (tuskin)
high (korkea) high (korkealla, -lle) highly (suuresti, erittäin)
late (myöhäinen) late (myöhään) lately (viime aikoina)
low (matala) low (matalalla, -lle, alhaalla, -lle, vaimeasti) lowly (alhaista, vähän)

tai
- joiden muodot ovat täysin erilaisia: 

adjektiivi adverbi
good (hyvä) better (hyvin)

tai
- joilla on myös muita, adjektiivista poikkeavia merkityksiä: 

adjektiivi adverbi
bad (huono) badly (huonosti, kipeästi, kovasti, suuresti)

Muodosta adjektiiveista adverbejä

Kuppi teetä

Pronouns

On olemassa paljon erilaisia pronomineja. Tunnet jo suuren osan niistä. Kertaamme nyt kaikki tärkeimmät pronominimuodot ja opimme muutaman muodon lisää. 

1) Persoonapronomineja käytetään joko 
subjektina eli tekijänä (Kuka?) tai 
objektina eli tekemisen kohteena (Ketä? Kenet? Kenelle? Kenen kanssa?) Objektimuotoja käytetään myös aina prepositioiden kanssa. 

2) Omistuspronomineja (eli possessiivipronomineja) käytetään joko substantiivien kanssa (=adjektiivinen omistuspronomini) tai sitten itsenäisesti ilman substantiivia (=substantiivinen omistuspronomini). Näille molemmille on englannin kielessä omat muodot. Omistuspronominit vastaavat kysymykseen ”Kenen?”. 

3) Refleksiivipronomineilla kerrotaan mitä joku tekee itse. Ne voivat esiintyä esimerkiksi verbien yhteydessä.

  Persoona-
pronominit
  Omistus-
pronominit
  Refleksiivi-
pronominit
  subj. obj. adj. subst.  
minä
sinä
hän (m)
hän (n)
se
I
you
he
she
it
me
you
him
her
it
my
your
his
her
its
mine
yours
his
her
its
myself
yourself
himself
herself
itself
me
te
he, ne
we
you
they
us
you
them
our
your
their
ours
yours
theirs
ourselves
yourselves
themselves

Sydänsurut

Verbs (the passive)

Passiivia käytetään, kun korostetaan tekemistä, tai sen kohdetta. Tekijää ei usein edes mainita, joten passiivilauseen aloittaa tekemisen kohde. Passiivilause muodostetaan seuraavasti:

be-verbi taivutettuna tekijän ja aikamuodon, tai verbin tapaluokan mukaan + verbin 3. muoto 

Muistatko vielä televisiosarjan osan kuusi kuningattaren tulojuhlien valmistelut ja rouva Brownin kuningattarena? Tutki seuraavia passiivissa olevia esimerkkilauseita:

preesens Mrs Brown is chosen to play the queen.
imperfekti Mrs Brown was chosen to play the queen.
perfekti Mrs Brown has been chosen to play the queen.
pluskvamperfekti Mrs Brown had been chosen to play the queen.
futuuri Mrs Brown will be chosen to play the queen.
nykyajan konditionaali Mrs Brown would be chosen to play the queen.
mennen ajan konditionaali Mrs Brown would have been chosen to play the queen.
apuverbi Mrs Brown must be chosen to play the queen.

Verbs (the passive) - miten teet samoista lauseista kieltolauseet?

prees. Mrs Brown is not chosen to play the queen. / isn’t
imperf. Mrs Brown was not chosen to play the queen. / wasn’t
perf. Mrs Brown has not been chosen to play the queen. / hasn’t
plusk.perf. Mrs Brown had not been chosen to play the queen. / hadn’t
fut. Mrs Brown will not be chosen to play the queen. / won’t
kond. I Mrs Brown would not be chosen to play the queen. /wouldn’t
kond. II Mrs Brown would not have been chosen to play the queen. /wouldn’t
apuverbi Mrs Brown must not be chosen to play the queen./ musn’t

Huomasithan, että kieltosana tulee aina ensimmäisen apuverbin jälkeen!

Verbs (the passive) - miten teet lauseista kysymyslauseet?

prees. Is Mrs Brown chosen to play the queen?
imperf. Was Mrs Brown chosen to play the queen?
perf. Has Mrs Brown been chosen to play the queen?
plusk.perf. Had Mrs Brown been chosen to play the queen?
fut. Will Mrs Brown be chosen to play the queen?
kond. I Would Mrs Brown be chosen to play the queen?
kond. II Would Mrs Brown have been chosen to play the queen?
apuverbi Must Mrs Brown be chosen to play the queen?

Huomasithan, että kysymyslauseet muodostetaan niin, että ensimmäinen verbi aloittaa lauseen. Muuten sanajärjestys on sama kuin myönteisissä esimerkkilauseissa.

Passiivin agentti

Passiivilauseet ovat usein ilman tekijöitä. Jos passiivilauseessa kuitenkin halutaan mainita tekijä, ilmoitetaan se niin sanotulla agenttirakenteella: 

by-prepositio + tekijä (Huom! persoonapronominista objektimuoto). 

Clive valitsi rouva Brownin esittämään kuningatarta. 

Clive chose Mrs Brown to play the queen.(aktiivilause) 
Mrs Brown was chosen to play the queen by Clive. (passiivilause) 

Hän valitsi rouva Brownin esittämään kuningatarta. 
He chose Mrs Brown to play the queen. (aktiivilause) 
Mrs Brown was chosen to play the queen by him. (passiivilause) 

Huomaa, että agenttimuoto tarvitsee yksikön 3. persoonan objektimuodon (him). 

Who-kysymyssanan agentti on by whom: 
By whom was Mrs Brown chosen to play the queen?
Kuka valitsi rouva Browin esittämään kuningatarta? 

Huomaa, että agentin sisältävät passiivilauseet suomennetaan aina aktiiviin!

Muuta aktiivista passiiviin

Mitkä näistä passiivilauseista tarvitsevat välttämättä tekijän, jotta ne voidaan muuttaa aktiiviin (verbi pysyy samana)? 

1. Now this won’t hurt at all.
2. I promise.
3. Your eyes are getting heavy.
4. You want to close your eyes.
5. Your arm is very heavy.
6. It’s difficult to raise your arm.
7. Try raising your arm.
8. I’m going back.
9. I was born in 1976 in Torquay.
10. I was christened Max.
11. I was brought up in Devon.
12. I was educated at Torquay Grammar School and New College Oxford.
13. I am employed by the Oxford University Laboratories.
14. Is this passive enough for you?

Vastaus

Passiivilauseet 10, 11, 12 ja 13.

Esimerkit:
My parents christened me Max.
Vanhempani kastoivat/ristivät minut Maxiksi. 

They brought me up in Devon.
He kasvattivat minut Devonissa. 

Teachers at Torquay Grammar school and New College Oxford educated me.
Opettajat Torquayn oppikoulussa ja New College Oxford –korkeakoulussa opettivat/kouluttivat minua. 

Oxford University Laboratories employed me.
Oxfordin yliopiston laboratoriot työllistivät minut. 


Tapakulttuuria

Kuinka suomalaiset jalkapalloselostajat lausuvat Tottenhamin ja muut englantilaisten joukkueiden nimet ja kuinka ne tulisi lausua?

TOT TEN HAM NO MORE - A personal crusade by David Mitchell

I admit it. It’s one of my pet irritations. I say ”one of” because the truth is many things irritate me. None of the others, fortunately for you no doubt, is suitable for use in this forum. 

One of the things that tends to make my life hell (and I’ve been living in Finland for well over 30 years now and understandably, I think, there are a lot of them) is the way Finnish football commentators pronounce the names of English football teams. The most irritating thing of all is the way they say “Tottenham” and I’ll tell you why. 

Like most of the things that irritate one beyond reason, I guess, the roots lie in childhood. When I was a kid, you see, living in Islington in North London, my dad used to take me to White Hart Lane now and then to watch Spurs (Tottenham Hotspurs, to be precise) play. As you can imagine this was very exciting for me and I soon became a Spurs fan.

When you have a favourite team as a kid they often become the team you support for the rest of your life and so it was with me. I’ve supported Spurs through the good times and the bad, through the up’s and the down’s, through moments of despair and moments of triumph – I am a true Spurs supporter. I continued to support them when our family moved to Oxford and I would go to watch Oxford United play at the Manor Road ground. I was overcome with joy when, in 1961, Tottenham became the first team ever to do the double: win both the League Championship and the FA Cup in the same year. I was a broken man (a broken young man, to be sure) when Jimmy Greaves, Spurs’ centre forward and my hero, wasn’t picked for the England team which won the World Cup in 1966 (I considered it a crime of the very worst kind). I’m happy this year because Spurs seem to be doing well again after too many tears with little real success. 

But I’m straying from the point and the point is that I get more than a little irritated when some football commentators pronounce Tottenham as Tot ten ham. Because it isn’t Tot ten ham - just listen: 

See, it’s nothing like Tot ten ham, is it? Listen again.

Tottenham is not the only name that Finnish commentators mispronounce. They do it with nearly all of them. One or two of them they get right for some strange reason. It is as though the Finnish Union of Football Commentators have laid down strict guidelines:

-you must always pronounce Tottenham wrong (any team that ends with ham must almost be pronounced wrong – West Ham United is case of its own because you can get that right by accident) 

-you must always pronounce Bolton wrong (any team that ends with ton must always be pronounced wrong)

you must always pronounce Aston Villa wrong

...but 
you can pronounce Arsenal, for example, almost correctly if you like

...and
you can pronounce Chelsea correctly

-you can, and you must, always pronounce Liverpool correctly

I don’t understand these rules. Do you? If you do, I’d be happy if you’d let me know.

Now listen to the correct way to pronounce the names of some English football teams. Forget what the words look like and just listen carefully:

Football teams in writing

CHELSEA 
ARSENAL 
MANCHESTER 
EVERTON 
LIVERPOOL 
BOLTON 
TOTTENHAM 
ASTON VILLA 
CHARLTON 
BIRMINGHAM 
FULHAM 
NEWCASTLE 
PORTSMOUTH 
WEST BROMWICH 
LIECESTER 

You might think I’m making a mountain out of a mole hill, but from a practical point of view it is important to get the names of places right. Imagine, for example that you are in London and you ask “Does this bus go to Tot ten ham?” Nobody will understand you. You might be very unlucky and have to go and watch Arsenal or, even worse, Chelsea, because those names you can get right.

So if you want very much to become a Finnish football commentator you will probably have to stick to the strange “rules on how to pronounce and mispronounce the names of English football teams.” If, on the other hand, you would like to find your way around in England, I recommend that you learn to pronounce place names properly.

God, it was good to let off steam like that!

But I wonder how English visitors to Finland ever find their way to Jyväskylä!

Perustuu ohjelmaan: Alright? Alright! Teksti: David Mitchell. Vuosi: 2005.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

 • Miten joulua vietetään eri maissa?

  Tutustu eurooppalaisten maiden jouluperinteisiin.

  Vietetäänkö Euroopan muissa maissa joulua samoin kuin Suomessa? Tähän artikkeliin on koottu linkkejä eri maiden jouluperinteistä kertoviin sisältöihin.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!