Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Englanti pääkuva

Treenaa englantia: Rakenne ja sanasto

Tehtävät sopivat peruskoulussa opittujen asioiden kertaamiseen, lukiolaisille tai vastaavat taidot omaaville.

Perusasioiden kertaajalle

Pronomineja, verbejä ja konjunktioita
Verbit, prepositiot, sanajärjestys, monikkomuodot, genetiivi ja artikkelit
Kysymyslauseet, ehtolauseet, lukusanat ja sananmuodostus
Verbit, pronominit ja konjunktiot
Kellonajat, verbit, substantiivien monikko, artikkelit ja prepositiot
Verbit, lukusanat, sananmuodostus ja genetiivi

Harjaantuneelle kielenkäyttäjälle

Apuverbit
Infinitiivi ja -ing-muoto
Loma avaruudessa: verbien taivutus
Opastettu kierros: verbien taivutus pasiivissa
Kesäaikaan siirtyminen:  verbien taivutus pasiivissa
Kieltolauseet
Epäsuora esitys
Vihreää valoa: artikkeliharjoitus
Kansallisuussanat ja adjektiivin käyttö substantiivina
Genetiivi
Yhdysverbit
Verbi + prepositio
Prepositiot
Oikeinkirjoitus- ja alkukirjainharjoitus 1
Oikeinkirjoitus- ja alkukirjainharjoitus 2
Oikeinkirjoitus- ja alkukirjainharjoitus 3
Relatiivipronominit
Lentokentällä: pronominiharjoitus
Adverbit
Substantiivien monikko, verbejä, pronomineja ja artikkeleita
Prepositioita ja prepositiorakenteita, järjestyslukuja, vertailumuotoja
Verbimuotoja, kysymyssanoja ja sanoja some, none ja any
Pronomineja, kysymyssanoja, vertailumuotoja ja verbirakenteita
Substantiivien monikkoa, genetiiviä, artikkeleita ja verbejä
Pronomineja, adjektiivien vertailumuotoja, konjunktioita
Prepositioita, substantiivin monikkoa ja eri verbimuotoja
Verbejä, passiivia, prepositioita, adjektiivien vertailumuotoja ja genetiiviä
Verbejä, kansallisuussanoja, genetiiviä ja artikkeleita
Pronomineja, adjektiivin vertailumotoja ja epäsuoria kysymyslauseita
Prepositioita ja prepositiorakenteita
Ajan ilmaisuja, genetiiviä, verbirakenteita
Ajan ilmaisuja, artikkeleita ja verbimuotoja
Ajan ilmaisuja, prepositioita, adjektiivien vertailumuotoja
Verbimuotoja, prepositioita ja adverbeja
Lukusanoja, sananmuodostusta, prepositioita, pronomineja ja sanajärjestystä
Verbimuotoja, artikkeleita ja genetiiviä
Pronomineja, adverbejä, adjektiivin vertailumuotoja, konjunktioita ja sananmuodostusta
Fraaseja, adverbejä, verbimuotoja ja prepositioita
Lukusanoja, sananmuodostusta, adjektiivien vertailumuotoja, artikkeleita, genetiiviä ja verbejä
Verbimuotoja, artikkeleita, genetiiviä ja substantiivien monikkoa 
Pronomineja, adjektiivin vertailumuotoja, adverbejä, sanajärjestystä ja sanamuodostusta
Fraaseja, sanajärjestystä, verbimuotoja ja prepositioita
Adjektiivien vertailumuotoja, sananmuodostusta, prepositoita ja verbimuotoja
Substantiivien monikkoa, genetiiviä, artikkeleita, kysymyslauseita ja verbimuotoja
Pronomineja, adjektiivien vertailumuotoja, lukusanoja, konjunktioita ja sanamuodostusta
Rakenne ja sanasto 33
Rakenne ja sanasto 34
Rakenne ja sanasto 35  
Rakenne ja sanasto 36
Rakenne ja sanasto 37
Rakenne ja sanasto 38

Edistyneelle kielenkäyttäjälle

Tehtävät ovat vaikeustasoltaan haastavia ja ne edellyttävät jo erinomaista kielenhallintaa.

Rakenne ja sanasto 39
Rakenne ja sanasto 40
Rakenne ja sanasto 41
Rakenne ja sanasto 42 
Rakenne ja sanasto 43
Rakenne ja sanasto 44
Rakenne ja sanasto 45
Rakenne ja sanasto 46
Rakenne ja sanasto 47
Rakenne ja sanasto 48
Rakenne ja sanasto 49
Rakenne ja sanasto 50
Rakenne ja sanasto 51
Rakenne ja sanasto 52
Rakenne ja sanasto 53
Rakenne ja sanasto 55

 • 2021 syksy: englanti lyhyt oppimäärä

  Englannin lyhyen oppimäärän yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2021 syksy: englanti pitkä oppimäärä

  Englannin yo-kokeen tehtävät ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen. Katso myös englannin yo-koelähetys koepäivänä Yle Areenassa kello 18.

 • 2021 kevät: englanti lyhyt oppimäärä

  Englannin lyhyen oppimäärän yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2021 kevät: englanti pitkä oppimäärä

  Englannin yo-kokeen tehtävät ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen. Katso myös englannin yo-koelähetys koepäivänä Yle Areenassa kello 18.