Hyppää pääsisältöön

Supisuomea, osa 1: Persoonapronominit, verbin persoonataivutus ja adjektiivit

Yleisöä laskiaismäessä Helsingin Kaivopuistossa.
Yleisöä laskiaismäessä Helsingin Kaivopuistossa. Kuva: Ethan Hu / Pixabay (CC0) Kaivopuisto,Laskiainen

Tässä osassa opetellaan suomen kielen perusasioita: persoonapronomineja, verbin persoonataivutusta ja yleisimpiä adjektiiveja.

Persoonapronominit

Suomen kielessä puhekieli on erilaista kuin kirjoitettu kieli. Persoonapronominit voivat olla erilaisia puhutussa kielessä.

yleiskieli puhekieli
minä
sinä
hän se*
me me
te te
he ne*

*Puhekielessä yksikön kolmas persoona hän on usein se. Monikon kolmas persoona he on puhekielessä usein ne. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla Suomessa.

Itä-Suomessa minä voidaan lausua mie ja sinä voi olla sie. ja voidaan lausua myös pidempinä mää- ja sää-muotoina. Me voi jossain päin Suomea olla myö ja te voi olla työ.

Omistusmuodot

  yleiskieli puhekieli
minä minun mun
sinä sinun sun
hän hänen sen
me meidän meidän
te teidän teidän
he heidän niiden

Monikkomuodot voivat puhekielessä kuulua myös seuraavasti: mei(j)än, tei(j)än, hei(j)än.

Verbien persoonataivutus

Suomen kielessä verbit taipuvat sen mukaan, mitä verbityyppiä ne ovat. Kun opettelet persoonataivutukset, kannattaa samalla opetella myös verbityypit hyvin.

olla-verbi puhua-verbi
minä olen minä puhun
sinä olet sinä puhut
hän/se on hän puhuu*
me olemme me puhumme
te olette te puhutte
he ovat he puhuvat

*pääte on toinen samanlainen vokaali puhu (vartalo) - puhuu.

Puhekielessä me-muoto on usein passiivimuoto eli me menemme: me mennään, me tulemme : me tullaan.


Videon teksti

Suomessa on yli 5 miljoonaa asukasta.
Suomen asukasluku on yli viisi miljoonaa.

Suomessa asuu suomalaisia ja ulkomaalaisia - Suomessa asuu maahanmuuttajia.

-Minkä maalainen sinä olet?
-Minä olen suomalainen.

-Minä olen suomalainen.
-Minkä maalainen sinä olet?
-Suomalainen.

Luljeta: -Minä olen kosovolainen.
Albina: -Minäkin olen kosovolainen. Minkä maalainen sinä olet?

Minkä maalainen sinä olet?
Minkä maalainen te olette?
Suomalainen.
Olen suomalainen.
Minä olen suomalainen.

-Minkä maalainen sinä olet?
-Olen virolainen.
-Minä olen ruotsalainen.
-Minä olen venäläinen.
-Mä olen amerikkalainen.
-Minä olen englantilainen.
-Minä olen sveitsiläinen.
-Minä olen somalialainen.
-Saksalainen.
-Minä olen italialainen.
-Olen espanjalainen.

Suomessa puhutaan suomea. Suomea eli suomen kieltä.

-Puhutko sinä suomea?
-Puhun.

-Puhutko sinä suomea?
-Puhun.

-Puhutko suomea?
-En puhu.

Puhutko suomea?
-Joo. Kyllä mä puhun.

-Puhutko sinä englantia?
-Yes I do... Ja minä puhun suomea, ja ranskaa.
-Minkä maalainen sinä olet?
-Olen libanonilainen.

Suomessa puhutaan myös ruotsia.
-Jag bor i Finland, men svenska är mitt modersmål.

Suomen kielen verbityypit

Verbityyppi 1:

sanoa, asua, istua, maksaa, kirjoittaa, lukea, ymmärtää...

Tässä verbityypissä verbin perusmuodon lopussa on kaksi vokaalia. Vokaalien ei tarvitse olla samanlaisia.

 1. Poista perusmuodon (1. infinitiivi eli sanoa) lopusta viimeinen vokaali: sanoa - sano.
 2. Lisää persoonapääte. Päättet ovat -n, -t, sama vokaali, -mme, -tte tai -vat: sanovat, sanomme.

Huom! Kielteisessä muodossa persoonapäätettä ei liitetä verbiin, vaan persoonapääte lisätään kieltosanaan: Minä en istu, sinä et istu, hän ei istu, me emme istu, te ette istu, he eivät istu.

Verbityyppi 1    
sanoa: istua: maksaa:
minä sanon minä istun minä maksan
sinä sanot sinä istut sinä maksat
hän sanoo hän istuu hän maksaa
me sanomme me istumme me maksamme
te sanotte te istutte te maksatte
he sanovat he istuvat he maksavat
     
minä en sano minä en istu minä en maksa
sinä et sano sinä et istu sinä et maksa
hän ei sano hän ei istu hän ei maksa
me emme sano me emme istu me emme maksa
te ette sano te ette istu te ette maksa
he eivät sano he eivät istu he eivät maksa

Verbityyppi 2:

myy, syö, juoda...

Tässä verbityypissä perusmuodon (a-infinitiivi) lopussa on joko -da tai -dä.

 1. Poista perusmuodon lopusta -da tai -dä: myy - myy.
 2. Lisää persoonapääte: myyvät.
Verbityyppi 2    
myydä: juoda: syödä:
minä myyn minä juon minä syön
sinä myyt sinä juot sinä syöt
hän myy* hän juo* hän syö*
me myymme me juomme me syömme
te myytte te juotte te syötte
he myyvät he juovat he syövät

 *Verbityypin 2 hän-muodossa ei ole persoonapäätettä.

 Verbityyppi 3:

tulla, mennä, hymyillä...

Tässä verbityypissä perusmuodon lopussa on kaksi konsonanttia ja -a tai -ä.

 1. Poista perusmuodon lopusta ensin toinen konsonantti ja -a tai -ä: tulla - tul.
 2. Sen jälkeen lisää -e: tule.
 3. Lopuksi lisää persoonapääte: tulevat.
Verbityyppi 3    
tulla: mennä: hymyillä:
minä tulen minä menen minä hymyilen
sinä tulet sinä menet sinä hymyilet
hän tulee hän menee hän hymyilee
me tulemme me menemme me hymyilemme
te tulette te menette te hymyilette
he tulevat he menevät he hymyilevät

Verbityyppi 4:

haluta, osata, herätä...

Tässä verbityypissä perusmuodon lopussa on -ata, -ota, -uta, -ytä, -ätä tai -ötä.

 1. Poista perusmuodon lopusta -ta tai -tä: haluta - halu.
 2. Lisää -a tai -ä: halua.
 3. Lopuksi lisää persoonapääte: haluavat.
Verbityyppi 4    
haluta: osata: herätä:
minä haluan minä osaan minä herään
sinä haluat sinä osaat sinä heräät
hän haluaa hän osaa* hän herää*
me haluamme me osaamme me heräämme
te haluatte te osaatte te heräätte
he haluavat he osaavat he heräävät

*Suomen kielessä ei tule koskaan kolmea samaa vokaalia peräkkäin. Hän-muodossa ei siis tule enää kolmatta vokaalia.

Verbityyppi 5:

häiritä, tarvita, valita...

Tässä verbityypissä perusmuodon lopussa on -ita tai -itä.

 1. Poista perusmuodon lopusta -ta tai -tä: häiri - häiri.
 2. Lisää -tse: häiritse.
 3. Lisää persoonapääte: häiritsevät.
Verbityyppi 5    
häiritä: tarvita: valita:
minä häiritsen minä tarvitsen minä valitsen
sinä häiritset sinä tarvitset sinä valitset
hän häiritsee hän tarvitsee hän valitsee
me häiritsemme me tarvitsemme me valitsemme
te häiritsette te tarvitsette te valitsette
he häiritsevät he tarvitsevat he valitsevat

Adjektiivit

Adjektiivit vastaavat kysymykseen millainen. Adjektiiveja ovat muun muassa värien nimet, kuten punainen, ja tunnetilojen nimet, kuten vihainen. Myös kansallisuutta tai alkuperää kuvataan adjektiivilla, esim. suomalainen.

Tästä taulukosta voit opetella arkipäivän tilanteissa tarvittavia adjektiivipareja. Samalla rivillä olevat adjektiivit ovat toistensa vastakohtia.

Yleisimpiä adjektiiveja:

vastakohtia  
hyvä huono
suuri pieni
terve sairas
pitkä lyhyt
kuuma kylmä
uusi vanha
nuori vanha

Tunnetiloja kuvaavia adjektiiveja:

iloinen
surullinen
vihainen
innostunut
onnellinen
rakastunut
yksinäinen
ärtynyt
väsynyt

Värit

Opettele tästä kuviosta eri värien suomenkieliset sanat. Värejä voi lisäksi kuvailla sanoilla vaalea tai tumma: vaaleanpunainen, tummanvihreä.

 • 4. osa: ¡Hogar, dulce hogar!

  Paikan ilmauksia, olla-verbejä, historiaa.

  Tässä osassa opit kysymään tietä ja paikan ilmauksia. Kieliopissa opiskellaan muun muassa olla-verbi merkityksessä "sijaita, olla jossakin": estar – hay. Lisäksi tutustutaan Espanjan historiaan 1500-luvulle saakka.

 • Ääntäminen

  Viron kielen ääntäminen.

  Viroa äännetään suurin piirtein niin kuin kirjoitetaankin, mutta suomeen verrattuna ääntämisessä on eroja.

 • Yleistä kiinan kielestä

  Yleistä kiinan kielestä.

  Tämän kurssin kiinan kieli on mandariinikiinaa, joka on Kiinan virallinen kieli ja yleiskieli. Äidinkielenään sitä puhuu yli puolet Kiinan väestöstä, ja se on opetuskieli kaikissa Kiinan kouluissa. Mandariinikiina on maailman puhutuin äidinkieli – äidinkielenään sitä puhuu lähes 870 miljoonaa ihmistä. Nekin kiinalaiset, jotka puhuvat jotakin muuta kiinalaista kieltä, ymmärtävät kirjoitettua mandariinia, jos vain ovat lukutaitoisia.

Kielet

 • Italian pikavisiitti

  Kieltä ja tapakulttuuria matkailijan tarpeisiin.

  Oletko lähdössä matkalle? Haluatko oppia kielen alkeet nopeasti? Pikavisiitti on tiivis paketti, josta saat Italian kieli- ja tapatietoa: kuinka selvitä kaupassa, ravintolassa, kaupungilla, lippuluukulla… Pari italian sanaa riittää sulattamaan italialaisten sydämet, ja sinäkin saat matkastasi enemmän! Kielten taitotasoasteikolla pikavisiitti sijoittuu tasolle A1 (kieliaines A1.2, kielioppi A1.1).

 • Es español 1 - espanjan kielen alkeiskurssi

  12-osainen alkeiskurssi tutustuttaa myös maan kulttuuriin.

  Es español 1 on 12-osainen espanjan kielen alkeiskurssi. Sanastoa, puheenymmärtämistä, fraaseja ja kielioppia harjoitellaan runsaiden tehtävien avulla ja kulttuuriosassa tutustutaan monipuolisesti Espanjan kulttuuriin. Kielten taitotasoasteikolla kurssi sijoittuu tasolle A1-A2.

 • Finnish phrases - Suomen kielen fraaseja

  20 keskustelutuokiota suomeksi lyhyillä videoilla.

  Welcome to learn Finnish! These easy videos will help you to deal with everyday situations, like buying food, telling about your family and introducing yourself.

 • Arabian alkeiskurssi

  Opi kielen perustaidot, joilla pärjäät matkoilla.

  Tällä kättelykurssilla opit arabian kielestä sellaiset perustaidot, joita tarvitset kohdatessasi arabiaa puhuvia ihmisiä matkalla, työssä, kotona, harrastusten parissa. Tutustut myös arabialaiseen tapakulttuuriin ja elämänmenoon.

 • RUS – venäjästä rakkaudella

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä.

  RUS-sivustolla tapaat nuoria suomalaisia ja venäläisiä, joiden kanssa voit päivittää kielitaitoasi, venäläisyyden ja Venäjän tuntemustasi. Löydät täältä myös videoita, blogeja, linkkejä harrastuksiin ja kulttuuriin – perusasioita unohtamatta. Opettele slaavikyykky tai tee hauskoja testejä.

 • Matkailuenglantia – 5. Syöminen ja juominen

  Simppeliä ruoka- ja juomasanastoa matkailijalle englanniksi.

  Matkailun suurimpia nautintoja on syöminen ja juominen paikallisissa ravintoloissa, kahviloissa ja baareissa. Englanninkielisissä maissa aterioinnin aikataulut ovat melko lailla samat kuin Suomessa, mutta Etelä-Euroopassa kulttuuri on jo hyvin erilainen.

 • Arabia

  Arabian kielen alkeita ja arabien tapakulttuuria.

  Arabian kielen alkeet ja kulttuurin tuntemus auttavat pärjäämään arabiankielisessä maailmassa matkaillessa. Kulttuurintuntemus auttaa ymmärtämään arabien tapakulttuuria myös arabimaiden ulkopuolella.

 • Englanti

  Englannin kursseja eri tasoille ja tarpeisiin.

  Englannin taito on nykyään lähes kaiken a ja o, joten siitä on hyvä opetella edes alkeet – ainakin matkailualkeet! Oletko palvelualalla tai aiotko sille? Täältä löytyy eri alojen englantia. Myös kielitutkintoihin valmistautuminen onnistuu!

 • Espanja

  Opiskele espanjaa tai tutustu vain maan tapakulttuuriin.

  Opiskele espanjaa itseopiskelukurssilla tai hyödynnä materiaalia opetustyössäsi. Opit kielen alkeita, kulttuuria, kielioppia ja fraaseja. Kursseista löytyy lukuisia kuuntelutehtäviä. Videoiden ja artikkelien myötä tutustut tapakulttuuriin ja historiaan.

 • Italia

  Tutustu italian kieleen, tapoihin ja kulttuuriin!

  Oletko lähdössä Italiaan? Pikavisiitti auttaa sinut matkaan. Haluatko opiskella italiaa enemmänkin? Italian peruskurssi on sopiva vaihtoehto, ja sitä käyttivät Talo Italiassa -kilpailijatkin. Molemmissa tutustut myös italialaiseen tapakulttuuriin, josta löytyy lisää Tavat ja kulttuuri- sekä Ruokakulttuuri-osioissa. Abitreenit sopii myös kertaamiseen.

 • Japani

  Tutustu japanin kieleen ja kulttuuriin!

  Japanin kielen alkeiskurssi tarjoaa hyvän alun japanin kielen opinnoille. Samalla tutustut japanilaiseen kulttuuriin. Kiinnostavatko japanin kirjoitusmerkit? Niihinkin voit tutustua täällä.

 • Kiina

  Tutustu Kiinaan, kiinalaiseen tapakulttuuriin, kalligrafiaan

  Kiina on yksi tulevaisuuden tärkeimmistä kielistä myös eurooppalaisille. Opettele alkeet tai tutustu edes kiinalaiseen tapakulttuuriin – sekin auttaa kanssakäymisessä! Kalligrafiaa voit harrastaa pelkästään taidemielessä, ilman kielitaitoa.

 • Kreikka

  Näillä sivuilla voit opiskella kreikan kielen alkeita, kerrata aakkoset tai tutustua Kreikan historiaan.

 • Latina

  Nykykielissä on lainoja latinasta.

  Latinaa ei enää puhuta äidinkielenä, mutta romaaniset kielet, espanja, ranska, italia,romania ja portugali, ovat kehittyneet latinan puhutusta muodosta. Latinaa opetetaan edelleen monissa kouluissa ja yliopistoissa ja se on katolisen kirkon pääkieli. Latinaa käytetään myös lääketieteessä, luonnontieteessä ja oikeustieteessä. Monissa nykykielissä on latinasta peräisin olevia lainasanoja

 • Portugali

  Tutustu portugalin kieleen ja tapakulttuuriin.

  Portugali on maailmankieli, puhujamääränsä perusteella maailman kuudenneksi puhutuin kieli – puhujia sillä on yli 200 miljoonaa ympäri maailmaa.

 • Ranska

  Tutustu Ranskaan ja opettele ranskan alkeet matkaeväiksi.

  Ranskan alkeita matkaeväiksi voit opiskella helposti pikavisiitin avulla – ja tutustua samalla ranskalaiseen tapakulttuuriin! Ranskaan ja ranskalaisuuteen voit tutustua myös mielenkiintoisten suomenkielisten artikkelien ja videoiden avulla, joita löydät otsikkojen Ruokakulttuuri sekä Tavat ja kulttuuri alta.

 • Ruotsi

  Treenaa ruotsin kieltä - kouluun, ammattiin, harrastuksiin!

  Ruotsin kieltä voit opiskella täällä erilaisin tavoittein: kerrata lukion ruotsia, treenata yo-kirjoituksia, työlämää tai yleistä kielitutkintoa varten - tai sitten vain elämää varten!

 • Saksa

  Saksan kieltä ja saksankielisten maiden kulttuuria.

  Saksan kieliopinnot sisältävät videomateriaalia, tekstiä ja tehtäviä. Materiaalin avulla voi opiskella saksan kielen alkeita ja fraaseja sekä Itävallassa ja Sveitsissä käytettäviä ilmaisuja.

 • Suomi - Finnish

  Materials for learning Finnish language and culture.

  Welcome to learn Finnish language and culture! These materials are mainly in Finnish, but some of them offer English translations or vocabularies to help the beginners.

 • Turkki

  Turkin kieltä ja kulttuuria matkailijoille.

  Turkki on yksi suomalaisten suosituimmista lomakohteista, mutta turkin kieli on useimmille vieras. Nyt voit opetella sitä lomatarpeiksi ja tutustua muutenkin Turkin historiaan ja ruokakulttuuriin.

 • Unkari

  Unkari on suomen sukulaiskieli

  Sukulaiskieli unkari on kaukainen sukulainen eikä ymmärtäminen käy helposti. Unkarin kieleen voit tutustua viikonloppumatkan tarpeiden verran, ja kulttuuriin tutustuminen käy myös suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla.

 • Venäjä

  Opi venäjää, vaikka vain aakkoset

  Venäjän kieli on haasteellinen, mutta tämä sivusto tarjoaa useita erilaisia mahdollisuuksia oppia sitä: vähän, enemmän tai vain aakkoset. Oletko kiinnostunut venäläisestä kulttuurista ja yhteiskunnasta? Siihenkin on tilaisuus suomeksi tekstitettyjen videoiden avulla. Uusin sisältökokonaisuus RUS – venäjästä rakkaudella on suunnattu kaikille, jotka ovat kiinnostuneet 2000-luvun venäläisyydestä!

 • Viittomakieli

  Perustietoa viittomakielestä sekä hyödyllisiä viittomia.

  Viittomakieltä käyttävät kuurojen lisäksi esimerkiksi huonokuuloiset, mutta yhtä hyvin myös kuulevat, kuten viittomakielen tulkit ja opettajat, kuurojen ja huonokuuloisten perheenjäsenet ja ystävät sekä kielen harrastajat.

 • Viro

  Tutustu Viron kieleen, kulttuuriin ja kaupunkeihin.

  Eteläisen naapurimaamme Viron kieli ja kulttuuri on melkoisen tuttua, muttei niin tuttua etteikö lisätieto olisi paikallaan. Täällä voit tutustua lisää molempiin!